Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
55/173/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Zgoda" w Hucie Szklanej 1950 - 1957 0 Unroll
Akta organizacyjne i likwidacyjne lat 1951-1957; 1 j.a. Protokóły zebrań członków z lat 1950-1957; 1 j.a. Plany, sprawozdania z lat 1951-1957; 2 j.a. Księgi ewidencji członków z lat 1950-1955; 1 j.a. Księgi inwentarzowe z lat 1955-1956; 2 j.a. Number of units in the group: 7
55/174/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Przyszłość" w Kołądku 1955 0 Unroll
Plan gospodarczy z 1955 roku; 1 j.a. Number of units in the group: 1
55/175/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Zwycięstwo" w Marianowie 1954 - 1961 0 Unroll
Akta organizacyjne i likwidacyjne z lat 1954-1957; 1 j.a. Plany, sprawozdania, bilanse z lat 1956-1961; 2 j.a. Księga ewidencji członków z roku 1956; 1 j.a. Księga rozliczeń z pracującymi z roku 1958; 1 j.a. Księga inwentarzowa z lat 1956-1958; 1 j.a. Number of units in the group: 6
55/176/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Stanisława Staszica w Motylewie 1954 - 1957 0 Unroll
Akta organizacyjne i likwidacyjne z lat 1954-1956; 1 j.a. Plany, sprawozdania, bilanse z lat 1954-1957; 2 j.a. Księga ewidencji członków z lat 1954-1957; 1 j.a. Księga rozliczeń z pracującymi z roku 1956; 1 j.a. Księga inwentarzowa z roku 1956; 1 j.a. Number of units in the group: 6
55/177/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "22 Lipca" w Radolinie 1954 - 1959 0 Unroll
Akta organizacyjne i likwidacyjne z lat 1954-1956; 1 j.a. Plany, sprawozdania, bilanse z lat 1956-1959; 2 j.a. Księga ewidencji członków z roku 1956; 1 j.a. Księga rozliczeń z pracującymi z roku 1956; 1 j.a. Księga inwentarzowa z roku 1956 1 j.a. Number of units in the group: 6
55/178/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Przełom" w Rudce 1953 - 1959 0 Unroll
Akta organizacyjne i likwidacyjne z lat 1954-1959; 1 j.a. Plany, sprawozdania, bilanse z lat 1954-1959; 2 j.a. Księga ewidencji członków z lat 1953-1955; 1 j.a. Księga rozliczeń z pracującymi z lat 1956-1959; 1 j.a. Księga inwentarzowa z roku 1956; 1 j.a. Number of units in the group: 5
55/179/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Wiosna" w Rychliku 1956 - 1958 0 Unroll
Akta organizacyjne i likwidacyjne, plany, sprawozdania z lat 1956-1957; 1 j.a. Księga ewidencji członków z lat 1956-1957; 1 j.a. Księga rozliczeń z pracującymi z lat 1957-1958; 1 j.a. Number of units in the group: 3
55/180/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Jutrzenka" w Stobnie 1956 - 1959 0 Unroll
Akta organizacyjne i likwidacyjne, plany, sprawozdania z lat 1956-1959; 1 j.a. Księga ewidencji członków z roku 1956; 1 j.a. Księga rozliczeń z pracującymi z lat 1957-1958; 1 j.a. Księga inwentarzowa z roku 1956; 1 j.a. Number of units in the group: 4
55/181/0 Okręgowa Spółdzielnia Hodowlano-Mięsna "Samopomoc Chłopska" w Trzciance [1945] 1946 - 1951 0 Unroll
Rejestracja i likwidacja spółdzielni, statut z lat 1946-1951; 2 j.a. Protokóły posiedzeń walnych, zarządu i rady nadzorczej z lat [1945]1946-1950; 7 j.a. Korespondencja z lat 1947-1949; 1 j.a. Number of units in the group: 10
55/182/0 Spółdzielnia "Autotransport" w Czarnkowie 1946 - 1951 0 Unroll
Rejestracja i likwidacja spółdzielni z lat 1946-1951; 3 j.a. Protokóły zebrań członków i zarządu z lat 1946-1950; 3 j.a. Plany, sprawozdania, bilanse z 1946-1951; 4 j.a. Dzienniki i księgi główne z lat 1946-1950; 5 j.a. Number of units in the group: 15
55/183/0 Spółdzielnia Pracy Remontowo-Budowlana w Czarnkowie 1952 - 1960 0 Unroll
Akta organizacyjne i likwidacyjne, protokoły pokontrolne, protokoły posiedzeń z lat 1952-1960; 20 j.a. Plany, sprawozdania, bilanse z lat 1953-1960; 10 j.a. Kosztorysy i projekty z lat 1955-1956; 3 j.a. Dokumentacja niearchiwalna: akta osobowe z lat 1953-1957; 8 j.a. Number of units in the group: 33
55/184/0 Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli w Pile 1950 - 1970 0 Unroll
Przepisy i zarządzenia z lat 1954-1970; 2 j.a. Sprawozdania statystyczne z lat 1950-1970; 19 j.a. Plany pracy i sprawozdania dydaktyczne z lat 1950-1970; 16 j.a. Sprawy uczniowskie z lat 1950-1970; 3 j.a. Arkusze ocen z lat 1951-1970; 20 j.a. Egzaminy z lat 1951-1970; 22 j.a. Protokoły posiedzeń rady pedagogicznej z lat 1950-1969; 18 j.a. Sprawy osobowe z lat 1950-1970; 6 j.a. Sprawy budżetowe z lat 1956-1969; 21 j.a. Komitet Rodzicielski z lat 1960-1969; 2 j.a. Organizacja harcerska z lat 1965-1968; 1 j.a. Dokumentacja niearchiwalna: akta osobowe uczennic z lat 1955-1970; 2 j.a. Number of units in the group: 130
55/185/0 Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Pile 1962 - 1972 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej z lat 1962-1972; 6 j. a Organizacja i likwidacja szkoły, zarządzenia z lat 1962-1972; 4 j. a. Plany i sprawozdania z działalności z lat 1962-1972; 3 j. a. Sprawy budżetowe z lat 1962-1972; 2 j. a. Współpraca z innymi instytucjami z lat 1963-1969; 1 j. a. Majątek szkoły z lat 1963-1972; 2 j. a. Kontrole i hospitacje z lat 1963-1972; 6 j. a. Inwestycje i remonty z lat 1964-1969; 1 j. a. Przepisy dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej z lat 1962-1971; 2 j. a. Egzaminy z lat 1966-1972; 4 j. a. Wykazy uczniów, samorząd szkolny, organizacje szkolne z lat 1962-1972; 5 j. a. Komitet Rodzicielski z lat 1962-1972; 2 j. a Dokumentacja niearchiwalna: akta osobowe nauczycieli i personelu szkoły, protokoły egzaminów dojrzałości i arkusze ocen z lat 1962-1972; 12 j. a. Number of units in the group: 38
55/186/0 vacat - Zbiór szczątków zespołów Powiatowego Archiwum Państwowego w Pile 0 Unroll
Number of units in the group: 0
55/186/1 vacat - Inspekcja Przemysłowa w Pile 0 Unroll
Number of units in the group: 0
55/186/2 vacat - Spółdzielczy Bank Nadnotecki w Chodzieży 0 Unroll
Number of units in the group: 0
55/187/0 Szkoła Ogólnokształcąca dla Wojskowych Nr 128 w Pile 1955 - 1962 0 Unroll
Przepisy i zarządzenia z lat 1955-1962; 1 j.a. Plany pracy i sprawozdania z lat 1955-1962; 2 j.a. Arkusze ocen z lat 1955-1962; 27 j.a. Egzaminy z lat 1956-1962; 9 j.a. Protokoły posiedzeń rady pedagogicznej z lat 1955-1962; 2 j.a. Sprawy osobowe z lat 1955-1959; 1 j.a. Dokumentacja niearchiwalna: świadectwa szkolne i pracy uczniów i pracowników z lat 1955-1962 roku; 2 j.a. Number of units in the group: 42
55/188/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pile [1949]1950 - 1951 0 Unroll
Wydział Ogólny z lat [1949]1950-1951; 6 j. a. Referat Kadr z roku 1950; 1 j. a. Referat Społeczno-Administracyjny z lat [1947]1950-1951; 15 j. a. Wydział Rolnictwa z lat 1950-1951; 3 j. a. Referat Przemysłu z lat 1950-1951; 1 j. a. Referat Handlu z lat [1949]1950-1951; 10 j. a. Referat Kultury i Sztuki z roku 1950; 1 j. a., Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1950-1951; 1 j. a. Wydział Odbudowy z lat [1949]1950; 1 j. a. Refera Pracy i Pomocy Społecznej z lat [1949]1950-1951; 7 j. a. Powiatowy Związek Samorządowy z roku 1950; 1 j. a. Referat Samorządowo - Inspekcyjny z lat [1949]1950-1951; 6 j. a. Referat Ochrony przed pożarami i innymi klęskami z roku 1950; 1 j. a. Number of units in the group: 54
55/189/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Trzciance [1947]1951 - 1973 0 Unroll
Wydział Ogólny, Organizacyjny, Organizacyjno-Prawny i Prezydialny, w tym Referat Kadr z lat [1950]1951-1973; 247 j. a. Wydział Finansowy z lat 1951-1963; 36 j. a. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1952-1973; 129 j. a. Wydział Oświaty z lat 1951-1958; 16 j. a. Inspektorat Oświaty z lat [1950]1951-1962; 15 j. a. Wydział Oświaty i Kultury z lat 1952-1965; 20 j. a. Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1953-1969; 21 j. a. Wydział Komunikacji z lat 1952-1963; 12 j. a. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa z lat [1947]1951-1964; 278 j. a. Powiatowy Zarząd Rolnictwa z lat 1954-1958; 6 j. a. Wydiał Skupu z lat 1951-1967; 17 j. a. Referat i Wydział Handlu z lat 1951-1955; 6 j. a. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1952-1972; 241 j. a. Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska z lat 1969-1973; 22 j. a. Powiatowy Zespół Urbanistyczny z lat 1965-1973; 19 j. a. Referat Pracy i Pomocy Społecznej z lat [1950]1951-1952; 7 j. a. Wydział Zatrudnienia z lat 1971-1973; 5 j. a. Komisja do Walki ze Spekulacją z lat 1954-1964; 4 j. a. Referat Społeczno - Administracyjny z lat [1950]1951-1953; 3 j. a. Number of units in the group: 1099
55/190/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chodzieży 1950 - 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 173
Showing 181 to 200 of 1,095 entries.