Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/215/0 Akta Notariusza Piotra Borkowskiego w Kielcach 1906-1915, 1918-1947 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-46, 72-161, repertoria sygn 47-56 , 162-188, skorowidze sygn 57-65, 189-209, rejestr pism wchodzacych i wychodzacych sygn 66-70 księga podatków sygn 71 Number of units in the group: 209
21/216/0 Akta Notariusza Wacława Janiszowskiego w Kielcach 1909-1915, 1918-1939, 1945-1946 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-6 , 34-77, repertoria sygn 7-17 , 78-130, skorowidze 18-20 , 131-151, rejestr hipoteczny sygn 21-26 dziennik pism wchodzacych i wychodzacych sygn 27-29, 33, 152, korespondencja sygn 30 repertorium wekslowe sygn 31-33 Number of units in the group: 152
21/217/0 Akta Notariusza Zygmunta Ślaskiego w Kielcach 1910-1914 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-5, repertoria sygn 6-10, skorowidze 11-14 rejestr hipoteczny sygn 15-19 Number of units in the group: 19
21/218/0 Akta Notariusza Walerego Ryfińskiego w Kielcach 1919-1930 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-12, repertoria sygn. 13-23, 25-32, repertorium wekslowe sygn. 24, skorowidze sygn. 33-44 Number of units in the group: 44
21/219/0 Akta Notariusza Lucjana Jaxa Maleszewskiego w Kielcach 1930-1948 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-19, repertoria sygn. 20-40, skorowidze sygn. 41-51 (patrz zapisy not. M. Chmielewskiego w sygn 40, 51) Number of units in the group: 51
21/220/0 Akta Notariusza Stanisława Colonna - Walewskiego w Kielcach 1934-1947 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-12, repertoria sygn 13-22, skorowidze sygn. 23-27 ( patrz zapisy not. T. Żeńczykowski w sygn. 15, 18, 21, 22 i 27) Number of units in the group: 27
21/221/0 Akta Notariusza Zygmunta Świerczewskiego w Kielcach 1916-1919 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-5, dziennik aktów hipotecznych sygn. 6, dziennik aktów notarialnych sygn. 7, rejestr aktów notarialnych sygn. 8, rejestr aktów hipotecznych sygn. 9, repertorium sygn. 10, rejestr stemplowy sygn 11, alfabet aktów sporządzonych przed notariuszem Zygmuntem Świerczewskim sygn. 12, skorowidz sygn. 13, księgi opłat sygn. 14-15 Number of units in the group: 22
21/222/0 Akta Notariusza Mieczysława Dygulskiego w Kielcach 1916-1925 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-11, dziennik aktów hipotecznych sygn. 12, dziennik aktów notarialnych sygn. 13, rejestr aktów notarialnych sygn. 14, rejestr aktów hipotecznych sygn. 15, rejestr stemplowy sygn. 16, repertoria sygn. 18-27, skorowidze sygn. 28-32, księga opłat pobieranych od różnych aktów sygn. 33 Number of units in the group: 33
21/223/0 Akta Notariusza Włodzimierza Skalskiego w Kielcach 1925-1933 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-9, repertoria sygn.10, 12-22, repertorium wekslowe sygn. 11, skorowidze sygn. 23-26 Number of units in the group: 26
21/224/0 Akta Notariusza Stefana Pachelskiego w Kielcach 1916-1918 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-4, dziennik aktów notarialnych sygn. 5, dziennik aktów hipotecznych sygn. 6, repertorium sygn. 7, skorowidze sygn 8-9, wykaz alfabetyczny aktów notarialnych sygn. 10 Number of units in the group: 10
21/225/0 Akta Notariusza Bronisława Biłowickiego w Kielcach 1916-1918 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-7, dziennik notarialny sygn. , repertorium sygn. 9, rejestr opłat sygn. 10, skorowidz sygn. 11 (patrz również P.Borkowski sygn. 187 i R Cichowski sygn. 3) Number of units in the group: 11
21/226/0 Akta Notariusza Romana Cichowskiego w Kielcach 1916 0 Unroll
akta notarialne sygn 1, repertorium sygn 2, skorowidz sygn.3, (patrz również B. Biłowicki sygn 11) Number of units in the group: 3
21/227/0 Akta Notariusza Juliana Borkowskiego w Kielcach 1930 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1, repertorium sygn. 2, skorowidz sygn. 3 Number of units in the group: 3
21/228/0 Akta Notariusza Michała Kosseckiego w Miechowie 1863-1876 0 Unroll
księgi aktów, repertoria i skorowidze Number of units in the group: 21
21/229/0 Akta Notariusza Antoniego Przeździeckiego w Miechowie 1873-1889 0 Unroll
księgi aktów, repertoria i skorowidze Number of units in the group: 84
21/230/0 Akta Notariusza Juliusza Motylińskiego w Miechowie 1889-1897 0 Unroll
księgi aktów, repertoria i skorowidze Number of units in the group: 55
21/231/0 Akta Notariusza Władysława Ankiewicza w Miechowie 1898-1912 0 Unroll
księgi aktów, repertoria i skorowidze Number of units in the group: 91
21/232/0 Akta Notariusza Tomasza Baranieckiego w Miechowie 1912-1929 0 Unroll
księgi aktów, repertoria i skorowidze Number of units in the group: 85
21/233/0 Akta Notariusza Kazimierza Poradowskiego w Proszowicach 1908-1918 0 Unroll
księgi akt notarialnych, repertoria, skorowidze Number of units in the group: 48
21/234/0 Akta Notariusza Józefata Wiślickiego w Olkuszu 1810-1832 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-21, 16a Number of units in the group: 22
Showing 221 to 240 of 3,452 entries.