Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
86/413/0 Spuścizna Abrahama Bibrama z Trzebienia 1598 - 1604 0 Unroll
1. Korespondencja, 1598 - 1604 Number of units in the group: 1
86/416/0 Nadleśnictwo Bolesławiec 1962 - 1978 0 Unroll
1 - 4. Prace glebowo - siedliskowe 1975 - 1978 5- 8. Sporządzanie planów urządzeniowych 1962 - 1972; Number of units in the group: 8
86/417/0 Nadleśnictwo Państwowe Kliczków 1960 - 1970 0 Unroll
1 - 4. Sporządzanie planów urządzeniowych 1960 - 1970. Number of units in the group: 4
86/418/0 Nadleśnictwo Państwowe Świętoszów 1958 - 1968 0 Unroll
1 - 3. Sporządzanie planów urządzeniowych urządzenia lasu 1958 - 1968 Number of units in the group: 3
86/419/0 Nadleśnictwo Ruszów 1959 - 1990 0 Unroll
1 Opracowania planistyczna 2. Sprawozdania własne 3. Protokoły pokontrolne 4. Plany, wnioski i wyniki cięć 5. Planowanie i sprawozdawczość z hodowli lasu Number of units in the group: 21
86/420/0 Areszt Śledczy w Lubaniu 1958 - 2018 0 Unroll
1. Dyrektor Aresztu Śledczego 1- 108 2. Dział Ewidencji 109 - 229 3. Dział Finansowy 230 - 316 4. Dział Kwatermistrzowski 317 - 386 5. Dział Ochrony 387 - 481 5. Dział Penitencjarny 482 - 549 6. Stanowisko Do Spraw Kadr, Szkolenia i Wykonywania Zadań w Dziedzinie BHP 550 - 623 7. Dział Służby Zdrowia 624 - 626 8. Pełnomocnik Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 627 - 648 Number of units in the group: 648
86/421/0 Nadleśnictwo Pieńsk 1972 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 73
86/422/0 Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Lubaniu 1976 - 2001 0 Unroll
Number of units in the group: 20
Showing 441 to 448 of 448 entries.