Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
86/223/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Lubaniu 1945 - 1989 0 Unroll
Number of units in the group: 186
86/224/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zgorzelcu, 135 Prezydium Powiatowej rady Narodowej w Zgorzelcu 1963 - 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 0
86/225/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zgorzelcu [1948 - 1949] 1950 - 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 97
86/226/0 Przedsiębiorstwo Zbożowo Młynarskie "PZZ" S.A. w Bolesławcu 1946 - 1997 0 Unroll
1. Rejonowe Zakłady Zbożowo- Młynarskie "PZZ" w Bolesławcu:1949- 1962, 16 ja 2. Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Zbożowo- Młynarskiego "PZZ" we Wrocławiu: 1966- 1969, 4 ja 3. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo- Młynarskiego "PZZ" we Wrocławiu: 1953- 1975, 12ja 4. Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo Młynarskiego "PZZ": 1948- 1994, 103ja 5. Przedsiębiorstwo Zbożowo Młynarskie "PZZ" w Bolesławcu S.A. 1948- 1998, 38ja Number of units in the group: 187
86/227/0 Przedsiębiorstwo Państwowe Elektrownia "Turów" w Bogatyni 1962 - 1980 0 Unroll
Zarządzenia dyrektora Wykorzystanie odpadów Zasady wynagradzania Number of units in the group: 114
86/228/0 Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Lubaniu 1946 - 1968 0 Unroll
1-2. Księgi zarządzeń (uczniowie, nauczyciele), 1962-68 3-11. Sprawozdania i zalecenia powizytacyjne, 1946-1958 12-14. Kontrole i zalecenia pokontrolne, 1959-65 15. Sprawozdania z wizytacji, 1966 16. sprawozdania z lustracji BHP, 1966 17. Kontrola ppoż.. 1966-67 18. Sprawozdanie z inspekcji, 1967 19. Protokoły kontroli odroczeń poborowych, 1968 20-22. protokoły z rewizji (magazynów, kasy), 1968 23. Bilanse, sprawozdania oraz preliminarze budżetowe, 1955-62 24. Plany jednostkowe, 1961-62. Number of units in the group: 107
86/229/0 Lubańskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Lubaniu 1945 - 1971 0 Unroll
Number of units in the group: 180
86/230/0 Sąd Powiatowy w Bolesławcu [1949] 1950 - 1970 0 Unroll
Number of units in the group: 68
86/231/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Bolesławcu 1951 - 1988 0 Unroll
Number of units in the group: 44
86/232/0 Zakłady Chemiczne "Wizów" w Bolesławcu 1949 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 217
86/233/0 Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego "FAMAGO" S.A. w Zgorzelcu 1953 - 2002 0 Unroll
Number of units in the group: 795
86/234/0 Urząd Miasta Bolesławca 1973 - 1990 0 Unroll
Protokoły z sasji Uchwały MRN Komisje Protokoły posiadzewń Prezydium MRN Kolegium Naczelnika Miasta Organizacja urzeędu Postanowienia i Zarządzenia naczelnika miasta Kontrole Number of units in the group: 301
86/235/0 Urząd Miasta Zawidowa 1972 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 154
86/236/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Zawidowie 1957 - 1969 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne rady osiedla, 2 ja 2. Sesje rady narodowej osiedla, 6 ja 3. Akta komisji , 10 ja 4. Posiedzenia Prezydium Rady Narodowej Osiedla, 5 ja 5. Zebrania osiedlowe, 1 ja 6. Znaki geodezyjne, 1 ja 7. Plany gospodarcze, 1 ja Plany Finansowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 1 ja 8. Spis powszechny, 1 ja 9. Spisy rolne, 3 ja 10. Sprawozdania finansowe, 2 ja 11. Statystyka, 1 ja 12. Kontrole, 3 ja 13. Budżety osiedla, 9 ja 14. Preliminarz budżetowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 1 ja Number of units in the group: 47
86/237/0 Księgi metrykalne parafii ewangelickiej w Mściszowie 1858- 1865 0 Unroll
Zawartość: księgi urodzeń, małżeństw i zgonów Number of units in the group: 23
86/238/0 Zbiór ksiąg metrykalnych parafii ewangelickich powiatu lubańskiego 1725 - 1943 0 Unroll
1. Biedrzychowice (Friedersdorf), 1691- 1729, 1800- 1874, Pl-86/238/1/0; 2. Henryków (Hennersdorf), 1850- 1874; Pl-86/238/2/0; 3. Kościelnik (Holzkirch), 1858- 1874; Pl-86/238/3/0; 4. Luban (Lauban), 1822- 1874, Pl-86/238/4/0 5. Olszyna (Langenols), 1856- 1874, Pl-86/238/5/0; 6. Pisarzowice (Schreibersdorf), 1855- 1874, Pl-86/238/6/0; 7. Radogoszcz (Wunschendorf), 1816- 1846, Pl-86/238/7/0; 8. Radostaw (Thiemendorf), 1856- 1874, Pl-86/238/8/0; 9. Siekierczyn (Geibsdorf), 1839- 1873, Pl-86/238/9/0; 10. Studniska (Schonbrunn), 1725- 1835, Pl-86/238/10/0; 11. Uniegoszcz (Berthelsdorf), 1794- 1874, Pl-86/238/11/0; 12. Złotniki Lubanskie (Goldentraum), 1875- 1943, Pl-86/238/12/0; 13. Nawojów (Haugsdorf), 1816- 1874, Pl-86/238/13/0 14. Leśna (Marklissa), 1852- 1870, Pl-86-86/238/14/0 Number of units in the group: 627
86/239/0 Zbiór ksiąg metrykalnych parafii katolickich powiatu lubańskiego 1791 - 1874 0 Unroll
1.Parafia w Nawojowie Łużyckim (Sächsisch Haugsdorf), 1816- 1836, 3ja, Pl-86/239/1/0 2. Parafia w Uniegoszczy (Berthelsdorf) 1791- 1874, 57ja, Pl-86/239/2/0 ( W księgach rejestrowano także zdarzenia z Kościelników (Steinkirch) i Radostawia (Thiemensdorf) Number of units in the group: 57
86/241/0 Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów" w Bogatyni 1954 - 1971 0 Unroll
1-63. Dział Organizacji Przedsiębiorstwa ( zarządzenia, protokoły, akty normatywne, kontrole), 1954-70 1-52. Dział Technologii Górniczej (projekty techniczne urządzeń, budynków, kosztorysy), 1957-70. Number of units in the group: 387
86/243/0 Prokuratura Powiatowa w Lubaniu 1947 - 1976 0 Unroll
1. Zarządzenia wewnętrzne 1969, 1971- 1972, 1973- 1974, 1976 2. Organizacja prokuratury 1975, 1976 3. Sprawozdania 1953- 1955, 1965- 1968, 1972, 1973 1974 4. Wykazy statystyczne 1963, 1965-1968, 1972, 1974 5. Skorowidz prokuratorski 1945- 1951 6. Skorowidz "DS." 1947- 1950, 1956- 1957 7. Skorowidz "S" 8. Repertorium 1950- 1951 9. Książka dowodów rzeczowych 1950 10. Kontrola jednostek MO 1951- 1952, 1971 11. Plan pracy 1952 12. Repertorium SB 1951- 1956 Number of units in the group: 77
86/244/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zarębie 1954 - 1962 0 Unroll
1-5. Protokoły z sesji 1954-1961, 6-8. Akta Komisji 1954-1962, 9-13. Plany pracy, protokoły z posiedzeń Prezydium 1956-1961, 14. Zebrania wiejskie 1958-1961, 15-22. Budżety gromady na lata 1955-1962, 23. Sprawozdania finansowe 1955-1959. Number of units in the group: 23
Showing 261 to 280 of 448 entries.