Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/121/0 Gminne inspekcje szkolne na Pomorzu 1820-1932 0 rozwiń
1. Gmina Inspekcja Szkolna w Barnimiu (Fürstenau) 1876-1918; sygn. 237-240; 4 j.a. - sprawy ogólne, szkoły w Barnimiu, Brzezinach (Berkenbrügge), Konotopie (Friedenau). 2. Gminna Inspekcja Szkolna w Miradzu (Grüneberg) 1833-1922; sygn. 241-243; 3 j.a. - obsada etatowa w szkołach w Miradzu, Sitnicy (Marienthal) i Głusku (Steinbusch). 3. Gminna Inspekcja Szkolna w Korytowie (Kürtow) 1879-1906; sygn. 244-245; 2 j.a. - konferencje nauczycieli, statystyka. 4. Gminna Inspekcja Szkolna w Drawnie (Neuwedell) 1820-1907; sygn. 246-252; 7 j.a. - plany lekcji, zatrudnianie nauczycieli, konferencje pedagogiczne. 5. Gminna Inspekcja Szkolna w Pomieniu (Pammin) 1909-1918; sygn. 253-254; 2 j.a. - nauczanie religii. 6. Gminna Inspekcja Szkolna w Pargowie (Pargow) 1873-1907; sygn. 255; 1 j.a. - wizytacje. 7. Gminna Inspekcja Szkolna w Przecławiu (Pritzlow) 1903-1932; sygn. 256-257; 2 j.a. - sprawy ogólne szkoły w Przecławiu. 8. Gminna Inspekcja Szkolna w Raduniu (Radun) 1853-1907; sygn. 258-261; 4 j.a. - sprawy personalne, nauczanie. 9. Gminna Inpekcja szkolna w Rzęcinie 1908-1916; sygn. 262; 1 j.a. - wizytacje szkoły w Grambow. 10. Gminna Inspekcja Szkolna w Sonnenberg 1898-1909; sygn. 263; 1 j.a. - szkoła w Schmagerow. 11. Gminna Inspekcja Szkolna w Zatomiu–Radęcinie (Zatten–Regenthin) 1823-1918; sygn. 264-272; 9 j.a. - konferencje nauczycieli, wizytacje szkół w Radachowie (Heidekavel) i Lipinkach (Jägersburg), nauczanie w szkołach w Radęcinie i Zatomiu. 12. Gminna Inspekcja Szkolna w Żelechowie (Züllchow) 1903-1922; sygn. 273-275; 3 j.a. - szkoły dla dziewcząt oraz dla chłopców w Żelechowie. Liczba jednostek w zespole: 39
65/122/0 Urząd Pracy w Kołobrzegu 1932-1937 0 rozwiń
Przepisy, statystyka, sprawy organizacje, hotele ochotniczek i sprawozdania o Frauenarbeitsdienst, zarządzenia, prace ziemne, melioracyjne, budowa ogrodów, rozbudowa obozu ochotników, czyszczenie odzieży roboczej pracowników „Freiwilliger Arbeitdienst”. Liczba jednostek w zespole: 26
65/123/0 Urząd Pracy w Koszalinie 1931-1936 0 rozwiń
Statystyka akcji „Freiwilliger Arbeitsdienst”, obóz ochotników w Bobolicach (Bublitz), melioracje, budowa dróg, linii kolejowej Koszalin–Chełm Koszaliński (Köslin–Gollenberg), boisk i placów zabaw. Liczba jednostek w zespole: 12
65/124/0 Powiatowy Urząd Budowlany w Miastku 1912-1940 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1920-1936; sygn. 1-4; 4 j.a. - przepisy, zatrudnianie urzędników, materiały biurowe, urządzenia technicze. 2. Nadzór budowlany 1905-1940; sygn. 5-34; 30 j.a. - Pomorskie Towarzystwo Budowy Dróg (Pommersche Strassenbau Gesellschaft), budowa, utrzymanie i wykazy dróg w powiecie, zmiany w krajobrazie powstałe w wyniku budowy dróg, budynki użyteczności publicznej, przemysłowe, gospodarcze i mieszkalne, dzierżawy gruntów i lasów, kolej z Polanowa (Pollnow) do Korzybia (Zollbrück). Liczba jednostek w zespole: 34
65/125/0 Powiatowa Inspekcja Budowlana w Stargardzie Szczecińskim 1853-1913 0 rozwiń
Budowa, utrzymanie i remonty kościołów, szkół oraz domów parafialnych w powiecie pyrzyckim i szadzkim, budownictwo w powiatach pyrzyckim i szadzkim oraz miastach: Dobrzany (Jakobshagen), Ińsko (Nörenberg) i Stargard. Liczba jednostek w zespole: 45
65/126/0 vacat - Miejski Urząd Pomiarowy w Szczecinie - włączono do zespołu 65/219 Akta miasta Szczecina 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/127/0 Urząd Katastralny w Gryfinie [1772] 1865-1945 0 rozwiń
I. Recesy separacyjne, księgi parcel obejmujące grunty w poszczególnych gminach, księgi matrykuły podatku gruntowego, księgi podatku budynkowego, alfabetyczne spisy właścicieli nieruchomości, akta pomiarów uzupełniających, wykazy zmian własności dla obrębów katastralnych: Babinek (Heinrichsdorf), Banie (Bahn), Baniewice (Marienthal), Barnisław (Barnimslow), Bartkowo (Bartikow), Bielikowo (Belkow), Binowo (Binow), Blumberg, Borzym (Borin), Bukowa Puszcza (Buchheide), Chlebowo (Klebow), Chwarstnica (Klein Schönfeld), Czarnówko (Klein Zarnow), Czepino (Wintersfelde), Dalszewo (Ferdinandstein), Dębina (Hofdamm), Dębogóra (Brusenfelde), Dłusko Gryfińskie (Linde), Dobropole (Dobberphul), Dołgie (Langenhagen), Friedrichsthal, Gardno (Garden), Gartz a/O., Grzybno (Thänsdorf), Gryfino (Greifenhagen), Heinrichhoff, Jezierzyce (Jeseritz), Jęczydół (Brenkenhofswalde), Kamienny Jaz (Steinwehr), Kartno (Kartenhagen), Kłodowo (Kladow), Kobylanka (Kublank) Kołbacz (Kolbatz), Kołowo (Kolow), Krajnik (Buddenbrock), Krzypnica (Kranzfelde), Krzywin (Kehrberg), Kummerow, Kunowo (Kunow), Lisie Pole (Uchdorf), Lubanowo (Liebenow), Lubicz (Lindow), Marwice (Marwitz), Mescherin, Mielenko (Klein Möllen), Moczyły (Schillersdorf), Morzyczyn (Moritzfelde), Motaniec (Spaldingsfelde), Nieznań (Heidchen), Nowe Czarnowo (Neu Zarnow), Ognica (Nipperwiese), Pacholęta (Paculent), Parnica (Rohrsdorf), Piaseczno (Neuendorf), Polesiny (Jägersfelde), Radziszewo (Retzowsfelde), Rekowo (Reckow), Reptowo (Karolinenhorst), Rożnowo (Rosenfelde), Rurka (Rörchen), Rynica (Roderbeck), Sobieradz (Woltersdorf), Sosnowo Gryfińskie (Gebersdorf), Stare Bryki (Brünken), Stare Czarnowo (Neumark), Steklno (Stecklin), Strzelczyn (Jägersdorf), Strzeszów (Stresow), Swobnica (Wildenbruch), Wełtyń (Woltin), Widuchowa (Fidduchow), Wirów (Wierow), Zorczyn (Gross Schönfeld), Żabnica (Mönchkappe), Żelechowo (Selchow), Żelewo (Selow), Żelisławiec (Sinzlow) oraz Żórawie (Kronheide) II. Akcesja 2265/2006 - 397 map stanowiących 4087 arkuszy map - są to czystorysy map obrębowych (Gemarkungsreinkarten). III. Przes. 84/2006 - z zespołu 65/1148 Biuro Katastralne w Szczecinie przesunięto 30 j.a. recesów separacyjnych i ksiąg parcel powiatu gryfińskiego. Liczba jednostek w zespole: 1150
65/128/0 Urząd Katastralny w Choszcznie [1820] 1865-1944 0 rozwiń
I. Recesy separacyjne, spisy właścicieli, wykazy zmian własności dla obrębów katastralnych: Barnim (Fürstenau), Bierzwnik (Marienwalde), Breń (Bernsee), Brzeziny (Berkenbrügge), Chełpa (Helpe), Chłopowo (Schwachenwalde), Choszczno (Arnswalde), Chyże (Kietz), Dominikowo (Mienken), Drawno (Neuwedell), Głębokie (Glambeck), Głusko (Steinbusch), Górzno (Göhren), Granowo (Granow), Jaglisko (Diebelbruch), Karpin (Mürbenfelde), Kiełpino (Kölpin), Klasztorne (Klosterfelde), Kolsk (Kölzig), Kołki (Rohrbeck), Konotop (Friedenau), Korytowo (Kürtow), Kowalec (Jägersbruch), Krzęcin (Kranzin), Lubieniów (Liebenow), Łasko (Althütte), Łęczyn (Lenzenbruch), Nętkowo (Nantikow), Nowa Studnica (Neu Stüdnitz), Nowy Klukom (Neu Klücken), Objezierze (Hitzdorf), Pławno (Plagow), Płociczno (Spechtsdorf), Pomień (Pammin), Przeczno (Hagelfelde), Pustkowie (Wiesenwerder), Radęcin (Regenthin), Raduń (Radun), Rakowo (Raakow), Recz (Reetz), Rościn (Röstenberg), Rzecko (Rietzig), Sławęcin (Schlagenthin), Słowin (Lämmersdorf), Słutowo (Steinberg), Stare Osieczno (Hochzeit), Starzyce (Reierort), Stary Klukom (Alt Klücken), Stradzewo (Stolzenfelde), Strumienno (Syringe), Suliborek (Klein Silber), Suliszewo (Zühlsdorf), Święciechów (Silberberg), Wardyń (Wardin), Wygon (Langenfuhr), Załom (Zatten), Zamęcin (Sammenthin), Zieleniewo (Sellnow), Zwierzyn (Schwerinsfelde), Żeliszewo (Zägensdorf), Żeńsko (Schönfeld) oraz Żółwino (Hassendorf). II. Akcesja z 2007 r.; 95 j.a. [1820] 1865-1941 - recesy separacyjne i akta dotyczące zmian właścicieli 31 miejscowości powiatu choszczeńskiego. Liczba jednostek w zespole: 548
65/129/0 Urząd Katastralny w Gryficach [1801] 1865-1945 [1956] 0 rozwiń
1. RECESY [1801] 1865-1944; 505 j.a. 2. PODATEK GRUNTOWY 1865-1944; 52 j.a. - podatek gruntowy, wykazy właścicieli, matrykuła ziemska, podatek od dóbr rentowych. 3. PODATEK BUDYNKOWY 1910-1945 [1949]; 27 j.a. - podatek od nieruchomości, rodzaje nieruchomości, adresy, nazwiska właścicieli 4. AKTA ZMIAN WŁAŚCICIELI 1865-1945; 249 j.a. - księgi zawierające informacje o stanie własności i zmianie właścicieli. 5. AKTA POMIAROWE I SZACUNKOWE [1820] 1865-1940 [1949]; 57 j.a. 6. KSIĘGI I SZKICE POLOWE [1838] 1864-1938 [1956]; 2 j.a. 7. POMOCE EWIDENCYJNE [1853] 1861-1944; 35 j.a. - alfabetyczne spisy nazwisk właścicieli, dziennik pdawczy, rejestr podziału gruntu, spis recesów, inwentarz archiwalny. 8. MAPY - do istniejącego zespołu włączono 199 j.i. map stanowiących 2625 arkuszy. Liczba jednostek w zespole: 1126
65/130/0 Urząd Katastralny w Kamieniu Pomorskim [1818] 1865-1945 0 rozwiń
Recesy separacyjne, księgi parcel obejmujące wszystkie grunty w gminach, księgi matrykuły podatku gruntowego, księgi podatku budynkowego, alfabetyczne spisy właścicieli nieruchomości, akta pomiarów uzupełniających, wykazy zmian własności, księgi polowe dla obrębów katastralnych: Babigoszcz (Hammer), Baczysław (Batzlaff), Benice (Benz), Będziszewo (Bandesow), Biernówek (Bewerdick), Bodzęcin (Bosenthin), Borucin (Marguardsmühl), Brzozowo (Bresow), Budzień (Schutzendorf), Buk (Böck), Buniewice (Brünewitz), Buszęcin (Büssenthin), Chomino (Kummin), Chrząstowo (Granzow), Chrząszczewo (Gristow), Ciesław (Tetzlaffshagen), Czarnocin (Zartenthin), Czarnogłowy (Zarnglaff), Dargoszewo (Dargsow), Dobropole (Dobberphul), Drzewnica (Drewitz), Ducino (Deuthin), Duniewo (Dünow), Dusin (Düssin), Dzisna (Dischenhagen), Dziwnów Górny (Berg Diewenow), Gadom (Wildenhagen), Ganiec (Ghanz), Gąsierzyno (Ganserin), Gogolice (Gaulitz), Golczewo (Gültzow), Gostyń (Gross Justin), Górki (Görke), Grabowo (Grabow), Grębowo (Grambow), Imno (Immenhof), Jarszewo (Jassow), Jatki (Brendemühl), Kaleń (Kahlen), Kamień Pomorski (Kammin), Kartlewo (Kartlow), Kępica (Kambz), Kłodzino (Klötzin), Koniewo (Kunow), Kopice (Köpitz), Koplino (Kopplin), Kozielice (Köselitz), Kretlewo (Kretlow), Krzepocin (Lüttkenhagen), Kukań (Ludwigsbau), Kukułkowo (Kucklow), Laska (Laatzig), Leszczno (Holzhagen), Łąka (Lanke), Łęgowo (Langendorf), Łoźnica (Kantreck), Łukęcin (Lüchenthin), Margowo (Morgow), Mechowo (Dorphagen), Mierzęcin (Marthenthin), Miłowo (Flacke), Miodowice (Medewitz), Mokrawica (Mokratz), Moracz (Moratz), Niczonów (Nitznow), Niemica (Nemitz), Niewiadowo (Harmsdorf), Ostromice (Wustermitz), Pobierowo (Poberow), Połchowo (Polchow), Przybiernów (Pribbernow), Racimierz (Hermannsthal), Radawka (Raddack), Rarwino (Rarvin), Recław (Hagen), Redliny (Ascheruhe), Rekowo (Reckow), Rokita (Rackitt), Rzewno (Revenow), Rzustowo (Rissnow), Samlino (Zemlin), Siniechowo (Schinchow), Skoszewo (Paulsdorf), Starza (Staarz), Stawno (Stäwen), Stepnica (Gross Stepenitz), Stepniczka (Klein Stepenitz), Strzeżewko (Ramsberg), Strzeżewo (Stressow), Stuchowo (Stuchow), Sulikowo (Zoldekow), Szumiąca (Königsmühl), Ścięcin (Woistenthin), Śniatowo (Schnatow), Świerzno (Schwirsen), Świętoszewo (Schwanteshagen), Świętowice (Schwantefitz), Świniec (Schwentz), Troszyn (Tessin), Trzebiatowo (Trebenow), Trzebieradz (Knurrbusch), Trzebieszewo (Tribsow), Unibórz (Tonnenbuhr), Upadły (Henkenhagen), Widzieńsko (Hohenbrück), Wiejkowo (Weckow), Wierzchosław (Amalienhof), Włodzisław (Baumgarten), Wołowiec (Ravehorst), Wrzosowo (Fritzow), Wysoka Kamieńska (Wietstock), Zabierzewo (Sabessow), Zagórz (Sager), Zielonczyn (Graseberg), Żarnowo (Altsarnow), Żarnówko (Neusarnow) oraz Żółcino (Soltin). II. AKCESJA nr 2189/2006 - do zespołu należy również 159 j.i. (sygn. 1001-1159) czystorysów map obrębowych (Gemarkungsreinkarten), nowych czystorysów oraz szkiców polowych i rysunków odręcznych (mapy te stanowią 1512 sekcji). III. Przes. 86/2006 - z zespołu 65/1148 Biuro Katastralne w Szczecinie do zespołu Urząd Katastralny w Kamieniu Pom. przesunięto 125 j.a. ksiąg hipoteczno-gruntowych powiatu kamieńskiego. Liczba jednostek w zespole: 1038
65/131/0 Sąd Obwodowy w Myśliborzu [1722-1878] 1879-1945 0 rozwiń
1. Organizacja urzędu 1895-1944; 23 j.a. - rozporządzenia, prawa i obowiązki urzędników sądowych, urząd rozjemcy (Schiedsmann), likwidacja Sądu Obwodowego w Lipianach i przejęcie jego obowiązków przez Sąd Obwodowy w Myśliborzu, biblioteka sądowa, inwentarz budynku sądu. 2. Procesy karne 1937-1944; 7 j.a. - procesy karne (również Polaków) o kradzież, obrazę, uszkodzenia ciała. 3. Duplikaty ksiąg metrykalnych 1814-1875; 3 j.a. - Giesebrügge [Giżyn], urodzenia, zgony z lat 1814-1874, małżeństwa 1814-1875 , Adamsdorf [Sulimierz], urodzenia 1866-1873, małżeństwa, zgony 1866-1874. 4. Księgi gruntowe 1764-1945; 204 j.a. - dotyczą 36 miejscowości. 5. Akta gruntowe 1722-1944; 606 j.a. - dotyczą 26 miejscowości. Liczba jednostek w zespole: 843
65/132/0 Urząd Katastralny w Nowogardzie [1801-1850] 1865-1941 0 rozwiń
1. Księgi parcel obejmujące grunty gmin, księgi podatku budynkowego, spisy artykułów matrykuły, uzupełnienia ksiąg parcel, akta pomiarów uzupełniających dla obrębów katastralnych: Bolesławice (Fürstenflagge), Borzysławice (Louisenthal), Budno (Buddendorf), Burowo (Burow), Danowo (Jakobsdorf), Dąbrowa Nowogardzka (Damerow), Dobropole (Breitenfelde), Glewice (Glewitz), Glicko (Glietzig), Goleniów (Gollnow), Inoujście (Camelsberg), Jarchlino (Jarchlin), Jenikowo (Hohen Schönau), Karsk (Kartzig), Kliniska (Gross Christinenberg), Klucz (Klutz), Komarowo (Karlshof), Konarzewo (Kniephof), Lubczyna (Lübzin), Malechowo (Karlsbach), Maszkowo (Maskow), Mosty (Speck), Nowogard (Naugard), Truskolas (Trutzlatz), Trzechel (Trechel), Wielichówko (Münsterberg), Wojcieszyn (Eberstein), Wyszogóra (Piepenburg), Żabowo (Gross Sabow), Żabówko (Klein Sabow). 2. W skład zespołu wchodzi także 36 map zespołowych. Liczba jednostek w zespole: 61
65/133/0 Urząd Katastralny w Szczecinie [1692] 1865-1945 [1967] 0 rozwiń
1. Recesy 1692] 1865-1943; 144 j.a. - recesy z miejscowości: Dąbie (Altdamm), Babin (Cavalwisch), Będargowo (Maldelkow), Bolinko (Bollinken, Grünhof), Bukowo (Buchholz), Golęcino (Frauendorf), Gumieńce (Scheune), Karwowo (Karow), Klęskowo (Hökendorf), Krzekowow (Krekow), Mierzyn (Möhringen), Mścięcino (Messenthin), Niebuszewo (Zabelsdorf), Osów (Wussow), Pilchowo (Polchow), Podjuchy (Podejuch), Police (Pölitz), Pomorzany (Pommerensdorf), Przęsocin (Neuendorf), Siadło Górne (Hohenzahden), Skolwin (Scholwin, Odemünde), Smolęcin (Schmellenthin), Stołczyn (Stolzenhagen), Szczecin (Stettin), Świerczewo (Schwarzow), Trzebusz (Stuthof), Turzyn (Torney), Warszewo (Warsow), Warzymice (Klein Reinkendorf), Wielgowo (Augustwalde), Wołczkowo (Völschendorf), Załom (Arnimswalde), Zdunowo (Hohenkrug), Żelechowa (Züllchow). 2. Matrykuła ziemska 1865-1945 [1963]; 35 j.a. – księgi podatku gruntowego ze Klęskowa, Niebuszewa (Zabelsdorf), Pomorzan (Pommerensdorf), Szczecina (Stettin), Świerczewa (Schwarzow), Warszewa (Warsow), Zdrojów (Finkenwalde). 3. Księga parcel i spis artykułów 1865–1967; 40 j.a. – wykazy parcel z nazwiskami właścicieli i informacjami o powierzchni parcel i ich wykorzystaniu oraz wykazy numerów artykułów dla: Babin (Cavelwisch), Bezrzecze (Brunn), Bukowo (Buhholz), Dąbie (Altdamm), Drzetowo (Bredow), Gocław (Gotzlow), Grabowo (Grabow), Gumieńce (Scheune), Klęskowo (Hökendorf), Krzekowo (Kreckow), Łękno (Westend), Mierzyn (Möhringen), Mścięcino (Messenthin), Niebuszewo (Zabelsdorf), Niemierzyn (Nemitz), Pilchowo (Polchow), Podjuchy (Podejuch), Pogodno (Braunsfelde), Pomorzany (Pommernesdorf), Skolwin (Odermünde, Scholwin), Szczecin (Stettin), Świerczewo (Schwarzow), Osowice (Eckerberg), Osów (Wussow), Ustowo (Güstow), Warszewo (Warsow), Warzymice (Klein Reinkendorf), Zdroje (Finkenwalde), Żelechowa (Züllchow), Żydowce (Sydowsaue). 4. Księga polna 1864-1945; 517 j.a. – księga polna wraz z pomiarami polowymi miejscowości: Dąbie (Altdamm), Babin (Cavalwisch), Basen Górniczy (Hefenindustrie), Basen Górnośląski (Steinbruchhafen), Będargowo (Maldelkow), Bolinko (Bollinken, Grünhof), Bukowo (Buchholz), Dolna Odra (Odernierderung), Drzetowo (Bredow), Głębokie (Glambeck), Golczewo (Goltzow), Golęcino (Frauendorf), Grabowo (Grabow), Gumieńce (Scheune), Kępa Grodzka (Schlächterwiese), Kępa Parnicka (Silberwiese), Klęskowo (Hökendorf), Klucz (Klütz), Kraśnica (Kratzwieck), Krzekowo (Krekow), Kurowskie Łęgi (Vorbruch), Łasztownia (Lastadie), Łękno (Westend), Mierzyn (Möhringen), Mścięcino (Messenthin), Niebuszewo (Zabelsdorf), Osowice (Eckerberg), Osów (Wussow), Ostrów Mielecki (Möllnrevier), Pilchowo (Polchow), Podjuchy (Podejuch), Pomorzany (Pommerensdorf), Radolin (Bodenberg), Radziszewo (Retzowsfelde), Siadło Górne (Hohenzahden), Skolwin (Scholwin, Odemünde), Sławociesze (Franzhausen), Stołczyn (Stolzenhagen), Szczecin (Stettin), Świerczewo (Schwarzow), Trzebusz (Stuthof), Turzyn (Torney), Ustowo (Güstow), Warszewo (Warsow), Warzymice (Klein Reinkendorf), Widok (Friedensberg), Wielgowo (Augustwalde), Zdroje (Finkenwalde), Żelechowa (Züllchow), Żydowce (Sydowsaue) 5. Zmainy właścicieli 1900-1945; 2 j.a. – księgi zawierające informacje o stanie własności i zmianie właścicieli. 6. Podatek gruntowy 1920-1945 [1949]; 10 j.a. – wykazy zmian podatku gruntowego. 7. Akta pomiarowe i szacunkowe [1692] 1865-1945; 615 j.a. – akta dotyczące pomiarów gruntów, wytyczanie parcel, nowe pomiary, pomiary uzupełniające, obliczenia powierzchni gruntu, pomiary poligonometryczne w miejscowościach: Dąbie (Altdamm), Babin (Cavalwisch), Bagna Nadodrzańskie (Oderbruch), Basen Górniczy (Hefenindustrie), Będargowo (Maldelkow), Bolinko (Bollinken, Grünhof), Bukowo (Buchholz), Dolna Odra (Odernierderung), Drzetowo (Bredow), Golczewo (Goltzow), Golęcino (Frauendorf), Grabowo (Grabow), Grzepnica (Armenheide), Gumieńce (Scheune), Jezioro Dębskie (Dammschen See), Kacza Wyspa (Kamel Weder), Karwowo (Karow), Kępa Grodzka (Schlächterwiese), Kępa Parnicka (Silberwiese), Klęskowo (Hökendorf), Klucz (Klütz), Krzekowo (Krekow), Kurowskie Łęgi (Vorbruch), Łasztownia (Lastadie), Łękno (Westend), Mierzyn (Möhringen), Mścięcino (Messenthin), Niebuszewo (Zabelsdorf), Osowice (Eckerberg), Osów (Wussow), Ostrów Mielecki (Möllnrevier), Pilchowo (Polchow), Podjuchy (Podejuch), Police (Pölitz), Pomorzany (Pommerensdorf), Przecław (Pritzlow), Przęsocin (Neuendorf), Radolin (Bodenberg), Regalickie Łęgi (Bruchrevier), Siadło Górne (Hohenzahden), Skolwin (Scholwin, Odemünde), Sławociesze (Franzhausen), Stołczyn (Stolzenhagen), Szczecin (Stettin), Świerczewo (Schwarzow), Trzebusz (Stuthof), Turzyn (Torney), Ustowo (Güstow), Warszewo (Warsow), Warzymice (Klein Reinkendorf), Wielgowo (Augustwalde), Zaleskie Łęgi (Blockhausches Bruch), Zdroje (Finkenwalde), Żelechowa (Züllchow), Żydowce (Sydowsaue). 8. Pomoce ewidencyjne 1668-1945 [1950]; 9 j.a. – alfabetyczne spisy nazwisk właścicieli, rejestry pomiarowe, inwentarz archiwalny. 9. Wytyczanie parcel i umowy graniczne [1761] 1865-1941; 44 j.a.: – wytyczanie granic parcel, gruntów dzierżawnych, ulic, placów zabaw, 37 j.a. z lat [1761] 1865-1941, – umowy graniczne – 5 j.a. z lat [1828] 1865-1927, – spory graniczne – spory pomiędzy prywatnymi właścicielami dotyczące przebiegu granicy parceli oraz pomiędzy gminami, 2 j.a. z lat [1823-1859] . 10. Do zespołu zostały włączone i opracowane także mapy katastralne z lat [1811] 1866–1944 [1961] w liczbie 2140 arkuszy, co stanowi 435 j.a. (sygn. 10001-10435). Liczba jednostek w zespole: 1851
65/134/0 vacat - Urząd Katastralny w Szczecinie - powiat - włączony do zespołu nr 65/133 Urząd Katastralny w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/135/0 Urząd Katastralny w Łobzie [1791] 1865-1945 [1952] 0 rozwiń
I. MATERIAŁY AKTOWE [1791] 1865-1945 [1952]; 1132 j.a. 1. Recesy separacyjne, księgi parcel obejmujące grunty gmin, księgi matrykuły podatku gruntowego, księgi matrykuły podatku budynkowego, akta pomiarów uzupełniających, wykazy zmian własności, księgi polowe dla obrębów katastralnych: Bełczna (Neukirchen), Bonin (Bonin), Borowo Wielkie (Gross Borckenhagen), Brzeźniak (Rosenfelde), Brzeźnica (Bernsdorf), Budziszcze (Karolinenhof), Chwarstno (Horst), Cieszyno Łobeskie (Teschendorf), Czachowo (Zachow), Czarne (Neuenhagen), Dąbie (Woldenburg), Dłusko (Blankenhagen), Dobieszewo (Dübzow), Dobrkowo (Daberkow), Dorowo (Dorow), Gardno (Gerdshagen), Gardzin (Gardin), Ginawa (Gienow), Gostomin (Justemin), Gostyń Łobeski (Justin), Iglice (Geiglitz), Karnice (Karnitz), Karwowo (Karow), Kąkolewice (Kankelfitz), Klępnica (Glietzig), Kocierz (Kutzer), Komorowo (Kummerow), Krośnik Łobeski (Kratzig), Kumki (Kümken), Lesięcin (Lessenthin), Lisowo (Lietzow), Łabuń Wielki (Labuhn), Łagiewniki (Elvshagen), Łobez (Labes), Łosośnica (Lasbeck), Łubień Dolny (Niederhagen), Ługowina (Lowin), Mechowo Łobeskie (Zimmerhausen), Mielno (Mellen), Mieszewo (Meesow), Modlimowo (Muddelmow), Mołdawin (Maldewin), Nacmierz (Natzmersdorf), Natolewice (Natelfitz), Orle (Haseleu), Orzeszkowo (Neuhof), Piaski (Paatzig), Płoty (Plathe), Pniewo (Pinnow), Podlipce (Piepstok), Połchowo (Polchow), Poradz (Mühlendorf), Potuliniec (Heydebreck), Prusinowo (Prütznow), Przemysław (Premslaff), Przyborze (Piepenhagen), Przytoń (Klaushagen), Radowo Małe (Klein Raddow), Radowo Wielkie (Gross Raddow), Radzim (Raden), Rekowo (Reckow), Resko (Regenwalde), Rogowo–Rogówko (Roggow A i B), Rożnowo Łobeskie (Rosenow), Runowo (Ruhnow), Rynowo (Rienow), Sarnikierz (Dorotheenthal), Siedlice (Zeitlitz), Sielsko (Silligsdorf), Sienno Dolne (Schönen), Siwkowice (Schmelzdorf), Sosnowo Łobeskie (Zozenow), Sowno (Zowen), Stara Dobrzyca (Alt Döberitz), Strzmiele (Stramehl), Suliszewice (Zulzefitz), Taczały (Ludwigshorst), Tarnowo (Tarnow), Trzebawie (Altenfliess), Unimie (Unheim), Węgorzyno (Wangerin), Wicimice (Witzmitz), Wiewiecko (Henkenhagen), Winniki (Winnigen), Wołkowo (Wolkow), Worowo (Wurow), Wysiedle (Woitzel), Wyszobór (Wisbau), Wyszogóra (Piepenburg), Zagozd (Neu Schönwalde), Zagórzyce (Saagen), Zajezierze (Schönwalde), Zdzisławice (Christinendorf), Zwierzynek (Schwerin), Żelmowo (Sallmow) oraz Żerzyno (Ornshagen). II. MAPY [1861] 1865-1943; 331 j.i. - czystorysy map obrębowych (Gemarkungsreinkarten), nowe czystorysy oraz szkice polowe i odręczne rysunki. Liczba jednostek w zespole: 1463
65/136/0 Urząd Katastralny w Stargardzie Szczecińskim [1800] 1865-1945 [1960] 0 rozwiń
1. Administracja 1890-1944; 18 j.a. 1.1 Organizacja urzędu katastralnego 1890-1943; 9 j.a. - materiały dotyczące utworzenia urzędu i jego organizacji, urządzenia poszczególnych pomieszczeń biurowych, budowy nowych budynków, prowadzenia i zarządzania Urzędem Katastralnym w Stargardzie, są tu też akta finansowe i sprawozdania roczne, sprawy zatrudnienia i kwalifikacji pracowników urzędu. 1.2. Przepisy i wytyczne dotyczące prac urzędu 1926-1944; 7 j.a. - są to wytyczne przesłane do urzędu dotyczące wytyczania podatku gruntowego, kwalifikacji personelu oraz sposobu sporządzania map katastralnych. 1.3. Dokumentacja gospodarcza 1915-1941; 2 j.a. - akta dotyczą prac melioracyjnych i wykazu cen dzierżaw i kupna parceli. 2. Recesy [1800] 1865-1942; 514 j.a. 3. Matrykuła ziemska 1864-1943 [1955]; 184 j.a. 4. Podatek gruntowy [1861] 1865-1944; 171 j.a. - dokumentacja związana z wytyczeniem podatku gruntowego, nazwiska właścicieli, podatek od dóbr rentowych, umowy dotyczące podatku gruntowego i granic parcel. 5. Podatek budynkowy 1868-1944 [1955]; 94 j.a. - obliczenia dotyczące wytyczenia podatku od nieruchomości, rodzaje nieruchomości, adresy, nazwiska właścicieli. 6. Księga parcel 1864-1944 [1950]; 35 j.a. - wykazy parcel z nazwiskami właścicieli i informacjami o powierzchni parcel i ich wykorzystaniu. 7. Spis artykułów 1864-1945 [1950]; 136 j.a. - wykazy numerów artykułów dla poszczególnych miejscowości. 8. Księga polna 1889-1943; 7 j.a. - księga polna wraz z pomiarami polowymi 9. Akta pomiarowe i szacunkowe [1829] 1865–1945 [1950]; 421 j.a. - akta dotyczące pomiarów gruntów, wytyczanie parcel, nowe pomiary, pomiary uzupełniające, obliczenia powierzchni gruntu, pomiary poligonometryczne. 10. Akta zmian właścicieli 1865-1943; 426 j.a. - księgi zawierające informacje o stanie własności i zmianie właścicieli. 11. Pomoce ewidencyjne [1864] 1865-1945 [1955]; 70 j.a. - alfabetyczne spisy nazwisk właścicieli, wykazy artykułów, inwentarz archiwalny. 12. Szkice podstawowe i mapy[1828] 1865-1944; 69 j.a. - szkice podstawowe i mapy katastralne wsi oraz parcel, plany granic wsi i parcel. 13. Odpisy i wyciągi z akt gruntowych 1934-1944; 4 j.a. - odpisy z ksiąg gruntowych. 14. Mapy zespołowe [1961] 1865-1945 [1960]; 395 map co stanowi 1576 arkuszy Liczba jednostek w zespole: 2544
65/137/0 vacat - Urząd Gminy w Reczu - włączono do zespołu 65/62 Urząd Domenalno-Rentowy w Reczu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/138/0 Zbiór akt gmin żydowskich na Pomorzu 1801-1938 0 rozwiń
1. Biały Bór (Baldenburg) 1843-1938; sygn. 1-4; 4 j.a. - sprawy kasowe, dochody i wydatki, statut, protokoły posiedzeń władz gminy, korespondencja. 2. Bobolice (Bublitz) 1893-1938; sygn. 5-7; 3 j.a. - protokoły posiedzeń władz gminy, sprawy finansowe, pomoc socjalna. 3. Człuchów (Schlochau) 1856-1938; sygn. 8-53a(sygn. 53a); 47 j.a. - zarządzenia, korespondencja z władzami, budżet, posiedzenia rady gminy, protokoły z posiedzeń, akcja socjalna, sprawy podatkowe, finanse, księgi kasowe, pochówki, organizacja kobiet żydowskich, związek pruskich gmin żydowskich, żydowski związek harcerski, budowa synagogi, rytualna rzeźnia, opieka nad ubogimi i chorymi, propaganda syjonistyczna. 4. Debrzno (Preussisch Friedland) XIX/XX w.; sygn. 54; 1 j.a. - budowa synagogi, cmentarz. 5. Kalisz Pomorski (Kallies) 1856-1898; sygn. 55-56; 2 j.a. - księgi kasowe. 6. Kołobrzeg (Kolberg) 1803-1806; sygn. 57; 1 j.a. - akta personalne Seliga Hirsch. 7. Koszalin (Köslin) 1801-1894; sygn. 58-78; 21 j.a. - dokumenty hipoteczne, korespondencja z władzami, budowa synagogi, łaźnia rytualna, spory, procesy, wybory władz gminy, budżety, stara synagoga. 8. Stargard Szczeciński (Stargard i/P.) 1870-1873; sygn. 79-85; 7 j.a. - statuty, protokoły posiedzeń władz gminy, opieka nad chorymi, księga kasowa towarzystwa pogrzebowego, listy składek. 9. Szczecin (Stettin) 1919-1930; sygn. 86-94; 9 j.a. - wypisy z protokołów posiedzeń władz gminy, projekty budżetów, listy członków. 10. Świnoujście (Swinemünde) 1847-1936; sygn. 95-132; 38 j.a. - księgi kasowe, odezwy, statut, budżety gminy, korespondencja z władzami, finanse, przepisy dotyczące uboju rytualnego, budowa synagogi, wykazy zmarłych, sprawy sądowe, pomoc socjalna, święta, organizacja kobiet żydowskich. 11. Wolin (Wollin) 1875-1935; sygn. 133-137; 5 j.a. - założenie gminy, wykazy członków, księgi kasowe, budżety. 12. Złotów (Flatow) 1833-1938; sygn. 138-147; 10 j.a. - zarządzenia, statuty, protokoły posiedzeń władz gminy, cmentarz, towarzystwo opiekujące się chorymi, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 148
65/139/0 Wojskowy Urząd Budowlany w Szczecinie 1902-1920 0 rozwiń
1. Administracja remontowa w Dolicach (Dölitz) 1902-1920; sygn. 1-13; 13 j.a. - korespondencja, plany, szkice, kosztorysy nowych i remontowanych budynków mieszkalnych i gospodarczych, tj. stajnie, stodoły. 2. Administracja remontowa w Krasne (Krauzen) 1914-1917; sygn. 14-20; 7 j.a. - korespondencja, szkice, plany, kosztorysy budynków mieszkalnych i gospodarczych. Liczba jednostek w zespole: 20
65/140/0 Nadleśnictwa rejencji kwidzyńskiej 1816-1890 0 rozwiń
I. Nadleśnictwo Płytnica (Plietniz) 1862-1890; sygn. 1-7; 7 j.a. 1. Sprzedaż drewna, taksy drzewne, ilości zlicytowanego drewna, z lat 1862–1879, 1 j.a. 2. Kultury leśne, nakłady na poprawę upraw leśnych, sadzonki, środki ochrony roślin, z lat 1862–1880, 4 j.a. 3. Korzyści uboczne z lasów, dzierżawa gruntów leśnych, umowy, opłaty i spisy dzierżawców, z lat 1868–1890, 1 j.a. 4. Ochrona lasów, tępienie szkodników leśnych, z lat 1862–1876, 1 j.a. II. Nadleśnictwo Skórzewo (Lindenberg) 1818-1859; sygn. 8-17; 10 j.a. 1. Korzyści uboczne z lasów, wydobycie bursztynu kopalnego, ilości wydobycia, kopacze bursztynu, dzierżawa rybołówstwa, uprawnienia wolnego zbierania drewna opałowego przez mieszczan z Człuchowa (Schlochau), zapotrzebowanie na drewno opałowe i budowlane, z lat 1818–1859, 9 j.a. 2. Serwituty, obowiązki i powinności poddanych wobec administracji leśnej, z roku 1837, 1 j.a. III. Nadleśnictwo Stara Łubianka (Lebehnke) 1819-1921; sygn. 18-19; 2 j.a. 1. Sprzedaż drewna, tabele ściętego drewna, zapotrzebowanie na drewno, licytacje. IV. Nadleśnictwo Sypniewo (Zippnow) 1822-1860; sygn. 20-24; 5 j.a. 1. Sprzedaż drewna, deputaty na drewno, zapotrzebowanie i opłaty za drewno, taksy drzewne, licytacje, zniżki opłat. Liczba jednostek w zespole: 24
65/141/0 Wyższy Sąd Krajowy w Szczecinie 1733-1931 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1733-1855; sygn. 1-71; 71 j.a. - organizacja i działanie sądownictwa wyższego, likwidacja Sądu Nadwornego w Stargardzie, organizacja czynności i kancelaria Rejencji Pomorskiej w Szczecinie, Wyższego Sądu Krajowego, Sądu Apelacyjnego, personel kancelarii, praktykanci sądowi. 2. Personalia, akta personalne urzędników 1836–1940; sygn. 72-158 (20 j.a. posiada sygnatury a,b,); 106 j.a. 3. Prawo krajowe 1764-1826; sygn. 159-238; 80 j.a. - kolegium opiekuńcze, sprawozdania prezydium sądu, reskrypty, projekty prawa prowincjonalnego i krajowego, wnioski i uwagi. 4. Sądy niższe 1723-1855; sygn. 239-470 (sygn. 361a, 463a); 234 j.a. - działalność jurysdykcji prywatnej (patrymonialnej, miejskiej) i jej likwidacja, tworzenie sądownictwa państwowego, nadzór nad sądami niższymi, ich organizacja, personel, skargi na sądy. 5. Rozporządzenia 1746-1931; sygn. 471-555; 85 j.a. - przepisy, zarządzenia o kasach depozytowych i sądowych, sędziowie rozjemcy, tworzenie aresztów, zakładanie ksiąg hipotecznych w sądzie szczecińskim, ustrój sądów w nowych prowincjach, zatrudnianie aplikantów, przechowywanie testamentów, regulacja spuścizn po pracownikach sądu, obsada personalna sądu, egzaminy, publiczne zarzuty wobec sądownictwa, postępowania w sprawach karnych, przekroczenia prawa prasowego, sądy przysięgłych, adwokaci i notariusze, nadanie obywatelstwa Żydom. 6. Hipoteka 1682-1861; sygn. 556-680; (sygn. 564a); 126 j.a. - sprawy hipoteczne, kontrakty kupna, sprzedaży, wykazy dóbr, sprawozdania roczne sądów, wykazy sądów i urzędników, przysięgi lenne, instrukcje w sprawach opiekuńczych, taksacje dóbr, rozwiązywanie wspólnot, tworzenie hipoteki i ksiąg ziemskich, opieka społeczna. 7. Uwierzytelnianie ksiąg dysydenckich 1851-1875; sygn. 681-714; 34 j.a. - sprawy prowadzenia i uwierzytelniania rejestrów metrykal-nych dysydentów przez sądy niższe. 8. Procesy, odwołania i apelacje z niższych instancji, testamenty 1773–1931 sygn. 715-740 (sygn. 718a, 718b, 720a) 29 j.a. 9. Varia 1719-1920; sygn. 741-894 (sygn. 759a); 155 j.a. - sprawozdania o apelacjach, akta personalne, Kolegium Opiekuńcze, księgi protokołów, depozytów i kasowe, organizacja sądów: morskiego, klasztoru św. Jana, szpitala św. Piotra, hipoteki w Szczecinie, regulaminy, wizytacje, sprawy procesowe, przymusowe sprzedaże, ugody, landrecht, prawo magdeburskie. Liczba jednostek w zespole: 920
65/142/0 Wyższy Sąd Krajowy w Koszalinie 1720-1918 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1808-1902; , utworzenie okręgów sądów obwodowych, sprawozdania sądów przysięgłych, personalia urzędników sądowych, z lat 1808–1902, 16 j.a. 2. Procesy cywilne 1836–1891, 12 j.a. - spory majątkowe, o dobra ziemskie, o granice 3. Testamenty i opiekuństwo 1787-1850; 96 j.a. - sprawy spadkowe rodzin szlacheckich, opieka i kuratela nad chorymi i nieletnimi. 4. Postępowania sądowe, przymusowe sprzedaże, taksacje dóbr szlacheckich 1811–1879; 19 j.a. Liczba jednostek w zespole: 143
65/143/0 Sąd Krajowy w Szczecinie 1893-1944 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1892-1944; 55 j.a. - ustrój i zarządzenie sądem, akta personalne urzędników, adwokatów i notariuszy, sprawdzanie aryjskości, prawnicy żydowscy. 2. Procesy cywilne 1892-1937; 163 j.a. - o uznanie własność, granice, zastawy, długi, dzierżawy, przywileje, prawo patronatu, odszkodowania. 3. Rozwody, sprawy rozwodowe 1907–1918; 11 j.a. Liczba jednostek w zespole: 229
65/144/0 Sąd Krajowy w Stargardzie Szczecińskim 1863-1939 0 rozwiń
Procesy cywilne, o granice, działki, wypłatę pensji i innych należności, utrzymanie dróg, uznanie własności, eksmisje. Liczba jednostek w zespole: 34
65/145/0 Sąd Krajowy w Słupsku 1880-1912 0 rozwiń
1. Administracja ogólna, akta personalne, z lat 1900–1912, 1 j.a. 2. Procesy cywilne, sprawy rozwodowe, spory o długi, niezapłacone należności, z lat 1880–1911, 37 j.a. Liczba jednostek w zespole: 38
65/146/0 Sąd Obwodowy w Choszcznie 1638-1942 0 rozwiń
1. Sprawy hipoteczne 1723-1885; 28 j.a. - są tu księgi gruntowe Choszczna oraz dóbr miejskich we wsiach Granowo i raduń (1723-1854), akta gruntowe z Nowego Klukomia, Pluskocina, Skrzypiec, Smolenia, Pawna i Chłopowa (1753-1885) i zwierają materiały dotyczące zmian własności, wpisów do hipoteki. 2. Spuścizny i testamenty 1638-1665; 1 j.a. - jest to księga wpisów Sądu Miejskiego w Choszcznie zawierająca testamenty, protokoły z podziału spadków, inwentarze spuścizn. 3. Akta osobowe urzędników Sądu Obowodowego w Choszcznie 1897-1942; 14 j.a. Liczba jednostek w zespole: 43
65/147/0 Sąd Obwodowy w Bytowie 1687-1945 0 rozwiń
I Administracja ogólna: 1. Urzędnicy państwowi (Rechts und Dienstverhältnisse der Staatsbediensteten, skargi i zażalenia na urzędników, rozporządzenia dotyczące sędziów i innych pracowników sądowych, ławnicy, z lat 1879-1942, 56 j.a. 2. Prawo cywilne i ustrój sądowy (Zivilrecht und Zivilrechtsgang, einschl. Gerichtsverfassung 1860-1943; 58 j.a. - organizacja sądu, przepisy o ustroju hipoteki, sąd dla nieletnich, sądownictwo polubowne, tok urzędowania. 3. Prawo karne (Strafrecht, Strafrechtsgang, Strafvollzug und Polizei) 1870-1937; 26 j.a. - zarządzenia w sprawach karnych, zarządzenia policyjne, więzienie w Bytowie. 4. Wojsko i sprawy zagraniczne (Wehrmacht und auswärtige Angelegenheiten) 1925-1943; 4 j.a. - kontakty z sądami w Polsce, działania wojska na wschodzie. II.Sprawy prawne 5. Procesy cywilne (Zivilprozessregister, C, D, E, F, G, H) 1890-1935; 127 j.a. - wyroki w sprawach cywilnych, procesy. 6. Postępowania wykonawcze (Vollstreckungsregister, J, K, L, M, N, VN) 1878-1938; 722 j.a. - licytacje przymusowe, postępowania upadłościoweukładzie alfabetycznym 7. Mietkündigungsregister (MK) 8. Procesy karne (Strafprozessregister, Bs, Cs, DLs, Ds., Es, Fs, G), dochodzenia i procesy karne o wykroczenia, z lat 1914-1939, 76 j.a. 9. Dokumenty (Urkundenregister) 9.1. Dokumenty czynności prawnych (Beurkundung von Rechtsgeschäften, kontarkty kupna-sprzedaży, z lat 1800-1937, 20 j.a. 9.2Rejestry ruchu naturalnego (Standesamtssachen, duplikaty ksiąg metrykalnych z Kołczygłów, Łubna, Słosinka, Młocic, Przeradz, Nożyna, Pomysk Wielki, Tuchomie, Jasień, Somino, z lat 1800-1874, 17 j.a. 10. Testamenty (Erbrechtsregister, IV-VI), testamenty, z lat 1850-1940, 3767 j.a. w układzie alfabetycznym 11. Prawo rodzinne (Familienrechtsregister, VII-XII), opieka nad małoletnimi, poświadczenia o spadkach, wykluczenia z dziedziczenia, z lat 1861-1937, 279 j.a. 12. Księgi gruntowe (Grundbücher), księgi hipoteczne dóbr szlacheckich z założone w 1778 roku (7 j.a.), księgi gruntowe z lat 1936-1944, 170 j.a. 12.1. księgi Sądu Landwójtowskiego 12.2. w układzie alfabetycznym 13. Akta gruntowe (Grundbuchakten), akta hipoteczno-gruntowe, załączniki do tych akt, z lat 1705-1944, 5393 j.a. w układzie alfabetycznym 14. Zagrody dziedziczne (Erbhofakten, EhR), akta zagród dziedzicznych, ich ustanowienie, z lat 1934-1944, 647 j.a. w układzie alfabetycznym 15. Rejestry towarzystw, firm itd. (Genossenschaftsregister, GnR), spółki elektryczne, firmy, Bank Polski i Kasa Polska w Bernsdorf (1910-1939, 2 j.a.), z lat 1888-1944, 30 j.a. Liczba jednostek w zespole: 11833
65/148/0 Sąd Obwodowy w Goleniowie [1711-1879] 1879-1945 0 rozwiń
1. Administracja ogólna, organizacja prac w sądzie, prowadzenie rejestrów sądowych, ksiąg gruntowych, wykonywanie przepisów prawa karnego i cywilnego, 34 j.a. z lat 1831-1945. 2. Procesy cywilne i karne, sprawy dotyczące sporów własnościowych jak też procesy o charakterze kryminalnym (kradzież , napady), 38 j.a. z lat 1844-1945. 3. Hipoteka, akta hipoteczno gruntowe, 200 j.a. z lat 1733-1944. 4. Testamenty, dotyczą osób wszystkich klas społecznych Goleniowa i miejscowości podległych jurysdykcji sądu, 2097 j.a. z lat 1711-1945. Poszczególne sprawy testamentowe według nazwisk: na literę A, 23 j.a. z lat 1743-1937, na literę B, 230 j.a. z lat 1750-1945, na literę C, 13 j.a. z lat 1780-1936 , na literę D, 65 j.a. z lat 1777-1945, na literę E, 34 j.a. z lat 1787-1939, na literę F, 63 j.a. z lat 1782-1944, na literę G, 149 j.a. z lat 1788-1943, na literę H 178 j.a. z lat 1763-1945, na literę J, 29 j.a. z lat 1775-1942, na literę K, 204 j.a. z lat 1745-1945, na literę L, 84 j.a. z lat 1767-1945, na literę M, 147 j.a. z lat 1777-1945, na literę N, 33 j.a. z lat 1781-1943, na literę O, 7 j.a. z lat 1853-1936, na literę P, 101 j.a. z lat 1788-1944, na literę Q, 9 j.a. z lat 1855-1864, na literę R, 142 j.a. z lat 1711-1944, na literę S, 279 j.a. z lat 1780-1945, na literę T, 86 j.a. z lat 1783-1945, na literę U, 14 j.a. z lat 1774-1945, na literę V, 30 j.a. z lat 1763-1941, na literę W, 119 j.a. z lat 1782-1943, na literę Z, 58 j.a. z lat 1746-1945. 5. Duplikaty ksiąg metrykalnych, rejestracja ruchu naturalnego ludności wyznania ewangelickiego z następujących miejscowości: Hammer (Babigoszcz), Basenthin (Bodzęcin), Beverdick (Biebrówek), Lüttmannhagen (Budzieszewice), Dischenhagen (Dzisna), Gollnow (Goleniów), Honigkaten (Grzybnica), Kantreck (Łożnica), Harmsdorf (Niewiadomo), Zebbin (Sibin), Königsmühl (Szumiąca), Schwanteshagen (Świętoszewo), Siegelkow (Żychlikowo), jak też wyznania mojżeszowego z Gollnow (Goleniów), 12 j.a. z lat 1806-1874. 6. Rejestry spółek, dotyczące spółek rolniczych, elektryfikacyjnych oraz kas oszczędnościowych, 5 j.a. z lat 1908-1944. Liczba jednostek w zespole: 2386
65/149/0 Sąd Obwodowy w Gryficach [1699] 1879-1945 0 rozwiń
1. Generalia dotyczące spraw organizacji pracy biurowej 1930-1936; sygn.1; 1 j.a.; 2. Procesy cywilne 1833-1867; sygn. 2-25; 24 j.a. - spory o prawo własności ziemi, spory granicznych, spory o wyrządzone szkody 3. Duplikaty ksiąg metrykalnych 1839-1874; sygn. 26-36; 11 j.a. 4. Księgi i akta hipoteczno –gruntowe oraz recesy separacyjne 1714-1939; sygn. 36-83; 48 j.a. 5. Rejestr spółek – cukrownia w Gryficach 1927-1944; sygn. 85-87; 3 j.a. 6. Testamentu pastora Johanna F. Meissner z lat 1821-1830; sygn. 88; 1 j.a. 7. Księgi gruntowe dla miejscowości powiatu gryfickiego 1699-1945; sygn. 89-136, 139-142; 52 j.a. 8. Akta Sądu Zagród Dziedzicznych dla miejscowości Łopianów i Mechowo z lat 1934-1944; sygn. 137-138; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 142
65/150/0 Sąd Obwodowy w Kamieniu Pomorskim 1612-1941 0 rozwiń
1.Księgi hipoteczne, m.in. miasta Kamienia Pomorskiego 1745-1941; 79 j.a. 2.Akta hipoteczno-gruntowe 1666-1922; 331 j.a. 3.Listy hipoteczne 1612-1916; 94 j.a. 4.Recesy i separacje 1770-1936; 17 j.a. Liczba jednostek w zespole: 521
Wyświetlanie 121 do 150 z 1 758 wpisów.