ASK I — Rejestry podatkowe

Reference code
1/7/0/3
Border dates
1472 - 1676
Number of series
1
Number of scans
79044
Reference code Name Date from Date to
Showing 1 to 100 of 169 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
1/7/0/3/1 Rejestry poborowe woj. krakowskiego. 1490-1573 1207
1/7/0/3/2 Rejestry poborowe woj. krakowskiego. 1502-1563 571
1/7/0/3/3 Rejestry poborowe woj. poznańskiego i kaliskiego. 1508-1588 0
1/7/0/3/4 Rejestry poborowe woj. poznańskiego i kaliskiego. 1534-1591 1462
1/7/0/3/5 Rejestry poborowe woj. poznańskiego i kaliskiego. 1501-1578 1525
1/7/0/3/6 Rejestry poborowe woj. poznańskiego i kaliskiego. 1580-1591 1602
1/7/0/3/7 Rejestry poborowe woj. sandomierskiego. 1504-1591 851
1/7/0/3/8 Rejestry poborowe woj. sandomierskiego. 1504-1581 832
1/7/0/3/9 Rejestry poborowe woj. sandomierskiego. 1538-1589 722
1/7/0/3/10 Rejestry poborowe woj. sandomierskiego. 1510-1588 884
1/7/0/3/11 Rejestry poborowe woj. kaliskiego. 1506-1591 1787
1/7/0/3/12 Rejestry poborowe woj. kaliskiego. 1507-1579 1478
1/7/0/3/13 Rejestry poborowe woj. kaliskiego. 1564-1583 1758
1/7/0/3/14 Rejestry poborowe woj. łęczyckiego. 1515-1590 807
1/7/0/3/15 Rejestry poborowe woj. łęczyckiego. 1552-1583 893
1/7/0/3/16 Rejestry poborowe woj. łęczyckiego. 1563-1578 658
1/7/0/3/17 Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1526-1628 626
1/7/0/3/18 Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1535-1581 934
1/7/0/3/19 Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1472-1581 891
1/7/0/3/20 Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1507-1589 890
1/7/0/3/21 Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1526-1553 894
1/7/0/3/22 Rejestry poborowe ziemi gostyńskiej, woj. rawskiego. 1530-1590 511
1/7/0/3/24 Rejestry poborowe woj. sieradzkiego. 1495-1578 738
1/7/0/3/25 Rejestry poborowe woj. sieradzkiego. 1508-1577 815
1/7/0/3/26 Rejestry poborowe woj. sieradzkiego. 1540-1576 831
1/7/0/3/27 Rejestry poborowe woj. mazowieckiego. 1526-1570 937
1/7/0/3/28 Rejestry poborowe woj. mazowieckiego. 1539-1653 948
1/7/0/3/29 Rejestry poborowe woj. brzesko-kujawskiego. 1489-1580 700
1/7/0/3/30 Rejestry poborowe woj. brzesko-kujawskiego i ziemi dobrzyńskiej. 1514-1589 732
1/7/0/3/31 Rejestry poborowe woj. wołyńskiego. 1570-1589 811
1/7/0/3/33 Rejestry poborowe woj. lubelskiego. 1531-1589 831
1/7/0/3/34 Rejestry poborowe woj. bełskiego i ruskiego. 1505-1582 853
1/7/0/3/35 Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1530-1545 667
1/7/0/3/36 Rejestry poborowe woj. bełskiego. 1507-1590 724
1/7/0/3/37 Rejestry poborowe woj. bełskiego i z. chełmskiej. 1510-1591 929
1/7/0/3/38 Rejestry poborowe woj. mazowieckiego. 1494-1580 1691
1/7/0/3/39 Rejestry poborowe woj. mazowieckiego. 1524-1589 1633
1/7/0/3/40 Rejestry poborowe woj. mazowieckiego. 1524-1573 685
1/7/0/3/41 Rejestry poborowe woj. mazowieckiego. 1512-1552 892
1/7/0/3/42 Rejestry poborowe woj. płockiego. 1565-1579 1014
1/7/0/3/43 Rejestry poborowe woj. płockiego i mazowieckiego. 1530-1591 828
1/7/0/3/44 Rejestry poborowe woj. płockiego i mazowieckiego. 1579-1583 807
1/7/0/3/45 Rejestry poborowe, rachunki i inwentarze królewszczyzn w woj. podlaskim. 1490-1650 698
1/7/0/3/46 Rejestry poborowe i rekognicje woj. mazowieckiego, przeważnie z. czerskiej oraz urywki dot. innych województw. 1537-1588 1632
1/7/0/3/47 Rejestry poborowe woj. podlaskiego. 1563-1594 716
1/7/0/3/48 Rejestry poborowe woj. rawskiego. 1496-1582 541
1/7/0/3/49 Rejestry poborowe woj. rawskiego. 1534-1590 675
1/7/0/3/50 [Rachunki, inwentarze, rejestry podymnego i poborowe woj. sandomierskiego i inowrocławskiego]. 1537-1583 898
1/7/0/3/51 [Rejestry poborowe różnych województw, przeważnie urywki]. 1501-1600 1033
1/7/0/3/52 Rejestry pogłównego generalnego woj. pruskich, poborowe i rekognicje woj. pruskich, rejestr czopowego ziemi sochaczewskiej. 1544-1663 902
1/7/0/3/53 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1552 603
1/7/0/3/54 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1552 692
1/7/0/3/55 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1552-1553 587
1/7/0/3/56 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1554-1555 858
1/7/0/3/57 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1564-1565 1053
1/7/0/3/58 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1565 776
1/7/0/3/59 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1565-1571 905
1/7/0/3/60 Rekognicjarz poborowy woj. krakowskiego. 1578-1589 748
1/7/0/3/61 Rachunki z poborcami, inwentarze i rachunki ekonomii i starostw, spisy zaciężników, rachunki przygodne, spisy zastawionych sreber, etc. 1536-1607 843
1/7/0/3/62 Rejestry poborowe i wybranieckie, inwentarze i rachunki królewszczyzn i wielkorządów, rachunki z kwarty, wyliczenia sejmowe itp. 1493-1710 831
1/7/0/3/63 Rekognicjarze poborowe woj. krakowskiego. 1564-1578 728
1/7/0/3/64 Rejestry poborowe i inwentarze królewszczyzn woj. inflanckiego. 1582-1590 1019
1/7/0/3/65 Rejestry podymnego i abjurat różnych województw. 1631-1676 1772
1/7/0/3/66 Rejestry pogłównego generalnego woj. mazowieckiego. 1662-1674 1021
1/7/0/3/67 Rejestry pogłównego generalnego woj. sandomierskiego. 1662-1674 998
1/7/0/3/68 Rejestry pogłównego generalnego woj. krakowskiego i poznańskiego. 1662-1676 781
1/7/0/3/69 Rejestry szelężnego i podymnego różnych województw. 1661-1674 801
1/7/0/3/70 Rejestry pogłównego generalnego woj. podlaskiego i rawskiego. 1662-1676 1145
1/7/0/3/71 Rejestry pogłównego generalnego woj. ruskiego i wołyńskiego. 1662-1675 936
1/7/0/3/72 Rejestry pogłównego generalnego z różnych województw. 1662-1676 947
1/7/0/3/73 Rejestry pogłównego generalnego z różnych województw. 1662-1677 737
1/7/0/3/74 Rejestry pogłównego generalnego woj. kaliskiego, sieradzkiego, łęczyckiego i brzesko-kujawskiego. 1662-1677 857
1/7/0/3/78 Regestrum perceptorum --- districtus Cracoviensis Proschoviensisque etc. totius palatinatus Cracoviensis rate utriusque --- iuxta decretum conventus g[ene]ralis Cracoviensis ---. 1532 87
1/7/0/3/79 Exactio fertonum pro rata utraque --- terrae Siradiensis. 1534 135
1/7/0/3/81 Regestrum exactionum publicarum palatinatus Cracoviensis. 1538 225
1/7/0/3/83 Registrum exactionum publicarum laudi Cracoviensis in pallatinatu Sandomiriensi. 1540 50
1/7/0/3/84 Regestrum exactionum publicarum Radomiensis, Opocznensis et Chanczinensis districtuum --. 1541 74
1/7/0/3/85 Regestrum exactionum publicarum districtuum Radomiensis, Opocznensis et Chanczinensis. 1540 52
1/7/0/3/86 Regestrum contributionum publicarum palatinatus Cracoviensis. 1542 286
1/7/0/3/87 [Registrum contributionum publicarum districtus Junivladislaviensis --]. 1542 29
1/7/0/3/88 Exactionum publicarum decem gr. -- in conventu Cracoviensi A.D. 1543 laudatarum decretarumque districtus Junivladislaviensis registrum -- 1543 34
1/7/0/3/89 Regestrum publicarum contributionum decem gr. -- (palatinatus Cracoviensis). 1543 239
1/7/0/3/90 Regestrum exactionis ducillorum ex civitatibus et oppidis tocius palatinatus Cracoviensis. 1544 41
1/7/0/3/91 Regestrum contributionis duplae in totum clerum decretae pro ser[enissi]mo Sig. Augusto rege Poloniae A.D. 1561 in synodo provinciali Varsoviensi -- 1561 86
1/7/0/3/92 [Rejestr poborowy woj. inowrocławskieo]. 1563 24
1/7/0/3/93 Regestr poborów woj. krakowskiego -- wedle uchwały sejmu piotrkowskiego -- sprawiony. 1563 235
1/7/0/3/94 Rationes factae cum exactoribus Regni -- 1564 84
1/7/0/3/95 Rejestr wpłacnych do Skarbu pieniędzy z podatków z całej Rzeczpospolitej. 1563-1565 75
1/7/0/3/96 Regestrum exactionis contributionum de aratris -- in toto palatinatu Podoliae in conventu Piotrcoviensi sancitarum -- 1565 75
1/7/0/3/97 [Regestr poborów woj. krakowskiego]. 1565 187
1/7/0/3/98 Sumariusz pieniędzy i rejestr retenty piątej części z dochodów dóbr stołowych z terenów całej Rzeczpospolitej. 1566-1569 95
1/7/0/3/99 Sumariusz pieniędzy i rejestr retenty piątej części z dochodów dóbr stołowych z terenów całej Rzeczpospolitej. 1567-1569 112
1/7/0/3/100 Sumariusz pieniędzy i rejestr retenty piątej części z dochodów dóbr stołowych z terenów całej Rzeczpospolitej. 1566-1572 206
1/7/0/3/101 Sumariusz pieniędzy i rejestr retenty piątej części z dochodów dóbr stołowych z terenów całej Rzeczpospolitej. 1569 76
1/7/0/3/102 Regestr poborów według rekognicjarzów woj. krakowskiego -- ich m. panów duchownych, według uchwały sejmu warszawskiego w roku Pana Chrystusowem 1570. 1570 147
1/7/0/3/103 Regestrum ducillorum a. 1537 101
1/7/0/3/104 Rejestr pokwitowań wydanych przez podskarbiego koronnego poborcom podatkowym z terenów całej Rzeczypospolitej przyjętych do skarbi rawskiego. 1569 64
1/7/0/3/105 Sumariusz rozliczeń z poborcami oraz rejestr wydatków prywatnych króla z dochodów publicznych i rejestr wydatków na wojsko. 1569-1591 349
1/7/0/3/106 [Rejestr poborowy woj. pomorskiego]. 1570 249
1/7/0/3/107 Rejestr poborowy woj. krakowskiego. 1570 184
Showing 1 to 100 of 169 entries.