Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
55/571/0 Urząd Stanu Cywilnego Rogoźno - obwód wiejski 1874 - 1903 6585 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1874-1903; 30 j.a. Księgi małżeństw z lat 1874-1903; 30 j.a. Księgi zgonów z lat 1874-1903; 30 j.a. Wtóropisy: 90 j.a. Skorowidz z lat 1874-1890; 1 j.a. Number of units in the group: 181
55/572/0 Urząd Stanu Cywilnego Ryczywół 1874 - 1945 4815 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1875-1883, 1885-1916; 41 j.a. Księgi małżeństw z lat 1874-1888, 1896, 1899-1920, 1923. 1930; 41 j.a. Księgi zgonów z lat 1874-1880, 1882-1883; 1921-1935; 10 j.a. Wtóropisy: 48 j.a. Number of units in the group: 140
55/573/0 Urząd Stanu Cywilnego Ludomy 1875 - 1935 0 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1875-1914; 32 j.a. Księgi małżeństw z lat 1875-1935; 42 j.a. Księgi zgonów z lat 1875-1935; 43 j.a. Wtóropisy: 182 j.a. Number of units in the group: 299
55/574/0 Urząd Stanu Cywilnego Szamocin - obwód miejski 1874 - 1935 0 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1874-1915; 43 j.a. Księgi małżeństw z lat 1874-1935; 52 j.a. Księgi zgonów z lat 1874-1935; 62 j.a. Skorowidze z lat 1874-1925; 5 j.a. Wtóropisy z lat 1874-1911; 115 j.a. Number of units in the group: 277
55/575/0 Urząd Stanu Cywilnego Szamocin - obwód wiejski 1874 - 1935 0 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1874-1911; 38 j.a, Księgi małżeństw z lat 1874-1935; 56 j.a. Księgi zgonów z lat 1875-1935; 47 j.a. Skorowidze z lat 1874-1925; 5 j.a. Wtóropisy z lat1874-1933; 115 j.a. Number of units in the group: 261
55/576/0 Urząd Stanu Cywilnego Trzcianka - obwód miejski 1874 - 1945 16105 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1874-1916; 43 j.a. Księgi małżeństw z lat 1874-1935; 50 j.a. Księgi zgonów z lat 1874-1934; 50 j.a. Wtóropisy urodzeń z roku 1945; 1 j.a. Wtóropisy małżeństw z lat 1939-1940, 1945; 3 j.a. Wtóropisy zgonów z lat 1939-1940, 1945; 4 j.a. Number of units in the group: 151
55/577/0 Urząd Stanu Cywilnego Trzcianka - obwód wiejski 1874 - 1934 12335 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1874-1885, 1887-1916; 42 j.a. Księgi małżeństw z lat 1874-1934; 46 j.a. Księgi zgonów z lat 1874-1884, 1887-1921, 1930-1934; 43 j.a. Number of units in the group: 131
55/578/0 Urząd Stanu Cywilnego Biała 1874 - 1945 10216 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1874-1915; 36 j.a. Księgi małżeństw z lat 1874-1936; 44 j.a. Księgi zgonów z lat 1874-1936; 45 j.a. Wtóropisy z lat 1939-1945; 6 j.a. Number of units in the group: 155
55/579/0 Urząd Stanu Cywilnego Kuźnica Czarnkowska 1874 - 1945 7614 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1874-1915; 40 j.a. Księgi małżeństw z lat 1874-1935; 49 j.a. Księgi zgonów z lat 1874-1935; 48 j.a. Wtóropisy z roku 1945; 3 j.a. Number of units in the group: 140
55/580/0 Urząd Stanu Cywilnego Runowo 1874 - 1923 7529 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1874-1910; 34 j.a. Księgi małżeństw z lat 1874-1923; 36 j.a. Księgi zgonów z lat 1874-1923; 35 j.a Wtóropisy: 18 j.a. Number of units in the group: 123
55/581/0 Urząd Stanu Cywilnego Siedlisko 1882 - 1945 5258 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1882-1891, 1893-1894, 1896-1915: 24 j.a. Księgi małżeństw z lat 1882-1892, 1894-1936; 40 j.a. Księgi zgonów z lat 1882-1936; 40 j.a. Wtóropisy: 7 j.a. Number of units in the group: 111
55/582/0 Urząd Stanu Cywilnego Zielonowo 1874 - 1932 8391 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1874-1914; 35 j.a. Księgi małżeństw z lat 1874-1932; 37 j.a. Księgi zgonów z lat 1874-1930; 36 j.a. Wtóropisy: 22 j.a. Number of units in the group: 130
55/583/0 Urząd Stanu Cywilnego Ujście 1874 - 1912 0 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1874-1899, 1902-1907, 1909-1910, 1912; 36 j.a. Księgi małżeństw z lat 1874-1875, 1877-1880, 1882-1893, 1896-1900, 1902-1908, 1910, 1912; 32 j.a. Księgi zgonów z lat 1874-1875, 1877-1880, 1884, 1886, 1888-1890, 1892-1896, 1899-1903, 1906-1912; 28 j.a. Number of units in the group: 96
55/584/0 Urząd Stanu Cywilnego Jabłonowo 1874 - 1894 0 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1874-1894; 21 j.a. Księgi małżeństw z lat 1875-1894; 20 j.a. Księgi zgonów z lat 1874-1894; 21 j.a. Number of units in the group: 62
55/585/0 Urząd Stanu Cywilnego Mirosław Ujski 1874 - 1883 0 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1874-1883; 10 j.a. Księgi małżeństw z lat 1874-1883;10 j.a. Księgi zgonów z lat 1874-1883; 10 j.a. Number of units in the group: 30
55/586/0 Urząd Stanu Cywilnego Golce 1881 - 1937 0 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1894-1895, 1889, 1902, 1909, 1912-1917; 11 j.a. Księgi małżeństw z lat 1885, 1898, 1902, 1905, 1907, 1909, 1912-1918, 1920-1921, 1928, 1930, 1937; 18 j.a. Księgi zgonów z lat 1881, 1898, 1902, 1912-1921, 1924, 1930, 1934; 16 j.a. Number of units in the group: 45
55/587/0 Urząd Stanu Cywilnego Krępsko 1884 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1897, 1900, 1909, 1911-1914, 1916-1917; 9 j.a. Księgi małżeństw z lat 1884, 1893-1894, 1897, 1904, 1909, 1912-1914, 1916-1918, 1920-1922, 1929-1930; 17 j.a. Księgi zgonów z lat 1884, 1893, 1897-1898, 1904, 1912-1914, 1916-1917, 1920-1922, 1926, 1928,1934; 16 j.a. Number of units in the group: 42
55/588/0 Urząd Stanu Cywilnego Lubno 1875 - 1931 0 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1877, 1887, 1891, 1894, 1904-1905, 1912-1914, 1916-1917; 11 j.a. Księgi małżeństw z lat 1875, 1886, 18891, 1894, 1904-1905, 1911-1914, 1916-1921, 1924, 1927-1931; 22 j.a. Księgi zgonów z lat 1875, 1886-1887, 1891, 1894, 1904, 1911-1914, 1916-1918, 1920-1921, 1924, 1930; 17 j.a. Number of units in the group: 50
55/589/0 Urząd Stanu Cywilnego Łubianka 1875 - 1930 0 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1875-1876, 1881, 1883, 1894, 1897, 1904, 1912-1914, 1916-1917; 12 j.a. Księgi małżeństw z lat 1875, 1877, 1891, 1894-1898, 1904, 1912-1914, 1916-1921, 1928, 1930; 20 j.a. Księgi zgonów z lat 1875, 1881, 1885, 1894-1895, 1897, 1904, 1907, 1912-1914, 1916-1918, 1920-1921, 1930; 17 j.a. Number of units in the group: 49
55/590/0 Urząd Stanu Cywilnego Nakielno 1885 - 1931 0 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1894-1895, 1912-1914, 1916-1917; 7 j.a. Księgi małżeństw z lat 1912-1914, 1916-1917, 1920-1921, 1924,1930; 9 j.a. Księgi zgonów z lat 1885, 1891, 1912-1914, 1916-1917, 1920-1921, 1923, 1929-1931; 13 j.a. Number of units in the group: 29
Showing 581 to 600 of 1,095 entries.