Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/169/0 Sztafeta Ochronna Narodowo - Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, 23 Pułk Bytom 1934-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 58
12/170/0 Sztafeta Ochronna Narodowo - Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, 124 Pułk Katowice 1941-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
12/171/0 Sztafeta Ochronna Narodowo - Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, Batalion Szturmowy I/23, Zabrze 1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
12/172/0 Niemiecki Czerwony Krzyż, Oddział Powiatowy Katowice - Miasto [1938] 1939-1945 0 rozwiń
Okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych z lat 1940-1944, sygn. 1 Organizacja i działalność poradni i sanitarnych punktów usługowych z lat 1939-1943, sygn. 2-3 Sprawa dyscyplinarna pielęgniarki z lat 1940-1944, sygn. 4 Spis roboczy akt personalnych z lat 1938-1945, 326 j. Liczba jednostek w zespole: 330
12/173/0 Kancelarie notariuszy w Katowicach 1872-1951 0 rozwiń
Gustaw Badrian z lat 1906-1919, sygn. 1-39, 39a Adam Brzostyński z lat 1939, 1945-1951, sygn. 40-60 Jerzy Buzek z lat 1927-1932, sygn. 61-70 Antoni Chmielewski z lat 1922-1937, sygn. 71-83 Kazimierz Czapla z lat 192-1930, sygn. 84-95 Stanisław Cichosz z lat 1945-1946, sygn. 96-97 Stanisław Czub z lat 1945-1951, sygn. 98-112 Herman Danziger z lat 1913-1926, sygn. 113-133, 129a Włodzimierz Dąbrowski z lat 1925-1938, sygn. 134-188 Nikazy Dudzik z lat 1927-1933, sygn. 189-215 Martin Ehrlich z lat 1922, sygn. 216 Salomon Epstein z lat 1901-1909, sygn. 217-269, 266a Bruno Freund z lat 1909-1926, sygn. 270-338, 323a Stanisław Gawenda z lat 1933, sygn. 339 Paweł Gerber z lat 1918-1926, sygn. 340-366 Karol Gerschel z lat 1927-1928, sygn. 367-369 Reinhold Gurtler z lat 1941, sygn. 370 Franz Hanus z lat 1940-1941, sygn. 371-372 Henryk Horski z lat 1945-1948, sygn. 373-376 Aleksander Kaliniewicz z lat 1948-1951, sygn. 377 Eugeniusz Kamiński z lat 1931-1933, sygn. 378-380 Stanisław Kipta z lat 1938-1939, sygn. 381-388 Hanus Kirsch z lat 1939-1941, sygn. 389-391 Stanisław Kobyliński z lat 1922-1937, sygn. 392-431 Mikołaj Kosała z lat 1933, sygn. 432 Włodzimierz Krzymiński z lat 1926-1935, sygn. 433-442 Zygmunt Lewandowski z lat 1937-1939, 1945-1949, sygn. 443-466, 464a Jan Loebinger z lat 1920-1926, sygn. 467-489 Albrecht Löhr z lat 1939-1941, sygn. 490-495 Edmund Łukanowski z lat 1926-1933, sygn. 496-514 Jan Mainka z lat 1927-1933, sygn. 515-533 Franciszek Mazurkiewicz z lat 1933-1939, sygn. 534-550, 548a Wolfram Neumann z lat 1941, sygn. 551-553 Max Proskauer z lat 1919-1926, sygn. 554-568 Aleksander Rasp z lat 1939, sygn. 569-570 Józef Reszka z lat 1925-1933, sygn. 571-574 Emmerich Rohowsky z lat 1912-1922, sygn. 575-605 Antoni Rostek z lat 1925-1939, 1945-1951, sygn. 606-692 Hugo Sachs z lat 1880-1914, sygn. 693-819 Hand Schwittlinsky z lat 1940, sygn. 820 Tadeusz Stark z lat 1929-1938, sygn. 821-837 Ernst Steinfeld z lat 1910-1912, sygn. 838-843 Ernst Tichauer z lat 1920-1926, sygn. 844-858 Walter Tomalla z lat 1920-1922, sygn. 859-860 Johannes Wagner z lat 1942-1945, sygn. 861-878 Teodor Werner z lat 1923-1926, sygn. 879-882 Konrad Węgrowski z lat 1933, sygn. 883-885 Juliusz Wilusz z lat 1936-1939, 1945, sygn. 886-907 Klemens Wnukowski z lat 1923, sygn. 908 Konstanty Wolny z lat 1922-1939, sygn. 909-967 Franz Zdralek z lat 1897-1912, sygn. 968-1072 Philipp Zenthőfer z lat 1872-1874, sygn. 1073-1074 Władysław Zipper z lat 1945-1951, sygn. 1075-1081 Eduard Zolden z lat 1939-1944, sygn. 1082-1103 Wojciech Żytomirski z lat1925-1933, sygn. 1104-1112 Liczba jednostek w zespole: 1118
12/174/0 vacat - Kancelarie notariuszy w Mysłowicach - wydzielone zespoły wpisano do kartoteki pod numerami 12/2636-2639 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/175/0 Kancelarie notariuszy w Mikołowie 1849-1951 0 rozwiń
Notariusze: Adam Brzostyński z lat 1937-1938, sygn. 1-4 Mieczysław Cieszewski z lat 1924-1933, sygn. 5-34 Jerzy Czabiński z lat 1921-1922, sygn. 35 Stefan Dżułyński z lat 1925-1933, sygn. 36-78 Reinhold Frank z lat 1941-1945, sygn. 79-89 Gustaw Giller z lat 1863-1887, sygn. 90-139 Gerhard Heyduck z lat 1940-1944, sygn. 140-143 Karol Jazienicki z lat 1937-1939, sygn. 144-154 Kazimierz Krok z lat 1931-1946, sygn. 155-160 Józef Krzywoń z lat 1933, sygn. 161-163 Teodor Larisch z lat 1889-1900, sygn. 164-186 Edward Lehnert z lat 1934-1951, sygn. 187-246 Aleksander Lipiński z lat 1946-1951, sygn. 247-263 Gerhard Lowack z lat 1939-1941, sygn. 264-266 Włodzimierz Preisner z lat 1946-1951, sygn. 267-288 Johann Richter z lat 1849-1863, sygn. 289-308 Tadeusz Stark z lat 1934-1937, sygn. 309-332 Liczba jednostek w zespole: 332
12/176/0 Kancelarie notariuszy w Pszczynie 1815-1939 0 rozwiń
Heinrich Brehme z lat 1898-1920, sygn. 1-87, 35a-m, 61a-g, 86a-c, 87a-g Paul Hahn z lat 1894-1897, sygn. 88-92, 92a Sally Hamburger z lat 1919-1921, sygn. 93-99 Michael Manneberg z lat 1892-1897, sygn. 100-114 a-c Johann Mildner z lat 1920-1922, sygn. 115-129a Ludwig Mischke z lat 1838-1861, sygn. 130-179a Eduard Münzer z lat 1864-1875, sygn. 180-200a Johann Muthwill z lat 1860-1881, sygn. 201-211a Wilhelm Nerlich z lat 1861-1887, sygn. 212-277 a-d Rudolph Schramm z lat 1815-1863, sygn. 278-312 a-d Gustaw Siehr z lat 1901-1926, sygn. 313-431 a-g, 433 Josef Wichmann z lat 1939, sygn. 432 Liczba jednostek w zespole: 485
12/177/0 Zbiór dokumentów pergaminowych 1412-1907 0 rozwiń
Dokumenty i księgi pergaminowe różnej treści z lat 1412-1907, sygn. 1-76 Liczba jednostek w zespole: 76
12/178/0 Zbiór dokumentów papierowych 1600-1930 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 113
12/179/0 Zbiór materiałów ulotnych 1797-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2312
12/180/0 Zbiór fotografii i rycin 1864-2013 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 874
12/181/0 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach do roku 1945 1702-1944 0 rozwiń
I. Mapy ogólnogeograficzne z lat 1720-1944 a. przeglądowe, sygn. 1-2, 11, 17, 507, 508, 567 b. przeglądowo-topograficzne, sygn. 3,4, 7-10, 14-16, 20-22, 539, 539a, 558-563, 579, 674, 677, 678, 688, 691, 692, 710, 723, 734-739, 744-746, 748, 749, 753, 849 c. topograficzne, sygn. 5-6, 12-13, 18-19, 23, 25-31, 151, 512, 519, 531-533, 535-538, 540-557, 580, 658-660, 670, 671, 716, 724, 730-732, 743, 750-752, 774-775, 831-832 II. Mapy specjalne z lat 1720-1944 a. delimitacyjne, sygn. 136-137, 305-319, 511, 565-566, 704-706, 754-768, 843 b. geologiczne, sygn. 112-116, 564, 657, 675, 842 c. glebowe, sygn. 117 d. gospodarcze, sygn. 168-177, 196, 199, 206, 222-231, 379-405, 496, 513, 522-524, 528, 585, 586, 645, 656, 669, 672, 689, 711-715, 785, 814, 833, 834, 846, 847 e. górnicze - powierzchni, wyrobisk, sygn. 178-195, 197-198, 200-205, 207-221, 232, 372-377, 525, 534, 661, 769, 784, 837, 838 f. historyczne, sygn. 497-504, 521, 646, 836 g. hydrograficzne, sygn. 118 h. komunikacyjne, sygn. 245, 411-439, 445-447, 449, 451-452, 509-510, 613-617, 665, 667-668, 693-694, 727, 733, 740, 835 i. ludnościowe, sygn. 119-135, 163-167, 450, 514-516, 520, 526-527, 690 j. mapy usług, sygn. 453 k. plany miast i miejscowości, sygn. 32-52, 54-111, 147, 153-156, 160, 246, 587-612, 647-653, 666, 695-703, 717, 718, 720-722, 725-726, 728-729, 742, 770-773, 813, 818, 819, 822-826, 828, 829, 845, 850, 851 l. polityczno-administracyjne, sygn. 24, 138-146, 148-150, 152, 157-159, 161, 162, 505-506, 581-584, 673, 707-709, 719, 747, 815-817, 830, 840, 844 m. sytuacyjne, sygn. 53, 233-240, 247-304, 320-371, 378, 440-443, 448, 517-518, 618-637, 654-655, 662-664, 679-687, 741, 755, 776-783, 786-811, 839, 852 n. sytuacyjno-wysokościowe, sygn. 241-244, 406-410, 444, 460-495, 638-642, 848 o. sozologiczne, sygn. 457-459 p. uzbrojenia terenu, sygn. 454-456, 529, 530, 676 r. inne, sygn. 643-644, 812, 820-821, 827 III. Atlasy z lat 1751-1943, sygn. 568-578 dopływ: mapy ogólnogeograficzne i specjalne: 23 j.-78 arkuszy Liczba jednostek w zespole: 1130
12/182/0 Zbiór sfragistyczny XVI w. - 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1495
12/183/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach 1945-1950 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne WRN i podległych rad narodowych (ogólne) z lat 1945-1947, sygn. 1-3 Okólniki, zarządzenia z lat 1945-1949, sygn. 4-45 Członkowie WRN i podległych rad narodowych z lat 1945-1949, sygn. 46-107, 99a Posiedzenia WRN z lat 1945-1950, sygn. 108-202, 198a-d Sprawozdania z działalności WRN z lat 1945-1948, sygn. 203-209 Udział w konferencjach i zjazdach innych instytucji z lat 1945-1950, sygn. 210-214 Prezydium WRN, protokoły posiedzeń z lat 1945-1948, sygn. 215-219, 219a Komisje WRN i podległych rad narodowych z lat 1945-1950, sygn. 220-326, 245a, 280a, 285a, 318a Sprawy Referatu Kontroli, komisje kontroli WRN z lat 1945-1950, sygn. 327-417, 334a, 340a, 346a, 350a, 351a, 359a, 409a, 410a, 411a, 413a Wydział Wojewódzki z lat 1945-1950, sygn. 418-426, 420a, 421a Sprawy Biura Prezydialnego WRN z lat 1945-1950, sygn. 427-437 Sprawy budżetowe WRN i podległych rad narodowych z lat 1945-1950, sygn. 438-461, brak sygn. 440 Terenowe rady narodowe - sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności z lat 1945-1950, sygn. 462-899, 737a Zarządzenia i sprawozdania z akcji z lat 1945-1950, sygn. 900-923, 901a Sprawozdania urzędów i przedsiębiorstw z lat 1945-1950, sygn. 924-952, 941a Opinie, prośby, zażalenia, interwencje z lat 1945-1950, sygn. 953-1001, 953a, 967a, 969a, 992a, 996a, 1000a Dopływ; ankiety osobowe radnych powiatowych i miejskich rad narodowych z lat 1945-1950, sygn. 1002-1036 Liczba jednostek w zespole: 1066
12/184/0 Wydział Wojewódzki w Katowicach 1945-1949 0 rozwiń
Uchwały Wydziału: zatwierdzanie uchwał terenowych rad narodowych w sprawach budżetowych, podatków i opłat, nieruchomości, z lat 1945-1946, sygn. 1-22 Sprawozdania z kontroli samorządów: protokoły i sprawozdania z kontroli organizacji społecznych, powiatowych i miejskich rad narodowych, z lat 1946-1949, sygn. 23-49 Liczba jednostek w zespole: 49
12/185/0 Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach [1924] 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
Wydział Ogólny: I Oddział Ogólny: 1. Przepisy i zarządzenia ogólne z lat 1945, 1949, sygn. 1-48, 4a-e 2. Sprawozdania wojewody i wydziałów UWŚl, starostw i zarządów miejskich i innych urzędów i instytucji z lat 1945-1949, sygn. 49-161, 50/1, 50/2, 120a 3. Konferencje, zjazdy z lat 1945-1950, sygn. 162-221 spis roboczy 1 j. sygn. 569 4. Opinie, interwencje, akcje z lat 1945-1949, sygn. 222-272 5. Sprawy wypływające ze stosunków wojewody z innymi władzami z lat 1945-1949, sygn. 273-287, 287a-e II Oddział Organizacyjny: 1. Zarządzenia organizacyjne z lat 1945-1950, sygn. 288-302, 294/1 2. Sprawy organizacyjne Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego, starostw i zarządów miejskich, innych instytucji i urzędów z lat 1945-1950, sygn. 303-396 3. Organizacja pracy i biurowości z lat 1945-1950, sygn. 397-411 4. Sprawy podziału administracyjnego państwa z lat 1946-1949, sygn. 412-415, 415/1 5. Kontrola prasy, publikacji i widowisk z lat 1947, sygn. 416 6. Sprawy odznaczeń z lat 1945-1950, sygn. 417-467 7. Sprawy pracownicze z lat 1945-1948, sygn. 468-471 8. Budżet i kredyty z lat 1945-1946, sygn. 472-473 III Oddział Inspekcji: 1. Lustracja i dochodzenia z lat 1945-1950, sygn. 474-556 2. Sprawozdania z działalności inspekcji wojewódzkiej i powiatowych z lat 1945-1949, sygn. 557-559 3. Udział w konferencjach i zjazdach z lat 1948-1949, sygn. 560-567 4. Współpraca z prezydium WRN w sprawach kontroli z lat 1948, sygn. 568 Wydział Personalny: wykazy ilości pracowników administracji państwowej i samorządu terytorialnego w województwie z lat 1949, sygn.1 Wydział Administracyjno-Prawny: I Oddział Administracyjno-Prawny: 1. Przepisy i zarządzenia ogólne z lat 1945-1949, sygn. 1-12 2. Sprawozdania z lat 1945, 1949, sygn. 13-14 3. Sprawy organizacyjne z lat 1945, 1949, sygn. 15-19 4. Pomoc prawna z lat 1945-1947, sygn. 20-58 5. Sprawy administracyjne i karno-administracyjne z lat 1945-1949, sygn. 59-65, 64/1 6. Szkody wojenne z lat 1946-1949, sygn. 66-68 7. Zabezpieczenie mienia państwowego z lat 1945, sygn. 69-70 8. Sprawy konsularne z lat 1949-1950, sygn. 71-72 9. Sprawy obywatelstwa z lat 1948-1950, sygn. 73-74 II Oddział Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności: 1. Sprawy stanu cywilnego z lat 1945-1949, sygn. 75-77 2. Zmiany nazwisk i imion z lat 1946-1948, sygn. 78-79 3. Spis ludności z lat 1946, sygn. 80-84 Spis roboczy nr 2 dotyczący uprawnień do obsługi aparatów kinematograficznych oraz zaświadczeń pracy z lat 1945-1950, 17 j. Wydział Społeczno-Polityczny: I Oddział Ogólno-Polityczny: 1.Okólniki i zarządzenia z lat 1945-1947, sygn. 1-5, 2/1 2. Sprawy organizacyjne z lat 1945-1950, sygn. 6-17, 6/1, 9/1-5, 10/1, 14/1, 17/1-2 3. Nadzór nad działalnością referatów społeczno-politycznych w starostwach z lat 1946-1948, sygn. 18-19 4. Sprawozdania sytuacyjne z lat 1945-1950, sygn. 20-54, 27/1, 53/1, 54/1-4 5. Raporty w sprawach nadzwyczajnych wypadków z lat 1946, sygn. 55-58 6. Sprawozdania z działalności wydziału i referatów społeczno-politycznych w starostwach z lat 1945-1950, sygn. 59-71, 61/1, 69/1-4 7. Organizacje polityczne i społeczne z lat 1945-1949, sygn. 72-79, 77/1 8. Sprawy społeczne, zawodowe i gospodarcze z punktu widzenia politycznego z lat 1946-1950, sygn. 80-84, 80/1-2, 83/1-4, 84/1 9. Wybory do sejmu z lat 1946-1947, sygn. 85-102 10. Działalność organów samorządowych z lat 1949, sygn. 103 11. Sprawy przestępczości politycznej z lat 1945-1950, sygn. 104-109, 105/1, 106/1, 109/1 12. Placówki dyplomatyczne własne i obce z lat 1946-1949, sygn. 110-111, 111/1 13. Sprawy interwencyjne w stosunku do funkcjonariuszy UB, MO i innych z lat 1945-1947, sygn. 112-119, 119/1 14. Opinie i świadectwa moralności z lat 1946-1949, sygn. 120-122 15. Sprawy graniczne z lat 1945-1950, sygn. 123-127, 124/1-4, 127/1-4 16. Sprawy przesiedleńcze i osadnictwa z lat 1949, sygn. 128-129 17. Repatriacje z lat 1945-1950, sygn. 130-208, 175/1-6, 207/1 18. Sprawy obozowe z lat 1945-1950, sygn. 209-309, 212/1, brak sygn. 234, 251 19. Sprawy zwrotu majątku z lat 1946-1947, sygn. 310-316 II Oddział Społeczny: 1. Sprawy wyznaniowe z lat 1945-1950, sygn. 317-366, 318/1, 319/1-3, 322/1, 324/1-5, 326/1, 349/1-3, 350/1, 363/1-2, brak sygn. 362/2 2. Sprawy obywatelstwa z lat 1945-1950, sygn. 367-389, 388/1 3. Sprawy narodowościowe z lat 1945-1950, sygn. 390-549, 534/1-2 4. Zwalczanie przejawów niemczyzny z lat 1946-1949, sygn. 550-558, 553/1 5. Sprawy stowarzyszeń z lat 1927-1950, sygn. 559-828, 559/1, 560/1, 583/1-2, 619/1, 620/1, 627/1, 828/1 6. Sprawy porządku publicznego z lat 1945-1950, sygn. 829-833/1 7. Odkrycia i opieki nad grobami ofiar wojennych z lat 1945-1949, sygn. 834-847, 838/1 8. Kontakty z zagranicą, sprawy cudzoziemców z lat 1946-1948, sygn. 848-857 9. Skargi i zażalenia z lat 1947-1950, sygn. 858-860 Wydział Samorządowy: I Oddział Administracji Samorządowej: zbiory okólników i zarządzeń Wydziału, ewidencja personalna i sprawy kadrowe, organizacja jednostek podległych, sprawozdania organizacyjne z lat 1945-1950, sygn. 1-94, 77a-ł, 78a-r, 81a-g II Oddział Spraw Społeczno-Gospodarczych Samorządu: sprawy majątkowe, przejmowanie majątku byłych niemieckich gmin przez władze państwowe i ich podział na Ziemiach Odzyskanych, rejestracja należności wydziałów powiatowych i miejskich na rzecz Armii Czerwonej , rejestracja szkód wojennych, zabezpieczenie akt poniemieckich i zasobów bibliotecznych, akcja budowy szkół i Politechniki Śląskiej, elektryfikacja wsi z lat 1945-1950, sygn. 95-168 III Oddział Finansów Samorządowych: roczne plany finansowo-gospodarcze, preliminarze budżetowe i budżety dla wydziałów powiatowych związków samorządowych i szpitali, sprawozdania z wykonania budżetów, roczne sprawozdani rachunkowe z lat 1945-1950, sygn. 169-875, 214a, 232a, 246a, 250a, 265a, 324a-b, 325a-d, 368a, 396a-b, 425a-c, 457a, 488a, 524a, 541a, 543a-c, 559a, 593a, 618a, 641a, 662a, 694a-b, 727a-b, 825a, 847a, 872a, brak sygn. 326 IV Oddział Samorządu Wojewódzkiego: protokoły posiedzeń, uchwały, sprawozdania, budżety i roczne zamknięcia rachunkowe Oddziału, instytucji urzędów, akcja repolonizacyjna, fundacje z lat 1945-1949, sygn. 876-919, 885a-b, 896a, 909a-c, 912a, 965a V Oddział Inspekcji Samorządowej: sprawozdania z kontroli Wydziału oraz wydziałów powiatowych i miejskich, protokoły ze zjazdów i odpraw burmistrzów, wójt i sekretarzy, współpraca z prezydiami rad narodowych z lat 1945-1950, sygn. 920-1000 Wydział Wojskowy: I Oddział Ogólno-Wojskowy: 1. Instrukcje i zarządzenia normatywne z lat 1945-1949, sygn. 1-2 2. Organizacja wydziału i referatów wojskowych starostw i zarządów gminnych z lat 1946-1950, sygn. 3-25 3. Sprawy kadrowe z lat 1946-1950, sygn. 26-35 4. Lustracje z lat 1946-1949, sygn. 36-38 5. Sprawy poborowe z lat 1945-1950, sygn. 39-48 II Oddział Przygotowania Obrony Państwa: 1. Tereny i obiekty wojskowe z lat 1946-1950, sygn. 49-52 2. Obrona przeciwlotnicza z lat 1945-1950, sygn. 53-65 3. Ochrona dróg i mostów z lat 1945-1950, sygn. 66-69 4. Rozminowanie terenów z lat 1945-1948, sygn. 70-73 5. Ewidencja pojazdów mechanicznych z lat 1949-1950 6. Interwencje z lat 1945-1948, sygn. 79-80 Wydział Opieki Społecznej: I Oddział Ogólny: przepisy prawne, organizacja i struktura Wydziału, sprawozdawczość, kontrole z lat 1945-1950, sygn. 1-45 II Oddział Opieki: opieka nad dziećmi i młodzieżą oraz repatriantami, zakłady opiekuńcze, kuchnie ludowe z lat 1945-1950, sygn. 46-72 Wydział Kultury i Sztuki: I Oddział Ogólny: zarządzenia, okólniki i wytyczne dotyczące organizacji i działalności Urzędu, Wydziału i referatów kultury, preliminarze budżetowe, sprawy personalne, inwestycyjne, gospodarcze i finansowe Wydziału i podległych referatów, sprawozdawczość dotycząca organizacji i działalności Wydziału oraz podległych placówek, kontrolne materiały z narad i odpraw w sprawach kultury z lat 1945-1950, sygn. 1-43, 40/1 II Oddział Twórczości i Przedsiębiorstw Artystycznych: sprawy organizacyjne, finansowe i gospodarcze dotyczące teatrów, sprawozdania z narad, sprawozdania statystyczne, finansowe, z działalności, odbudowy teatrów, amatorski ruch teatralny, teatr a prasa, działalność byłego Oddziału Muzycznego i Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, informacje prasowe, działalność koncertowa, recitale, orkiestry i filharmonie - sprawy budżetowe i organizacyjne, działalność byłych Oddziałów: Literackiego, Plastyki, finanse, cenzura, stosunki z prasą, upowszechnianie kultury i sztuki, działalności Instytutu Śląskiego, sprawozdania referatów kultury i sztuki z ruchu artystycznego z lat 1945-1950, sygn. 44-137, 55/1 III Oddział Szkolnictwa Artystycznego: sprawozdania z działalności, okólniki dotyczące Oddziału, organizacja, preliminarze budżetowe, sprawy finansowe, wizytacje, protokoły posiedzeń, sprawozdania statystyczne i z działalności konserwatorium, instytutów i szkół muzycznych, szkół tańca i baletu, bilanse z lat 1945-1950, sygn. 138-164, 146/1, 149/1 IV Oddział Muzeów i Ochrona Zabytków: sprawozdania okresowe z działalności Oddziału, korespondencja, preliminarze budżetowe, bilanse, plany gospodarcze i inwestycyjne muzeów, sprawozdania finansowe, prasa a zabytki, sprawy archiwaliów i ich rewindykacji, zabezpieczenie, konserwacja o ochrona zabytków, szkody wojenne i martyrologia, inwentaryzacja i wykazy zabytków i kościołów z lat 1945-1950, sygn. 165-215 Wydział Aprowizacji: Oddział Świadczeń Rzeczowych: zarządzenia, protokoły zebrań, sprawozdania, korespondencja w sprawach egzekucji świadczeń rzeczowych ludności wiejskiej z lat 1945-1947, sygn. 1-45 Wydział Komunikacyjny: zarządzenia, sprawozdania z gospodarki drogowej, podział dróg w województwie, rejestracja szkód wojennych, protokoły narad, dokumentacja techniczna dotycząca budowy dróg i szlaków kolejowych z lat 1945-1950, sygn. 1-18 Wydział Osiedleńczy: I Oddział Ogólny: dekrety, okólniki, pisma okólne, zarządzenia i instrukcje ministerstw, wojewody i Urzędu Śląsko-Dąbrowskiego, sprawozdania Wydziału i referatów osiedleńczych ,statystyka i wykazy zbiorcze z zakresu osadnictwa, akcji uwłaszczeniowej i repatriacji, wykazy gmin na Ziemiach Odzyskanych z lat 1946-1950, sygn. 1-52, 22/1 II Oddział Osadnictwa Rolnego: sprawozdania starostw powiatowych i zarządów miejskich, sprawozdania z odpraw i konferencji kierowników powiatowych referatów osiedleńczych, opieka nad osadnikami i współpraca z organizacjami społecznymi, wykazy zbiorcze z rozlokowania nadwyżek repatriantów i gospodarstw im przydzielonych z lat 1946-1950, sygn. 53-143, 120/1 III Oddział Osadnictwa Nierolniczego: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania i statystyka, spisy nieruchomości nierolniczych, zakładów przemysłowych, przekazywanie mienia nierolniczego, klasyfikacja i szacunek mienia, polityka mieszkaniowa, protokoły kontroli w referatach osiedleńczych powiatowych i miejskich z lat 1946-1950, sygn. 144-244, 158/1, 161/1, 207/1, 243/1-3 Liczba jednostek w zespole: 4650
12/186/0 Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego w Katowicach 1945-1950 0 rozwiń
Wydział Ogólny: Sprawy organizacyjne: organizacja, podział czynności i tryb urzędowania Kuratorium, organizacja czynności kancelaryjnych z lat 1945-1950, sygn. 1-6 Sprawy prawne: okólniki, zarządzenia, rozporządzenia i instrukcje władz nadrzędnych i kuratorium z lat 1945-1950, sygn. 7-40 Sprawy ogólne i ogólno-osobowe: korespondencja z władzami, raporty sytuacyjne i sprawozdawczość, szkody wojenne, materiały budżetowe i gospodarcze, sprawy personalne i dyscyplinarne z lat 1945-1950, sygn. 41-99 Wydział I - Szkolnictwo Ogólnokształcące trybu Podstawowego i Licealnego: Organizacja Wydziału: plany pracy i podział czynności z lat 1946, sygn. 100 Organizacja przedszkoli i szkół: uruchamianie i zamykanie szkół, upaństwawianie, nadawanie uprawnień, stopni organizacyjnych i nazw szkołom z lat 1945-1949, sygn. 101-117, 102a-b, 104a, 108a-b, Sieć szkolna (szkoły średnie stopnia podstawowego i licealnego, szkoły TPD, Szkoły Ogólnokształcące, Licea Pedagogiczne, szkoły żydowskie oraz szkolnictwo specjalne): organizacja roku szkolnego, sprawozdania z działalności, plany pracy, protokoły posiedzeń rad pedagogicznych, sprawozdania powizytacyjne, zmiany personalne, analizy wyników nauczania z lat 1945-1950, sygn. 118-183, 120a Dokształcanie nauczycieli i kierowników internatów, sprawozdania z wizytacji: protokoły konferencji z lat 1945-1947, sygn. 184-195 Biblioteki: wykazy księgozbiorów zabezpieczonych, spisy bibliotek i wykazy ich stanu posiadania, sprawozdania z przebiegu akcji selekcyjnej księgozbiorów i spisy książek wyłączonych ze zbiorów, kwestionariusze sprawozdawczo-statystyczne z lat 1945-1950, sygn. 196-223 Wychowanie młodzieży: sprawozdania z działalności szkolnych kół ZMP, spółdzielczości uczniowskiej z lat 1947-1949, sygn. 224-226 Stowarzyszenia i towarzystwa: statuty, składy zarządów z lat 1946-1948, sygn. 227-233 Weryfikacja tajnego nauczania: okólniki, zarządzenia i rozporządzenia, powołanie państwowych komisji weryfikacyjnych i sprawozdania z ich działalności, spisy nauczycieli zweryfikowanych, zaświadczenia i materiały ukończenia tajnych kompletów, wspomnienia z lat 1945-1949, sygn. 234-245, 243a Wydział II - szkolnictwo zawodowe: wykazy liczbowe szkół, organizacja, uruchamianie i zamykanie szkół, upaństwowienie, sieć szkół zawodowych, sprawozdania z działalności szkół, protokoły posiedzeń rad pedagogicznych z lat 1945-1950, sygn. 246-362, 248 a-b Wydział III - zakłady kształcenia nauczycieli: organizacja zakładów kształcenia nauczycieli i wychowawczyń przedszkoli, plany pracy i sprawozdania Wydziału, dokształcanie nauczycieli i kursy pedagogiczne, werbowanie i zatrudnianie absolwentów, organizacja nauczania - programy szkolne z lat 1945-1950, sygn. 363-402 Wydział IV - oświata dorosłych. Organizacja: plany pracy, sprawozdania z działalności, nadawanie uprawnień szkół państwowych z lat 1945-1950, sygn. 403-440, 440a Sieć szkolna dla dorosłych: stan organizacyjny zakładów i kursów, plany nauczania, sprawy programowe i wychowawcze, kursy repolonizacyjne, egzaminy eksternistyczne, sprawozdania z wizytacji z lat 1945-1950, sygn. 441-457 Walka z analfabetyzmem: okólniki, zarządzenia i instrukcje, składy osobowe wojewódzkiej, powiatowych i miejskich komisji społecznych do walki z analfabetyzmem, protokoły posiedzeń komisji społecznych z lat 1948-1950, sygn. 458-470, 470a Uniwersytety Ludowe i Szkoły Pracy Społecznej: powoływanie i organizacja, sprawozdania z wizytacji, wykazy absolwentów z lat 1945-1940, sygn. 471-476 Wydział V - opieka nad dzieckiem. Organizacja i zarządzanie: zarządzenia, plany pracy i sprawozdania Wydziału, organizacja referatów z lat 1946-1950, sygn. 477-485 Repatriacja i rewindykacja dzieci: rozporządzenia, wykazy dzieci repatriowanych z Niemiec i ich arkusze ewidencyjne z lat 1945-1947, sygn. 486-494 Rodziny zastępcze: wytyczne w sprawie rejestracji i kwestionariusze dzieci w rodzinach zastępczych z lat 1945-1946, sygn. 495-500 Domy dziecka i zakłady wychowawcze: organizacja, preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe, wykazy wychowanków i personelu, sprawozdania z działalności i lustracji, powoływanie i sprawozdania społecznych komitetów opiekuńczych z lat 501-527 Liczba jednostek w zespole: 577
12/187/0 Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Katowicach 1945-1947 [1970] 0 rozwiń
Wydział Propagandowy: opis sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej terenu, sprawozdania oddziałów, protokoły, instrukcje, korespondencja dotycząca kolegiów, zebrań, zjazdów, konferencji, wieców, Referendum i wybory do sejmu, instrukcje, raporty, akcja rehabilitacyjna, weryfikacja, reforma rolna, akcja solidarnościowa, przeciwpowodziowa, odbudowy gospodarczej, odbudowy szkół i pomników, obchody rocznic i świąt narodowych, organizacji społecznych z lat 1945-1947, sygn. 1-42 Wydział Społeczno-Wychowawczy: referaty, materiały informacyjne z lat 1945-1947, sygn. 43-44 Wydział Prasy i Publikacji: wykazy, materiały i sprawozdania dotyczące prasy zamiejscowej, dzienników, czasopism oraz zakładów w terenie,, Biuletyny Informacji i Propagandy wydawane w terenie z lat 1945-1947, sygn. 45-59 Wydział Administracyjno-Finansowy: sprawozdania finansowe, preliminarze budżetowe, korespondencja finansowa, sprawy kredytowe z lat 1945-1947, sygn. 60-64 Wydział Organizacyjny: okólniki, zarządzenia własne ministerstwa, UWŚl., wojewody, innych władz centralnych, sprawy organizacyjne własne, likwidacja terenowych oddziałów, protokoły zebrań i zjazdów kierowników, sprawozdania z inspekcji i kontroli finansowo-gospodarczych Urzędu i oddziałów, plany pracy i sprawozdania z działalności Urzędu, wydziału i oddziałów z lat 1945-1947, sygn. 65-96 Materiały Fotograficzne: 1. Zbrodnie hitlerowskie: ekshumacje zwłok Polaków zastrzelonych i zamordowanych przez Niemców, pogrzeby ofiar, składanie wieńców, płyty pamiątkowe, Święto Zmarłych z lat 1945-1946, fot. 1-10 2. Walka z polskim podziemiem politycznym: pogrzeby ofiar z lat 1945-1946, fot. 11-13 3. Zjazdy, konferencje, wiece z : wizyty wojewody, zjazdy stronnictw i towarzystw, wiece manifestacyjne i protestacyjne z lat 1945-1946, fot. 14-22 4. Referendum, wybory do sejmu: akcje, zebrania, wiece propagandowe, przedwyborcze, lokale z lat 1946-1947, fot. 23-31 5.Repatriacja: występy zespołów artystycznych, akcje propagandowe, powroty do kraju jednostek wojskowych, opieka nad repatriantami, przyjęcia w punktach repatriacyjnych z lat 1945-1946, fot. 32-35 6. Akcje społeczne: gwiazdki dla najbiedniejszych, Aleksander Zawadzki i Jerzy Ziętek wśród dzieci z lat 1946-1947, fot. 36-37 7. Działalność kulturalno oświatowa: kursy kierowników, konkursy, wystawy i turnieje świetlicowe z lat 1945-1946, fot. 38-42 8. Obchody rocznic i uroczystości: wkroczenie wojsk, akademie z okazji oswobodzenia, poświęcenia pomników i przegląd ośrodków sportowych, święta i rocznice okolicznościowe i państwowe w terenie, defilady, manifestacje, koncerty i pielgrzymki do Piekar z lat 1945-1946, fot. 43-79a Wystawy: wystawy dotyczące dorobku technicznego, gospodarczego, kulturalnego, odbudowy i planów na przyszłość kraju i terenu z lat 1945-1947, fot. 80-100 Spis roboczy akt osobowych typu finansowego z lat 1945-1947, 11 j. Liczba jednostek w zespole: 526
12/188/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Wojewódzki Oddział w Katowicach 1945-1951 0 rozwiń
Dział Ogólny: organizacja wojewódzkich i powiatowych oddziałów PUR, reorganizacje PUR w powiatach, likwidacja wojewódzkiego oddziału PUR, Dziennik Urzędowy PUR, okólniki, pisma i zarządzenia ministerstw, własne, obce, sprawozdania i zestawienia wojewódzkie i powiatowe, inspekcje i kontrole własne i obce, korespondencja z urzędami, fotografie, wykazy akt, przyjmowanie i brakowanie akt, wykazy spraw oddziałów i punktów, protokoły zdawczo-odbiorcze akt z lat 1945-1951, sygn. 1-137 Referat Personalny: zarządzenia i okólniki, sprawozdania z działalności, likwidacja PUR i zatrudnianie pracowników, kontrole i sprawozdania pokontrolne, sprawy reemigracyjne, przesiedleńcze, repatriacyjne, zapomogowe, socjalne, sprawy osobowe pracowników z lat 1946-1951, sygn. 138-179, 155/2-3, 161/2-3 Referat Gospodarczy: sprawozdania miesięczne gospodarcze, ewidencja nieruchomości z lat 1945-1951, sygn. 180-185 Referat Propagandy: okólniki Zarządu Centralnego PUR, plany pracy, preliminarze, sprawozdania referatów, prasa-materiały, biuletyny, korespondencja, wycinki, broszury dotyczące repatriacji i osadnictwa z lat 1945-1948, sygn. 186-211 Referat Techniczny: sprawozdania z podróży służbowych z lat 1945-1949, sygn. 212 Wydział Finansowo-Budżetowy: zarządzenia, okólniki własne i obce, preliminarze budżetowe, rachunki bieżące, kredyty, pożyczki, kontrole placówek, akcja czeska, instrukcje finansowe z lat 1945-1949, sygn. 213-249 Dział Prawny: instrukcje, zarządzenia i okólniki obce i własne, sprawozdania miesięczne z działalności, sprawy karne, własnościowe, odszkodowawcze, korespondencja, orzeczenia majątkowe z lat 1945-1951, sygn. 250-531, 438a Dział Statystyki i Ewidencji: organizacja, zarządzenia i korespondencja dotycząca planowania, sprawozdawczości i statystyki oraz ewidencji repatriantów, sprawozdania miesięczne i statystyka z działalności oddziałów - wojewódzkiego, powiatowych punktów specjalnych, odpraw; zestawienia i wykazy oraz ewidencja dotycząca transportu, repatriantów, przesiedleńców, reemigrantów, zmarłych i inwentarza; plany przesiedleńcze i indeksy osiedlonych z lat 1945-1951, sygn. 532-809, 808/2 Wydział Osadnictwa - Dział Przesiedleńczy: organizacja i korespondencja Wydziału, osadnictwo - sprawozdania liczbowe, przekazania spraw, sprawy organizacyjne, instrukcje i zarządzenia centralne i własne, obwieszczenia, sprawozdania miesięczne i ogólne Wydziału, Działu Przesiedleńczego, powiatowe; RIO - organizacja, sprawozdania, korespondencja, administracja, nadwyżki repatriantów i transportów, chłonność i nasycalność osiedleńcza, akcje interwencyjno-opiekuńcze placówek i sprawozdania miesięczne, wykazy - nieruchomości i obiektów niemieckich oraz obiektów nierolniczych, zestawienia i sprawozdania dotyczące akcji osadnictwa wiejskiego i miejskiego, parcelacji, uwłaszczania, przesiedlenia, wykazy - majątków ziemskich, gospodarstw rolnych, ziem bezpańskich, obiektów zasiedlonych i innych w dyspozycji PUR; protokoły - przekazania gospodarstw rolnych, pomocy gospodarczej, wykazy repatriantów wg zawodów i zapotrzebowania oraz pośrednictwo pracy, sprawozdania miesięczne i korespondencja z lat 1945-1950, sygn. 810-1124, 1007/2, 1071a, 1095a-e, 1122/2-3 Wydział Werbunkowy: deklaracje dotyczące przeniesień terenowych z lat 1945, sygn. 1125-1127 Dział Etapowy: zarządzenia i okólniki własne i obce, sprawozdania referentów, punktów dotyczących spraw gospodarczych; sprawozdania, zestawienia, ewidencja i wykazy dotyczące ruchu repatriantów, reemigrantów, przesiedleńców, przyznanych zapomóg, wydanych posiłków oraz inwentarza: kontroli i inspekcji oraz likwidacji punktów etapowych; korespondencja z Zarządem Centralnym PUR, oddziałami, dotycząca spraw personalnych, organizacyjno-administracyjnych, repatriacji ludności niemieckiej z lat 1945-1951, sygn. 1128-1164 Wydział Transportowy: statystyka i zestawienia dzienne transportów oraz zestawień wysyłanych do Polskiego Radia, sprawozdania i protokoły dotyczące repatriacji i transportów ludności radzieckiej i niemieckiej, zestawienia kolejne transportów, korespondencja wydziału z lat 1945-1951, sygn. 1165-1234 Dział Zdrowia: zarządzenia, okólniki i sprawozdania dotyczące spraw sanitarnych, sprawozdania i wykazy chorych i ruchu chorych; punktów i referatów służby zdrowia, arkusze ewidencyjne repatriowanych dzieci i opieka zdrowotna nad repatriantami z lat 1945-1949, sygn. 1235-1259 Biuro Likwidacyjne: zarządzenia, okólniki, normatywy, pisma i korespondencje własne i obce dotyczące likwidacji placówek PUR, protokoły i akta likwidacyjne placówek z lat 1947-1951, sygn. 1260-1348 Spis roboczy akt i kart personalnych pracowników PUR, kopii orzeczeń odszkodowawczych oraz spisów i kart ewidencyjnych repatriantów z lat 1945-1951, 3680 j. Liczba jednostek w zespole: 5043
Wyświetlanie 161 do 180 z 2 939 wpisów.