Teatr w Sandomierzu

Data dodania
30.05.2019

Skany (28)

 • Obraz 1 z kolekcji "Teatr w Sandomierzu"
 • Obraz 2 z kolekcji "Teatr w Sandomierzu"
 • Obraz 3 z kolekcji "Teatr w Sandomierzu"
 • Obraz 4 z kolekcji "Teatr w Sandomierzu"
 • Obraz 5 z kolekcji "Teatr w Sandomierzu"
 • Obraz 6 z kolekcji "Teatr w Sandomierzu"
 • Obraz 7 z kolekcji "Teatr w Sandomierzu"
 • Obraz 8 z kolekcji "Teatr w Sandomierzu"
 • Obraz 9 z kolekcji "Teatr w Sandomierzu"
 • Obraz 10 z kolekcji "Teatr w Sandomierzu"
 • Obraz 11 z kolekcji "Teatr w Sandomierzu"
 • Obraz 12 z kolekcji "Teatr w Sandomierzu"
 • Obraz 13 z kolekcji "Teatr w Sandomierzu"
 • Obraz 14 z kolekcji "Teatr w Sandomierzu"
 • Obraz 15 z kolekcji "Teatr w Sandomierzu"
 • Obraz 16 z kolekcji "Teatr w Sandomierzu"
Wyświetlanie 1 do 15 z 28 wpisów.

Opis

Początki teatru amatorskiego w Sandomierzu sięgają pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to powstało Amatorskie Koło Teatralne. Dochody z przedstawień teatralnych organizowanych przez Koło były przeznaczone na fundusz Sióstr SS Miłosierdzia, opiekujących się chorymi w Szpitalu Św. Ducha oraz prowadzących przytułek przy tym szpitalu. W 1832 r. Koło zorganizowało przedstawienia, z których dochody przeznaczyło na pomoc ofiarom powodzi z 1831 r. Koło zaprzestało swej działalności w 1837 r. Prawie pół wieku później, w 1881 r. zorganizowano w Sandomierzu Straż Ogniową Ochotniczą. Za prezesostwa Jana Skorupskiego, z inicjatywy naczelnika straży Pawła Brześciańskiego, w 1883 r., w szopie strażackiej urządzono scenę teatralną. Zorganizowano amatorski zespół teatralny. W 1907 r. rozpoczęło swoją działalność Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne w Sandomierzu, które w latach 1907-1908 dzieliło się na sekcje: teatralną oraz deklamacyjno-muzyczną. Z chwilą wybuchu I wojny światowej Towarzystwo zaprzestało swojej działalności, a w lokalu teatru straży ogniowej znalazł swoją siedzibę kinematograf. W kolekcji prezentujemy 4 fotografie z lat 1908-1914. Są to: fotografia Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego w Sandomierzu – Scena tzw. Szopa strażacka, sztuka: "Dom Kobiet" [1]; fotografia aktorów grających w sztuce: „Ciotka Karola" [2]; fotografia zbiorowa aktorów Towarzystwa [3]; fotografia zbiorowa członków grupy teatralnej – Wycieczka z Głazowa do Sandomierza [4]. W 1919 r. powstało w Sandomierzu Koło Teatralne im. Aleksandra Fredry. Działało do 1932 r. Siedem lat później zorganizowano Towarzystwo Miłośników Sceny. Własny teatr amatorski stworzyli też żołnierze, stacjonującego w Sandomierzu, 2 Pułku Piechoty Legionów. Po II wojnie światowej, w 1945 r. reaktywowano działalność Koła Dramatycznego im. A. Fredry w Sandomierzu. W kolekcji prezentujemy plakaty sztuk wystawianych przez Koło [5-28].