Księgi miasta Wrocławia seria Militaria

Data dodania
22.01.2019

Skany (37)

 • Obraz 1 z kolekcji "Księgi miasta Wrocławia seria Militaria"
 • Obraz 2 z kolekcji "Księgi miasta Wrocławia seria Militaria"
 • Obraz 3 z kolekcji "Księgi miasta Wrocławia seria Militaria"
 • Obraz 4 z kolekcji "Księgi miasta Wrocławia seria Militaria"
 • Obraz 5 z kolekcji "Księgi miasta Wrocławia seria Militaria"
 • Obraz 6 z kolekcji "Księgi miasta Wrocławia seria Militaria"
 • Obraz 7 z kolekcji "Księgi miasta Wrocławia seria Militaria"
 • Obraz 8 z kolekcji "Księgi miasta Wrocławia seria Militaria"
 • Obraz 9 z kolekcji "Księgi miasta Wrocławia seria Militaria"
 • Obraz 10 z kolekcji "Księgi miasta Wrocławia seria Militaria"
 • Obraz 11 z kolekcji "Księgi miasta Wrocławia seria Militaria"
 • Obraz 12 z kolekcji "Księgi miasta Wrocławia seria Militaria"
 • Obraz 13 z kolekcji "Księgi miasta Wrocławia seria Militaria"
 • Obraz 14 z kolekcji "Księgi miasta Wrocławia seria Militaria"
 • Obraz 15 z kolekcji "Księgi miasta Wrocławia seria Militaria"
Wyświetlanie 1 do 15 z 37 wpisów.

Opis

W zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu na szczególną uwagę zasługuje zespół Akta miasta Wrocławia. Został uformowany z dwóch zasadniczych grup akt: z materiałów archiwalnych byłego Archiwum Miejskiego we Wrocławiu (Staatarchiv Breslau) i akt registratury Magistratu. W jego skład wchodzą dokumenty, księgi, akta oraz mapy i plany. Pomimo strat wojennych zasób aktowy (bez dokumentów) liczy 58942 jednostki aktowe, pochodzące z lat 1287 – 1945. Dokumentują one historię miasta Wrocławia odgrywającego dominującą rolę w regionie i wchodzącego kolejno w skład kilku organizmów państwowych. Akta nie ograniczają się do obszaru miasta, wsi podwrocławskich i majątków miejskich na terenie Śląska. Akta z okresu pełnienia przez Magistrat funkcji Starosty Księstwa Wrocławskiego czyli z lat 1357 – 1369 i 1424 – 1635 dotyczą terytorium Księstwa Wrocławskiego. Należy zwrócić uwagę na występowanie w ramach zespołu trzech typów kancelarii: z okresu dokumentu (średniowiecznej), kancelarii austriackiej (księgi wpisów) czyli tzw. starej registratury i kancelarii pruskiej ( akt spraw) czyli nowej registratury. Najbardziej reprezentatywne są serie Księgi archiwalne z lat 1287 – 1941, obrazująca zakres chronologiczny i tematyczny zespołu. Księgi, wraz z dokumentami pergaminowymi i papierowymi, tworzyły najstarszy zrąb archiwum miasta Wrocławia. Uzupełniły je inne księgi prowadzone przez Magistrat do XX wieku. Ostateczny kształt serii został nadany przez profesora Hermana Markgrafa, który w 1908 roku za podstawę porządkowania przyjął układ rzeczowy, dzieląc dział ksiąg na grupy rzeczowe oznaczone wielkimi literami alfabetu łacińskiego. Układ ten zachowany jest do dnia dzisiejszego. Księgi nie stanowią całości ściśle związanej z archiwum miejskim. Dotyczy to ksiąg zgrupowanych w grupach z literami A – C, przejętych do zasobu z dawnej biblioteki Rhedigera, z kancelarii dawnych księstw śląskich. Księgi oznaczone literami P i Q tworzyły archiwa kościelne posiadające swoje księgi i dokumenty. Księgi reprezentuje jednostka z serii Militaria.

Tagi

tagi użytkowników indeksy nadawane przez archiwa

#militaria #Wrocław #Akta miasta Wrocławia