Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
15/183/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kotulinie 1956-1972 0 rozwiń
I. Sesje GRN w Kotulinie: protokoły, uchwały, plany pracy, 1956-1972, sygn. 1-16. II. Komisje GRN w Kotulinie: protokoły, plany pracy, 1962-1972, sygn. 17-20. III. Posiedzenia Prezydium GRN w Kotulinie: protokoły, 1963-1972, sygn. 21-33. IV. Plany gospodarcze, 1969, sygn. 34. V. Sprawozdania gospodarcze, 1962-1972, sygn. 35-37. VI. Budżety i ich wykonanie, 1956-1972, sygn. 38-57. Liczba jednostek w zespole: 57
15/184/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Toszku 1958-1972 0 rozwiń
I. Sesja GRN w Toszku: protokoły, 1958-1972, sygn. 1-12. II. Komisje GRN w Toszku: protokoły, 1961-1972, sygn. 13-21. III. Posiedzenia Prezydium GRN w Toszku: protokoły, 1958-1972, sygn. 22-35. IV. Plany gospodarcze, 1965-1972, sygn. 36-39. V. Sprawozdania gospodarcze, 1963-1971, sygn. 40-42. VI. Mienie gromadzkie, 1959-1968, sygn. 43-44. VII. Budżety i ich wykonanie, 1959-1972, sygn. 45-61. VIII. Dopływ - Inwestycje, dokumentacja techniczna, 1957-1972, 62-64. Liczba jednostek w zespole: 64
15/185/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Toszku 1950-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Toszku, 1950-1972, sygn. 1-13. 2. Protokoły posiedzeń komisji, 1961-1972, sygn. 14-16. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium MRN w Toszku, 1951-1972, sygn. 17-29. 4. Sprawozdania Prezydium MRN, 1952-1970, sygn. 30-34. 5. Plany i sprawozdania gospodarcze, 1951-1971, sygn. 35-39. 6. Skargi / ananliza /, kontrola, 1960-1971, sygn. 40-41. 7. Budżety i ich wykonanie, 1951-1972, sygn. 42-65. 8. Dopływ - Inwestycje, dokumentacja techniczna, 1967-1972, 66-68. Liczba jednostek w zespole: 68
15/186/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Toszku 1946-1950 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Toszku, 1946-1950, sygn. 1-3. 2. Budżety, sprawozdania finansowe, 1949-1950, sygn. 4-7. Liczba jednostek w zespole: 7
15/187/0 Zbiór fotografii i reprodukcji Felicjana Tyczyńskiego z Gliwic 1945-1986 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2070
15/188/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Knurowie 1951-1973 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne MRN w Knurowie: plany pracy, korespondencja; z lat 1951-1969; sygn. 1-5, 104; 2. Protokoły sesji MRN w Knurowie; z lat 1951-1973; sygn. 6-28, 106; 3. Postulaty i interpelacje radnych, ewidencja radnych; z lat 1959-1973; sygn. 29-39; 4. Protokoły posiedzeń komisji; z lat 1952-1973; sygn 40-71; 5. Sprawy organizacyjne Prezydium MRN w Knurowie: plany pracy, ewidencja pracowników; z lat 1957-1963; sygn. 72-73; 6. Protokoły posiedzeń Prezydium MRN w Knurowie; z lat 1952-1973; sygn. 74-98, 105; 7. Plany i sprawozdania gospodarcze; z lat 1969-1972; sygn. 99-101; 8. Związki i stowarzyszenia; z lat 1969; sygn. 102; 9. Kontrole wewnętrzne i społeczne: protokoły; z lat 1962-1963; sygn. 103; 10. Spis roboczy, z lat 1950-1972, poz. 1-40. Liczba jednostek w zespole: 146
15/189/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sośnicowicach 1956-1973 0 rozwiń
I. Sesje GRN w Sośnicowicach: protokoły, uchwały, 1965-1973, sygn. 1-8, 33-34. II. Posiedzenia Prezydium GRN w Sośnicowicach, 1969-1972, sygn. 9-13. III. Plany gospodarcze, 1967-1973, sygn. 14-19, 35-36. IV. Bilanse, 1970-1972, sygn. 20-27, 37 V. Mienie gromadzkie, 1956-1972, sygn. 28-32. Liczba jednostek w zespole: 37
15/190/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bojkowie 1957-1972 0 rozwiń
I. Sesje GRN w Bojkowie: protokoły, uchwały, 1960-1962, sygn. 1-3. II. Posiedzenia Prezydium GRN w Bojkowie: protokoły, 1972, sygn. 4. III. Mienie gromadzkie, 1957-1972, 1-16. Liczba jednostek w zespole: 20
15/191/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pisarzowicach 1956-1957 0 rozwiń
I. Sesje GRN w Pisarzowicach: protokoły, 1957, sygn. 1. II. Budżety, 1956-1957, sygn. 2-3. Liczba jednostek w zespole: 3
15/192/0 Cech Garncarzy w Gliwicach 1797-1804 0 rozwiń
I. Cech Garncarzy w Gliwicach (Töpferinnung in Gleiwitz ): świadectwa czeladnicze, oświadczenia tożsamości; dla lat 1797-1804; sygn. 1-3. Liczba jednostek w zespole: 3
15/193/0 Cech Garncarzy w Pyskowicach 1708-1792 0 rozwiń
I. Cech Garncarzy w Pyskowicach./ Töpferinnung in Peiskretscham /: świadectwa czeladnicze, poświadczenia tożsamości, 1708-1792, sygn. 1-4. Liczba jednostek w zespole: 4
15/194/0 Cech Stolarzy w Sośnicowicach 1770-1777 0 rozwiń
I. Cech Stolarzy w Sośnicowicach /Tischlerinnung in Kieferstadtel /: świadectwa czeladnicze, poświadczenia tożsamości, 1770-1777, sygn. 1-4. Liczba jednostek w zespole: 4
15/195/0 Cech Kowali w Sośnicowicach 1779-1789 0 rozwiń
I. Cech Kowali w Sośnicowicach (Schmiedeinnung in Kieferstadtel): świadectwa czeladnicze, poświadczenia tożsamości, 1779-1789, sygn. 1-4. Liczba jednostek w zespole: 4
15/196/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Pyskowicach 1945-1950 0 rozwiń
I. Zarząd Miejski w Pyskowicach, 1945-1950, sygn. 1-18. 1. Oddział Ogólno - Organizacyjny: zarządzenia, instrukcje, statut organizacyjny, protokoły posiedzeń, 1945-1950, sygn. 1-6. 2. Oddział Administracyjny: sprawy weryfikacji, wykazy wysiedleń, 1945-1946, sygn. 7-8. 3. Oddział Finansowo - Podatkowy: budżety, 1947-1948, sygn. 9-11. 4. Oddział Gospodarki Społecznej: kontrakty najmu nieruchomości, klasyfikacja gruntów, 1945-1948, sygn. 12-18. II. Miejska Rada Narodowa w Pyskowicach, 1945-1950, sygn. 19-26. 1. Protokoły posiedzeń i uchwały, 1946-1950, sygn. 19-23. 2. Komisje MRN: protokoły, 1945-1950, sygn. 24-25. 3. Klub Radnych PPS i PPR: protokoły, 1945-1948, sygn. 26. Liczba jednostek w zespole: 26
15/197/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pyskowicach 1950-1973 0 rozwiń
1. Sesje MRN w Pyskowicach: protokoły, 1950-1973, sygn. 1-16, 82. 2. Protokoły posiedzeń komisji, 1950-1973, sygn. 17-32. 3. Zespoły radnych: protokoły, ewidencja radnych, 1967-1973, sygn. 33-34. 4. Sprawy organizacyjne Prezydium MRN: zarządzenia, instrukcje, sprawozdania, 1950-1971, sygn. 35-41. 5. Protokoły posiedzeń Prezydium MRN, 1950-1973, sygn. 42-57. 6. Plany i sprawozdania gospodarcze, 1966-1973, sygn. 58-60. 7. Budżet miasta, 1950-1969, sygn. 61-77. 8. Sprawy oświaty i kultury: obchody 700-lecia miasta, działalność radiowęzła, obiekty zabytkowe, 1954-1970, sygn. 78-81. Liczba jednostek w zespole: 82
15/198/0 Zjednoczenie Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach 1958-1981 0 rozwiń
I. Wydział Organizacyjno - Prawny: zarzadzenia Dyrektora, organizacja Centrali i podległych zakładów, akta erekcyjne, protokoły narad, 1958-1981, sygn. 1-60. II. Wydział Ekonomiczny: plany i sprawozdania Zjednoczenia i podległych zakładów, 1958-1981, sygn. 61-155. III. Główny Księgowy: bilanse, sprawozdania finansowe, 195901981, sygn. 156-172. IV. Wydział Inwestycji: plany inwestycyjne, sprawozdania z ich wykonania, 1958-1981, sygn. 173-233. Liczba jednostek w zespole: 233
15/199/0 Związek Państwowych Gospodarstw Rolnych - Oddział Katowice 1987-1991 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Zarządu i Rady oraz bilanse i sprawozdania , dla lat 1987-1991, sygn. 1 - 9. Liczba jednostek w zespole: 9
15/200/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostropie 1958-1972 0 rozwiń
I. Budżety, 1958-1972, sygn. 1-3. II. Sprawozdania, statystyka, 1959-1972, sygn. 4-5. Liczba jednostek w zespole: 5
15/201/0 Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" w Gliwicach 1962-1989 0 rozwiń
Na zespół składa się jedynie dokumentacja techniczna, w tym głównie projekty techniczne architektury i plany zagospodarowania przestrzennego. Zachowała się dokumentacja dla: Bytomia (budynki mieszkalne), Czernicy (szkoła podstawowa i przedszkole), Dąbrówki (PGR), Gliwic i dzielnic (osiedla, budynki mieszkalne, przedszkole i żłobek - Osiedle Sikornik), Jastrzębia (zespół szkolny i Liceum Gastronomiczne), Kamieńca (szkoła), Katowic (przedszkole, budynki mieszkalne), Knurowa (budynki mieszkalne, żłobek - Osiedle XXX-lecia PRL), Mikołowa (budynek mieszkalny), Mysłowic (osiedla), Pyskowic (studium koncepcyjno-programowe Osiedla Centrum-Północ), Dzierżna (przystań AZS), Rachowic (budynek mieszkalny), Raciborza (budynki mieszkalne), Rudy Śląskiej (przedszkole, budynki mieszkalne), Rudzińca (budynek mieszkalny, Rybnika (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych), Sosnowca (Urząd Stanu Cywilnego), Szczyrku Górnego (Dom Wczasowy "Gronie", Świętochłowic (osiedla), Świnnej k. Żywca (szkoła), Tarnowskich Góry (osiedla), Zabrza (osiedla, zespół hotelowy Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii). Liczba jednostek w zespole: 185
15/202/0 Zjednoczone Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach 1945-1950 0 rozwiń
1. Zarządzenia, okólniki, schematy organizacyjne, protokoły narad, 1945-1950, sygn. 1-14. 2. Plany i sprawozdania, 1946-1950, sygn. 15-21. Liczba jednostek w zespole: 21
Wyświetlanie 181 do 200 z 379 wpisów.