Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
33/818/0 Tarnowskie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie 1994-2008 [2009] 0 Unroll
Number of units in the group: 127
33/819/0 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowie 1993-1994 0 Unroll
Number of units in the group: 9
33/820/0 Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Brzostku 1895-1917 0 Unroll
Number of units in the group: 1
33/821/0 Kuratorium Oświaty w Tarnowie [1964]1990-1998[1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 1788
33/822/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Olszynach 1890-1915 0 Unroll
Number of units in the group: 2
Showing 821 to 825 of 825 entries.