Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/250/0 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Zarząd Okręgu w Katowicach 1948-1953 0 Unroll
Materiały normatywne: okólniki i zarządzenia Zarządu Głównego, wojewody i własne z lat 1948-1952, sygn. 1-10 Plany i sprawozdania: roczne i kwartalne plany pracy i sprawozdania, sprawozdania z wyjazdów służbowych z lat 1948-1952, sygn. 11-24 Protokoły posiedzeń: protokoły z posiedzeń Zarządu z lat 1949-1952, sygn. 25-29 Finanse: budżet i wydatki z lat 1949-1952, sygn. 30-34 Radiofonizacja szkół i spółdzielni produkcyjnych: sprawozdania z akcji radiofonizacji z lat 1948-1952, sygn. 35-38 Materiały propagandowe: obchody tygodnia radiofonizacji, komunikaty prasowe z lat 1949-1952, sygn. 39-43 Akta dotyczące oddziałów powiatowych SKRK województwa katowickiego: organizacja, protokoły posiedzeń i sprawozdań oddziałów terenowych, powiatowych i miejskich, korespondencja z lat 1948-1953, sygn. 44-66, 45a-f Akta dotyczące oddziałów miejskich SKRK województwa katowickiego z lat 1949-1953, sygn. 67-81 Akta dotyczące oddziałów powiatowych SKRK województwa opolskiego z lat 1948-1953, sygn. 82-90 Akta personalne z lat 1948-1953, sygn. 91-98 Number of units in the group: 104
12/251/0 Wojewódzki Komitet Obrońców Pokoju w Katowicach 1950-1953 0 Unroll
Sprawy organizacyjne i normatywne: okólniki, biuletyny i wytyczne centralne i wojewódzkie, protokoły narad wojewódzkich z lat 1950-1953, sygn. 1-10 Sprawy podległych komitetów: sprawozdania, kontrola oraz wykaz komitetów terenowych z lat 1950-1953, sygn. 11-45 Akcje propagandowe: akcje popierające inicjatywy pokojowe, zbiórki darów z lat 1950-1953, sygn. 46-63, 47a, 50a Number of units in the group: 65
12/252/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Katowicach 1945-1949 0 Unroll
Sprawy organizacyjne: zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych i własne, protokoły posiedzeń i odpraw zarządów powiatowych, gminnych oraz przewodniczących miejskich i gminnych komitetów, korespondencja dotyczące spraw organizacyjnych, akty powołania zarządów miejskich i gminnych, organizacja Kół Zrzeszenia "Opieka", zarządzenia dotyczące likwidacji komitetów, protokoły posiedzeń i korespondencja Powiatowej Komisji Likwidacyjnej, spis spraw akt kancelarii PKOS z lat 1945-1949, sygn. 1-15 Sprawozdawczość: sprawozdania okresowe z działalności powiatowych i gminnych komitetów oraz kuchni powszechnych, statystyka osób pod opieką, zapomogi i protokoły darów, akcje pomocy (amnestionowanym, kolonijne, zimowe, gwiazdkowe) z lat 1946-1949, sygn.. 16-34 Sprawy finansowe: preliminarze budżetowe z lat 1946-1948, sygn. 35-36 Kontrola: sprawozdania i protokoły pokontrolne z lustracji gminnych komitetów z lat 1946-1949, sygn. 37-39 Number of units in the group: 39
12/253/0 Wojewódzki Zespół Poselski w Katowicach 1952-1975 0 Unroll
Odcinek I: Zarządzenia i okólniki w sprawach organizacyjnych z lat 1952-1956, sygn. 1 Plany pracy i sprawozdania okresowe z lat 1953-1956, sygn. 2-5 Sprawozdania poselskie z lat 1952-1956, sygn. 6-12 Sprawy dotyczące współpracy z władzami z lat 1952-1956, sygn. 13 Skargi i zażalenia z lat 1953-1956, sygn. 14-26 Odcinek II: II Kadencja Sejmu PRL: protokoły posiedzeń Zespołu, sprawozdania z działalności, życiorysy kandydatów na posłów z lat 1957-1961, sygn. 1-4 III Kadencja Sejmu PRL: protokoły posiedzeń Zespołu, sprawozdania z działalności z lat 1961-1965, sygn. 5-13 IV Kadencja Sejmu: protokoły posiedzeń Zespołu, sprawozdania z działalności posłów, wycinki prasowe dotyczące działalności Zespołu z lat 1965-1969, sygn. 14-20 Odcinek III: V kadencja Sejmu PRL: protokoły posiedzeń Zespołu, sprawozdania i wycinki prasowe dotyczące działalności Zespołu 1969-1972, sygn. 1-9 VI kadencja Sejmu PRL: protokoły posiedzeń Zespołu, sprawozdania i wycinki prasowe dotyczące działalności Zespołu, informacje z odbytych spotkań poselskich z lat 1972-1975, sygn. 10-21 Number of units in the group: 67
12/254/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Ustawodawczego w województwie katowickim 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 1
12/255/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu PRL w województwie katowickim 1952 0 Unroll
Number of units in the group: 8
12/256/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do rad narodowych w województwie katowickim w dniu 5.12.1954 r. [1953] 1954 [1955] 0 Unroll
Number of units in the group: 342
12/257/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu PRL w województwie katowickim [1956] 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 8
12/258/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do rad narodowych w województwie katowickim w dniu 2.02.1958 r. [1957] 1958 [1961] 0 Unroll
Number of units in the group: 157
12/259/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych w województwie katowickim 1961 0 Unroll
Number of units in the group: 269
12/260/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych w województwie katowickim 1965 0 Unroll
Number of units in the group: 269
12/261/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych w województwie katowickim [1957] 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 300
12/262/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu PRL w województwie katowickim 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 36
12/263/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do rad narodowych w województwie katowickim 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 315
12/264/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu PRL i Wojewódzkiej Rady Narodowej w województwie katowickim [1973] 1976 0 Unroll
Number of units in the group: 47
12/265/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do rad narodowych stopnia podstawowego w województwie katowickim 1978 0 Unroll
Number of units in the group: 87
12/266/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu PRL i Wojewódzkiej Rady Narodowej w województwie katowickim 1980 0 Unroll
Number of units in the group: 67
12/267/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do rad narodowych w województwie katowickim 1984 0 Unroll
Number of units in the group: 654
12/268/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu PRL i Wojewódzkiej Rady Narodowej w województwie bielskim 1976 0 Unroll
Number of units in the group: 10
12/269/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do rad narodowych stopnia podstawowego w województwie bielskim [1977] 1978 0 Unroll
Number of units in the group: 19
Showing 241 to 260 of 2,935 entries.