Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
83/1/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Jeleniej Górze [1738 - 1871] 1872 - 1908 0 Unroll
1. Zarządzenia (wg ważności urzędu), 1741-1900; sygn. 1-17 2. Konferencje nauczycieli, 1860-1819; sygn. 18-31 3. Prośby, zażalenia, decyzje, 1743-1819; sygn. 32-33 4. Sprawozdania opisowe i statystyka, 1753-1908; sygn. 34-60 5. Ewidencja akt, 1789-1896; sygn. 61-63 6. Sprawy ogólne szkół. Wizytacje i rewizje, 1742-1903; sygn. 1742-1903 7. Korespondencja dotycząca szkół, 1745-1902; sygn. 74-108 8. Sprawy kadrowe nauczycieli, 1743-1903; sygn. 109-125 9. Zapomogi i pożyczki dla nauczycieli, 1742-1903; sygn. 126-141 10. Szkolenia nauczycieli, 1738-1902; sygn. 142-150 11. Sprawy budowlane, 1762-1873; sygn. 151-153 12. Organizacja roku szkolnego, 1760-1897; sygn. 154-156 13. Egzaminy, 1853-1898; sygn. 157-165 14. Realizacja programu nauczania, 1869-1895; sygn. 166-169 15. Sprawy uczniowskie - dyscyplina, 1881-1888; sygn. 170 16. Stypendia, opieka nad dziećmi, 1739-1901; 171-177 17. Pomoce naukowe, biblioteczki, 1780-1896; sygn. 178-181 18. Miscellanea, 1808-1894; sygn. 182-186 19. Akta szkół poszczególnych gmin, 1778-1904; sygn. 187-248 Number of units in the group: 248
83/2/0 Wydział Powiatowy w Jeleniej Górze [1751 - 1871] 1872 - 1943 0 Unroll
1. Sejmik Powiatowy, 1864-1940, sygn. 1-21 2. Wybory do Sejmiku Powiatowego, 1828-1933, sygn. 22-69 3. Sprawozdawczość, 1864-1938, sygn. 70-78 4. Sprawy organizacyjne, 1823-1938, sygn. 79-113 5. Sprawy personalne Wydziału, 1873-1943, sygn. 114-220 6. Sprawy oświaty, kultury i turystyki, 1842-1940, sygn. 221-355 7. Budżet i sprawy finansowe, 1874-1941, sygn. 356-441 8. Bank Komunalny i Powiatowa Kasa Komunalna, 1869-1938, sygn. 442-503 9. Powiatowa Kasa Oszczędności, 1878-1940, sygn. 504-519 10. Podatki i opłaty komunalne, 1831-1939, sygn. 520-601 11. Przemysł i rzemiosło, 1825-1939, sygn. 602-718 12. Powodzie i pomoc powodzianom, 1882-1937, sygn. 719-796 13. Opieka społeczna, 1812-1939, sygn. 797-889 14. Sprawy budownictwa wiejskiego, 1876-1934, sygn. 890-909 15. Sprawy rolnictwa i leśnictwa, 1844-1943, sygn. 910-1034 16. Sądownictwo polubowne, 1852-1933, sygn. 1035-1054 17. Sprawy procesowe, 1856-1934, sygn. 1055-1307 18. Administracja policyjna, 1830-1934, sygn. 1308-1323 19. Administracja gminna - akta ogólne, 1815-1938, sygn. 1324-1374 20. Administracja gminna - sprawy szczegółowe, 1850-1939, sygn. 1375-1816 21. Administracja gmin dworskich i leśnych, 1850-1928, sygn. 1817-1854 22. Likwidacja okręgów dworskich, 1916-1935, sygn. 1855-1893 23. Zmiany granic obwodów komunalnych, gmin i powiatu, 1873-1934, sygn. 1894-1918 24. Tworzenie obwodów administracyjnych i ich administrowanie, 1873-1938, sygn. 1919-1963 25. Administrowanie obwodami Urzędów Stanu Cywilnego, 1874-1935, sygn. 1964-2004 26. Sprawy gmin wyznaniowych, 1842-1926, sygn. 2005-2009 27. Szkolnictwo zawodowe, dokształcające, oświata dla dorosłych, 1874-1941, sygn. 2010-2164 28. Wybory do Sejmiku Powiatowego, 1873-1930, sygn. 2165-2171 29. Oczyszczanie rzek i potoków, budowa urządzeń wodnych, 1814-1938, sygn. 2172-2201 30. Budowa kolei żelaznych, 1833-1935, sygn. 2202-2250 31. Akta policji budowlanej, 1874-1931, sygn. 2251-2258 32. Elektryfikacja i gazyfikacja powiatu, 1794, 1828-1944, sygn. 2259-2293 33. Budowa i utrzymanie dróg, 1767, 1789, 1813-1935, sygn. 2294-2729 34. Budowa mostów i innych obiektów na drogach, 1817-1930, sygn. 2730-2789 35. Cła i opłaty drogowe. Budowa obiektów celnych, 1767-1929, sygn. 2790-2812 36. Służba drogowa, 1817-1935, sygn. 2813-2860 Number of units in the group: 2864
83/4/0 Akta miasta Cieplice Śląskie Zdrój 1740 - 1945 0 Unroll
1. Akta administracji ogólnej, 1829-1945, sygn. 1-37 2. Akta opieki społecznej, 1926-1945, sygn. 38-74 3. Stowarzyszenia i związki, 1925-1945, sygn. 75-92 4. Akta budowlane, 1875-1944, sygn. 93-112, 226-334 5. Akta cechowe, 1804-1936, sygn. 113-184 6. Akta sądowe, 1743-1788, sygn. 185 7. Akta komunalne, 1898-1944, sygn. 186-211 8. Akta szkolne, 1920-1945, sygn. 212-215 9. Sprawy kulturalno-społeczne i polityczne, 1740-1944, sygn. 216-225 Number of units in the group: 334
83/5/0 Akta miasta Kowary 1598 - 1945 0 Unroll
1. Przywileje miejskie, 1659-1943; sygn. 1-5 2. Akta sądowe, 1598-1937; sygn. 6-16 3. Akta dotyczące stosunków pańszczyźnianych, 1675-1901; sygn. 17-25 4. Materiały do dziejów miasta, 1693-1940; sygn. 26-36, 152-154 5. Sprawy finansowe, 1700-1942; sygn. 37-41, 147 6. Sprawy budowlane, 1877-1939; sygn. 38-65 7. Sprawy rzemiosła, 1614-1934; sygn. 66-146 8. Varia, 1750-1782; sygn. 148 9. Fundacje, 1789-1920; sygn. 149-150 10. Sprawy wojskowe, 1745-1945; sygn. 151 11. Schul-Currenden-Buch, 1801-1884; sygn. 155 12. Mapa leśna wschodnich okolic Kowar, ok. 1700-1750, sygn. 156 Number of units in the group: 156
83/6/0 Akta miasta Miedzianki 1622 - 1937 0 Unroll
1. Sprawozdawczość i statystyka, 1787-1928; sygn. 1-37 2. Akta dot. sądownictwa i akta gruntowe, 1801-1927; sygn. 38-59 3. Akta administracji policyjnej, 1762-1915; sygn. 60-82 4. Sprawy administracyjno-gospodarcze majątku, 1694-1930; sygn. 83-94 5. Sprawy organizacyjno-administracyjne, 1809-1930; sygn. 95-163 6. Podatki, 1808-1928; sygn. 164-174 7. Sprawy kasowe, 1809-1929; sygn. 175-198 8. Budownictwo dróg, mieszkań i urządzeń komunalnych, 1805-1928; sygn. 199-211 9. Sprawy przemysłu, rzemiosła i handlu, 1810-1930; sygn. 212-234 10. Sprawy cechowe, 1622-1937; sygn. 235-294 11. Piwowarstwo, 1853-1889; sygn. 295-297 12. Akta dot. kościoła i szkół, 1814-1934; sygn. 298-322 13. Opieka społeczna, 1826-1906; sygn. 323-328 14. Organizacje i związki, 1818-1922; sygn. 329-335 15. Sprawy wojskowe, 1803-1922 sygn. 336-356 16. Ubezpieczenia, 1827-1920; sygn. 357-365 17. Varia, 1650-1934; sygn. 366-382 Number of units in the group: 376
83/7/0 Akta miasta Kamiennej Góry 1613 - 1945 27 Unroll
1. Wybory i zarządzenia władz państwowych, 1708-1936, sygn. 1-28 2. Wybory i zarządzenia władz powiatowych, 1816-1943, sygn. 29-44 3. Sprawozdania statystyczne, 1742-1944, sygn. 45-62 4. Przywileje, organizacja władz miejskich, biurowość, 1728-1944, sygn. 63-117 5. Zmiany terytorium administracyjnego miasta, 1774-1928, sygn. 118-135 6. Wpisy do obywatelstwa miejskiego, 1794-1913, sygn. 136-159 7. Wybory władz miejskich i akta rady miejskiej, 1796-1944, sygn. 160-313 8. Urzędnicy miejscy, 1779-1944, sygn. 314-341 9. Organizacja biurowości magistratu, 1832-1932, sygn. 342-355 10. Administracja finansowa, 1677-1940, sygn. 356-452 11. Podatki komunalne, 1749-1943, sygn. 453-487 12. Sądownictwo miejskie, 1833-1928, sygn. 488-490 13. Sprawy sądowe rzemieślników miejskich, 1818-1937, sygn. 491-521 14. Handel i przemysł, 1773-1945, sygn. 522-577 15. Sprawy cechowe, 1613-1932, sygn. 578-709 16. Myślistwo, 1930-1932, sygn. 710 17. Jarmarki, 1756-1933, sygn. 711-716 18. Komunikacja, transport, łączność, sport i turystyka, 1855-1945, sygn. 717-747 19. Regulacje cieków wodnych, powodzie, 1750-1930, sygn. 748-760, 1744 20. Towarzystwa i organizacje w mieście, 1797-1941, sygn. 761-821 21. Lecznictwo i opieka społeczna, 1809-1945, sygn. 822-1037 22. Pomniki, 1875-1928, sygn. 1038-1041 23. Procesy i sprawy sporne miasta, 1834-1928, sygn. 1042-1050, 1745 24. Sprawy kulturalno-polityczne, 1654-1943, sygn. 1051-1085 25. Administracja policyjna, 1774-1944, sygn. 1086-1314 26. Administracja gruntami miejskimi, 1645-1928, sygn. 1315-1370 27. Administracja budowlana, 1749-1939, sygn. 1371-1434, 1742 28. Administracja lasów miejskich, 1743-1929, sygn. 1435-1457 29. Sprawy straży pożarnej, 1752-1928, sygn. 1458-1471 30. Administracja cegielnią miejską, 1764-1914, sygn. 1472-1488 31. Administracja młynami, 1741-1935, sygn. 1489-1506 32. Administracja browarem, 1694-1853, sygn. 1507-1514 33. Administracja rzeźną miejską, 1888-1942, sygn. 1515-1520 34. Wodociągi i gazownia miejska, 1828-1928, sygn. 1521-1523 35. Sprawy kościelne, 1696-1944, sygn. 1524-1548 36. Sprawy żydowskiej gminy wyznaniowej, 1827-1925, sygn. 1549-1551 37. Szkolnictwo i legaty szkolne, 1760-1944, sygn. 1552-1653 38. Administracja kasą oszczędności, 1850-1944, sygn. 1654-1662 39. Sprawy wojskowe, 1749-1944, sygn. 1663-1726 40. Miscellanea, 1676-1852, sygn. 1727-1733 41. Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, 1878-1945, sygn. 1734-1741, 1746 Number of units in the group: 1746
83/8/0 Akta miasta Chełmska Śląskiego 1552 - 1945 0 Unroll
1. Księgi ławnicze i rady miejskiej, 1552-1943, sygn. 1-62 2. Akta administracji ogólnej, 1748-1944, sygn. 63-248, 924-926, 931 3. Majątek gminy miejskiej, 1773-1945, sygn. 249-318 4. Sprawy finansowo-podatkowe, 1811-1945, sygn. 319-396, 927 5. Sprawozdania i wykazy statystyczne, 1819-1942, sygn. 397-404 6. Oświata i kultura, 1819-1942, sygn. 405-431 7. Opieka społeczna, 1806-1942, sygn. 432-485 8. Sprawy wojskowe, 1819-1915, sygn. 486-515 9. Sprawy gruntowe i leśne, 1824-1944, sygn. 516-532 10. Przemysł, rzemiosło i handel, 1810-1926, sygn. 533-590 11. Turystyka, 1911-1935, sygn. 591-599 12. Sprawy budowlane, 1808-1942, sygn. 600-629, 930 13. Sprawy metrykalne i Urzędu Stanu Cywilnego, 1794-1807, 1874-1942, sygn. 630-662 14. Akta administracji policyjnej, 1808-1926, sygn. 663-923, 928-929, 932 Number of units in the group: 933
83/9/0 Akta miasta Lubawki 1604 - 1945 0 Unroll
I Układ pierwszy 1. Kroniki, przywileje i zarządzenia władz zwierzchnich, 1667-1828, sygn. 1-4, 770 2. Księgi ławnicze, gruntowe, podatkowe i inne, 1697-1932, sygn. 5-28, 765-767 3. Księgi protokołów cechów miejskich i deputacji dla biednych, 1686-1926, sygn. 29-36, 763-764, 769 4. Spisy ludności, wykazy dłużników, 1859-1945, sygn. 37-83 5. Sprawy kupna i sprzedaży nieruchomości, wykaz budynków, 1653-1875, sygn. 84-86 6. Sprawy finansowe, wojskowe, kościelne, przyjęcia do prawa miejskiego, jarmarków i inne 1611-1889, sygn. 87-164 7. Sprawy budowlane, 1793-1876, sygn. 165-170 8. Piwowarstwo, 1742-1875, sygn. 171-175 9. Sprawy kościelne i szkolne, 1750-1885, sygn. 176-183 10. Budowa dróg, mostów i budynków publicznych, sprawy gruntów i personalne magistratu, 1730-1875, sygn. 184-205 11. Gwardia miejska, 1787-1875, sygn. 206-210 12. Akta rady miejskiej, 1708-1888, sygn. 211-224 II Układ drugi 1. Materiały do historii miasta, 1734-1927, sygn. 225-230 2. Sprawy gruntów, majątków i budowli publicznych, 1757-1945, sygn. 231-287 3. Sprawy procesowe, 1885-1923, sygn. 288-291 4. Budżet miejski, 1894-1945, sygn. 292-354 5. Fundacje na rzecz szkolnictwa i biednych, 1784-1930, sygn. 355-394 6. Sprawy budowlane, 1870-1937, sygn. 395-425 7. Sprawy podatkowe, 1882-1945, sygn. 426-444 8. Dzierżawy gruntów, 1910-1944, sygn. 445-464 9. Nadzór policyjny ad budownictwem, 1831-1944, sygn. 465-560 10. Koncesje, 1871-1945, sygn. 561-612 11. Przemysł i rzemiosło, 1888-1944, sygn. 613-624, 659-663 12. Sprawy ludnościowe, 1849-1942, sygn. 625-658 13. Sprawy dóbr zakonu w Krzeszowie, 1683-1945, sygn. 664-708 14. Akta Urzędu Stanu Cywilnego, 1874-1845, sygn. 709-762 Number of units in the group: 740
83/10/0 Akta miasta Lwówka Śląskiego 1492 - 1943 0 Unroll
1. Administracja ogólna, 1492-1938, sygn. 1-375, 3689 2. Rzemiasło, sprawu cechowe, handel przemysł, 1492-1936, sygn. 376-698, 3669-3678, 3688 3. Grunty i budynki, sprawy granic i uwłaszczenia, 1542-1936, sygn. 699-1333 4. Administracja lasów, personalia urzedników komunalnych, 1528-1940, sygn. 1334-1676, 3683 5. Kasowość, 1614-1938, sygn. 1677-2312 6. Sprawy kościelne i szkolne,1508-1943, sygn. 2313-2606 7. Opieka społeczna, 1566-1936, sygn. 2607-2756 8. Administracja państwowa i urząd stanu cywilnego, 1524-1937 ,sygn. 2757-3116, 3679-3682, 3684, 3685 9. Budownictwo, wodociągi, gazownia, kolej,pożary,policja, 1701-1936 ,sygn. 3117-3664, 3686-3687 10. Dopływy, 15 j.a., bez sygnatur Number of units in the group: 3706
83/11/0 Akta miasta Gryfowa Śląskiego 1397 - 1945 0 Unroll
1. Dokumenty, 1397-1898, 76 j.a. 2. Księgi władz miejskich, 1627-1945, 314 j.a. 3. Sprawy organizacyjno-administracyjne, [1373]-1933, 371 j.a. 4. Sprawy gruntowe, 1596-1936, 154 j.a. 5. Sprawy finansowo-podatkowe, 1595-1938, 279 j.a. 6. Opieka społeczna i leśnictwo, 1783-1936, 40 ja. 7. Sprawy kościelne i szkolne, 1544-1941, 170 j.a. 8. Budownictwo i gospodarka komunalna, 1769-1943, 957 j.a. 9. Komunikacja i łączność, 1728-1937, 13 j.a. 10. Administracja policyjna, 1606-1938, 132 j.a. 11. Sprawy wojskowe, 1737-1923, 15 j.a. 12. Rzemiosło, przemysł i handel, 1510-1931, 150 j.a. 13. Dokumenty personalne i metrykalne, 1902-1945, 49 j.a. [na podstawie "Przewodnika po zasobie", Cz. Margasa z 1984 r.] Number of units in the group: 1814
83/12/0 Akta miasta Mirska 1626 - 1945 0 Unroll
1. Ustrój miasta, księstwa i kraju - wybory, materiały statystyczne, 1628-1943, sygn. 1-201 2. Sprawy szkolne i kościelne, 1757-1944, sygn. 202-394 i 3175-3176, 3179 3. Policja i jurysdykcja, 1757-1930, sygn. 395-447 4. Organizacja wewnętrzna Magistratu i jego personel, wybory, 1721-1944, sygn. 448-698 5. Ochrona zdrowia, opieka społeczna, fundacje, stypendia, legaty, 1792-1939, sygn. 699-821 6. Sprawy finansowe, gruntowe, dzierżawy i podatki, 1679-1944, sygn. 822-2072, 3177 7. Rolnictwo i leśnictwo, 1764-1941, sygn. 2073-2115 8. Prawa i obowiązki obywateli, przyjęcia do prawa miejskiego, 1770-1940, sygn. 2116-2170 9. Sprawy budowlane, 1768-1944, sygn. 2171-2405, 3178 10. Administracja policyjna, 1765-1944, sygn. 2406-2616 11. Sprawy pożarnicze i ubezpieczenia od ognia, 1776-1932, sygn. 2617-2665 12. Rzemiosło, handel i przedsiębiorstwa miejskie, 1711-1945, sygn. 2666-2843, 13. Koncesje przemysłowe, browarnictwo, akcyza, 1743-1869, sygn. 2844-2874 14. Stosunek miasta do dominiumi procesy z nim, 1766-1903, sygn. 2875-2932 15. Sprawy wojskowe, 1767-1934, sygn. 2933-3058 16. Bonifikacje i subskrypcje, 1769-1925, sygn. 2933-3058 17. Podatki, 1768-1940, sygn. 3068-3122 18. Sprawy pocztowe, miscelanea, 1810-1902, sygn. 3123-3132 19. Sprawozdania i statystyka, 1868-1926, sygn. 3133-3151 20. Stowarzyszenia i związki, 1869-1872, sygn. 3152-3158 21. Aneks, 1769-1945, sygn. 1A-16A[ W 2009 r. uwzględniono dopływy i nadano kolejne sygnatury 3159-3180]. Number of units in the group: 3180
83/13/0 Akta miasta Lubomierza 1483 - 1945 0 Unroll
1. Dokumenty, 1483-1686, sygn. 1-21 2. Akta organizacyjno-administracyjne, 1581-1944, sygn. 22-41, 228, 230-231 3. Nieruchomości miejskie, 1813-1944, sygn. 42-66 4. Akta ogólnej administracji policyjnej, 1818-1944, sygn. 67-88 5. Akta administracji policyjnej w sprawach budownictwa mieszkaniowego, 1841-1939, sygn. 89-103 6. Rzemiosło i handel, 1527-1942, sygn. 104-128, 233 7. Sprawy finansowe, 1740-1945, sygn. 129-162 8. Sprawy szkolne i kościelne, 1771-1944, sygn. 163-177, 229 9. Opieka społeczna, 1878-1942, sygn. 178-184, 232 10. Akta związków i stowarzyszeń, 1825-1940, sygn. 185-194 11. Sprawy polityczno-wojskowe, 1886-1945, sygn. 195-208 12. Akta prawno-sądowe, 1553-1943, sygn. 209-227 Number of units in the group: 233
83/14/0 Akta miasta Wlenia 1806 - 1944 0 Unroll
1. Wybory do Sejmu Rzeszy i Sejmiku Powiatowego, sygn. 1- 3 2. Sprawy stanu cywilnego, sygn. 4 -12 3. Sprawy organizacyjne Magistratu, sygn. 13-33 4. Sprawy prawno-sądowe, sygn. 34-41 5. Sprawy administracyjne, sygn. 42-71 6. Ubezpieczenia od ognia, sygn. 72-75 7. Sprawy finansowe, sygn. 76-107 8. Handel, sygn. 108-111 9. Sprawy gruntowe, sygn. 112-122 10. Sprawy przedsiębiorstw komunalnych, sygn. 123-151 11. Sprawy leśnictwa, sygn. 152-159 12. Sprawy budowlane, sygn. 160-195 13. Szkolnictwo, sygn. 196-219 14. Kultura, sygn. 220-228 15. Opieka społeczna, sygn. 229-279 16. Sprawy gospodarcze, sygn. 280-285 17. Fundacje, sygn. 286-294 18. Opieka medyczna, sygn. 295-304 19. Sprawy podatkowe, sygn. 305-339 20. Akta administracji policyjnej, sygn. 340-521 21. Miscellanea, sygn. 522-530 22. Kasa Oszczędnościowa, sygn. 531-535 Number of units in the group: 535
83/15/0 Akta gminy Barcinek 1748 - 1890 0 Unroll
1. Sprawy prawne 1783-1823, sygn. 1 i 5 2. Sprawy podatkowe 1748-1890, sygn. 2-4 Number of units in the group: 5
83/16/0 Akta gminy Bobrów 1652 - 1888 0 Unroll
1. Statystyka, 1742-1882, sygn. 1 2. Sprawy sądowe, 1744-1877, sygn. 2-5 3. Kupno i dzierżawa gruntów, 1774-1888, sygn. 6 i 23 4. Straż ogniowa, 1768-1875, sygn. 7 5. Urbarze i powinności pańszczyźniane, 1721-1874, sygn. 8-9 6. Zarządzenia i okólniki, 1748-1877, sygn. 10 7. Różne prośby i petycje, 1802-1877, sygn. 11 8. Sprawy podatkowe, 1680-1869, sygn. 12 9. Rachunkowość, 1652-1816, sygn. 13-16 10. Sprawy budowlane, 1758-1815, sygn. 17 11. Lecznictwo, 1796-1860, sygn. 18 12. Sprawy biednych i opieki społecznej, 1793-1881, sygn. 19 13. Sprawy wojskowe, 1710-1877, sygn. 20 14. Sprawy ubezpieczeń, 1801-1805, sygn. 21 15. Sprawy kościelne i szkolne, 1653-1877, sygn. 22 Number of units in the group: 23
Showing 1 to 15 of 839 entries.