Wybrane materiały archiwalne z zasobu Oddziału w Kamieńcu Ząbkowickim

Skany (8)


Opis

1. Rozkaz radzieckiego komendanta wojennego miasta Ząbkowice (Śląskie) majora Ibragimowa, 26 V 1945 r. (Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, sygn. 3a). 2. Księga ławnicza Nowej Rudy, 1400-1525, zawierająca między innymi zapisy odnoszące się do początków górnictwa węglowego (Akta miasta Nowa Ruda, sygn. 1). 3. Akt nadania szlachectwa dla właścicieli papierni w Dusznikach Zdroju, braci Gregora i Georga Kretschmar, wystawiony przez cesarza Rudolfa II, rok 1607 (Akta miasta Dusznik, sygn. 100).