Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/273/0 Cechy miasta Sławna 1644-1934 0 rozwiń
1. Cech Stolarzy 5 j.a., z lat 1696-1833 - przywileje i zarządzenia, sprawy sporne, świadectwa nauki. 2. Cech Szewców 1 j.a., z lat 1656-1656 - przywileje. 3. Cech Kupców-Sukienników 8 j.a., z lat 1644-1934 - księga przychodów i wydatków, akta osobowe, rachunki, statut, dzieje cechu. 4. Gildia Kupiecka 12 j.a., z lat 1816-1911 - statut, patent, rachunki, konto kasowe, akta osobowe. 5. Cech Krawców 1 j.a., brak daty - dzieje cechu krawców. Liczba jednostek w zespole: 27
65/274/0 Cechy miasta Słupska 1622-1891 0 rozwiń
1. Cech Kuśnierzy 45 j.a., z lat 1622-1891 - podatki, niedzielna szkoła uzupełniająca, egzaminy mistrzowskie, zarządzenia, rozchody, spory, skargi, świadectwa dobrego urodzenia i nauki, korespondencja, kary, wybory do władz cechu, statut, zapisy do cechu i wypisy z niego, opieka nad chorymi czeladnikami. 2. Cech Farbiarzy 1 j.a., z lat 1862-1862 - awans jednego z mistrzów na rajcę. 3. Cech Sukienników 2 j.a., z lat 1744-1861 - świadectwa nauki, reces separacyjny. Liczba jednostek w zespole: 48
65/275/0 Cechy miasta Stargardu Szczecińskiego 1583-1941 0 rozwiń
1. Cech Szewców i Pantoflarzy 21 j.a., z lat 1628-1937 - księgi mistrzów i uczniów, protokoły, rachunki, księgi kasowe, zapisy do kasy cechowej, kasa pogrzebowa i jej rachunki, sory, świadectwa nauki, statuty, organizacja czeladników. 2. Cech Kowali 5 j.a., z lat 1773-1929 - księgi protokołowe, zapisy do cechu i wypisy z niego, świadectwa cechowe, spis imienny czeladników i uczniów. 3. Cech Młynarzy 4 j.a., z lat 1654-1935 - statut, opieka nad chorymi czeladnikami, księga czeladników, spis posiadanych akt. 4. Cech Bednarzy 1 j.a., z lat 1683-1808 - księga uczniów. 5. Cech Szklarzy 1 j.a., z lat 1672-1831 - księga uczniów. 6. Cech Garbarzy 2 j.a., z lat 1695-1823 - przepisy cechowe, sprawy ogólne. 7. Cech Budowlanych 2 j.a., z lat 1709-1801 - księga protokołowa, świadectwa nauki. 8. Cech Kotlarzy 2 j.a., z lat 1781-1941 - księga cechowa, korespondencja w sprawie starych wyrobów cynowych. 9. Cech Piwowarów 1 j.a., z lat 1745-1819 - księga protokołów. 10. Cech Kołodziejów 4 j.a., z lat 1631-1931 - księga protokołów, sprawy ogólne cechu, statut. 11. Cech Powroźników 3 j.a., z lat 1677-1910 - rachunki, księga mistrzów, zapisy do cechu i wypisy z niego. 12. Cech Krawców 6 j.a., z lat 1583-1898 - przywileje, sprawy ogólne cechu, statut, kasa chorych. 13. Cech Pasmanterów 1 j.a., z lat 1719-1808 - księga cechowa. 14. Cech Murarzy 1 j.a., z lat 1665-1693 - księga cechowa. 15. Cech Farbiarzy 1 j.a., z lat 1683-1854 - zapisy do cechu i wypisy z niego. 16. Cech Siodlarzy 2 j.a., z lat 1681-1699 - sprawy ogólne cechu. 17. Cech Sukienników 1 j.a., z lat 1635-1825 - księga cechowa. 18. Cech Garncarzy 1 j.a., z lat 1693-1846 - księga cechowa. 19 Cech Stolarzy, Tokarzy i Rzeźbiarzy 4 j.a., z lat 1800-1932 - statuty, księga protokołowa, korespondencja. 20. Cech Guzikarzy 1 j.a., z lat 1698-1788 - księga kasowa. 21. Cech Cieśli 1 j.a., z lat 1744-1866 - spis mistrzów. 22. Cech Metalowców 1 j.a., z lat 1729-1810 - księga cechowa. 23. Bractwo Kurkowe 1 j.a., z lat 1599-1650 - rejestr członków. 24. Cech Kupców-Sukienników 3 j.a., z lat 1759-1883 - księga kasowa, sprawy ogólne. Liczba jednostek w zespole: 70
65/276/0 Cechy miasta Suchania 1573-1887 0 rozwiń
1. Cech Stolarzy i Kołodziei (Tischler- und Stellmacherinnung) 1709-1887; sygn. 1-20; 20 j.a. - księgi mistrzów, czeladników i uczniów, przywileje, patenty i zarządzenia, protokoły, pokwitowania, świadectwa cechowe, statut, księgi kasowe. 2. Cech Płócienników (Leinweberinnung) 1573-1887; sygn. 21-40; 20 j.a. - przywileje i ich potwierdzenia, skargi, sprawy mistrzów, czeladników i uczniów, płóciennictwo wiejskie, spisy członków cechu, zarządzenia, patenty, świadectwa dobrego urodzenia i nauki, księgi rachunkowe, statuty, dochody i wydatki. Liczba jednostek w zespole: 40
65/277/0 Cechy miasta Szczecina 1555-1935 0 rozwiń
1. Cech Introligatorów 9 j.a., z lat 1759-1893 - księga mistrzów i uczniów, świadectwa dobrego urodzenia i nauki, księga kasowa. 2. Cech Tokarzy 5 j.a., z lat 1633-1903 - przywilej generalny, świadectwa nauki, zapisy do cechu i wypisy z niego, księgi cechowe. 3. Cech Rybaków 14 j.a., z lat 1555-1926 - przywileje i ogólne informacje o cechu, kasa pogrzebowa, zarządzenia i przepisy cechowe, korespondencja, sprawy finansowe i kasowe, nieruchomości cechu. 4. Cech Krawców 36 j.a., z lat 1732-1894 - zapisy do cechu i wypisy z niego, księgi rachunkowe, księgi mistrzów, czeladników i uczniów, zarządzenia, skargi, księgi protokołów, statuty, przepisy cechowe, przywileje, patenty, kasa pogrzebowa i jej rachunki, księga kasowa. 5. Cech Rzeźników 29 j.a., z lat 1620-1920 - przywileje i edykty, spis członków cechu, księgi protokołów, statuty, stypendia, piwnica lodowa, hipoteka nieruchomości cechowych, wybory starszych, rzeźnia, egzaminy mistrzowskie. 6. Cech Szewców i Pantoflarzy 24 j.a., z lat 1557-1932 - przywileje i patenty, sprzedaż nieruchomości należących do cechu, przepisy cechowe, kasa pogrzebowa, jej rachunki i statut, wykazy zmarłych, zarządzenia, hipoteka, dochody i wydatki, wykazy mistrzów, kasa chorych i opieka nad chorymi, zapisy do cechu, statuty. 7. Cech Kowali 24 j.a., z lat 1690-1928 - świadectwa dobrego urodzenia i nauki, przywileje i statuty, procesy i spory, sprawy ogólne cechu, zapisy do cechu i wypisy z niego, księgi protokołów i kasowe. 8. Cech Ślusarzy 24 j.a., z lat 1784-1905 - statuty, księgi protokołów, rachunki i uczniów, kasa pogrzebowa, świeto ślusarzy niemieckich, świadectwa dobrego urodzenia i nauki. 9. Cech Siodlarzy 5 j.a., z lat 1735-1805 - przywileje, informacje dotyczące cechu, świadectwa nauki. 10. Cech Malarzy 1 j.a., z lat 1781-1781 - przywilej. 11. Cech Kotlarzy 4 j.a., z lat 1708-1906 - świadectwa dobrego urodzenia i nauki, statuty, księga kasowa i protokołów. 12. Cech Kuśnierzy, Kapeluszników i Garbarzy 21 j.a., z lat 1589-1934 - księga mistrzów, kasowe i protokołów, umowy o naukę, sprawy ogólne cechu, rachunki, zapisy do cechu i wypisy z niego. 13. Cech Szklarzy 8 j.a., z lat 1584-1890 - księgi rachunkowe, przywileje, księgi czeladników. 14. Cech Koszykarzy 18 j.a., z lat 1845-1935 - ogólne sprawy cechu, księgi protokołów i czeladników, umowy o naukę, rachunki, druki. 15. Cech Bednarzy 1 j.a., z lat 1739-1739 - generalny przywilej. 16. Cech Balwierzy 1 j.a., z lat 1852-1874 - Księga protokołów. 18. Cech Stolarzy 9 j.a., z lat 1778-1869 - księgi protokołów i rachunkowe, księgi mistrzów i uczniów, komisja egzaminacyjna, świadectwa nauki. 19. Cech Kołodziejów 12 j.a., z lat 1593-1873 - akta ogólne, przywileje, świadectwa dobrego urodzenia oraz nauki, księga czeladnicza, odpisy zarządzeń, generalny przywilej. 20. Cech Budowlanych 2 j.a., z lat 1627-1915 - księga czeladnicza, przywilej 21. Cech Blacharzy 1 j.a., z lat 1695-1789 - księga mistrzowska. 22. Cech Gwoździarzy 7 j.a., z lat 1684-1853 - księgi protokołowe, generalne przywileje, sądowe potwierdzenie uprawnień do wykonywania zawodu. Liczba jednostek w zespole: 255
65/278/0 Cechy miasta Dąbia 1543-1934 0 rozwiń
1. Cech Garncarzy 4 j.a., z lat 1781-1869 - zarządzenia i przepisy ogólne, korespondencja, finanse, świadectwa dobrego urodzenia 2. Cech Młynarzy 3 j.a., z lat 1769-1883 - księgi protokołów, rachunkowe, mistrzów i czeladników. 3. Cech Rybaków 1 j.a., z lat 1878-1878 - petycje. 4 Cech Krawców 10 j.a., z lat 1682-1933 - kronika cechu, przywileje, sprawy ogólne, świadectwa dobrego urodzenia i nauki, ksiega czeladnicza, mistrzowska, księgi protokołowe, 5. Cech Sukienników 1 j.a., z lat 1543-1543 - przywilej. 6. Cech Bednarzy 2 j.a., z lat 1625-1824 - spory, akta ogólne. 7. Cech Kołodziejów 11 j.a., z lat 1769-1933 - księga czeladnicza i uczniowska, protokołowe, rachunkowe, sprawy ogólne cechu, statut. 8. Cech Rzeźników 3 j.a., z lat 1614-1934 - statut, księgi protokołowe. 9. Cech Piekarzy 1 j.a., z lat 1811-1843 - świadectwo odbytej nauki. Liczba jednostek w zespole: 36
65/279/0 Cechy miasta Szczecinka 1790-1936 0 rozwiń
1. Cech Krawców 20 j.a., z lat 1790-1927 - księgi mistrzów i czeladników, zapisy do cechu, egzaminy, informacje ogólne o cechu, nieruchomości, protokoły, spisy członków cechu, dochody i wydatki, księga kasowa, kasa pogrzebowa, świadectwa nauki i umowy o naukę. 2. Cech Szewców 7 j.a., z lat 1852-1936 - księga mistrzowska, protokołowa, uczniowska, księga dochodów, kontrakty na naukę, statut, spis władz cechu. 3. Cech Siodlarzy, Kołodziejów i Powroźników 1 j.a., z lat 1856-1923 - księga czeladnicza. Liczba jednostek w zespole: 28
65/280/0 Cechy miasta Świdwina 1704-1899 0 rozwiń
1. Cech Rzeźników 1 j.a., z lat 1749-1861 - księga mistrzowska i uczniów. 2. Cech Krawców 1 j.a., z lat 1704-1704 - przywilej. 3. Cech Bednarzy 1 j.a., z lat 1744-1828 - księga uczniowska. 4. Cech Kowali 5 j.a., z lat 1731-1795 - patenty, generalny przywilej, świadectwo ukończenia nauki, statut. 5. Cech Szewców i Pantoflarzy 3 j.a., z lat 1849-1899 - statuty. 6. Cech Piekarzy 2 j.a., z lat 1738-1879 - księga cechowa, mistrzowska. Liczba jednostek w zespole: 13
65/281/0 Cechy miasta Świnoujścia 1743-1902 0 rozwiń
1. Cech Krawców 1 j.a., z lat 1775-1811 - edykt. 2. Cech Piekarzy 5 j.a., z lat 1743-1892 - generalny przywilej, księgi protokołowe, księga kasowa. 3. Cech Szewców i Pantoflarzy 1 j.a., z lat 1887-1901 - kasa pogrzebowa. 4. Cech Garncarzy, Zdunów 1 j.a., z lat 1902-1902 - statut. 5. Cech Stolarzy 4 j.a., z lat 1769-1900 - statut, informacje ogólne, księga dochodów i wydatków, świadectwa dobrego urodzenia oraz odbytej nauki. Liczba jednostek w zespole: 12
65/282/0 Cechy miasta Trzcianki 1796-1796 0 rozwiń
1. Cech Sukienników (Tuchmacherinnung) 1796; sygn. 1; 1 j.a. - świadectwa dobrego urodzenia. Liczba jednostek w zespole: 1
65/283/0 Cechy miasta Tuczna 1715-1859 0 rozwiń
Cech Krawców (Schneiderinnung) 1715-1859; sygn. 1-6; 6 j.a. - przywileje i zarządzenia, przyjęcia mistrzów, sprawy finansowe, czeladnicy i uczniowie, świadectwa dobrego urodzenia i nauki. Liczba jednostek w zespole: 6
65/284/0 Cechy miasta Wałcza 1674-1848 0 rozwiń
Cech Sukienników (Tuchmacherinnung) 1674-1848; sygn. 1-2; 2 j.a. - przywilej, księga protokołów. Liczba jednostek w zespole: 2
65/285/0 Cechy miasta Węgorzyna 1697-1935 0 rozwiń
1. Cech Stolarzy 4 j.a., z lat 1755-1866 - księga rachunkowa, zarządzenia w sprawie wędrujących czeladników, paszport. 2. Cech Młynarzy 2 j.a., z lat 1886-1935 - korespondencja, umowy o naukę, finanse. 3. Cech Piekarzy 4 j.a., z lat 1735-1911 - księgi mistrzów, czeladników i uczniów, kasowe, świadectwa dobrego urodzenia. 4. Cech Szewców i Pantoflarzy 9 j.a., z lat 1706-1890 - księga mistrzów i uczniów, świadectwa dobrego urodzenia i nauki, wędrówki czeladników, spory, statut. 5. Cech Kołodziejów i Bednarzy 28 j.a., z lat 1713-1900 - księgi mistrzów i uczniów, rachunki, świadectwa dobrego urodzenia i nauki, wybory mistrzów i czeladników, zakazy wędrówek czeladników poza granicę rus, wykazy mistrzów, pokwitowania, statut, przywileje, akta personalne. 6. Cech Krawców 25 j.a., z lat 1697-1926 - księgi mistrzów i uczniów, protokoły, rachunki, świadectwa dobrego urodzenia, statuty, sprawy personalne, spory, złodziejstwo. 7. Cech Kowali 36 j.a., z lat 1703-1902 - księgi protokołów, mistrzów i uczniów, zatwierdzenie statutu, świadectwa dobrego urodzenia i nauki, sprawy personalne, pokwitowania i konfirmacje, świadectwa mistrzostwa, wędrówki czeladnicze, spisy mistrzów, przepisy cechowe, rachunki. 8. Cech Rzeźników 1 j.a., z lat 1749-1749 - generalny przywilej. Liczba jednostek w zespole: 109
65/286/0 Cechy miasta Widuchowej 1754-1897 0 rozwiń
Cech Krawców (Schneiderinnung) 1754-1896; sygn. 1-3; 3 j.a. - księgi czeladników, uczniów i rachunkowe. Liczba jednostek w zespole: 3
65/287/0 Cechy miasta Wolina 1581-1935 0 rozwiń
1. Cech Krawców 12 j.a, z lat 1619-1935 - księgi protokołów, mistrzów, czeladników i uczniów oraz rachunkowe, sprawy kasowe, patenty i statuty, świadectwa dobrego urodzenia i czeladnicze. 2. Cech Piekarzy 12 j.a, z lat 1592-1918 - przywileje, księgi protokołów, skargi, korespondencja, zapisy do cechu i wypisy z niego, statuty. 3. Cech Szewców 2 j.a, z lat 1581-1624 - przywileje. 4. Cech Kuśnierzy, Tapicerów, Siodlarzy i Garbarzy 90 j.a, z lat 1586-1933 - przywileje, księgi protokołów i kasowe, egzaminy i komisje egzaminacyjne, księgi mistrzów, czeladników i uczniów, spory i skargi, korespondencja, kary, zarządzenia i przepisy, statuty, sprawy personalne poszczególnych członków cechu. 5. Cech Bednarzy i Koszykarzy 4 j.a, z lat 1746-1890 - generalny przywilej, statuty, korespondencja cechu. 6. Cech Młynarzy 28 j.a, z lat 1668-1899 - generalny przywilej, statut, księgi mistrzów, czeladników, i uczniów,, dochody i wydatki, protokoły, księgi kasowe i rachunkowe, korespondencja, zarządzenia, koszty procesów. 7. Cech Rybaków 4 j.a, z lat 1680-1929 - księga protokołów, przywileje i ogólne informacje o gildii. 8. Bractwo Kurkowe 9 j.a, z lat 1644-1926 - księgi protokołów, rachunki. 9. Cech Stolarzy 13 j.a, z lat 1681-1894 - przywileje i statuty, księgi protokołów, edykty i zarządzenia, księgi rachunkowe, świadectwa dobrego urodzenia, nauki i czeladnicze, spory, egzaminy, kasa pogrzebowa. 10. Cech Kowali, Ślusarzy, Blacharzy, Kotlarzy 26 j.a, z lat 1642-1904 - przywileje i edykty, zarządzenia, statuty, rejestry, księgi protokołów, dochody i wydatki, rachunki, kasa pogrzebowa. 11. Cech Budowlanych 17 j.a, z lat 1750-1935 - księgi protokołów, kasowe, czeladników i uczniów, korespondencja, sprawy personalne, statuty, świadectwa dobrego urodzenia i czeladnicze. 12. Cech Kołodziejów 7 j.a, z lat 1744-1849 - księgi mistrzów, czeladników i uczniów, protokołów, przywilej generalny, zarządzenia, paszporty dla wędrujących czeladników, świadectwa dobrego urodzenia i nauk. Liczba jednostek w zespole: 224
65/288/0 Cechy miasta Złotowa 1720-1859 0 rozwiń
1. Bractwo Kurkowe (Schützengilde) 1720-1859; sygn. 1-3; 3 j.a. - księgi protokołów, rejestry. Liczba jednostek w zespole: 3
65/289/0 Fundacja rodzin Schweder i Loewe w Koszalinie 1685-1945 0 rozwiń
1. Testamenty, administracja fundacji, korespondencja 1685-1909; sygn. 1-39; 39 j.a. 2. Sprawy procesowe 1686-1897; sygn. 40-68; 29 j.a. - korespondencja w sprawach procesów sądowych prowadzonych przez fundację. 3. Prośby o zapomogi i stypendia 1820-1910; sygn. 69-161; 93 j.a. 4. Korespondencja w sprawie wypłat zapomóg i rent 1718-1897; sygn. 162-194; 33 j.a. 5. Finanse a. preliminarze budżetowe 1746-1945; sygn. 195-245; 51 j.a. b. sprawozdania finansowe 1695-1943; sygn. 246-692; 447 j.a. - rachunki, pokwitowania, sprawozdania finansowe, korespondencja w sprawach finansowych. Liczba jednostek w zespole: 692
65/290/0 Fundacja rodziny Jageteufel w Szczecinie 1613-1892 0 rozwiń
Dzieje kolegium, legaty, zarządzenia w sprawie dyscypliny dla uczniów, bakałarze, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 5
65/291/0 vacat - Fundacja Gröninga w Stargardzie Szczecińskim - włączono do zespołu 65/218 Akta miasta Stargard Szczeciński 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/292/0 Prowincjonalne Kuratorium Zakładów dla Ociemniałych w Szczecinie 1851-1930 0 rozwiń
1. Organizacja i administracja 1862-1930; 21 j.a. - powołanie zakładów oraz ich działalność, działalność rady rodziców, legaty i darowizny na rzecz zakładów, procedury obowiązujące w zakładzie w wypadku chorób pensjonariuszy, materiały dotyczące zapewnienia schronienia dla osób, które w czasie działań wojennych utraciły wzrok, kontrole, statystyka, współpraca z niemieckimi organizacjami zajmującymi się sprawami dla ociemniałych. 2. Programy i plany nauczania 1892-1927; 2 j.a. 3. Nauczyciele i personel zakładów 1851-1925; 7 j.a.- zasady i przepisy dotyczące powoływania i zatrudniania nauczycieli i innych pracowników zakładów, kwestionariusze nauczycieli, udział nauczycieli zakładów w kongresie nauczycieli osób niewidzących, akta dotyczące oskarżeń dyrektora zakładów. 4. Uczniowie i podopieczni 1870-1928; 3 j.a.- imenne wykazy uczniów, listy osób, które opuściły zakład w celu dalszej nauki, listy osób zwolnionych z obowiązku szkolnego. 5. Sprawy budowlane i naprawy 1889-1927; 9 j.a.- materiały dotyczące budowy domów dla ociemniałych kobiet i mężczyzn, napraw w tych budynkach, informacje o stratach jakie spowodował wybuch amunicji w 1921 r. i o odszkodowaniach z tym zawiązanych. Liczba jednostek w zespole: 42
Wyświetlanie 281 do 300 z 1 758 wpisów.