Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/141/0 Wyższy Sąd Krajowy w Szczecinie 1733-1931 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1733-1855; sygn. 1-71; 71 j.a. - organizacja i działanie sądownictwa wyższego, likwidacja Sądu Nadwornego w Stargardzie, organizacja czynności i kancelaria Rejencji Pomorskiej w Szczecinie, Wyższego Sądu Krajowego, Sądu Apelacyjnego, personel kancelarii, praktykanci sądowi. 2. Personalia, akta personalne urzędników 1836–1940; sygn. 72-158 (20 j.a. posiada sygnatury a,b,); 106 j.a. 3. Prawo krajowe 1764-1826; sygn. 159-238; 80 j.a. - kolegium opiekuńcze, sprawozdania prezydium sądu, reskrypty, projekty prawa prowincjonalnego i krajowego, wnioski i uwagi. 4. Sądy niższe 1723-1855; sygn. 239-470 (sygn. 361a, 463a); 234 j.a. - działalność jurysdykcji prywatnej (patrymonialnej, miejskiej) i jej likwidacja, tworzenie sądownictwa państwowego, nadzór nad sądami niższymi, ich organizacja, personel, skargi na sądy. 5. Rozporządzenia 1746-1931; sygn. 471-555; 85 j.a. - przepisy, zarządzenia o kasach depozytowych i sądowych, sędziowie rozjemcy, tworzenie aresztów, zakładanie ksiąg hipotecznych w sądzie szczecińskim, ustrój sądów w nowych prowincjach, zatrudnianie aplikantów, przechowywanie testamentów, regulacja spuścizn po pracownikach sądu, obsada personalna sądu, egzaminy, publiczne zarzuty wobec sądownictwa, postępowania w sprawach karnych, przekroczenia prawa prasowego, sądy przysięgłych, adwokaci i notariusze, nadanie obywatelstwa Żydom. 6. Hipoteka 1682-1861; sygn. 556-680; (sygn. 564a); 126 j.a. - sprawy hipoteczne, kontrakty kupna, sprzedaży, wykazy dóbr, sprawozdania roczne sądów, wykazy sądów i urzędników, przysięgi lenne, instrukcje w sprawach opiekuńczych, taksacje dóbr, rozwiązywanie wspólnot, tworzenie hipoteki i ksiąg ziemskich, opieka społeczna. 7. Uwierzytelnianie ksiąg dysydenckich 1851-1875; sygn. 681-714; 34 j.a. - sprawy prowadzenia i uwierzytelniania rejestrów metrykal-nych dysydentów przez sądy niższe. 8. Procesy, odwołania i apelacje z niższych instancji, testamenty 1773–1931 sygn. 715-740 (sygn. 718a, 718b, 720a) 29 j.a. 9. Varia 1719-1920; sygn. 741-894 (sygn. 759a); 155 j.a. - sprawozdania o apelacjach, akta personalne, Kolegium Opiekuńcze, księgi protokołów, depozytów i kasowe, organizacja sądów: morskiego, klasztoru św. Jana, szpitala św. Piotra, hipoteki w Szczecinie, regulaminy, wizytacje, sprawy procesowe, przymusowe sprzedaże, ugody, landrecht, prawo magdeburskie. Liczba jednostek w zespole: 920
65/142/0 Wyższy Sąd Krajowy w Koszalinie 1720-1918 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1808-1902; , utworzenie okręgów sądów obwodowych, sprawozdania sądów przysięgłych, personalia urzędników sądowych, z lat 1808–1902, 16 j.a. 2. Procesy cywilne 1836–1891, 12 j.a. - spory majątkowe, o dobra ziemskie, o granice 3. Testamenty i opiekuństwo 1787-1850; 96 j.a. - sprawy spadkowe rodzin szlacheckich, opieka i kuratela nad chorymi i nieletnimi. 4. Postępowania sądowe, przymusowe sprzedaże, taksacje dóbr szlacheckich 1811–1879; 19 j.a. Liczba jednostek w zespole: 143
65/143/0 Sąd Krajowy w Szczecinie 1893-1944 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1892-1944; 55 j.a. - ustrój i zarządzenie sądem, akta personalne urzędników, adwokatów i notariuszy, sprawdzanie aryjskości, prawnicy żydowscy. 2. Procesy cywilne 1892-1937; 163 j.a. - o uznanie własność, granice, zastawy, długi, dzierżawy, przywileje, prawo patronatu, odszkodowania. 3. Rozwody, sprawy rozwodowe 1907–1918; 11 j.a. Liczba jednostek w zespole: 229
65/144/0 Sąd Krajowy w Stargardzie Szczecińskim 1863-1939 0 rozwiń
Procesy cywilne, o granice, działki, wypłatę pensji i innych należności, utrzymanie dróg, uznanie własności, eksmisje. Liczba jednostek w zespole: 34
65/145/0 Sąd Krajowy w Słupsku 1880-1912 0 rozwiń
1. Administracja ogólna, akta personalne, z lat 1900–1912, 1 j.a. 2. Procesy cywilne, sprawy rozwodowe, spory o długi, niezapłacone należności, z lat 1880–1911, 37 j.a. Liczba jednostek w zespole: 38
65/146/0 Sąd Obwodowy w Choszcznie 1638-1942 0 rozwiń
1. Sprawy hipoteczne 1723-1885; 28 j.a. - są tu księgi gruntowe Choszczna oraz dóbr miejskich we wsiach Granowo i raduń (1723-1854), akta gruntowe z Nowego Klukomia, Pluskocina, Skrzypiec, Smolenia, Pawna i Chłopowa (1753-1885) i zwierają materiały dotyczące zmian własności, wpisów do hipoteki. 2. Spuścizny i testamenty 1638-1665; 1 j.a. - jest to księga wpisów Sądu Miejskiego w Choszcznie zawierająca testamenty, protokoły z podziału spadków, inwentarze spuścizn. 3. Akta osobowe urzędników Sądu Obowodowego w Choszcznie 1897-1942; 14 j.a. Liczba jednostek w zespole: 43
65/147/0 Sąd Obwodowy w Bytowie 1687-1945 0 rozwiń
I Administracja ogólna: 1. Urzędnicy państwowi (Rechts und Dienstverhältnisse der Staatsbediensteten, skargi i zażalenia na urzędników, rozporządzenia dotyczące sędziów i innych pracowników sądowych, ławnicy, z lat 1879-1942, 56 j.a. 2. Prawo cywilne i ustrój sądowy (Zivilrecht und Zivilrechtsgang, einschl. Gerichtsverfassung 1860-1943; 58 j.a. - organizacja sądu, przepisy o ustroju hipoteki, sąd dla nieletnich, sądownictwo polubowne, tok urzędowania. 3. Prawo karne (Strafrecht, Strafrechtsgang, Strafvollzug und Polizei) 1870-1937; 26 j.a. - zarządzenia w sprawach karnych, zarządzenia policyjne, więzienie w Bytowie. 4. Wojsko i sprawy zagraniczne (Wehrmacht und auswärtige Angelegenheiten) 1925-1943; 4 j.a. - kontakty z sądami w Polsce, działania wojska na wschodzie. II.Sprawy prawne 5. Procesy cywilne (Zivilprozessregister, C, D, E, F, G, H) 1890-1935; 127 j.a. - wyroki w sprawach cywilnych, procesy. 6. Postępowania wykonawcze (Vollstreckungsregister, J, K, L, M, N, VN) 1878-1938; 722 j.a. - licytacje przymusowe, postępowania upadłościoweukładzie alfabetycznym 7. Mietkündigungsregister (MK) 8. Procesy karne (Strafprozessregister, Bs, Cs, DLs, Ds., Es, Fs, G), dochodzenia i procesy karne o wykroczenia, z lat 1914-1939, 76 j.a. 9. Dokumenty (Urkundenregister) 9.1. Dokumenty czynności prawnych (Beurkundung von Rechtsgeschäften, kontarkty kupna-sprzedaży, z lat 1800-1937, 20 j.a. 9.2Rejestry ruchu naturalnego (Standesamtssachen, duplikaty ksiąg metrykalnych z Kołczygłów, Łubna, Słosinka, Młocic, Przeradz, Nożyna, Pomysk Wielki, Tuchomie, Jasień, Somino, z lat 1800-1874, 17 j.a. 10. Testamenty (Erbrechtsregister, IV-VI), testamenty, z lat 1850-1940, 3767 j.a. w układzie alfabetycznym 11. Prawo rodzinne (Familienrechtsregister, VII-XII), opieka nad małoletnimi, poświadczenia o spadkach, wykluczenia z dziedziczenia, z lat 1861-1937, 279 j.a. 12. Księgi gruntowe (Grundbücher), księgi hipoteczne dóbr szlacheckich z założone w 1778 roku (7 j.a.), księgi gruntowe z lat 1936-1944, 170 j.a. 12.1. księgi Sądu Landwójtowskiego 12.2. w układzie alfabetycznym 13. Akta gruntowe (Grundbuchakten), akta hipoteczno-gruntowe, załączniki do tych akt, z lat 1705-1944, 5393 j.a. w układzie alfabetycznym 14. Zagrody dziedziczne (Erbhofakten, EhR), akta zagród dziedzicznych, ich ustanowienie, z lat 1934-1944, 647 j.a. w układzie alfabetycznym 15. Rejestry towarzystw, firm itd. (Genossenschaftsregister, GnR), spółki elektryczne, firmy, Bank Polski i Kasa Polska w Bernsdorf (1910-1939, 2 j.a.), z lat 1888-1944, 30 j.a. Liczba jednostek w zespole: 11833
65/148/0 Sąd Obwodowy w Goleniowie [1711-1879] 1879-1945 0 rozwiń
1. Administracja ogólna, organizacja prac w sądzie, prowadzenie rejestrów sądowych, ksiąg gruntowych, wykonywanie przepisów prawa karnego i cywilnego, 34 j.a. z lat 1831-1945. 2. Procesy cywilne i karne, sprawy dotyczące sporów własnościowych jak też procesy o charakterze kryminalnym (kradzież , napady), 38 j.a. z lat 1844-1945. 3. Hipoteka, akta hipoteczno gruntowe, 200 j.a. z lat 1733-1944. 4. Testamenty, dotyczą osób wszystkich klas społecznych Goleniowa i miejscowości podległych jurysdykcji sądu, 2097 j.a. z lat 1711-1945. Poszczególne sprawy testamentowe według nazwisk: na literę A, 23 j.a. z lat 1743-1937, na literę B, 230 j.a. z lat 1750-1945, na literę C, 13 j.a. z lat 1780-1936 , na literę D, 65 j.a. z lat 1777-1945, na literę E, 34 j.a. z lat 1787-1939, na literę F, 63 j.a. z lat 1782-1944, na literę G, 149 j.a. z lat 1788-1943, na literę H 178 j.a. z lat 1763-1945, na literę J, 29 j.a. z lat 1775-1942, na literę K, 204 j.a. z lat 1745-1945, na literę L, 84 j.a. z lat 1767-1945, na literę M, 147 j.a. z lat 1777-1945, na literę N, 33 j.a. z lat 1781-1943, na literę O, 7 j.a. z lat 1853-1936, na literę P, 101 j.a. z lat 1788-1944, na literę Q, 9 j.a. z lat 1855-1864, na literę R, 142 j.a. z lat 1711-1944, na literę S, 279 j.a. z lat 1780-1945, na literę T, 86 j.a. z lat 1783-1945, na literę U, 14 j.a. z lat 1774-1945, na literę V, 30 j.a. z lat 1763-1941, na literę W, 119 j.a. z lat 1782-1943, na literę Z, 58 j.a. z lat 1746-1945. 5. Duplikaty ksiąg metrykalnych, rejestracja ruchu naturalnego ludności wyznania ewangelickiego z następujących miejscowości: Hammer (Babigoszcz), Basenthin (Bodzęcin), Beverdick (Biebrówek), Lüttmannhagen (Budzieszewice), Dischenhagen (Dzisna), Gollnow (Goleniów), Honigkaten (Grzybnica), Kantreck (Łożnica), Harmsdorf (Niewiadomo), Zebbin (Sibin), Königsmühl (Szumiąca), Schwanteshagen (Świętoszewo), Siegelkow (Żychlikowo), jak też wyznania mojżeszowego z Gollnow (Goleniów), 12 j.a. z lat 1806-1874. 6. Rejestry spółek, dotyczące spółek rolniczych, elektryfikacyjnych oraz kas oszczędnościowych, 5 j.a. z lat 1908-1944. Liczba jednostek w zespole: 2386
65/149/0 Sąd Obwodowy w Gryficach [1699] 1879-1945 0 rozwiń
1. Generalia dotyczące spraw organizacji pracy biurowej 1930-1936; sygn.1; 1 j.a.; 2. Procesy cywilne 1833-1867; sygn. 2-25; 24 j.a. - spory o prawo własności ziemi, spory granicznych, spory o wyrządzone szkody 3. Duplikaty ksiąg metrykalnych 1839-1874; sygn. 26-36; 11 j.a. 4. Księgi i akta hipoteczno –gruntowe oraz recesy separacyjne 1714-1939; sygn. 36-83; 48 j.a. 5. Rejestr spółek – cukrownia w Gryficach 1927-1944; sygn. 85-87; 3 j.a. 6. Testamentu pastora Johanna F. Meissner z lat 1821-1830; sygn. 88; 1 j.a. 7. Księgi gruntowe dla miejscowości powiatu gryfickiego 1699-1945; sygn. 89-136, 139-142; 52 j.a. 8. Akta Sądu Zagród Dziedzicznych dla miejscowości Łopianów i Mechowo z lat 1934-1944; sygn. 137-138; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 142
65/150/0 Sąd Obwodowy w Kamieniu Pomorskim 1612-1941 0 rozwiń
1.Księgi hipoteczne, m.in. miasta Kamienia Pomorskiego 1745-1941; 79 j.a. 2.Akta hipoteczno-gruntowe 1666-1922; 331 j.a. 3.Listy hipoteczne 1612-1916; 94 j.a. 4.Recesy i separacje 1770-1936; 17 j.a. Liczba jednostek w zespole: 521
65/151/0 Sąd Obwodowy w Lęborku 1673-1943 0 rozwiń
1.Księgi gruntowe 1761-1853; 28 j.a. - są tu księgi gruntowe, księgi hipoteczne sądu landwójtowskiego założone w latach 1777-1778 dla dóbr szlacheckich, zawierają one też opisy zmian własności od II połowy XVII w. Są tu także księgi gruntowe domeny lęborskiej założone w II połowie XVIII w. 2. Akta gruntowe 1673-1801, 1901-1943; 5 j.a. - są tu wnioski do sądów o wpisy do hipoteki o zadłużeniu, zmianie właściciela - pochodzą one z Wicka oraz z miast Łeba i Lębork z XVII i XVIII w, są listy też listy zastwane z Łęczyna, Unieszyna z I połowy XX w. 3. Przywileje lenne 1724-1778; 1 j.a. - list lenny i jego konfirmacja dla wolnego sołtysa w Wilkowa. 4. Procesy 1707-1718; 1 j.a. - spór o łąkę w Wicku. Liczba jednostek w zespole: 35
65/152/0 Sąd Obwodowy w Maszewie 1799-1943 0 rozwiń
1. Procesy 1813-1883, 1943; 31 j.a. - zachowane akta to spory o naruszenie lub zniszczenie nieruchomości lub gruntów, spory pomiędzy właścicielami a miejscowymi władzami gminnymi, a także spory gmin wiejskich z wielką własnością ziemską o służby (powinności) i granice pól, sa tu także akta dotyczące sporu magistratu Maszewa z miejscowym probostwem o sad śliwkowy. 2. Akta gruntowe 1799-1886; 8 j.a. - są to załączniki do ksiąg gruntowych z Nastazina. 3. Rejestry dysydentów 1847-1888; 3 j.a. - są to księgi urodzeń, małżeństw i zgonów ludności żydowskiej prowadzone przez sąd w Maszewie. Liczba jednostek w zespole: 42
65/153/0 Urzędy gmin w: Gumieńcach, Warszewie, Zdunowie - zbiór szczątków zespołów 1875-1934 0 rozwiń
1. Szczecin-Warszewo (Stettin-Warsow) 1917-1934; sygn. 1-10; 10 j.a. - urządzenia i rozbudowa stoczni Ostsee–Werft A.G. w Golęcinie (Frauendorf), kotły parowe, budowa hali montażowej, cmentarz w Golęcinie. 2. Szczecin-Gumieńce (Stettin-Scheune) 1902-1905; sygn. 11-12; 2 j.a. - spory władz gminnych z właścicielami gruntów, sprawy rzemiosła. 3. Szczecin-Zdunowo (Stettin-Hohenkrug) 1875-1914; sygn. 13-16; 4 j.a. - nadzór nad rzemiosłem, rzeźnia, cegielnia, chorzy umysłowo, drogi. Liczba jednostek w zespole: 16
65/153/1 Gmina Warszewo 1917-1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
65/153/2 Gmina Gumieńce 1902-1905 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
65/153/3 Gmina Zdunowo 1875-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
65/154/0 Sąd Obwodowy w Drawnie 1751-1915 0 rozwiń
1. Postępowania sądowe 1754-1830; 8 j.a. - są tu księgi protokołów Sądu Miejskiego i Zamkowego w Drawnie, są akta dotyczące sprzedaży dóbr drawieńskich, sporu o pieczęć i przysięgę urzędową. 2. Hipoteka 1751-1860; 6 j.a. - są tu księgi gruntowe Drawna, młynów położonych nad Drawą oraz majątku w Barnimiu. 3. Akta osobowe sekretarza sądowego Artura Kessell z lat 1911-1915; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 15
65/155/0 Sąd Obwodowy w Polanowie 1672-1886 0 rozwiń
1. Akta gruntowe 1672-1886; 7 j.a. - są tu wnioski do sądów o wpisy do hipoteki o zadłużeniu, zmianie właściciela, dziedziczeniu. Pochodzą one z: Grabina, Gołejgóry, Mzdowa, Polanowa i Wietrzna. 2. Sądownictwo dobrowolne 1794-1868; 13 j.a. - są tu umowy dzierżawy, kupna, przekazania gospodarstw chłopskich, pól, łąk, folwarku w Ciecholubiu, Biesowicach, Bukowie Sławieński. 3. Testamenty 1796-1841; 15 j.a. Liczba jednostek w zespole: 35
65/156/0 Sąd Obwodowy w Pyrzycach [1657-1878] 1879-1933 0 rozwiń
1. Sprawy procesowe karne 1933; 1 j.a. - akta prcesowe jednego z kupców. 2. Rejestr stanu cywilnego 1844-1848; 3 j.a. - korespondencja dotycząca odpisów ksiąg metrykalnych. 3. Księgi wieczyste 1774-1911; 3 j.a. - księgi gruntowe i hipoteczne miejscowości Barnim, Radaczewo i Żelęcino. 4. Akta gruntowe 1657-1893; 262 j.a. - odpisy ksiąg hipotecznych, regulacje, własności recesy, listy zastawne, załączniki do ksiąg ziemskich ułoźone alfabetycznie wg nazw miejscowości. Liczba jednostek w zespole: 269
65/157/0 Sąd Obwodowy w Reczu 1700-1885 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1750-1865; 3 j.a. - są to zarządzenia dotyczące organizacji sądownictwa, przepisy prawa oraz zarządzenia o hipotekach w Głębokim. 2. Procesy 1783-1784, 1811-1814; 2 j.a. - są to akta dotyczące sporów między wsiami Rzecko i Suliszewo o granice oraz między chłopami o kontrakt na przejęcie gospodarstwa i poddaństwa. 3. Hipoteka 1700-1885; 10 j.a.- są tu księgi gruntowe miasta Recza z lat 1725-1885 oraz księgi i akta gruntowe wsi domeny w Reczu z lat 1700-1841. Liczba jednostek w zespole: 15
Wyświetlanie 141 do 160 z 1 753 wpisów.