Edukacja i oświata na plakacie, afiszu i druku ulotnym APL

Data dodania
13.10.2022

Skany (23)

 • Obraz 1 z kolekcji "Edukacja i oświata na plakacie, afiszu i druku ulotnym APL"
 • Obraz 2 z kolekcji "Edukacja i oświata na plakacie, afiszu i druku ulotnym APL"
 • Obraz 3 z kolekcji "Edukacja i oświata na plakacie, afiszu i druku ulotnym APL"
 • Obraz 4 z kolekcji "Edukacja i oświata na plakacie, afiszu i druku ulotnym APL"
 • Obraz 5 z kolekcji "Edukacja i oświata na plakacie, afiszu i druku ulotnym APL"
 • Obraz 6 z kolekcji "Edukacja i oświata na plakacie, afiszu i druku ulotnym APL"
 • Obraz 7 z kolekcji "Edukacja i oświata na plakacie, afiszu i druku ulotnym APL"
 • Obraz 8 z kolekcji "Edukacja i oświata na plakacie, afiszu i druku ulotnym APL"
 • Obraz 9 z kolekcji "Edukacja i oświata na plakacie, afiszu i druku ulotnym APL"
 • Obraz 10 z kolekcji "Edukacja i oświata na plakacie, afiszu i druku ulotnym APL"
 • Obraz 11 z kolekcji "Edukacja i oświata na plakacie, afiszu i druku ulotnym APL"
 • Obraz 12 z kolekcji "Edukacja i oświata na plakacie, afiszu i druku ulotnym APL"
 • Obraz 13 z kolekcji "Edukacja i oświata na plakacie, afiszu i druku ulotnym APL"
 • Obraz 14 z kolekcji "Edukacja i oświata na plakacie, afiszu i druku ulotnym APL"
 • Obraz 15 z kolekcji "Edukacja i oświata na plakacie, afiszu i druku ulotnym APL"
 • Obraz 16 z kolekcji "Edukacja i oświata na plakacie, afiszu i druku ulotnym APL"
Wyświetlanie 1 do 15 z 23 wpisów.

Opis

Poziom rozwoju społeczeństwa bardzo często zależy od poziomu wykształcenia i wyedukowania obywateli, którzy je tworzą. Przez bardzo długi czas w społeczeństwie polskim istniał wysoki wskaźnik analfabetyzmu. Było to wynikłe z różnych powodów: wysokich kosztów nabycia wykształcenia, problemów z edukacją na obszarach zacofanych oraz braku ogólnej potrzeby jego posiadania i nie przywiązywania zbytniej wagi do tego. U schyłku schyłku rozbiorów, następnie w okresie międzywojennym oraz w latach późniejszych postanowiono rozpocząć walkę z deficytami wykształcenia oraz analfabetyzmem. Oprócz oczywistego podniesienia poziomu kształcenia w szkołach nie tylko ogólnokształcących ale i branżowych, organizowano liczne odczyty, wykłady, wystąpienia, pogadanki, konferencje i inne inicjatywy mające podnieść poziom społecznego wykształcenia. Organizowano również zbiórki pieniędzy na stypendia dla ubogiej młodzieży, aby mogła nabyć wykształcenie. W ten sposób likwidowano bariery wynikające z rozwarstwienia społecznego. W zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie znajdują się plakaty, afisze oraz druki ulotne, których celem było z jednej strony informowanie o istotnych z punktu widzenia edukacji inicjatywach i wydarzeniach a z drugiej zachęcać do brania w nich udziału, popularyzować zdobywanie wiedzy i podnosić poziom edukacji. Zaprezentowane materiały archiwalne pochodzą z zespołu o numerze 632 Zbiór afiszów i druków ulotnych o sygnaturach: 405, 442, 443, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 462, 469, 475, 477, 478, 479, 483, 485, 513, 517, 524, 1115, 1258, 1259.