Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
37/139/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzeszowie Górnym 1955-1972 0 rozwiń
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1959-1970 (sygn. 1-5), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1959-1972 (sygn. 6-12), działalność organów kolegialnych z roku 1964 (sygn. 13), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1959-1969 (sygn. 14-20), protokóły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1960-1970 (sygn. 21-23), archiwum zakładowe prezydium z lat 1966-1972 (sygn. 24), plany gospodarcze i sprawozdania z wykonania z lat 1960-1970 (sygn. 25), statystyka i sprawozdawczość z lat 1965-1970 (sygn. 26-27), organizacja spisu powszechnego z roku 1960 (sygn. 28-29), kontrole i inspekcje z lat 1959-1972 (sygn. 30-35), budżety i ich wykonanie z lat 1959-1971 (sygn. 36-47), wykaz gospodarstw rolnych z lat 1960-1970 (sygn. 48-49), rejestry mieszkańców z lat [1951] 1954-1963 (sygn. 50-64), działalność Gromadzkiego Frontu Jedności Narodu z lat 1961-1969 (sygn. 65). Liczba jednostek w zespole: 65
37/140/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi 1955-1959 0 rozwiń
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1955-1958 (sygn. 1), komisje stałe gromadzkiej rady narodowe z lat 1955-1958 (sygn. 2-3), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1958 (sygn. 4-6), kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1959 (sygn. 7), budżety i ich wykonanie z lat 1954-1959 (sygn. 8-12), wykazy gospodarstw rolnych z lat 1956-1957 (sygn. 13-14), protokoły z zebrań wiejskich z 1955-1959 (sygn. 15). Liczba jednostek w zespole: 15
37/141/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Babinie 1955-1972 0 rozwiń
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1961-1972 (sygn. 1-6), działalność organów kolegialnych z lat 1965-1969 (sygn. 7), spotkania posłów i radnych z wyborcami z roku 1964 (sygn. 8), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1960-1972 (sygn. 9-13), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1972 (sygn. 14-19), protokóły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1958-1972 (sygn. 20-24), sprawy organizacyjne biura GRN z lat 1964-1967 (sygn. 25-27), plany gospodarcze i sprawozdania z lat 1963-1969 (sygn. 28-30), sprawozdawczość i statystyka z lat 1965-1970 (sygn. 31), kontrole i inspekcje z lat 1958-1972 (sygn. 32-37), budżety i ich wykonanie z lat 1954-1972 (sygn. 38-50). Liczba jednostek w zespole: 50
37/142/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Borzechowie 1955-1972 0 rozwiń
wybory do Sejmu i rad narodowych z roku 1969 (sygn. 1), protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1955-1971 (sygn. 2-13), spotkania posłów i radnych z wyborcami z roku 1971 (sygn. 14), działalność organów kolegialnych z lat 1968-1969 (sygn. 15), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1958-1971 (sygn. 16-20), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1958-1970 (sygn. 21-27), protokóły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1964-1971 (sygn. 28-34), sprawozdawczość z lat 1967-1969 (sygn. 35), kontrole i inspekcje z lat 1963-1971 (sygn. 36-43), budżety i ich wykonanie z lat 1954-1971 (sygn. 44-53), projekt WTP zespołu wsi z lat 1967 (sygn. 54). Liczba jednostek w zespole: 54
37/143/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kłodnicy 1955-1961 0 rozwiń
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1958-1961 (sygn. 1-2), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1961 (sygn. 3-5), budżety i ich wykonanie z lat 1955-1959 (sygn. 6-10). Liczba jednostek w zespole: 10
37/144/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krężnicy Okrągłej 1955-1972 0 rozwiń
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1958-1971 (sygn. 1-8), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1955-1971 (sygn. 9-11), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1961-1971 (sygn. 12-15), protokóły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1955-1970 (sygn. 16-23), sprawy organizacyjne biura GRN z lat 1968-1970 (sygn. 24), kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1957-1972 (sygn. 25-32), plany zadrzewienia wsi z roku 1971 (sygn. 33). Liczba jednostek w zespole: 33
37/145/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niedrzwicy Dużej 1955-1972 0 rozwiń
sprawy organizacyjne biura GRN z lat 1963-1972 (sygn. 1-4), protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1956-1972 (sygn. 5-19), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1958-1972 (sygn. 20-25), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1957-1972 (sygn. 26-40), protokóły z zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1958-1971 (sygn. 41-51, 55), sprawy organizacyjne biura GRN z lat 1959-1972 (sygn. 52-54, 57), powoływanie i organizacja zakładów podległych z lat 1971-1972 (sygn. 56) plany rozwoju gospodarczego z lat 1960-1972 (sygn. 58-65), sprawozdawczość i statystyka z lat 1960-1972 (sygn. 66-67, 82), kontrole i inspekcje z lat 1957-1972 (sygn. 68-80), sprawy osobowe pracowników z lat 1959-1964 (sygn. 81), sprawozdania statystyczne (sygn. 82), sprawozdania finansowe (sygn. 83-92), budżet (sygn. 93-98), gospodarka gromadzka (sygn. 99-100), sprawozdawczość z rachunkowości budżetowej (sygn. 101-105), ewidencja archiwum zakładowego (sygn. 106), rejestr uchwał (sygn. 107). Liczba jednostek w zespole: 107
37/146/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niedrzwicy Kościelnej 1957-1972 0 rozwiń
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1957-1972 (sygn. 1-13), komisja stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1962-1972 (sygn. 14-20), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1957-1972 (sygn. 21-29), protokóły z zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1960-1972 (sygn. 30-35), sprawy organizacyjne biura GRN z roku 1962 (sygn. 36), plany gospodarcze z lat 1961-1972 (sygn. 37-43), kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1961-1972 (sygn. 44-51), ewidencja archiwum zakładowego (sygn. 52). Liczba jednostek w zespole: 52
37/147/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skrzyńcu 1955-1961 0 rozwiń
Budżety gromady na lata 1958-1962 (sygn. 1-8). Liczba jednostek w zespole: 8
37/148/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzeszkowicach Dużych 1955-1972 0 rozwiń
Ewidencja radnych i członków komisji (sygn. 1), działalność organów kolegialnych (sygn. 2-3), protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 4-17), spotkania posłów i radnych z wyborcami (sygn. 18), działalność komisji (sygn. 19-24), sprawy organizacyjne (sygn. 25-26), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 27-37), protokoły z narad sołtysów (sygn. 38-42), protokoły z zebrań wiejskich (sygn. 43-46), plany gospodarcze gromady (sygn. 47-51), sprawozdania z działalności GRN i Prezydium GRN (sygn. 52-56), materiały z kontroli (sygn. 57-66), ewidencja mienia gromadzkiego (sygn. 67), testamenty i odpisy umów (sygn. 68), ewidencja archiwum zakładowego (sygn. 69) . Liczba jednostek w zespole: 69
37/149/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Wronowie 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-4), materiały komisji GRN (sygn. 5-6), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 7-9), uchwały GRN (sygn. 10, protokoły z zebrań wiejskich (sygn. 11), plany gospodarcze gromady (sygn. 12-15), materiały z kontroli (sygn. 57-66), budżety (sygn. 18-19) Liczba jednostek w zespole: 19
37/150/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrem 1956-1960 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-2), protokoły z zebrań wiejskich (sygn. 3), materiały z kontroli (sygn. 4), budżety (sygn. 5-8) Liczba jednostek w zespole: 8
37/151/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Józefowie 1959-1972 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-14), materiały komisji GRN (sygn. 15-17), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 18-30), materiały z kontroli zewnętrznych (sygn. 31-36). Liczba jednostek w zespole: 36
37/152/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Karczmiskach [1951-1953]1954-1972[1973-1979] 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-5, 9), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 6-8, 10-11), sprawy notarialne, testamenty allograficzne, poświadczenia (12), spis 1/2019 ewidencja mieszkańców (poz. spisu 1-22) Liczba jednostek w zespole: 34
37/153/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kraczewicach 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-6), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 7-17). Liczba jednostek w zespole: 17
37/154/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łaziskach 1958-1972[1973-1975] 0 rozwiń
Karta A: Protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1958-1972 (sygn. 1-14), protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1958-1972 (sygn. 15-26) plany pracy GRN z lat 1960-1972 (sygn. 27), programy i plany gospodarcze z lat 1961-1972[1973-1975] (sygn. 28), społeczna komisja pojednawcza z lat 1968-1972 (sygn. 29), nadzór nad działalnością Urzędu Stanu Cywilnego z -sprawozdawczość z lat 1970-1972 (sygn. 30-32). Karta B: Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2014 zawiera: protokoły sesji z 1968 r. (sygn. 1), akta społecznej komisji pojednawczej - ankiety członków z roku 1965 (sygn. 2), rejestr spraw Społecznego Sądu Pojednawczego w Łaziskach z lat 1965-1972 [1973-1975] (sygn. 3) Liczba jednostek w zespole: 35
37/155/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mazanowie 1963-1972 0 rozwiń
Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności (sygn. 1), protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 2-10), spotkania radnych i posłów z wyborcami (sygn. 11), protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Planu Gospodarczego (sygn. 12), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 13-21), protokoły zebrań wiejskich (sygn. 22), materiały z kontroli zewnętrznych (sygn. 23-24), budżety (sygn. 25). Liczba jednostek w zespole: 25
37/156/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niezabitowie 1960-1970 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-7), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 8-15) Liczba jednostek w zespole: 15
37/157/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Opolu Lubelskim 1960-1972 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-10), materiały z posiedzeń i działalności komisji GRN (sygn. 11-17), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 18-26), protokoły narad sołtysów (sygn. 27), protokoły z zebrań wiejskich (sygn. 28-31), wykaz miejscowości w powiecie (sygn. 32), plany rozwoju gospodarczego gromady (sygn. 33-35), sprawozdania statystyczne (sygn. 36), materiały z kontroli zewnętrznych (sygn. 37-43), budżety i plany finansowe (sygn. 44-54), spis zasobów mieszkaniowych (sygn. 55), majątek gromady z lat 1962-1973 (sygn. 56). Liczba jednostek w zespole: 56
37/158/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skokowie 1955-1972 0 rozwiń
Materiały z działalności organów kolegialnych (sygn. 1), protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 2-11, 13-16, 37), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 12, 27-36, 38-41), protokoły z narad z sołtysami (sygn. 42), protokoły z zebrań wiejskich (sygn. 43-46) plany rozwoju gospodarczego gromady (sygn. 47-50), informacje i sprawozdania o radnych (sygn. 51), materiały z kontroli zewnętrznych (sygn. 52-59), budżety (sygn. 60-61). Liczba jednostek w zespole: 61
Wyświetlanie 161 do 180 z 380 wpisów.