Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie - próby organizacji polskiej państwowości w przededniu odzyskania niepodległości

Data dodania
25.10.2023

Skany (16)

 • Obraz 1 z kolekcji "Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie - próby organizacji polskiej państwowości w przededniu odzyskania niepodległości"
 • Obraz 2 z kolekcji "Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie - próby organizacji polskiej państwowości w przededniu odzyskania niepodległości"
 • Obraz 3 z kolekcji "Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie - próby organizacji polskiej państwowości w przededniu odzyskania niepodległości"
 • Obraz 4 z kolekcji "Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie - próby organizacji polskiej państwowości w przededniu odzyskania niepodległości"
 • Obraz 5 z kolekcji "Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie - próby organizacji polskiej państwowości w przededniu odzyskania niepodległości"
 • Obraz 6 z kolekcji "Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie - próby organizacji polskiej państwowości w przededniu odzyskania niepodległości"
 • Obraz 7 z kolekcji "Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie - próby organizacji polskiej państwowości w przededniu odzyskania niepodległości"
 • Obraz 8 z kolekcji "Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie - próby organizacji polskiej państwowości w przededniu odzyskania niepodległości"
 • Obraz 9 z kolekcji "Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie - próby organizacji polskiej państwowości w przededniu odzyskania niepodległości"
 • Obraz 10 z kolekcji "Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie - próby organizacji polskiej państwowości w przededniu odzyskania niepodległości"
 • Obraz 11 z kolekcji "Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie - próby organizacji polskiej państwowości w przededniu odzyskania niepodległości"
 • Obraz 12 z kolekcji "Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie - próby organizacji polskiej państwowości w przededniu odzyskania niepodległości"
 • Obraz 13 z kolekcji "Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie - próby organizacji polskiej państwowości w przededniu odzyskania niepodległości"
 • Obraz 14 z kolekcji "Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie - próby organizacji polskiej państwowości w przededniu odzyskania niepodległości"
 • Obraz 15 z kolekcji "Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie - próby organizacji polskiej państwowości w przededniu odzyskania niepodległości"
 • Obraz 16 z kolekcji "Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie - próby organizacji polskiej państwowości w przededniu odzyskania niepodległości"
Wyświetlanie 1 do 15 z 16 wpisów.

Opis

Na chwilę przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, sytuacja z tworzeniem na nowo jej państwowości była dość skomplikowana. Z jednej strony funkcjonowała sprawująca władzę Rada Regencyjna, będąca zalążkiem nowo formującego się państwa, z drugiej w Lublinie ukonstytuował się Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie. TRLRP w Lublinie odrzucił rządy Rady Regencyjnej i sam zajął się tworzeniem struktur państwowych. Na jego czele stanął socjalista Ignacy Daszyński, a kształt państwa według jego założeń miał mieć charakter republikański. Dokładny zamysł jego funkcjonowania odzwierciedlił się w treści Manifestu, w którym stwierdzono upadek rządów kapitalistów i dojście do władzy pracujących mas społecznych. Według założeń Daszyńskiego, ustrój republikański zakładał min. prezydenta jako głowę państwa wybieranego przez sejm, wprowadzenie czynnego i biernego prawa wyborczego, równość obywateli wobec prawa, ośmiogodzinny dzień pracy, wolność sumienia, druku, słowa, zgromadzeń, pochodów, zrzeszeń, związków zawodowych i strajków. Tymczasowy Rząd Ludowy powołał nawet swoich ministrów, którzy mieli zająć się reorganizacja administracji, wojska, służb porządkowych i wprowadzeniem zasad współżycia społecznego. Rząd Ten co prawda przekazał władzę Józefowi Piłsudskiemu, jako naczelnikowi państwa ale niektóre z jego działań przetrwały, jak choćby ośmiogodzinny dzień pracy czy minimalne warunki służbowe dla niższej służby folwarcznej. Zaprezentowane materiały pochodzą z zespołu o numerze 632 Zbiór afiszów i druków ulotnych o sygnaturach: 18, 21, 23, 24, 27, 28, 76, 171, 243, 244, 694, 709, 711, 881, 963.