Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/253/0 Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Kostki w Kielcach 1923-1949 0 rozwiń
katalogi ocen, główne i okresowe świadectwa dojrzałości i protokóły egzaminów dojrzałości, księga protokółów rady pedagogicznej, akta dotyczące inspekcji i wizytacji szkoły nieodebrane dokumenty uczniów, inspekcje i wizytacje szkoły. Liczba jednostek w zespole: 87
21/254/0 Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Marii Curie - Skłodowskiej w Kielcach 1938-1939 0 rozwiń
katalogi główne, świadectwa Liczba jednostek w zespole: 8
21/255/0 Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kielcach 1933-1960 0 rozwiń
księga protokółów sesji pedagogicznej, wykazy grona nauczycielskiego, katalogi główne i okresowe, księga ocen, odpisy świadectw maturalnych, protokóły egzaminów dojrzałości, dokumenty pozostawione przez zuczniów, akta personalne nauczycieli. Liczba jednostek w zespole: 69
21/256/0 Tajne nauczanie w okresie okupacji hitlerowskiej w kieleckiem, radomskiem, częstochowskiem, sandomierskiem 1939-1945 [1947, 1973] 0 rozwiń
Akta poszczególnych osrodków tajnego nauczania Bejsce, Busko, Chobrzany, Częstochowa, Dzierzgów, Freiman, Garbatka, Iwaniska, Iłża, Ciepielów, Jędrzejów, Kielce, Kazimierza Wielka, Klimontów, Końskie, Kozienice, Miechów i Książ Wielki, Opatów, Ostrowiec Świetokrzyski, Pińczów, Pionki, Ravensbruck, Radom, Samborzec, Sandomierz - protokóły egzaminów dojrzałości, świadectwa dojrzałości, zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych klas gimnazjalnych wydanych przez zespoły nauczycieli tajnego nauczania oraz zaświadczenia wydane przez Państwową Komisję Weryfikacyjną dla legalizacji wyników tajnego nauczania. Liczba jednostek w zespole: 66
21/257/0 Państwowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kielcach 1929-1952 0 rozwiń
katalogi klasyfikacyjne i odpisy świadectw uczniów, spisy uczniów dzienniki lekcyjne, protokoły egzaminów wstępnych Liczba jednostek w zespole: 40
21/258/0 Zakład Kształcenia Administracyjno - Handlowego w Kielcach 1918-1950 0 rozwiń
księga ewidencyjna uczniów, księgi cenzur, odpisy świadectw ukończenia szkoły i odpisy egzaminów dojrzałości, protokóły egzaminów dojrzałosci, protokóły egzaminów ukończenia gimnazjum i protokóły egzaminów dojrzałości, wykazy słuchaczy kursów istniejących przy szkole, świadectwa nie odebrane przezz uczniów Liczba jednostek w zespole: 107
21/259/0 Seminarium Nauczycielskie Koedukacyjne Polskiej Macierzy Szkolnej w Bodzentynie 1921-1930 0 rozwiń
katalogi ocen główne i okresowe, odpisy świadectw dojrzałości oraz protokoly egzaminów. Liczba jednostek w zespole: 23
21/260/0 Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Kielcach 1917-1939 0 rozwiń
Księga protokółów Rady Pedagogicznej, katalogi, protokóły egzaminów końcowych, świadectwa dojrzałości, katalogi okresowe, księga inwentarzowa książek. Liczba jednostek w zespole: 10
21/261/0 Szkoły ludowe w Kielcach 1915-1916 0 rozwiń
dzienniki 1915-1916 sygn 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
21/262/0 vacat - Akta szkolne miasta Kielc i powiatu kieleckiego - przeniesiono do zespołów 1534-1538 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/263/0 vacat - Spółdzielnie powiatu kieleckiego - przeniesiono do zespołów 1539-1546 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/264/0 Zakłady w Sielpi 1874-1915 [1939] 0 rozwiń
rachunki roczne, inwentarz nieruchomości i ruchomości, obliczenia robocizny, sprzedaż żelaza, księga rozchodów, księga pamiątkowa Muzeum w Sielpi Liczba jednostek w zespole: 9
21/265/0 Zakłady Starachowickie w Starachowicach 1835-1856, 1870 - 1903 0 rozwiń
akta dotyczące budowy nowych Zakładów Starachowickich, dane o zarobkach robotników, dostawy drewna i innych materiałów, budowy pieców pod Łagowem i w Starachowicach, budowy kanału na rzece Kamiennej, budowy domów mieszkalnych przy nowych zakładach, księgi bilansowe, raport z działalności wielkich pieców, lista górników i hutników, korespondencja budowlana. Liczba jednostek w zespole: 40
21/266/0 Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" w Białogonie 1816-1997[1998] 0 rozwiń
Akta huty Aleksandra, Zakłady Rządowe Machin w Białogonie i Oddziału w Białogonie akta Kasy Zakładu, akta magazynu, warsztatów, pieca kupelowego, wapienni, cegielni, walcowni, akta Ekonomii Kieleckiej, akta osobowe, korespondencja, akty notarialne, ogloszenia, komunikaty, akta kasy, księgi służb, produkcji, zarządzenia, plany, sprawozdania, bilanse, plany, projekty techniczne. Liczba jednostek w zespole: 1037
21/267/0 Elektrownia w Kielcach 1925-1952 0 rozwiń
sprawozdania z działalności, protokoły z posiedzeń, umowy, wyciągi z aktów notarialnych, korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych, budowa nowej elektrowni, projekty techniczne, akta dot. nierucbomości elektrowni, korespondencja z firmami i towarzystwami zagranicznymi, bilanse, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 103
21/268/0 Bank Związku Spółek Zarobkowych - Oddział w Kielcach 1920-1949 0 rozwiń
protokóly z kontroli, akta poinspekcyjne, okólniki, sprawozdania BZSZ w Poznaniu, akta zjazdów kierowników oddziału, instrukcje polskiego towarzystwa kompensacyjnego, korespondencja, bilanse, wypisy hipoteczne Liczba jednostek w zespole: 36
21/269/0 Bank Spółdzielczy Właścicieli Nieruchomości z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach 1928-1942 0 rozwiń
akta organizacyjne i protokoły z posiedzeń, wykazy członków, księgi rejestrów, wkładów, udzialów, akta finansowe Liczba jednostek w zespole: 17
21/270/0 vacat - Akta banków powiatu kieleckiego - przeniesiono do zespołów 1547-1550 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/271/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu kieleckiego w Kielcach 1927-1949 0 rozwiń
protokóły z obrad zarządu i rady, sprawozdania, akta finansowe, okólniki i zarządzenia, akta personalne Liczba jednostek w zespole: 24
21/272/0 Kasa Stefczyka w Białogonie 1913-1944 0 rozwiń
Księga protokółów Zarządu i Rady sygn. 1, księga rejestru członków sygn. 2, deklaracje członkowskie sygn. 3, skoroszyt aktów administracyjnych sygn. 4, księga wkładów Towarzystwa Kredytowego w Białogonie sygn. 5, dziennik główna sygn. 6, księga kasowa sygn. 7, asygnatariusz sygn. 8, skoroszyt dowodów kasowych i dokumentów rachunkowych sygn. 9 Liczba jednostek w zespole: 9
Wyświetlanie 261 do 280 z 3 512 wpisów.