ASK I — Rejestry podatkowe

Reference code
1/7/0/3
Border dates
1472 - 1676
Number of series
1
Number of scans
79044
Reference code Name Date from Date to
Showing 1 to 60 of 169 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
1/7/0/3/1 Rejestry poborowe woj. krakowskiego. 1490-1573 1207
1/7/0/3/2 Rejestry poborowe woj. krakowskiego. 1502-1563 571
1/7/0/3/3 Rejestry poborowe woj. poznańskiego i kaliskiego. 1508-1588 0
1/7/0/3/4 Rejestry poborowe woj. poznańskiego i kaliskiego. 1534-1591 1462
1/7/0/3/5 Rejestry poborowe woj. poznańskiego i kaliskiego. 1501-1578 1525
1/7/0/3/6 Rejestry poborowe woj. poznańskiego i kaliskiego. 1580-1591 1602
1/7/0/3/7 Rejestry poborowe woj. sandomierskiego. 1504-1591 851
1/7/0/3/8 Rejestry poborowe woj. sandomierskiego. 1504-1581 832
1/7/0/3/9 Rejestry poborowe woj. sandomierskiego. 1538-1589 722
1/7/0/3/10 Rejestry poborowe woj. sandomierskiego. 1510-1588 884
1/7/0/3/11 Rejestry poborowe woj. kaliskiego. 1506-1591 1787
1/7/0/3/12 Rejestry poborowe woj. kaliskiego. 1507-1579 1478
1/7/0/3/13 Rejestry poborowe woj. kaliskiego. 1564-1583 1758
1/7/0/3/14 Rejestry poborowe woj. łęczyckiego. 1515-1590 807
1/7/0/3/15 Rejestry poborowe woj. łęczyckiego. 1552-1583 893
1/7/0/3/16 Rejestry poborowe woj. łęczyckiego. 1563-1578 658
1/7/0/3/17 Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1526-1628 626
1/7/0/3/18 Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1535-1581 934
1/7/0/3/19 Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1472-1581 891
1/7/0/3/20 Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1507-1589 890
1/7/0/3/21 Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1526-1553 894
1/7/0/3/22 Rejestry poborowe ziemi gostyńskiej, woj. rawskiego. 1530-1590 511
1/7/0/3/24 Rejestry poborowe woj. sieradzkiego. 1495-1578 738
1/7/0/3/25 Rejestry poborowe woj. sieradzkiego. 1508-1577 815
1/7/0/3/26 Rejestry poborowe woj. sieradzkiego. 1540-1576 831
1/7/0/3/27 Rejestry poborowe woj. mazowieckiego. 1526-1570 937
1/7/0/3/28 Rejestry poborowe woj. mazowieckiego. 1539-1653 948
1/7/0/3/29 Rejestry poborowe woj. brzesko-kujawskiego. 1489-1580 700
1/7/0/3/30 Rejestry poborowe woj. brzesko-kujawskiego i ziemi dobrzyńskiej. 1514-1589 732
1/7/0/3/31 Rejestry poborowe woj. wołyńskiego. 1570-1589 811
1/7/0/3/33 Rejestry poborowe woj. lubelskiego. 1531-1589 831
1/7/0/3/34 Rejestry poborowe woj. bełskiego i ruskiego. 1505-1582 853
1/7/0/3/35 Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1530-1545 667
1/7/0/3/36 Rejestry poborowe woj. bełskiego. 1507-1590 724
1/7/0/3/37 Rejestry poborowe woj. bełskiego i z. chełmskiej. 1510-1591 929
1/7/0/3/38 Rejestry poborowe woj. mazowieckiego. 1494-1580 1691
1/7/0/3/39 Rejestry poborowe woj. mazowieckiego. 1524-1589 1633
1/7/0/3/40 Rejestry poborowe woj. mazowieckiego. 1524-1573 685
1/7/0/3/41 Rejestry poborowe woj. mazowieckiego. 1512-1552 892
1/7/0/3/42 Rejestry poborowe woj. płockiego. 1565-1579 1014
1/7/0/3/43 Rejestry poborowe woj. płockiego i mazowieckiego. 1530-1591 828
1/7/0/3/44 Rejestry poborowe woj. płockiego i mazowieckiego. 1579-1583 807
1/7/0/3/45 Rejestry poborowe, rachunki i inwentarze królewszczyzn w woj. podlaskim. 1490-1650 698
1/7/0/3/46 Rejestry poborowe i rekognicje woj. mazowieckiego, przeważnie z. czerskiej oraz urywki dot. innych województw. 1537-1588 1632
1/7/0/3/47 Rejestry poborowe woj. podlaskiego. 1563-1594 716
1/7/0/3/48 Rejestry poborowe woj. rawskiego. 1496-1582 541
1/7/0/3/49 Rejestry poborowe woj. rawskiego. 1534-1590 675
1/7/0/3/50 [Rachunki, inwentarze, rejestry podymnego i poborowe woj. sandomierskiego i inowrocławskiego]. 1537-1583 898
1/7/0/3/51 [Rejestry poborowe różnych województw, przeważnie urywki]. 1501-1600 1033
1/7/0/3/52 Rejestry pogłównego generalnego woj. pruskich, poborowe i rekognicje woj. pruskich, rejestr czopowego ziemi sochaczewskiej. 1544-1663 902
1/7/0/3/53 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1552 603
1/7/0/3/54 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1552 692
1/7/0/3/55 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1552-1553 587
1/7/0/3/56 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1554-1555 858
1/7/0/3/57 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1564-1565 1053
1/7/0/3/58 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1565 776
1/7/0/3/59 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1565-1571 905
1/7/0/3/60 Rekognicjarz poborowy woj. krakowskiego. 1578-1589 748
1/7/0/3/61 Rachunki z poborcami, inwentarze i rachunki ekonomii i starostw, spisy zaciężników, rachunki przygodne, spisy zastawionych sreber, etc. 1536-1607 843
1/7/0/3/62 Rejestry poborowe i wybranieckie, inwentarze i rachunki królewszczyzn i wielkorządów, rachunki z kwarty, wyliczenia sejmowe itp. 1493-1710 831
Showing 1 to 60 of 169 entries.