Album "Szlakami wygnańców" 1915-1916

Data dodania
10.02.2021
Autor kolekcji

Skany (21)

 • Obraz 1 z kolekcji "Album "Szlakami wygnańców" 1915-1916"
 • Obraz 2 z kolekcji "Album "Szlakami wygnańców" 1915-1916"
 • Obraz 3 z kolekcji "Album "Szlakami wygnańców" 1915-1916"
 • Obraz 4 z kolekcji "Album "Szlakami wygnańców" 1915-1916"
 • Obraz 5 z kolekcji "Album "Szlakami wygnańców" 1915-1916"
 • Obraz 6 z kolekcji "Album "Szlakami wygnańców" 1915-1916"
 • Obraz 7 z kolekcji "Album "Szlakami wygnańców" 1915-1916"
 • Obraz 8 z kolekcji "Album "Szlakami wygnańców" 1915-1916"
 • Obraz 9 z kolekcji "Album "Szlakami wygnańców" 1915-1916"
 • Obraz 10 z kolekcji "Album "Szlakami wygnańców" 1915-1916"
 • Obraz 11 z kolekcji "Album "Szlakami wygnańców" 1915-1916"
 • Obraz 12 z kolekcji "Album "Szlakami wygnańców" 1915-1916"
 • Obraz 13 z kolekcji "Album "Szlakami wygnańców" 1915-1916"
 • Obraz 14 z kolekcji "Album "Szlakami wygnańców" 1915-1916"
 • Obraz 15 z kolekcji "Album "Szlakami wygnańców" 1915-1916"
 • Obraz 16 z kolekcji "Album "Szlakami wygnańców" 1915-1916"
Wyświetlanie 1 do 15 z 21 wpisów.

Opis

Album "Szlakami wygnańców" przechowywany jest w aktach Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego [w Piotrogrodzie]. Działania Komitetu skierowane były na objęcie opieką ludności polskiej, która w wyniku przymusowej ewakuacji na wschód znalazła się na terytorium Cesarstwa Rosyjskiego. Ukonstytuowanie się Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Rosji – jako organu równorzędnego do Komitetu w Warszawie – nastąpiło w Piotrogrodzie w sierpniu 1915 r. Zadaniami Komitetu było: zorganizowanie i utrzymanie ewakuowanej ludności polskiej w większych skupiskach (we wsiach i miastach rosyjskich), położonych względnie blisko frontu – aby w przyszłości szybciej przerzucić ją na ziemie polskie, dokładna rejestracja tej ludności, zapewnienie pracy zarobkowej, otoczenie opieką oświatowo-wychowawczą, zdrowotną, religijną. Prezentowany album zawiera unikalne fotografie prezentujące wysiedlonych Polaków, którzy podczas I wojny światowej znaleźli się w Jekaterynburgu, Czelabińsku, Omsku, Symbirsku i innych miastach położonych w głębi dawnego imperium rosyjskiego.

Tagi

tagi użytkowników indeksy nadawane przez archiwa

#Albumy #wygnańcy #Centralny Komitet Obywatelski #Rosja (cesarstwo)