Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/134/16 Komenda Żandarmerii w Wieluniu 1862-1863 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/134/17 Rada Opieki Społecznej Powiatu Łódzkiego 1897-1911 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
39/135/0 Akta notariusza Leopolda Fryderyka de Brixena w Łodzi 1841-1847 0 rozwiń
Akta notarialne i skorowidz. Liczba jednostek w zespole: 6
39/136/0 Akta notariusza Ferdynanda Szlimma w Łodzi 1863-1876 0 rozwiń
Akta notarialne, repertoria i skorowidze Liczba jednostek w zespole: 47
39/137/0 Akta notariusza Konstantego Płacheckiego w Łodzi 1869-1902 0 rozwiń
Akta notarialne i skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 176
39/138/0 Akta notariusza Romana Danielewicza w Łodzi 1873-1889 0 rozwiń
Akty notarialne, skorowidze (wspólny z notariuszem Jaworskim, który pozostawił swoje wpisy z lat 1869-1872, brak skorowidzów z lat 1879-1881, 1883-1889) Liczba jednostek w zespole: 68
39/139/0 Akta notariusza Jana Kamockiego w Łodzi 1875-1901 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 122
39/140/0 Akta notariusza Konstantego Zielińskiego w Łodzi 1876-1883 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidz. Liczba jednostek w zespole: 9
39/141/0 Akta notariusza Józefa Grabowskiego w Łodzi 1887-1919 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidze (brak wpisów w 1914 r.). Liczba jednostek w zespole: 121
39/142/0 Akta notariusza Juliusza Gruszczyńskiego w Łodzi 1883-1906 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidze (do skorowidza za lata 1905-1906 dopisano nazwiska stron, które dokonywały czynności w kancelarii notariusza Juliana Łady w 1907 r.). Liczba jednostek w zespole: 92
39/143/0 Akta notariusza Konstantego Mogilnickiego w Łodzi 1887-1915 0 rozwiń
Akata notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 137
39/144/0 Akta notariusza Władysława Jonschera w Łodzi 1877-1908 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1889-1908, skorowidze z lat 1877-1907. Liczba jednostek w zespole: 150
39/145/0 Akta notariusza Feliksa Rybarskiego w Łodzi 1901-1913 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 50
39/146/0 Akta notariusza Waleriana Ryfińskiego w Łodzi 1901-1915, 1917-1923 0 rozwiń
Akat notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 81
39/147/0 Akta notariusza Eugeniusza Trojanowskiego w Łodzi 1901-1915, 1917-1932 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidze (brak z lat 1917-1919). Liczba jednostek w zespole: 107
39/148/0 Akta notariusza Józefa Żyźniewskiego w Łodzi 1901-1914 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 54
39/149/0 Akta notariusza Wiktora Sarosieka w Łodzi 1902-1915, 1918-1929 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 115
39/150/0 Akta notariusza Klemensa Krajewskiego przy Kancelarii Hipotecznej Sędziego Pokoju w Łodzi 1903-1905 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidz dołączony do akt notariusza Jana Nieznańskiego. Liczba jednostek w zespole: 4
39/151/0 Akta notariusza Jana Nieznańskiego w Łodzi 1903-1915, 1917 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1906-1914, 1917, skorowidze z lat 1906-1915, 1917. Liczba jednostek w zespole: 50
39/152/0 Akta notariusza Juliana Łady w Łodzi 1907-1914, 1918-1933 0 rozwiń
Akta notarialne 1907-1914, 1918-1933, skorowidze 1908-1914, 1918-1933. Skorowidz za rok 1907 znajduje się w aktach notariusza Juliusza Gruszczyńskiego. Liczba jednostek w zespole: 118
39/153/0 Akta notariusza Hipolita Aleksandrowicza w Łodzi 1908-1913 0 rozwiń
Akta notarialne 1908-1913, skorowidze 1908-1912. Liczba jednostek w zespole: 28
39/154/0 Akta notariusza Czesława Chrzanowskiego w Łodzi 1913-1915, 1917-1925 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 50
39/155/0 Akta notariusza Stefana Korna w Łodzi 1913-1914, 1917-1931 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 65
39/156/0 Akta notariusza Włodzimierza Kosińskiego w Łodzi 1913-1915, 1917-1922 0 rozwiń
Akta notarialne 1913-1915, 1917-1922, skorowidze 1917-1922. Skorowidz za rok 1913 znajduje się w aktach notariusza Feliksa Rybarskiego. Liczba jednostek w zespole: 36
39/157/0 Akta notariusza Anastazego Kościukiewicza w Łodzi 1913-1915 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 6
39/158/0 Akta notariusza Aleksandra Smolińskiego w Łodzi 1913-1915, 1918-1939, 1945-1946 0 rozwiń
Akta notarialne 1913-1915, 1918-1939, 1945-1946, repertoria czynności 1937-1939, skorowidze 1913-1915, 1918-1939. Część repertorium czynności za 1939 r. znajduje się w zespole Akta notariusza Stanisława Łabędzkiego w Łodzi, a repertorium czynności za 1946 r. znajduje się w zespole Akta notariusza Jana Popieleckiego w Łodzi. Liczba jednostek w zespole: 87
39/159/0 Akta notariusza Aleksandra Taraborkina przy Wydziale Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Łodzi 1913-1915, 1931-1932 0 rozwiń
Akta notarialne 1913-1915, 1931-1932, skorowidze 1913-1915, repertorium czynności za lata 1931-1932 znajduje się w zespole Akta notariusza Jana Krzemieniewskiego w Łodzi. Liczba jednostek w zespole: 11
39/160/0 Akta notariusza Witolda Czerwińskiego przy Wydziale Hipotecznym Sędziego Pokoju w Łodzi 1914 0 rozwiń
Akta notarialne. Liczba jednostek w zespole: 1
39/161/0 Akta notariusza Władysława Mędrzeckiego w Łodzi 1917-1920 0 rozwiń
Akta notarialne 1917-1920, skorowidz 1919. Liczba jednostek w zespole: 11
39/162/0 Akta notariusza Władysława Jeżewskiego w Łodzi 1919-1932 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 71
39/163/0 Akta notariusza Apolinarego Karnawalskiego w Łodzi 1919-1939 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 113
39/164/0 Akta notariusza Jana Krzemieniewskiego w Łodzi 1919-1939, 1945-1951 0 rozwiń
Akta notarialne 1919-1939, 1945-1951, repertoria czynności 1939, 1945-1951, skorowidze 1919-1939, 1949-1951. Część repertorium czynności z 1951 r. znajduje się w zespole Akta notariusza Bronisława Krzysztoszka w Łodzi. Liczba jednostek w zespole: 118
39/165/0 Akta notariusza Bronisława Lisowskiego w Łodzi 1919-1939, 1945-1951 0 rozwiń
Akta notarialne 1919-1939, 1945-1951, repertoria czynności 1938-1939, 1945-1951, skorowidze 1919-1939, 1945-1946. Liczba jednostek w zespole: 73
39/166/0 Urząd Wojewódzki Łódzki 1918-1939 70 rozwiń
Wydział Ogólny: statuty organizacyjne, przepisy kancelaryjne, spisy akt, sprawozdania wojewody, sprawy nadania obywatelstwa, zmiany nazwisk, sprawy paszportowe i meldunkowe, ruch graniczny. Wydział Społeczno-Polityczny: sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, wyznaniowe oraz cudzoziemców, ochrona granic państwa, rejestr stowarzyszeń, teczki nadzoru nad poszczególnymi organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami (większość zespołu), raporty sytuacyjne wojewody. Wydział Samorządowy: protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności wydziałów powiatowych, lustracje sejmików, sprawy budżetowo-finansowe powiatów, zmiany w podziale administracyjnym, budowa dróg, roboty publiczne, akta związane z organizacją wyborów samorządowych. Wydział Wojskowy: zaopatrzenie wojska w 1921 r., przygotowania obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w 1938 r. Wydział Zdrowia Publicznego: akta osobowe lekarzy i felczerów z terenu województwa, zwalczanie chorób zakaźnych. Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych: akta szczegółowe poszczególnych majątków i wsi - parcelacja, scalanie, melioracja, przymusowy wykup ziemi, przewłaszczanie parcel, podział wspólnot gruntowych i likwidacja serwitutów, zalesianie nieużytków, protokoły lustracji lasów, akta szczegółowe dotyczące wyrębu lasów w poszczególnych wsiach, parcelacja i komasacja gruntów leśnych, parcelacja letniskowa, bezprawny wyręb lasów. Liczba jednostek w zespole: 4329
39/167/0 Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie 1919-1933 [1938] 99 rozwiń
Akta ułożone alfabetycznie według miejscowości - siedzib powiatowych urzędów ziemskich: Kalisz, Koło, Konin, Łódź, Piotrków, Radomsko, Sieradz i Wieluń. Zespół obejmuje akta szczegółowe dotyczące poszczególnych majątków, głównie parcelacji, scalania oraz likwidacji serwitutów i regulacji. Jako załączniki występują plany. Brak akt ogólnych, a jedynie generalia większości powiatowych urzędów ziemskich podległych OUZ w Piotrkowie. Są to głównie normatywy, zarządzenia i okólniki nadsyłane, zgrupowane tematycznie, dotyczące organizacji urzędu, parcelacji, komasacji, likwidacji serwitutów, ponadto sprawozdania i statystyka. Liczba jednostek w zespole: 2000
39/168/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Kaliszu 1920-1933 0 rozwiń
Organizacja urzędu, okólniki dotyczące parcelacji, scalania, likwidacji serwitutów, pomoc finansowa dla gospodarstw scalonych, sprawozdania z działalności, statystyka majątków przed i po parcelacji, wykazy zlikwidowanych serwitutów, protokoły posiedzeń komisji powiatowych i gminnych, zaświadczenia na kupno ziemi, przymusowy wykup majątków - korespondencja, regulacje - korespondencja, parcelacja i upełnorolnienie - korespondencja, pomoc kredytowa dla uczestników scalania - korespondencja, licytacje, wpisy do hipoteki, spory sąsiedzkie. Liczba jednostek w zespole: 231
39/169/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Łasku 1919-1929 0 rozwiń
Korespondencja w sprawach parcelacji, sprzedaży oraz przymusowego wykupu majątków państwowych i prywatnych, regulacji gospodarstw, zaświadczenia na kupno ziemi, sprawozdania z działalności i protokoły inspekcji PUZ. Liczba jednostek w zespole: 17
39/170/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Piotrkowie 1921-1933 [1935] 0 rozwiń
Organizacja urzędu, okólniki dotyczące parcelacji, scalania przymusowego wykupu, korespondencja w sprawach personalnych, rachunkowych i gospodarczych, statystyka prac parcelacyjnych i scaleniowych, sprawozdania z działalności urzędu, wydawanie zaświadczeń na kupno ziemi, korespondencja dotycząca parcelacji, regulacji i likwidacji służebności, pomoc kredytowa dla właścicieli gospodarstw scalonych. Liczba jednostek w zespole: 74
39/171/0 vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Turku - przekazano do Archiwum Państwowego w Poznaniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/172/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Łodzi [1919] 1920-1933 [1937] 0 rozwiń
Organizacja urzędów ziemskich, okólniki dotyczące parcelacji i scalania, sprawy personalne, wykazy czynności komisarzy ziemskich, statystyka gmin powiatu łódzkiego, wykazy majątków samorządowych i kościelnych, wykazy użytków rolnych, zestawienia statystyczne dotyczące ustroju rolnego, korespondencja w sprawach organizacyjnych i personalnych, ulgi na przejazdy kolejami państwowymi, podwody, zaświadczenia uprawniające do nabycia ziemi, lustracje majątków w powiecie łódzkim, korespondencja dotycząca parcelacji, scalanie - korespondencja, przymusowy wykup - korespondencja, alienacja osad, likwidacja serwitutów i służebności, zmiany rodzaju użytkowania gruntów, pomoc kredytowa dla gospodarstw scalonych, PUZ w Brzezinach (istniejący do końca 1921 r.) - sprawozdania z działalności, posiedzenia komisji ziemskich, opis majątków przeznaczonych do parcelacji. Liczba jednostek w zespole: 209
39/173/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Wieluniu 1920-1933 0 rozwiń
Rozporządzenia dotyczące działalności urzędów ziemskich, okólniki dotyczące parcelacji, przymusowego wykupu, scalania oraz służebności, sprawozdawczość i statystyka prac prowadzonych przez urzędy ziemskie, korespondencja dotycząca parcelacji, przymusowego wykupu i regulacji, pomoc kredytowa dla uczestników scalania. Liczba jednostek w zespole: 81
39/174/0 Główny Urząd Zaciągu do Wojska Polskiego w Piotrkowie 1914-1920 5252 rozwiń
Rozkazy i zarządzenia naczelnego dowództwa, rozkazy oficerskie i dowódców różnych szczebli, komunikaty polityczne i materiały propagandowe, sprawozdawczość, raporty o przebiegu akcji werbunkowej, korespondencja komisariatów werbunkowych i poszczególnych powiatów, informacje o nastrojach ludności wobec problemów wojny, informacje o sytuacji materialnej społeczeństwa, przemyśle, oświacie i kulturze, korespondencja dotycząca spraw personalnych i organizacji Legionów, grupowe fotografie oficerów. Liczba jednostek w zespole: 48
39/175/0 Szef Zarządu Cywilnego Okręgu Wojskowego w Łodzi 1939 0 rozwiń
Wydział Administracyjny: materiały normatywne i organizacyjne, dzienniki rozporządzeń począwszy od 19.09.1939 r., rozporządzenia dzienne i sztabowe, sprawozdania Komitetu Obywatelskiego m. Łodzi, sprawy personalne zatrudnionych funkcjonariuszy, akcja przeciwko polskim grupom przywódczym, mniejszość niemiecka w Polsce, przynależność do NSDAP, wymiana jeńców i uchodźców wojennych pomiędzy Rzeszą i ZSRR, meldunki kwatermistrzostwa przy dowództwie 8 Armii. Wydział Spraw Szkolnych i Wyznaniowych: sprawy kościelne i szkolne. Wydział Gospodarki Wojennej: sprawozdania rzeczoznawców z zakresu gospodarki energetycznej, wodnej, transportu, zatrudnienia, cen, zaopatrzenia, gospodarki rolnej i leśnej. Wydział Komunikacji: ogólne wiadomości dotyczące poczt i kolei. Wydział Sprawiedliwości: organizacja Sądu Specjalnego. Wydział Finansów: sprawozdania administracji finansowej, celnej i podatkowej. Sprawy pogranicza: wyznaczanie granic administracyjnych, sprawozdania ekspozytur w Radomiu i Warszawie. Liczba jednostek w zespole: 45
39/176/0 Prezes Rejencji Łódzkiej 1939-1945 0 rozwiń
Wydział Administracji Centralnej - głównie akta resortu kontroli, przepisy, zarządzenia, spisy przedsiębiorstw handlowych, współpraca z policją, przepisy i zarządzenia policyjne, akta resortu zdrowia i opieki społecznej dotyczące pomocy lekarskiej, zwalczania chorób i organizacji zakładów opieki społecznej, opieki nad przesiedlonymi volksdeutschami, udzielania zapomóg, opieki nad młodzieżą niemiecką, akta personalne pracowników Rejencji. Wydział Spraw Ogólnych i Wewnętrznych - przepisy o charakterze administracyjno-gospodarczym, gospodarka komunalna, gospodarka wojenna, szkody wojenne, akta personalne urzędników, wykazy akt. Wydział Wychowania i Oświaty - sprawy gospodarcze, budowa i remonty obiektów szkolnych, organizacja oświaty, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe, obozy dla młodzieży, akta personalne nauczycieli. Wydział Gospodarki i Pracy - gospodarka Kraju Warty, dotacje kredytowe dla przemysłu i handlu, przemysł włókienniczy, wykazy drobnych handlowców i rzemieślników. Wydział Rolnictwa i Majątków Rolnych - zarządzanie majątkami polskimi skonfiskowanymi przez okupanta, sprawy administracyjne i gospodarcze, kupno i sprzedaż sprzętu rolniczego. Wyższy Urząd Ubezpieczeń - zażalenia i odwołania od decyzji kas chorych dotyczące Niemców, regulaminy, sprawozdania. Liczba jednostek w zespole: 1248
39/177/0 Izba Skarbowa w Łodzi [1917-1918] 1919-1939 [1945-1950] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1273
Wyświetlanie 226 do 270 z 3 310 wpisów.