Staropolskie akta miasta Bochni

Data dodania
21.01.2019

Skany (19)

 • Obraz 1 z kolekcji "Staropolskie akta miasta Bochni"
 • Obraz 2 z kolekcji "Staropolskie akta miasta Bochni"
 • Obraz 3 z kolekcji "Staropolskie akta miasta Bochni"
 • Obraz 4 z kolekcji "Staropolskie akta miasta Bochni"
 • Obraz 5 z kolekcji "Staropolskie akta miasta Bochni"
 • Obraz 6 z kolekcji "Staropolskie akta miasta Bochni"
 • Obraz 7 z kolekcji "Staropolskie akta miasta Bochni"
 • Obraz 8 z kolekcji "Staropolskie akta miasta Bochni"
 • Obraz 9 z kolekcji "Staropolskie akta miasta Bochni"
 • Obraz 10 z kolekcji "Staropolskie akta miasta Bochni"
 • Obraz 11 z kolekcji "Staropolskie akta miasta Bochni"
 • Obraz 12 z kolekcji "Staropolskie akta miasta Bochni"
 • Obraz 13 z kolekcji "Staropolskie akta miasta Bochni"
 • Obraz 14 z kolekcji "Staropolskie akta miasta Bochni"
 • Obraz 15 z kolekcji "Staropolskie akta miasta Bochni"
 • Obraz 16 z kolekcji "Staropolskie akta miasta Bochni"
Wyświetlanie 1 do 15 z 19 wpisów.

Opis

Najstarsza zachowana księga, wchodząca w skład akt staropolskich, obejmuje wpisy z lat 1486-1508. Spisana jest w jęz. łacińskim - kursywą gotycką na papierze czerpanym, na którym zachował się filigran w kształcie głowy wołu z krzyżem między rogami, wokół którego okręcony jest wąż z koroną na głowie. Księga oprawna jest w deski bukowe, powleczone skórą z wytłaczanym na niej ozdobnym ornamentem linearno-roślinnymi. Księga zawiera opis ponad 1520 spraw rozpatrywanych przez bocheński sąd ławniczy, czyli wójta i siedmiu ławników wybieranych przez Radę Miejską na okres jednego roku. Obrady tego sądu odbywały się mniej więcej co dwa, trzy tygodnie przez cały rok. Rozpatrywano na nim sprawy sporne między obywatelami Bochni: testamenty, opieka nad osieroconymi dziećmi i wdowami, posagi i zabezpieczenia przed i pomałżeńskie. Przedmiotem obrad były także transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości (domów, łąk, ogrodów, sadów) położonych na terenie Bochni. Osobną grupę wpisów stanowią legaty na rzecz kościołów (np. św. Mikołaja), klasztorów (np. Najświętszej Marii Panny, oo. Bernardynów), bractw religijnych, szpitali i domów ubogich. W tekście wymieniane są łacińskie nazwy ówczesnych ulic (Białej, Różanej, Piotrkowskiej, Gazaris, Trudnej, św. Krzyża, Żydowskiej, Balickiej, Klasztornej, Piekarskiej, Szewskiej, Trędowatej, Góry Salomona), przedmieść (Krakowskiego, Zawady, Bocheńskiego), rynków: Dolnego (zwanego wielkim) i Górnego (zwanego Małym), bram miejskich (Krakowskiej, Sądeckiej, Piotrkowskiej), murów i wałów miejskich, szybów ("Kierat", "Durszlak", "Gazaris", "Sutoris"), młynów, gorzelni, browarów innych. Opisywana księga jest również cennym, aczkolwiek nie wykorzystanym, źródłem badań genealogicznych mieszkańców Bochni sprzed 500 lat, zawiera bowiem dziesiątki nazwisk mieszkańców Bochni, podając ich zawody, stan majątkowy i adres.