Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
55/191/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czarnkowie 1951 - 1973 0 Unroll
Sesje rady z lat 1960-1971, 12 j.a. Posiedzenia prezydium rady z lat 1953-1973, 18 j.a. Posiedzenia komisji rady i innych organów z lat 1955-1973, 23 j.a. Uchwały rady i prezydium z lat 1954-1973,6 j.a. Spotkania radnych z wyborcami z lat 1963-1973,2 j.a. Plany i sprawozdania z działalności z lat1951-1972, 6 j.a. Budżet i sprawozdania finansowe z lat1951-1973, 33 j.a. Gospodarka komunalna z lat 1952-1958, 4 j.a. Number of units in the group: 104
55/192/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krzyżu 1950 - 1972 0 Unroll
Organy kolegialne z lat 1950-1972; 108 j.a. Sprawy organizacyjne z lat 1950-1961; 4 j.a. Sprawy wyborcze z lat 1961-1965; 3 j.a. Plany i sprawozdania z działalności z lat 1951-1972; 9 j. a. Sprawy społeczno-administracyjne z lat 1958-1960; 2 j.a. Budżet i sprawozdania finansowe z lat 1950-1973; 36 j.a. Gospodarka komunalna z lat 1951-1969; 24 j.a. Sprawy rolne z lat 1951-1968; 10 j.a. Number of units in the group: 196
55/193/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pile [1946]1950 - 1973[1974] 0 Unroll
Organy kolegialne z lat [1946] 1950 - 1973; 257 j.a. Sprawy organizacyjno-prawne, sprawozdawcze i kontrolne, zatrudnienie z lat [1949] 1950 - 1973; 45 j.a. Budżet i finanse z lat 1951 - 1973 [1974]; 48 j.a. Sprawy społeczno-administracyjne z lat [1946] 1950 -1973; 54 j.a. Oświata z lat [1949] 1950 - 1970; 71 j.a. Kultura z lat 1950 - 1972; 67 j.a. Kultura fizyczna z lat 1953 - 1955; 4 j.a. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa z lat [1948] 1950 - 1972; 148 j.a. Rolnictwo i leśnictwo z lat 1950 - 1952; 5 j.a. Przemysł, handel, usługi z lat 1951 - 1969; 107 j.a. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego z lat[1949] 1950 - 1969; 202 j.a. Zdrowie i opieka społeczna z lat 1952 - 1973; 20 j.a. Architektura i budownictwo z lat 1950 -1973; 30 j.a. Number of units in the group: 1058
55/194/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Trzciance 1950 - 1969 0 Unroll
Sesje MRN z lat 1950-1969; 6 j.a. Posiedzenia Prezydium MRN z lat 1951-1969; 6 j.a. Uchwały Prezydium MRN z lat 1956-1960; 1 j.a. Number of units in the group: 13
55/195/0 Akta gminy Biała 1948 - 1953 0 Unroll
Number of units in the group: 8
55/196/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czarnkowie 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 78
55/197/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hucie 1954 - 1968 0 Unroll
Number of units in the group: 7
55/198/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kruszewie 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 62
55/199/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białej 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 113
55/200/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dzierżążnie Wielkim 1954 - 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 36
55/201/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hucie Szklanej 1954 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 17
55/202/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jędrzejewie [1951]1954 - 1971 0 Unroll
Number of units in the group: 53
55/203/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzyżu 1959 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 74
55/204/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuźnicy Czarnkowskiej 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 64
55/205/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łukaczu Małym 1955 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 8
55/206/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ługach Ujskich 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 45
55/207/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niekursku 1954 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 15
55/208/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi 1954 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 4
55/209/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowych Dworach 1955 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 6
55/210/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedlisku 1954 - 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 52
Showing 201 to 220 of 1,095 entries.