Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
716/3/10 Koło b. Żołnierzy 2. D.S.P. w Szwajcarii 1953-2010 0 Unroll
Dokumenty działalności, druki ulotne, korespondencja, zaproszenia na organizowane uroczystości i wydarzenia. Number of units in the group: 0
716/3/11 Komisja Skarbu Narodowego w Szwajcarii 1950-1989 0 Unroll
Dokumenty działalności, spisy członków, okólniki, odezwy, blankiety znaków skarbowych. Number of units in the group: 0
716/3/12 Komitet Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 1961-1971 0 Unroll
Maszynopisy tłumaczeń na język francuski zeznań Polaków represjonowanych podczas II Wojny Światowej, składanych przed sądami w Polsce. Number of units in the group: 0
716/3/13 Komitet Odrodzenia Demokracji w Polsce „Solidarność-Niepodległość” w Szwajcarii 1989-2009 0 Unroll
Dokumenty działalności, druki ulotne, korespondencja. Number of units in the group: 0
716/3/14 Komitet Organizacji Polskich w Zurychu 1948-1974 0 Unroll
Dokumenty działalności, zaproszenia na imprezy kulturalno-okolicznościowe, koncerty, spotkania świąteczne itd. Number of units in the group: 0
716/3/15 Komitet Pomocy [Opieki] nad Studiami Polaków w Szwajcarii 1946-1950 0 Unroll
Korespondencja w sprawie udzielania pomocy finansowej, podania studentów o pomoc, zestawienia finansowe wydatków poniesionych w ramach udzielanej pomocy, listy uchodźców cywilnych, którym udzielono zasiłków. Number of units in the group: 0
716/3/16 Konsulat – Ambasada Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 1960-1970 0 Unroll
Korespondencja Konsulatu, m.in. w sprawach wydawania paszportów, wnioski o wydanie paszportu, fotografie. Number of units in the group: 0
716/3/17 Kooperatywa Intelektualna Polsko-Szwajcarska 1920-1939 0 Unroll
Karty-deklaracje członkowskie. Number of units in the group: 0
716/3/18 Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Solurze 1933-2000 0 Unroll
Dokumenty organizacyjne, statut, korespondencja w sprawie utworzenia Muzeum, sprawy finansowe, zaproszenia na wystawy, programy imprez kulturalnych, spisy muzealiów, materiały reklamowo-informacyjne na temat Muzeum, materiały dotyczące budowy pomnika Tadeusza Kościuszki w Solurze, m.in. projekty konkursowe pomnika, plan jego usytuowania Number of units in the group: 0
716/3/19 Muzeum Polski Współczesnej w Rapperswilu 1936-1951 0 Unroll
Dokumenty finansowe, sprawozdania rachunkowe, korespondencja w sprawie utworzenia i kompletowania muzeum polskiej sztuki współczesnej. Number of units in the group: 0
716/3/20 Muzeum Polskie w Rapperswilu 1975-2016 0 Unroll
Dokumenty działalności, sprawozdania, karty pocztowe, sztychy, fotografie i korespondencja. Number of units in the group: 0
716/3/21 Partnerschaft mit Dąbrowica – Stowarzyszenie Polsko-Szwajcarskie Dąbrowica dla Lubelszczyzny 1991-2015 0 Unroll
Dokumenty organizacyjne, statuty, sprawozdania z zebrań, dokumenty finansowe, korespondencja, fotografie oraz przedmioty. Number of units in the group: 0
716/3/22 Polska Fundacja Kultury LIBERTAS 1978-2000 0 Unroll
Dokumenty finansowe, dokumenty działalności, korespondencja. Number of units in the group: 0
716/3/23 Polska Misja Katolicka w Marly 1950-1990 0 Unroll
dokumenty działalności, dokumenty finansowe, korespondencja. Number of units in the group: 0
716/3/24 Polski Instytut Naukowy dla Spraw Federacji Europejskiej – POLFEROP 1947 - 1955 0 Unroll
Dokumenty organizacyjne, protokoły zebrań, dokumenty finansowe. Number of units in the group: 0
716/3/25 Polski Komitet Obchodu Tysiąclecia Chrztu Polski w Szwajcarii 1963-1967 0 Unroll
Dokumenty organizacyjne, statut, protokół posiedzenia założycielskiego, protokoły zebrań, listy ofiarodawców, blankiety przekazów pocztowych, korespondencja z darczyńcami, zaproszenia do udziału w uroczystościach milenijnych. Number of units in the group: 0
716/3/26 Polski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny 1939-1941 0 Unroll
Dokumenty działalności, druki informacyjne, korespondencja. Część materiałów jest w postaci fotokopii. Number of units in the group: 0
716/3/27 Polskie Archiwum Wojenne we Fryburgu 1916 0 Unroll
Dokumenty działalności, zaproszenia na odczyty. Number of units in the group: 5
716/3/28 Polskie Katolickie Stowarzyszenie Uniwersyteckie VERITAS w Szwajcarii 1947-1956 0 Unroll
Dokumenty organizacyjne, statuty, sprawozdania z działalności, listy imienne członków, korespondencja. Część dokumentów w postaci fotokopii. Number of units in the group: 0
716/3/29 Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie w Szwajcarii 1962-1976 0 Unroll
Dokumenty organizacyjne, sprawozdania z walnych zgromadzeń, protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, listy członków, korespondencja, zaproszenia na organizowane imprezy kulturalne. Towarzystwo wydawało „Komunikat”. W zbiorach bibliotecznych Fundacji AHP znajduje się numer z 1963 r. Number of units in the group: 0
Showing 61 to 80 of 130 entries.