Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/293/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chojnie Nowym 1955-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Chojnie Nowym z lat 1957-1960 (sygn. 1-3); Komisja Finansowo-Budżetowa z 1959 r. (sygn. 4); Komisja Mienia Gromadzkiego z 1959 r. (sygn. 5); plany pracy komisji z 1958 r. (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Chojnie Nowym z lat 1958-1959 (sygn. 7); uchwały Prezydium GRN z lat 1961 (sygn. 8); zebrania wiejskie GRN Chojno Nowe z lat 1956-1959 (sygn. 9-12); kontrole i zarządzenia pokontrolne z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 13-16); plany pracy GRN z lat 1955-1958 (sygn. 17-21); budżety gromady z lat 1959-1961 (sygn. 22-25) Liczba jednostek w zespole: 25
36/294/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Roztoce 1955-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Roztoce z lat 1955-1961 (sygn. 1-6); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1956, 1958-1960 (sygn. 7); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1955, 1959-1961 (sygn. 8); Komisja Oświaty i Kultury z lat 1955, 1958-1961 (sygn. 9); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z lat 1956-1960 (sygn. 10); Komisja Mandatowa z 1959 r. (sygn. 11); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Roztoce z lat 1956-1960 (sygn. 12-18); protokoły z narad sołtysów z lat 1958-1959 (sygn. 19-20); zebrania wiejskie GRN Roztoka z lat 1955-1960 (sygn. 21-25); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1960 r. (sygn. 26); budżety gromady z lat 1955, 1957-1961 (sygn. 27-34); sprawozdania budżetowe z lat 1956-1961 (sygn. 35-40) Liczba jednostek w zespole: 40
36/295/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Korybutowej 1955-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Woli Korybutowej z lat 1957-1959 (sygn. 1-3); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1956, 1959 (sygn. 4-5); Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z lat 1955, 1957 (sygn. 6-7); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959 (sygn. 8-9); Komisja Mienia Gromadzkiego z 1959 r. (sygn. 10); Komisja Rolnictwa z lat 1955-1956 (sygn. 11-14); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1959 (sygn. 15-16); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Woli Korybutowej z lat 1955, 1957 (sygn. 17-18); działalność organów kolegialnych z lat 1956-1957 (sygn. 19-20); protokoły narad i odpraw sołtysów z lat 1958-1959 (sygn. 21); zebrania wiejskie GRN Wola Korybutowa z lat 1955, 1957, 1959 (sygn. 22-24); kontrole i zarządzenia pokontrolne z lat 1956-1957 (sygn. 25-26); plan i budżet gromady na rok 1959, bez daty (sygn. 27) Liczba jednostek w zespole: 27
36/297/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Horostycie 1958-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Horostycie z lat 1958-1960 (sygn. 1-3); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Horostycie z lat 1959-1961 (sygn. 4-6); zebrania wiejskie GRN Horostyta z 1961 r. (sygn. 7); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1961 (sygn. 8-9) Liczba jednostek w zespole: 9
36/298/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubieniu 1956-1957 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Lubieniu z lat 1956-1957 (sygn. 1-2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Lubieniu z lat 1956-1957 (sygn. 3-4) Liczba jednostek w zespole: 4
36/299/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Urszulinie 1954-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Urszulinie z lat 1954-1972 (sygn. 1-17); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1962-1970 (sygn. 18-25); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1962-1970 (sygn. 26-34); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1961-1965 (sygn. 35-39); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1966-1972 (sygn. 40-45); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1959, 1961, 1963-1970 (sygn. 45-55); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1969-1970 (sygn. 56-57); ankiety członków komisji stałych z 1965 r. (sygn. 58); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Urszulinie z lat 1955-1972 (sygn. 59-72); książki protokołów narad sołtysów z lat 1960-1970 (sygn. 73-75); wybory sołtysów i podsołtysów z lat 1970-1971 (sygn. 76); protokoły przekazania akt sołtysowskich z lat 1961-1965, 1968 (sygn. 77); zebrania wiejskie z lat 1960-1972 (sygn. 78-90); organizacja pracy biura z lat 1960, 1963-1964 (sygn. 91-93); plany gospodarcze gromady z lat 1963-1965, 1967-1968 (sygn. 94-96); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1961, 1963-1970, 1972 (sygn. 97-106); budżety gromady z lat 1955-1957, 1960-1971 (sygn. 107-120); sprawozdania budżetowe za lata 1967-1972 z lat 1968-1972 (sygn. 121-125); sprawy organizacyjne - organizacja pracy z 1970 r. (sygn. 126) Liczba jednostek w zespole: 126
36/300/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wereszczynie 1955-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Wereszczynie z lat 1957-1959 (sygn. 1); komisje stałe GRN z lat 1956-1958 (sygn. 2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Wereszczynie z lat 1957-1959 (sygn. 3); zebrania wiejskie GRN Wereszczyn z 1959 r. (sygn. 4); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1957-1958 (sygn. 5); budżety gromady na lata 1955-1959 z lat 1955, 1956-1959 (sygn. 9-11) Liczba jednostek w zespole: 11
36/301/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Wereszczyńskiej 1954-1962 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Woli Wereszczyńskiej z lat 1954-1961 (sygn. 1-3); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Woli Wereszczyńskiej z lat 1955-1957, 1959-1961 (sygn. 4-7); zebrania wiejskie GRN Wola Wereszczyńska z lat 1960-1961 (sygn. 8); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1961 (sygn. 9-10); budżety gromady z lat 1955-1961 (sygn. 11-18); likwidacja gromady z 1962 r. (sygn. 19) Liczba jednostek w zespole: 19
36/302/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wyrykach 1957-1972 0 rozwiń
działalność organów kolegialnych gromady z lat 1966-1969 (sygn. 1-4); protokoły z sesji GRN w Wyrykach z lat 1957-1959, 1962, 1969-1972 (sygn. 5-12); spotkania posłów i radnych z wyborcami z 1971 r. (sygn. 13); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1969-1972 (sygn. 14-17); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1969-1972 (sygn. 18-21); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1969-1971 (sygn. 22-24); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1969-1972 (sygn. 25-28); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1969-1972 (sygn. 29-32); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Wyrykach z lat 1961-1963, 1966, 1969-1972 (sygn. 33-40); zebrania wiejskie GRN Wyryki z lat 1971-1972 (sygn. 41-42); podział pracy pomiędzy pracowników biura gromadzkiego z 1967 r. (sygn. 43); program rozwoju gromady na lata 1966-1970 z 1966 r. (sygn. 44); plany gospodarcze gromady z lat 1966, 1969-1970 (sygn. 45-48); sprawozdania statystyczne z lat 1958-1959, 1961-1962, 1964-1970 (sygn. 49-58); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1965-1969, 1971 (sygn. 59-64); budżety gromady z lat 1969-1970, 1972 (sygn. 65-67) Liczba jednostek w zespole: 67
36/303/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wytycznie 1954-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Wytycznie z lat 1954-1961 (sygn. 1-5); komisje stałe z lat 1956-1961 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Wytycznie z lat 1955, 1960-1961 (sygn. 7-8); plany pracy Prezydium GRN z lat 1956-1957 (sygn. 9); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1959-1961 (sygn. 10); budżety gromady na lata 1958-1962 z lat 1957-1961 (sygn. 11-15) Liczba jednostek w zespole: 15
36/305/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny we Włodawie 1962-1975 0 rozwiń
zarządzenia i wytyczne GUS i WUS (sygn. 1); plany pracy PIS (sygn. 2-4); rzeczoznawczy i informatorzy PIP (sygn. 5-12); inspekcje GUS i WUS (sygn. 13-16); instrukcja kancelaryjna i spisy akt przekazywanych do archiwum i na makulaturę (sygn. 17-20); program badań i plan opracowań statystycznych (sygn. 21-25); zarządzenia, instrukcje, wytyczne i formularze sprawozdawczości statystycznej GUS (sygn. 26-34); wykazy sprawozdań wpływających do PIS (sygn. 35-41); wykazy jednostek sprawozdawczych i numerów statystycznych (sygn. 42-45); spis rolniczy i jego wyniki (sygn. 46-130); inne badania masowe, wyniki (sygn. 131-141); sprawozdawczość statystyczna z poszczególnych działów gospodarki narodowej (sygn. 142-300); sprawozdawczość statystyczna finansowa (sygn. 301); wyniku badań statystycznych (sygn. 302-314); karty statystyczne, metryki, tablice robocze (sygn. 315-320); podział terenu na rejony statystyczne i obwody spisowe (sygn. 321-324); miesięczne informacje statystyczne o realizacji ważniejszych zadań gospodarczych (sygn. 325-336); sprawozdania statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej powiatu (sygn. 337-347); inne sprawozdania statystyczne (sygn. 348-354) Liczba jednostek w zespole: 354
36/306/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Chełmie 1975-1990 0 rozwiń
1. Wybory (informacje z przebiegu wyborów i składy osobowe komitetów samorządu mieszkańców, oraz ławników i członków kolegiów ds. wykroczeń) z lat 1975-1978, 1981-1982, 1985, 1988, sygn. 1-4, 386-393; 2. Sesje Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie (protokoły sesji, uchwały rady, listy obecności radnych, sprawozdania opisowe o sytuacji gospodarczej i politycznej na terenie województwa, sprawozdania z działalności zakładów pracy, szkół i innych instytucji) z lat 1975-1990, sygn. 8, 13-51; 3. Rady narodowe stopnia podstawowego (protokoły z sesji gminnych i miejskich rad narodowych woj. chełmskiego, uchwały, plany pracy rad i komisji, informacje z działalności, sprawozdania z wykonania planu i budżetu miast i gmin, dane dotyczące ilości odbytych sesji, podjętych uchwał, frekwencja radnych na sesjach, zmiany w składach osobowych gminnych i miejskich rad z lat 1975-1983, 1987-1990 sygn. 52-116, 383-385; 4. Posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie (protokoły z posiedzeń, uchwały prezydium, postanowienia prezydium, plany pracy prezydium i komisji, oraz informacje z działalności) z lat 1975-1990, sygn. 117-161; 5. Radni Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie (kwestionariusze kandydatów na radnych, plany spotkań radnych z wyborcami, realizacja postulatów i wniosków ze spotkań radnych z wyborcami, informacje dotyczące aktywności radnych) z lat 1975-1984, sygn. 162-180; 6. Samorząd mieszkańców miast (protokoły z posiedzeń komitetów samorządu, sprawozdania opisowe z działalności, wykazy oraz informacje statystyczne dotyczące ilości członków) z lat 1975 –1977, 1988, sygn. 5-7; 7. Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie (protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania z działalności, realizacja wniosków) z lat 1975-1990, sygn. 216-221, 228-347, 353-368; 8. Komisje doraźne Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie (protokoły z posiedzeń, plany pracy, rejestracja i realizacja wniosków) z lat 1975-1990, sygn. 181-215, 222-227, 348-352, 373-382; 9. Biuro Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie (statut biura, plany pracy, zakresy czynności pracowników) z lat 1975-1977, 1979-1980, 1982-1983, 1988, sygn. 369-372. Liczba jednostek w zespole: 399
36/307/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Wojewódzka w Chełmie 1981-1989 0 rozwiń
materiały z rozmów w sprawie utworzenia Frontu Porozumienia Narodowego z 1981 r. (sygn. 1); protokoły z konferencji wojewódzkiej PRON z 1983 r. (sygn. 2); protokoły z II Zjazdu Wojewódzkiego PRON z 1987 r. (sygn. 3); protokoły z posiedzeń Tymczasowej Rady Wojewódzkiej PRON z lat 1982-1983 (sygn. 4); protokoły z posiedzeń Rady Wojewódzkiej PRON I kadencji z lat 1983-1987 (sygn. 5); protokoły z posiedzeń Rady Wojewódzkiej PRON II kadencja z lat 1987-1989 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Wojewódzkiej PRON I kadencja z lat 1983-1987 (sygn. 7); protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Wojewódzkiej PRON z lat 1987-1989 (sygn. 8); protokoły z posiedzeń Komisji ds. Wsi i Rolnictwa Rady Wojewódzkiej PRON I kadencja z lat 1983-1986 (sygn. 9); protokoły z posiedzeń Komisji Społeczno-Ekonomicznej Rady Wojewódzkiej PRON I kadencja z lat 1983-1986 (sygn. 10); protokoły z posiedzeń Komisji ds. Młodzieży Rady Wojewódzkiej PRON I kadencja z lat 1983-1986 (sygn. 11); protokoły z posiedzeń Komisji ds. Oświaty, Wychowania i Kultury Rady Wojewódzkiej PRON I kadencja z 1983 r. (sygn. 12); protokoły z posiedzeń Komisji ds. Interwencji i Opinii Społecznej Rady Wojewódzkiej PRON z lat 1983-1987 (sygn. 13); protokoły z posiedzeń Komisji Kontroli Finansowej Rady Wojewódzkiej PRON z lat 1984-1986 (sygn. 14); protokoły z posiedzeń Komisji Kontroli Finansowej Rady Wojewódzkiej PRON z lat 1984-1986 (sygn. 14); protokoły z posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska Rady Wojewódzkiej PRON I kadencja z lat 1984-1985 (sygn. 15); protokoły z posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Zabytków Rady Wojewódzkiej PRON II Kadencja z lat 1988-1989 (sygn. 16); narady robocze przewodniczących rad terenowych PRON z lat 1983-1986 (sygn. 17); narady przewodniczących rad miejskich i gminnych PRON z lat 1987-1989 (sygn. 18); ankiety rad i ogniw PRON i OKON z lat 1982-1985 (sygn. 19); informacje dotyczące składu osobowego rad miejskich i gminnych PRON z lat 1985-1986 (sygn. 20); materiały statystyczne dotyczące składu nowowybranych rad i ogniw PRON w okresie kampanii przedkongresowej z 1987 r. (sygn. 21); informacje i meldunki o działalności składane dla Biura Rady Krajowej PROn z lat 1983-1986 (sygn. 22) Liczba jednostek w zespole: 22
36/308/0 vacat - archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie - zespół podzielono na 38 zespołów o numerach 401-438 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
36/309/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Chełmie [1958-] 1981-1991 0 rozwiń
podstawy prawno-organizacyjne WZSM - dokumenty założycielskie z 1981 r. (sygn. 1); I i II Wojewódzki Zjazd Delegatów WZSM z lat 1984, 1986 (sygn. 2); dokumenty związane z likwidacją WZSM z lat 1990-1991 (sygn. 3); podstawy prawno-organizacyjne ZPiUJ "Inwestprojekt", dokumenty założycielskie z lat 1986-1987 (sygn. 5); deklaracje członków WZSM z lat 1982-1989 (sygn. 6); rada nadzorcza WZSM - protokoły, uchwały z lat 1981-1990 (sygn. 8); organizacja pracy - regulaminy pracy, wynagrodzenia, premiowanie z lat 1981-1989 (sygn. 9); konferencje, narady i odprawy własne WZSM z lat 1983-1989 (sygn. 10); współdziałanie z Centralnym Związkiem Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z lat 1982-1984 (sygn. 11-13); współdziałanie z radami narodowymi z lat 1982-1984 (sygn. 14); współdziałanie z instytucjami politycznymi i społecznymi z lat 1982-1989 (sygn. 15-16); wytyczne i wskaźniki do planów z lat 1982-1990 (sygn. 17-21); plany wieloletnie, sprawozdania z ich wykonania z lat 1981-1989 (sygn. 22-23); plany roczne i sprawozdania z ich wykonania z lat 1982-1989 (sygn. 24-25); plany pracy rady nadzorczej i zarządu WZSM z lat 1982-1989 (sygn. 26-27); skargi i wnioski z lat 1985-1989 (sygn. 28-29); przepisy kancelaryjne - wykaz akt, instrukcja kancelaryjna, bez daty (sygn. 30); ewidencja pieczątek - rejestr, protokoły przekazania, protokoły likwidacji z lat 1981-1990 (sygn. 31); ogólne zasady pracy i płac z lat 1977-1989 (sygn. 32-34); analiza wypadków i chorób zawodowych w spółdzielniach z lat 1982-1989 (sygn. 35); zasady i programy szkolenia z lat 1982-1987 (sygn. 36); szkolenie pracowników z lat 1983-1986 (sygn. 37); akty normatywne dotyczące działalności socjalnej z lat 1982-1988 (sygn. 38); dotacje budżetowe - eksploatacja z lat 1982-1990 (sygn. 39-40); dotacje do rozprowadzenia kart żywnościowych z lat 1983-1989 (sygn. 41); plany roczne budownictwa mieszkaniowego spółdzielni podstawowych z lat 1982-1988 (sygn. 42-48); protokoły i materiały z lustracji spółdzielni z lat 1982-1987 (sygn. 49-50); syntezy i analizy wyników lustracji z lat 1981-1989 (sygn. 51-52); kontrole zewnętrzne, inspekcje, wizytacje branżowe z lat 1981-1989 (sygn. 53-56) Liczba jednostek w zespole: 258
36/310/0 Urząd Miasta i Gminy w Rejowcu Fabrycznym 1975-1990 0 rozwiń
zarządzenia terenowych organów administracji państwowej – własne z lat 1979, 1983-1986 (syn. 1-4); długofalowe plany pracy jednostek własnych z lat 1983-1986 (sygn. 5-9); okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1982-1987 (sygn. 10-15); analizy i oceny skarg i wniosków – sprawozdania z lat 1981-1984, 1987 (sygn. 16-20); plany kontroli, inspekcji oraz ich realizacja z 1986 r. (sygn. 21); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1980-1985 (sygn. 22-27); protokoły kontroli przeprowadzane przez Komitet Kontroli Społecznej z 1982 r. (sygn. 28); wykazy etatów – plany rozmieszczenia pracowników z lat 1983-1986 (sygn. 29-32); plany i programy szkolenia terenowych organów administracji państwowej z lat 1983-1985 (sygn. 33-35); plan społeczno-gospodarczy rozwoju gminy na lata 1976-1980 z 1976 r. (sygn. 36); plan rozwoju podległych jednostek organizacyjnych na lata 1976-1980 z 1976 r. (sygn. 37); ostateczne wersje planów zbiorczych – wojewódzki plan społeczno-gospodarczy z lat 1983, 1986 (sygn. 38-39); roczne plany społeczno-gospodarcze z lat 1985-1986 (sygn. 40-43); ostateczne wersje planów zbiorczych – wojewódzki plan roczny z lat 1985-1986 (sygn. 44-45); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1980, 1984-1985, 1988 (sygn. 46-48); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1980-1982 (sygn. 49-51); ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych z 1982 r. (sygn. 52); protokoły z posiedzeń Komitetu Kontroli Społecznej z lat 1978-1981 (sygn. 53-54) Liczba jednostek w zespole: 54
36/312/0 Urząd Gminy w Białopolu 1973-1989 0 rozwiń
wybory sołtysów i podsołtysów z 1974 r. (sygn. 1); protokoły zebrań wiejskich z lat 1973-1975, 1977, 1980-1989 (sygn. 2-13); narady pracowników własnej jednostki z lat 1983-1988 (sygn. 14-15); zarządzenia i postanowienia naczelnika gminy z lat 1973-1982, 1985-1989 (sygn. 16-18); długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych z lat 1982-1989 (sygn. 19-21); analiza i oceny skarg i wniosków z lat 1983-1989 (sygn. 22-23); kontrole wewnętrzne własnej jednostki z lat 1973-1982, 1985-1989 (sygn. 24-31); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1981-1989 (sygn. 32-33); budżety i ich wykonanie z lat 1973-1988 (sygn. 34-49); realizacja planów rocznych i na okres krótszy - sprawozdawczość z lat 1976-1988 (sygn. 50-63); plany finansowania inwestycji własnych i ich realizacja z lat 1976-1977, 1979, 1982-1983 (sygn. 64-67); ostateczne wersje planów zbiorczych z lat 1984-1989 (sygn. 68-75); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1980-1983, 1986-1989 (sygn. 76-82); ewidencja bazy turystycznej i wypoczynkowej z lat 1977-1979 (sygn. 83-85); analizy, oceny, sprawozdania z działalności kolegiów z lat 1978-1981 (sygn. 86-87); nadzór nad działalnością USC z lat 1977-1988 (sygn. 88-94); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1978-1983 (sygn. 97-102); opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1978-1986 (sygn. 103-108); ewidencja gruntów i budynków z lat 1986-1987 (sygn. 109); analiza stanu zatrudnienia, skierowań do pracy z lat 1980-1982 (sygn. 110) zawartość karty B: dopływ z 2003 r. - ostateczne wersje planów własnej jednostki z lat 1975, 1977-1983; sprawozdawczość GUS stan i ruch zatrudnienia z lat 1979-1983; ocena kadry pracowniczej z 1982 r.; dopływ z 2007 r. - plany i programy zjazdów, narad, konferencji własnych z lat 1986-1988; koordynacja zadań z 1984 r.; statut organizacji urzędu własnego z 1973 r.; regulaminy pracy z lat 1975, 1980; protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z 1984 r.; sprawozdania i analiza dotycząca realizacji planów z lat 1986-1987; dopływ z 2016 r. - prawo pierwokupu, wywłaszczenia z lat 1979-1983 Liczba jednostek w zespole: 130
36/313/0 Urząd Gminy w Rejowcu 1973-1990 0 rozwiń
podział gminy na sołectwa z lat 1978, 1976 (sygn. 1-2); wybory sołtysów i podsołtysów - ewidencja z lat 1979-1980, 1985 (sygn. 3-5); zebrania wiejskie wg sołectw z lat 1974-195 (sygn. 6-27); protokoły zebrań wiejskich z lat 1976-1979, 1985-1988 (sygn. 28-34); zarządzenia naczelnika gminy z lat 1974-1975 (sygn. 35); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1976-1983, 1985-1989 (sygn. 36-43); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1977-1979, 1983, 1985-1988 (sygn. 47-54); analizy i oceny skarg i wniosków - sprawozdania z lat 1976-1981, 1984-1988 (sygn. 55-65); kontrole i inspekcje wewnętrzne własnej jednostki z lat 1973-1976, 1979, 1985, 1987-1988 (sygn. 66-73); kontrole wtórne w jednostkach własnych z 1986 r. (sygn. 74); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej z 1984 r. (sygn. 75) Liczba jednostek w zespole: 113
36/314/0 Urząd Gminy w Wierzbicy 1973-1990 0 rozwiń
wybory sołtysów i podsołtysów - ewidencja z 1980 r. (sygn. 1); wybory do organów samorządów wsi z 1988 r. (sygn. 2); protokoły narad sołtysów z lat 1973-1974, 1981-1986 (sygn. 3-5); zebrania wiejskie - sołtysi z lat 1973-1975, 1978-1987 (sygn. 6-13); protokoły zebrań wiejskich z lat 1973-1990 (sygn. 15-103); wnioski zebrań wiejskich - realizacja z 1978 r. (sygn. 104); nadzór nad działalnością sołtysów z lat 1988-1989 (sygn. 105); protokoły narad pracowniczych z lat 1978-1983 (sygn. 106-107); akty normatywne własne z lat 1973-1975 (sygn. 108-109); regulaminy organizacyjne i podział pracy z lat 1973-1976 (sygn. 110-112); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1976-1987 (sygn. 113-120); analiza i oceny skarg i wniosków - sprawozdania z lat 1979-1986 (sygn. 121-126); kontrole i inspekcje zewnętrzne i wewnętrzne z lat 1973-1975 (sygn. 127-131); protokoły kontroli jednostek terenowych Wierzbicy z 1975 r. (sygn. 132); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1976-1987 (sygn. 133-138); podsystem informacyjny "Magister" - dane statystyczne o pracownikach z lat 1974-1986 (sygn. 139); ewidencja odznak i pieczęci z lat 1974-1975 (sygn. 140-141); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1976-1988 (sygn. 142-148); realizacja czynów społecznych - sprawozdawczość z lat 1976-1979 (sygn. 149-151); sprawy kontraktacji z lat 19783-1974 (sygn. 152-153); przebieg kontraktacji roślinnej z lat 1982-1987 (sygn. 154-158); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1983-1988 (sygn. 159-162); ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych z lat 1980-1988 (sygn. 163-166); ewidencja cmentarzy komunalnych i wyznaniowych z lat 1975-1986 (sygn. 167-168); opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z lat 1980-1981 (sygn. 169); ewidencja i rejestracja lokalizacji z lat 1977-1980 (sygn. 170-173); roczne plany budownictwa indywidualnego z lat 1977-1988 (sygn. 174-178); analiza i ocena ruchu budowlanego z 1978 r. (sygn. 179); programy i plany ochrony środowiska z lat 1977-1979 (sygn. 180-181); analizy stanu zatrudnienia - sprawozdawczość z lat 1982-1988 (sygn. 182) Liczba jednostek w zespole: 275
36/315/0 Urząd Gminy w Wojsławicach [1972] 1973-1990 0 rozwiń
realizacja wniosków komisji stałych z 1984 r. (sygn. 1); realizacja wniosków prezydium rady z 1984 r. (sygn. 2); podział gminy na sołectwa z lat 1974-1976, 1985 (sygn. 3-5); wybory sołtysów z lat 1974, 1985 (sygn. 6-7); protokoły zebrań wiejskich z lat 1974-1977, 1984 (sygn. 8-31); plany i programy zjazdów, narad, konferencji własnych z 1989 r. (sygn. 32); protokoły narad pracowników własnej jednostki z lat 1980-1989 (sygn. 33-42); organizacja urzędu gminy - zakresy czynności z 1973 r. (sygn. 43); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1973, 1975-1981 (sygn. 44-52); postanowienia i zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1981-1990 (sygn. 53-67); długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych z lat 1988-1989 (sygn. 68-69); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1977, 1982-1989 (sygn. 70-81); sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej z lat 1986-1990 (sygn. 82-86); analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania z lat 1976-1990 (sygn. 87-101); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1973-1974 (sygn. 102-103); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne w jednostkach własnych z lat 1976-1987 (sygn. 104-116); realizacja kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z 1988 r. (sygn. 118); zasady pracy i płac z lat 1973-1974 (sygn. 119); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1982-1989 (sygn. 120-128); budżety z lat 1973, 1978 (sygn. 128-130); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1973-1974, 1978, 1987 (sygn. 131-134); organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych z lat 1984-1988 (sygn. 135-136); wyniki nauczania, klasyfikacja promowanie z lat 1985-1987 (sygn. 137); działalność ideowo-wychowawcza organizacji młodzieżowych kół naukowych, kół zainteresowań z lat 1984-1986 (sygn. 138); poradnictwo zawodowo-wychowawcze z lat 1984-1986 (sygn. 139); koordynacja organizowanych imprez kulturalnych z 1987 r. (sygn. 140); kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej z lat 1977-1979 (sygn. 141-143); program rozwoju kultury fizycznej i sportu z lat 1983-1984 (sygn. 144); nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1977-1978, 1980, 1985 (sygn. 145-148); plany obrony cywilnej z lat 1977-1984 (sygn. 149-154); przebieg kontraktacji roślinnej z lat 1986-1987 (sygn. 155); komunikaty o wystąpieniu chorób roślin i szkodników z lat 1980-1981, 1983 (sygn. 156-157); ewidencja gruntów rolnych, zmiany, aktualizacja z lat 1978-1980 (sygn. 158); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1977-1989 (sygn. 159-181); ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych z 1977 r. (sygn. 182); opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z lat 1985-1989 (sygn. 183-187); ewidencja zatwierdzonych planów i ich zmiany z lat 1983-1986 (sygn. 189-192); opinii i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1975-1982 (sygn. 193-199); ewidencja i rejestracja lokalizacji (inwestycji) z lat 1987-1989 (sygn. 200-202); programy rozwoju budownictwa wiejskiego z lat 1977-1983 (sygn. 203-208); analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1975-1982 (sygn. 209-210); analizy stanu zatrudnienia, skierowań do pracy z lat 1980-1982 (sygn. 211-213) Liczba jednostek w zespole: 285
Wyświetlanie 321 do 340 z 617 wpisów.