Biuro Personalne

Номер документа
2/10/0/2
Крайние даты
1891 - 1939
Количество серий
1
Количество сканов
0
Архив
Номер документа Название Дата с Дата до
Показывается 401 в 600 из 3 386 записей.
Номер документа Имя Крайние даты Количество сканов
2/10/0/2/484 Mianowania i przeniesienia do innej miejscowości, nr 4001-7000. 1938-1938 0
2/10/0/2/485 Mianowania i przeniesienia do innej miejscowości, nr 7001-10000. 1938-1938 0
2/10/0/2/486 Mianowania i przeniesienia do innej miejscowości, nr 10001-13000. 1938-1938 0
2/10/0/2/487 Mianowania i przeniesienia do innej miejscowości, nr 13001-15000. 1938-1938 0
2/10/0/2/488 Mianowania i przeniesienia do innej miejscowości, nr 15001-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/489 Mianowania i przeniesienia do innej miejscowości. 1939-1939 0
2/10/0/2/490 Awanse. 1937-1937 0
2/10/0/2/491 Awanse, nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/492 Zaliczki na uposażenie. 1937-1937 0
2/10/0/2/493 Zaliczki na uposażenie, nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/494 Zaliczki na uposażenie. 1939-1939 0
2/10/0/2/495 Zapomogi - jednorazowe dodatki, nagrody, odprawy itp. 1937-1937 0
2/10/0/2/496 Zapomogi - jednorazowe dodatki, nagrody, odprawy itp., nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/497 Zapomogi - jednorazowe dodatki, nagrody, odprawy itp. 1939-1939 0
2/10/0/2/498 Dodatki służbowe i funkcyjne. 1937-1937 0
2/10/0/2/499 Dodatki służbowe i funkcyjne, nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/500 Dodatki służbowe i funkcyjne. 1939-1939 0
2/10/0/2/501 Dodatki specjalne. 1937-1937 0
2/10/0/2/502 Dodatki specjalne, nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/503 Dodatki specjalne. 1939-1939 0
2/10/0/2/504 Wynagrodzenia dodatkowe. 1937-1937 0
2/10/0/2/505 Wynagrodzenia dodatkowe, nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/506 Wynagrodzenia dodatkowe. 1939-1939 0
2/10/0/2/507 Zaszeregowanie oraz pozostałe sprawy wynikające z przepisów o uposażeniu. 1937-1937 0
2/10/0/2/508 Zaszeregowanie oraz pozostałe sprawy wynikające z przepisów o uposażeniu. 1938-1938 0
2/10/0/2/509 Zaszeregowanie oraz pozostałe sprawy wynikające z przepisów o uposażeniu. 1939-1939 0
2/10/0/2/510 Ulgi kolejowe. 1938-1938 0
2/10/0/2/511 Pomoc lekarska. 1938-1938 0
2/10/0/2/512 Przywrócenie praw - zaliczenie służby kontraktowej. 1937-1937 0
2/10/0/2/513 Przywrócenie praw - zaliczenie służby kontraktowej. 1938-1938 0
2/10/0/2/514 Przywrócenie praw - zaliczenie służby kontraktowej. 1939-1939 0
2/10/0/2/515 Urlopy. 1937-1937 0
2/10/0/2/516 Urlopy. 1938-1938 0
2/10/0/2/517 Urlopy. 1939-1939 0
2/10/0/2/518 Sprawy związane ze służbą wojskową. 1937-1937 0
2/10/0/2/519 Sprawy związane ze służbą wojskową. 1939-1939 0
2/10/0/2/520 Sprawy dotyczące kwalifikowania. 1937-1937 0
2/10/0/2/521 Sprawy dotyczące kwalifikowania. 1938-1938 0
2/10/0/2/522 Sprawy dotyczące kwalifikowania. 1939-1939 0
2/10/0/2/523 Komisja egzaminacyjna. 1937-1937 0
2/10/0/2/524 Komisja egzaminacyjna, nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/525 Komisja egzaminacyjna. 1939-1939 0
2/10/0/2/526 Komisja dyscyplinarna. 1937-1937 0
2/10/0/2/527 Komisja dyscyplinarna, nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/528 Sprawy wynikające z naruszenia obowiązków służbowych, nr 1-3749. 1937-1937 0
2/10/0/2/529 Sprawy wynikające z naruszenia obowiązków służbowych. 1937-1937 0
2/10/0/2/530 Sprawy wynikające z naruszenia obowiązków służbowych. 1937-1937 0
2/10/0/2/531 Sprawy wynikające z naruszenia obowiązków służbowych. 1937-1937 0
2/10/0/2/532 Sprawy wynikające z naruszenia obowiązków służbowych. 1937-1937 0
2/10/0/2/533 Sprawy wynikające z naruszenia obowiązków służbowych. 1937-1937 0
2/10/0/2/534 Sprawy wynikające z naruszenia obowiązków służbowych, nr 1-4000. 1938-1938 0
2/10/0/2/535 Sprawy wynikające z naruszenia obowiązków służbowych, nr 4001-8000. 1938-1938 0
2/10/0/2/536 Sprawy wynikające z naruszenia obowiązków służbowych, nr 8001-12000. 1938-1938 0
2/10/0/2/537 Sprawy wynikające z naruszenia obowiązków służbowych, nr 12001-16000. 1938-1938 0
2/10/0/2/538 Sprawy wynikające z naruszenia obowiązków służbowych, nr 16001-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/539 Sprawy wynikające z naruszenia obowiązków służbowych, nr 1-5000. 1939-1939 0
2/10/0/2/540 Sprawy wynikające z naruszenia obowiązków służbowych, nr 1-5001-7000. 1939-1939 0
2/10/0/2/541 Sprawy wynikające z naruszenia obowiązków służbowych, nr 7001-8317. 1939-1939 0
2/10/0/2/542 Sprawy wynikające z naruszenia obowiązków służbowych, nr 8318-17000. 1939-1939 0
2/10/0/2/543 Wykazy osób, których nie należy przyjmować ponownie do służby państwowej. 1937-1937 0
2/10/0/2/544 Wykazy osób, których nie należy przyjmować ponownie do służby państwowej, nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/545 Wykazy osób, których nie należy przyjmować ponownie do służby państwowej. 1939-1939 0
2/10/0/2/546 Zwolnienie ze służby - przeniesienia w stan nieczynny oraz w stan spoczynku, nr 1-19000. 1938-1938 0
2/10/0/2/547 Zwolnienie ze służby - przeniesienia w stan nieczynny oraz w stan spoczynku, nr 1-9000. 1938-1938 0
2/10/0/2/548 Zwolnienie ze służby - przeniesienia w stan nieczynny oraz w stan spoczynku, nr 9001-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/549 Zwolnienie ze służby - przeniesienia w stan nieczynny oraz w stan spoczynku. 1939-1939 0
2/10/0/2/550 Zaopatrzenia emerytalne i ubezpieczenia społeczne. 1937-1937 0
2/10/0/2/551 Zaopatrzenia emerytalne i ubezpieczenia społeczne, nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/552 Zaopatrzenia emerytalne i ubezpieczenia społeczne. 1939-1939 0
2/10/0/2/553 Ewidencja osobowa. 1937-1937 0
2/10/0/2/554 Ewidencja osobowa, nr 1-8000. 1938-1938 0
2/10/0/2/555 Ewidencja osobowa, nr 8001-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/556 Ewidencja osobowa. 1939-1939 0
2/10/0/2/557 Odwołania i skargi w sprawach wynikających z ustawy o państwowej służbie cywilnej. 1937-1937 0
2/10/0/2/558 Odwołania i skargi w sprawach wynikających z ustawy o państwowej służbie cywilnej, nr 1-10000. 1938-1938 0
2/10/0/2/559 Odwołania i skargi w sprawach wynikających z ustawy o państwowej służbie cywilnej, nr 10-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/560 Odwołania i skargi w sprawach wynikających z ustawy o państwowej służbie cywilnej. 1939-1939 0
2/10/0/2/561 Odwołania i skargi w sprawach wynikających z przepisów o uposażeniu. 1937-1937 0
2/10/0/2/562 Odwołania i skargi w sprawach wynikających z przepisów o uposażeniu, nr 1-8000. 1938-1938 0
2/10/0/2/563 Odwołania i skargi w sprawach wynikających z przepisów o uposażeniu, nr 8001-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/564 Odwołania i skargi w sprawach wynikających z ustawy o państwowej służbie cywilnej. 1939-1939 0
2/10/0/2/565 Odwołania i skargi w sprawach wynikających z ustawy emerytalnej. 1937-1937 0
2/10/0/2/566 Odwołania i skargi w sprawach wynikających z ustawy emerytalnej, nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/567 Odwołania i skargi w sprawach wynikających z ustawy emerytalnej. 1939-1939 0
2/10/0/2/568 Odwołania i skargi w sprawach wynikających z pozostałych ustaw i przepisów z zakresu Biura Personalnego. 1937-1937 0
2/10/0/2/569 Odwołania i skargi w sprawach wynikających z pozostałych ustaw i przepisów z zakresu Biura Personalnego, nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/570 Sprawozdanie periodyczne władz i urzędów oraz protokoły zjazdów i konferencji. 1937-1937 0
2/10/0/2/571 Sprawozdanie periodyczne władz i urzędów oraz protokoły zjazdów i konferencji, nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/572 Sprawozdania z lustracji władz i urzędów podległych Ministerstwu Skarbu. 1937-1937 0
2/10/0/2/573 Sprawozdania z lustracji władz i urzędów podległych Ministerstwu Skarbu, nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/574 Usterki Najwyższej Izby Kontroli. 1937-1937 0
2/10/0/2/575 Usterki Najwyższej Izby Kontroli. 1938-1938 0
2/10/0/2/576 Usterki Najwyższej Izby Kontroli. 1939-1939 0
2/10/0/2/577 Odznaczenia. 1937-1937 0
2/10/0/2/578 Odznaczenia, nr 1-12000. 1938-1938 0
2/10/0/2/579 Odznaczenia, nr 12001-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/580 Odznaczenia. 1939-1939 0
2/10/0/2/581 Sprawy dotyczące pracowników Polskiego Monopolu Tytoniowego. 1937-1937 0
2/10/0/2/582 Sprawy dotyczące pracowników Polskiego Monopolu Tytoniowego, nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/583 Sprawy dotyczące pracowników Polskiego Monopolu Tytoniowego i Spirytusowego. 1937-1937 0
2/10/0/2/584 Sprawy dotyczące pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego, nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/585 Sprawy dotyczące pracowników Państwowego Monopolu Solnego. 1937-1937 0
2/10/0/2/586 Sprawy dotyczące pracowników Państwowego Monopolu Solnego, nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/587 Sprawy dotyczące pracowników Polskiego Monopolu Loteryjnego. 1937-1937 0
2/10/0/2/588 Sprawy dotyczące pracowników Polskiego Monopolu Loteryjnego, nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/589 Sprawy dotyczące pracowników Państwowego Zakładu Emerytalnego, nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/590 Prokuratoria Generalna, nr 1-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/591 Różne: skargi ludności na służbę skarbową, doniesienia anonimowe, oferty przedsiębiorstw usługowych, zajęcia uposażeń przez komorników. 1937-1937 0
2/10/0/2/592 Różne: skargi ludności na służbę skarbową, doniesienia anonimowe, oferty przedsiębiorstw usługowych, zajęcia uposażeń przez komorników. 1937-1937 0
2/10/0/2/593 Różne: skargi ludności na służbę skarbową, doniesienia anonimowe, oferty przedsiębiorstw usługowych, zajęcia uposażeń przez komorników. 1937-1937 0
2/10/0/2/594 Różne: skargi ludności na służbę skarbową, doniesienia anonimowe, oferty przedsiębiorstw usługowych, zajęcia uposażeń przez komorników, nr 1-4000. 1938-1938 0
2/10/0/2/595 Różne: skargi ludności na służbę skarbową, doniesienia anonimowe, oferty przedsiębiorstw usługowych, zajęcia uposażeń przez komorników, nr 4001-7000. 1938-1938 0
2/10/0/2/596 Różne: skargi ludności na służbę skarbową, doniesienia anonimowe, oferty przedsiębiorstw usługowych, zajęcia uposażeń przez komorników, nr 7001-12000. 1938-1938 0
2/10/0/2/597 Różne: skargi ludności na służbę skarbową, doniesienia anonimowe, oferty przedsiębiorstw usługowych, zajęcia uposażeń przez komorników, nr 12000-17000. 1938-1938 0
2/10/0/2/598 Organizacja służby Obrony Przeciwlotniczej, przeszkolenia w służbie sanitarnej, zaświadczenia pracownicze. 1939-1939 0
2/10/0/2/599 Związek Pracowników Skarbowych - prośby i interwencje. 1938-1938 0
2/10/0/2/600 Tajne - awanse z tytułu zasług niepodległościowych. 1937-1937 0
2/10/0/2/601 Tajne - opinie, nadużycia pracowników skarbowych, których sprawy zostały przekazany do prokuratora, nr 180-3000. 1938-1938 0
2/10/0/2/602 Tajne - kary dyscyplinarne, opinie, służba wojskowa pracowników skarbowych, dochodzenia w sprawie podatku spadkowego po Michale i Leopoldzie Sasinowskich, projekt uchwały Rady Ministrów o bezpośredniej działalności Gospodarczej państwa. 1939-1939 0
2/10/0/2/603 Dr Adamkiewicz Włodzimierz 1928-1939 0
2/10/0/2/604 Adamski Antoni 1939-1939 0
2/10/0/2/605 Alland Artur 1918-1939 0
2/10/0/2/606 Andrzejewski Adam 1938-1939 0
2/10/0/2/607 Antoszewski Antoni 1937-1939 0
2/10/0/2/608 Arciszewska Danuta 1929-1939 0
2/10/0/2/609 Arendt Artur 1920-1939 0
2/10/0/2/610 Arzt Kazimierz 1918-1939 0
2/10/0/2/611 Dr Asłanowicz Paweł 1934-1939 0
2/10/0/2/612 Aumillerówna Stanisława 1929-1939 0
2/10/0/2/613 Baczyński Włodzimierz 1931-1939 0
2/10/0/2/614 Balcerzak Henryk 1934-1939 0
2/10/0/2/615 Balcerzak Władysław 1927-1939 0
2/10/0/2/616 Banaszczyk Stefan 1925-1939 0
2/10/0/2/617 Banaszczykowa Maria 1928-1939 0
2/10/0/2/618 Bandurski Wacław 1929-1939 0
2/10/0/2/619 Baran Stanisław 1935-1939 0
2/10/0/2/620 Barański Jerzy Tomasz 1936-1939 0
2/10/0/2/621 Barański Zbigniew 1930-1939 0
2/10/0/2/622 Barcz Franciszek 1930-1939 0
2/10/0/2/623 Bargiel Jadwiga Aniela 1935-1939 0
2/10/0/2/624 Baronówna Zofia Aniela 1927-1939 0
2/10/0/2/625 Bartkowski Franciszek 1930-1939 0
2/10/0/2/626 Banerertz Jan 1924-1939 0
2/10/0/2/627 Biekierska (Ufnalawska) Barbara 1930-1939 0
2/10/0/2/628 Bellon Maria 1924-1939 0
2/10/0/2/629 Bałkiewiczowa Zofia 1920-1939 0
2/10/0/2/630 Białobłocka Janina 1920-1939 0
2/10/0/2/631 Białoskórski Czesław 1929-1930 0
2/10/0/2/632 Bielecka Stanisława 1935-1939 0
2/10/0/2/633 Bieńkowski Tadeusz 1934-1939 0
2/10/0/2/634 Bierkowski Józef Władysław 1914-1939 0
2/10/0/2/635 Bigosztówna Jadwiga 1923-1939 0
2/10/0/2/636 Bisiak Józef 1932-1939 0
2/10/0/2/637 Błaszczak Jan 1929-1939 0
2/10/0/2/638 Błasczyk Henryk 1919-1939 0
2/10/0/2/639 Błaszczykowski Jan 1935-1939 0
2/10/0/2/640 Błaszczykowski Józef 1919-1939 0
2/10/0/2/641 Błaszczyński Apolinary 1920-1939 0
2/10/0/2/642 Błażejewski Bronisław 1928-1939 0
2/10/0/2/643 Boczkowski Feliks 1935-1939 0
2/10/0/2/644 Bogatkowa (Szymonikówna) Zofia 1933-1939 0
2/10/0/2/645 Bogucki Stanisław 1930-1939 0
2/10/0/2/646 Bohuszewicz Maria 1925-1939 0
2/10/0/2/647 Bojerska Włodzimiera 1920-1939 0
2/10/0/2/648 Borek Władysław 1931-1939 0
2/10/0/2/649 Borowski Jan 1937-1939 0
2/10/0/2/650 Borowicz Zdzisław 1919-1939 0
2/10/0/2/652 Boy Wincenty 1926-1939 0
2/10/0/2/653 Brandtmüller Michał 1930-1939 0
2/10/0/2/654 Bratmanówna Paulina Jolanta 1936-1939 0
2/10/0/2/655 Brauliński Zygmunt 1931-1939 0
2/10/0/2/656 Brodacki Franciszek 1930-1939 0
2/10/0/2/657 Brodowski Jan 1932-1939 0
2/10/0/2/658 Brojerski Zdzisław 1921-1939 0
2/10/0/2/659 Broniatowski Mieczysław 1930-1939 0
2/10/0/2/660 Broniewski Stanisław 1933-1939 0
2/10/0/2/661 Brudniewski Antoni 1930-1939 0
2/10/0/2/662 Brzęczek Piotr 1933-1939 0
2/10/0/2/663 Brzozowski Wacław 1919-1939 0
2/10/0/2/664 Brzuszkiewicz Radosław 1930-1939 0
2/10/0/2/665 Buczyńska Irena 1935-1939 0
2/10/0/2/666 Bujniewiczowa Helena 1928-1939 0
2/10/0/2/667 Bukowiecki Stanisław 1926-1939 0
2/10/0/2/668 Bulanda Leopold 1919-1939 0
2/10/0/2/669 Burchard Bronisława Emilia 1918-1939 0
2/10/0/2/670 Burkiewicz Władysław 1937-1939 0
2/10/0/2/671 Burzyńska Antonina Stefania 1926-1939 0
2/10/0/2/672 Bzowski Zygmunt 1926-1939 0
2/10/0/2/673 Dr Całkosiński Aleksander 1937-1939 0
2/10/0/2/674 Całło Izabella 1937-1939 0
2/10/0/2/675 Cedro Rudnicki Adolf 1932-1939 0
2/10/0/2/676 Ceranka Józef 1924-1939 0
2/10/0/2/677 Chamski Leon 1930-1939 0
2/10/0/2/678 Chełmiński Tomasz 1935-1939 0
2/10/0/2/679 Chłond Stanisław 1935-1939 0
2/10/0/2/680 Chłopicka Zofia 1927-1939 0
2/10/0/2/681 Chmielewski Janusz 1918-1939 0
2/10/0/2/682 Chmielewski Leonard 1929-1939 0
2/10/0/2/683 Chmielewski Zygmunt 1919-1939 0
2/10/0/2/684 Chmura Piotr 1932-1939 0
Показывается 401 в 600 из 3 386 записей.