Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
36/39/0 Akta gminy Świerże 1900-1954 0 Unroll
księgi ludności stałej - Marysin, Ruda kol. (sygn. 0a-0b); działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1930-1937, 1944-1954 (sygn. 1-51, 331); Finansowo-Budżetowy z lat 1937-1938, 1940-1954 (sygn. 52-76, 94-95, 100, 102-104, 171-181, 323-327); Gospodarki Gminnej z lat 1944-1954 (sygn. 182-211); Administracji Społecznej z lat 1946-1954 (sygn. 212-227); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1917, 1920, 1935, 1937-1954 (sygn. 228-287, 290-322, 328-330, 332-335) Number of units in the group: 289
36/40/0 Akta gminy Turka w Dorohusku 1885-1954 0 Unroll
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1932-1938, 1942-1954 (sygn. 1, 23-104); Finansowo-Budżetowy z lat 1926-1954 (sygn. 2-5, 9-10, 112-134, 150-152, 162-165, 174-227, 243-266); Gospodarki Gminnej z lat 1932-1954 (sygn. 11-17, 267-311); Administracji Społecznej z lat 1944-1951 (sygn. 312-322); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1885, 1900, 1944-1954 (sygn. 18-22h, 323-397, 400-444) Number of units in the group: 404
36/41/0 Akta gminy Wiszniowice w Cycowie 1862-1954 0 Unroll
materiały archiwalne z lat 1862-1915 (sygn. 274-291); działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1946-1954 (sygn. 1-66, 292); Finansowo-Budżetowy z lat 1929-1940, 1944-1954 (sygn. 71-94, 104-107, 113-116, 119-175, 179-181, 202-216, 265-272); Gospodarki Gminnej z lat 1927, 1946-1954 (sygn. 217-234, 264); Administracji Społecznej z lat 1948-1954 (sygn. 235-241); Administracyjny (sprawy poruczowen z lat 1928-1932, 1946-1954 (sygn. 242-259, 262-263, 273) Number of units in the group: 261
36/42/0 Akta gminy Wojsławice 1909-1954 0 Unroll
część I - działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1915-1922, 1925-1933, 1939-1941 (sygn. 1-9); Finansowo-Budżetowy z lat 1929-1944 (sygn. 10-28, 36-38, 44-50); Gospodarki Gminnej z lat 1927-1929, 1931, 1941-1944 (sygn. 51-56); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1909, 1932-1936 (sygn. 57-63); część II - działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1942-1954 (sygn. 1-71, 307-319, 322-323); Finansowo-Budżetowy z lat 1940-1954 (sygn. 72-108, 145-178, 199-205, 320, 321); Gospodarki Gminnej z lat 1946-1954 (sygn. 238-249); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1945-1954 (sygn. 250-272, 274-300, 324-325) Number of units in the group: 320
36/43/0 Akta gminy Żmudź 1870-1954 0 Unroll
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1921-1939, 1944-1954 (sygn. 1-21, 168-217); Finansowo-Budżetowy z lat 1928-1954 (sygn. 22-50, 59-64, 66-68, 70-84, 220-244, 272-311, 333-339); Gospodarki Gminnej z lat 1911-1941, 1945-1954 (sygn. 85-98, 340-363, 414); Administracji Społecznej z lat 1944-1953 (sygn. 364-377, 415-416); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1870, 1877, 1901, 1904, 1913, 1932-1954 (sygn. 99-133k, 134-167, 378-413) Number of units in the group: 369
36/44/0 Akta gminy Bełz 1937-1951 0 Unroll
protokół parcelowy gromady Leszczków, bez daty (sygn. 1); budżet zakładu opiekuńczego „Domu ubogich” na rok 1937/1938 z 1937 r. (sygn. 2); budżet przedsiębiorstwa miejskiego rzeźni na rok 1937/1938 z 1937 r. (sygn. 3); budżet administracyjny na rok 1937/1938 z 1937 r. (sygn. 4); roczne sprawozdanie rachunkowe za rok 1937/1938 z 1938 r. (sygn. 5); dział Ogólno-Organizacyjny - protokoły sesji rady, posiedzeń prezydium, sprawozdania z lat 1950-1951 (sygn. 6-9, 44); dział Finansowo-Budżetowy - preliminarze budżetowe, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe oraz rejestry wymiarowe podatku gruntowego z 1950 r. (sygn. 10-41); dział Administracyjny - wykazy ludności ukraińskiej z 1944 r. (sygn. 42-43) Number of units in the group: 44
36/45/0 Akta gminy Białopole 1869-1954 0 Unroll
zachowały się materiały archiwalne w postaci skorowidza do księgi ludności stałej z lat 1869-1920 (sygn. 10) oraz z działów: Ogólno-Organizacyjny z lat 1946-1954 (sygn. 14-55); Finansowo-Budżetowy z lat 1929-1954 (sygn. 1-4, 8-9, 56-79, 82-84, 90-91, 98-131, 151-155); Gospodarki Gminnej z lat 1944-1954 (sygn. 156-181); Administracji Społecznej z lat 1944-1954 (sygn. 182-188); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1926-1939, 1943-1854 (sygn. 10, 11-13, 189-209) Number of units in the group: 182
36/46/0 Akta gminy Chłopiatyn 1951-1954 0 Unroll
działy: Ogólno-Organizacyjny - protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej oraz posiedzeń Prezydium GRN w Chłopiatynie z lat 1951-1954 (sygn. 1-3, 23-25), Gminny Komitet Obchodu Święta Ludowego, Gminny Komitet Odbudowy Warszawy; Zespół Gminny gminy Chłopiatyn z lat 1952-1953 (sygn. 4), korespondencja ogólna - sprawy organizacji sesji rady i posiedzeń prezydium z lat 1951-1954 (sygn. 5), protokół zebrania gromadzkiego w Chłopiatynie z 1954 r. (sygn. 6); Finansowo-Budżetowy - korespondencja budżetowa z lat 1951-1954 (sygn. 7-8), budżety na lata 1952-1954 z lat 1951-1954 (sygn. 9-11), roczne sprawozdanie rachunkowe z wykonania budżetu byłej gminy Bełz za rok 1950 (sygn. 12), rejestry wymiarowe podatku gruntowego z lat 1951-1953 (sygn. 13-19, 26), księgi biercze podatku gruntowego za lata 1953-1954 gminy Chłopiatyn (sygn. 20-21); Administracyjny (sprawy poruczone) - sprawy organizacji wyborów z 1952 r. (sygn. 22) Number of units in the group: 26
36/47/0 Akta gminy Chorobrów 1941-1952 0 Unroll
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1945-1951 (sygn. 1-72, 389); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1951 (sygn. 73-97, 99, 116-148b, 150-151, 156-163); Gospodarki Gminnej z lat 1944-1924 (sygn. 164-246); Administracji Społecznej z lat 1944-1952 (sygn. 247-282); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1941-1951 (sygn. 283-349, 354-388) Number of units in the group: 384
36/48/0 Akta gminy Dubienka 1928-1954 0 Unroll
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1928-1929, 1945-1946, 1950-1954 (sygn. 1-8); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1954 (sygn. 9-55); Administracyjny (sprawy poruczone), bez daty (sygn. 56-57) Number of units in the group: 57
36/49/0 Akta gminy Dołhobyczów 1906-1954 0 Unroll
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1947-1954 (sygn. 1-61); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1953 (sygn. 62-86, 96-97, 101-118, 127-131); Gospodarki Gminnej z lat 1946-1954 (sygn. 132-157); Administracji Społecznej z lat 1948-1954 (sygn. 158-158); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1903-1913, 1947-1954 (sygn. 169-205) Number of units in the group: 197
36/50/0 Akta gminy Grabowiec 1864-1954 0 Unroll
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1907-1915, 1919-1922, 1925-1926, 1930-1934, 1937-1940 (sygn. 1-8, 266-269); Finansowo-Budżetowy z lat 1926-1943 (sygn. 9-30, 34-36, 41); Gospodarki Gminnej z lat 1915-1925, 1928-1930, 1933 (sygn. 60-61, 163); Administracji Społecznej z lat 1864, 1928-1931, 1941 (sygn. 62-63, 164-165, 271); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1908-1912, 1916-1921, 1925-1948 (sygn. 64-134, 136-143, 145-150); lata powojenne - działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1944-1954 (sygn. 166-174); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1950 (sygn. 174a-181, 186-215); Gospodarki Gminnej z lat 1944-1948, 1951 (sygn.245-249); Administracji Społecznej z lat 1944-1946, 1950-1951 (sygn. 250-252); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1945-1950 (sygn. 253-265, 270) Number of units in the group: 309
36/51/0 Akta gminy Horodło 1913-1954 0 Unroll
część I - działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1923-1940 (sygn. 1-4); Finansowo-Budżetowy z lat 1924-1925, 1928, 1932-1944 (sygn. 5-23); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1913-1914, 1939, (sygn. 24-25); część II - działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1945-1954 (sygn. 1-41); Finansowo-Budżetowy z lat 1944-1954 (sygn. 42-69, 77-82, 103-106, 117-150, 162-165); Gospodarki Gminnej z lat 1947-1951, 1953-1954 (sygn. 167-174); Administracji Społecznej z lat 1948-1953 (sygn. 175-179); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1933, 1947, 1950-1954 (sygn. 180-197) Number of units in the group: 212
36/52/0 Akta gminy Hulcze 1951-1954 0 Unroll
działy: Ogólno-Organizacyjny - sprawy organizacyjne (sygn. 1); sprawy osobowe - listy płatnicze z 1954 r. (sygn. 2); protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej oraz Zespołu Gminnego w Hulczu z lat 1952-1953 (sygn. 3); książka protokołów zebrań i odpraw sołtysów z 1952 r. (sygn. 4); protokoły zebrań wiejskich z lat 1952-1953 (sygn. 5); kontrole zewnętrzne z lat 1952-1953 (sygn. 6), protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej i posiedzeń Prezydium z lat 1953-1954 (sygn. 26-27); Finansowo-Budżetowy - sprawy budżetowe z lat 1951-1952 (sygn. 7); budżet na 1953 rok z lat 1952-1953 (sygn. 8); książka kasowa (sygn. 9); kontrola kasowych kwitariuszy z lat 1953-1954 (sygn. 10); księga kontroli druków ścisłego zarachowania z lat 1952-1954 (sygn. 11); rejestry wymiarowe podatku gruntowego z lat 1952-1953 (sygn. 12-14); księgi biercze podatku gruntowego z lat 1951, 1954 (sygn. 15-16); dochody obce, kontrole finansowe z lat 1951-1952 (sygn. 17); Gospodarki Gminnej - sprawy rolne z lat 1951-1953 (sygn. 18); przemysł i handel z 1953 r. (sygn. 19); Administracyjny (sprawy poruczone) - ruch ludności - statystyka, meldunki z lat 1951-1954 (sygn. 21-22); Urząd Stanu Cywilnego w Hulczu - księga urodzeń z 1951 r. (sygn. 23); Urząd Stanu Cywilnego w Hulczu - wykazy aktów sporządzonych w księdze urodzeń oraz księdze zgonów w III kwartale 1952 roku (sygn. 24); sprawy wojskowe z lat 1952-1953 (sygn. 25) Number of units in the group: 27
36/53/0 Akta gminy Kryłów 1944-1954 0 Unroll
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1947-1954 (sygn. 1-42); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1954 (sygn. 43-87); Gospodarki Gminnej z lat 1945, 1947-1954 (sygn. 88-96); Administracji Społecznej z lat 1944, 1950-1954 (sygn. 97-102); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1948-1954 (sygn. 103-111) Number of units in the group: 111
36/54/0 Akta gminy Krystynopol 1944-1951 0 Unroll
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1944-1951 (sygn. 1-17, 20-86); Finansowo-Budżetowy z lat 1935-1939, 1945-1951 (sygn. 87-97, 97a-107, 116, 125-143, 153-157, 159, 161, 288-289); Gospodarki Gminnej z lat 1945-1951 (sygn. 162-214); Administracji Społecznej z lat 1945-1951 (sygn. 215-235); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1946-1951 (sygn. 236-254, 254a-254x, 255-287); listy płac z lat 1948-1950 (sygn. 290) Number of units in the group: 288
36/55/0 Akta gminy Miączyn 1924-1954 0 Unroll
część I, sprzed 1944 r.: budżet na rok 1939/40 z lat 1938-1939 (sygn. 1); księgi biercze podatku gruntowego z lat 1937-1941, 1943-1946 (sygn. 2-5); dochodzenie wstępne do spisu użytków rolnych - wykaz gospodarstw - Stanisławka, gmina Miączyn z 1943 r. (sygn. 6); rozkład podatku gruntowego, wojennego, sejmikowego, wyrównawczego oraz na stójkę z lat 1943-1944 (sygn. 7); o reformie rolnej z 1926 r. (sygn. 8); księga ludności stałej Zawalów wieś z lat 1933-1939 (sygn. 9); wykaz urodzonych z lat 1924, 1926, 1928-130 (sygn. 10); część II, po 1944 r.: działy - Ogólno-Organizacyjny z lat 1944-1954 (sygn. 11-41); Finansowo-Budżetowy z lat 1944-1954 (sygn. 42-113); Gospodarki Gminnej z lat 1947-1954 (sygn. 114-125); Administracji Społecznej z lat 1945-1946, 1949-1948, 1951-1952 (sygn. 126-130); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1944-1950, 1952-1954 (sygn. 131-146) Number of units in the group: 144
36/56/0 Akta gminy Mieniany 1945-1954 0 Unroll
działy: Ogólno-Organizacyjny - dokumenty stanu cywilnego do księgi ludności stałej z 1891 r. (sygn.1); z lat 1947-1954 (sygn. 1-49); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1954 (sygn. 50-96); Gospodarki Gminnej z lat 1947-1954 (sygn. 97-109); Administracji Społecznej z lat 1948-1952 (sygn. 110-115); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1947-1954 (sygn. 116-135); Number of units in the group: 135
36/57/0 Akta gminy Miętkie 1934-1954 0 Unroll
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1945-1954 (sygn. 1-7, 7a, 8-46, 198-201); Finansowo-Budżetowy z lat 1934-1935, 1942-1954 (sygn. 47, 47a, 48-56, 56a, 57-67, 78-79, 82-117, 117a, 138-143, 195-197); Gospodarki Gminnej z lat 1945-1954 (sygn. 144-158); Administracji Społecznej z lat 1949-1954 (sygn. 159-161); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1946-1954 (sygn. 162-193); listy płac i wypłat zasiłków rodzinnych z lat 1953-1954 (sygn. 194) Number of units in the group: 172
36/58/0 Akta gminy Moniatycze 1865-1954 0 Unroll
działy: Ogólno-Organizacyjnym z lat 1922-1942, 1944-1954 - sprawy organizacyjne (sygn. 1-7); sprawy poufne (sygn. 8); kontrola urzędników administracji gminnej (sygn. 9); sprawy osobowe urzędników (sygn. 10-11); sprawy wyborów radnych gminnych i wyborów do rad gminnych i sołtysów (sygn. 12-13); protokoły posiedzeń i sesji organów kolegialnych, uchwały (sygn. 14-24; 259-252); książka odpraw sołtysów (sygn. 25); książka protokołów zebrań wiejskich (sygn. 26); księga wizytacyjna urzędu gminnego (sygn. 27); dzienniki podawcze i dziennik korespondencyjny (sygn. 28-34); akta Gminnej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Moniatyczach (sygn. 35); Finansowo-Budżetowy z lat 1923-1954 - budżety na lata 1927-1928, 1935-1939, 1941-1953 (sygn. 36-50); korespondencja finansowa i budżetowa (sygn. 51-54); sprawozdania rachunkowe (sygn. 55-62); dochody gminy, kontrola dochodów i wydatków budżetowych (sygn. 63-71); księga sum przechodnich (sygn. 72); książka kasowa Zarządu Gminy Moniatycze (sygn. 73); księga rozchodów (sygn. 74); dzienniki główna (sygn. 75-77); księgi inwentarzowe (sygn. 78-81); przypisy i odpisy podatku gruntowego (sygn. 82-87); sprawy podatków i ich rozkład (sygn. 88-93); rejestry wymiarowe podatku gruntowego (sygn. 94-124); księgi biercze podatku gruntowego (sygn. 125-134); pożyczki na odbudowę i pomoc rolną (sygn. 135); dochody obce (sygn. 136); wykazy ustalonych wkładów oszczędnościowych (sygn. 137-140); ubezpieczenia rzeczowe - korespondencja (sygn. 141); wykazy osób posiadających nieruchomości gruntowe (sygn. 142-144); sprawy podatkowe (sygn. 145-146); listy płatnicze Prezydium Gminnej Rady Narodowej (sygn. 147); Gospodarki Gminnej z lat 1921, 1923, 1925-1938, 1944, 1947, 1953 - akta budowy budynku urzędu gminy (sygn. 148); sprawy ogólno-gospodarcze (sygn. 150-151); sprawy dróg, mostów, placów publicznych oraz sprawy rolne (sygn. 152-159); Administracji Społecznej z lat 1923-1938, 1941-1942, 1951-1954 - szkolnictwo, oświata (sygn. 160-162); książka protokołów Komisji Sanitarnej (sygn. 163); sprawy zasiłków dla inwalidów i rodzin rezerwistów (sygn. 164); sprawy dotyczące leczenia szpitalnego i szczepień ochronnych (sygn. 165-167; sprawy opieki społecznej (sygn. 168-169); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1865-1954 - spisy wyborców do Sejmu i Senatu RP oraz sprawy organizacji wyborów i komisji wyborczych (sygn. 170-173); wykazy zaślubionych, urodzonych i zmarłych parafii rzymskokatolickich i prawosławnych (sygn. 174-189); akta o cudzoziemcach (sygn. 190-191); poszukiwanie osób i rzeczy zaginionych (sygn. 192, 232); ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 193-203); księgi ludności stałej, dokumenty do ksiąg ludności stałej (sygn. 204-210); lista poborowa do Służby Budowlanej rocznika 1924 (sygn. 211; wykazy, spisy ludności, ewidencja mieszkańców (sygn. 212-224); bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 225-228); sprawy pożarów i składki ogniowej (sygn. 229); akta dotyczące związków i stowarzyszeń (sygn. 230-231); sprawy wojskowe (sygn. 235-239); sprawy karno-administracyjne (sygn. 240-248) Number of units in the group: 280
Showing 41 to 60 of 695 entries.