Działalność społeczna: w latach 1919-1922 w Polsce i St. Zjednoczonych: w Polskim Białym Krzyżu (P.B.K.) [sygn. 3862-3963]

Sygnatura
2/100/0/9.4
Daty skrajne
1918 - 1931
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 61 do 80 z 102 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/9.4/3922 Sekcja Instytucji im. H. Paderewskiej, korespondencja J. Rembielińskiej 1920 0
2/100/0/9.4/3923 Sekcja Instytucji im. H. Paderewskiej. Korespondencja; patrz t.1708 1921-I 1922 0
2/100/0/9.4/3924 Korespondencja z życzeniami XII 1920-I 1922 0
2/100/0/9.4/3925 Sprawa założenia "Domu Żołnierza". Korespondencja, szkic urządzenia Gospody Żołnierskiej VIII-X 1919 0
2/100/0/9.4/3926 Sekcja Instytucji im. H. Paderewskiej. "Ognisko im. H. Paderewskiej" (dla żołnierzy). Umowa o najem lokalu, spis inwentarza, sprawozdania rachunkowe XI 1919-XI 1920 0
2/100/0/9.4/3927 "Koło Opieki nad Żołnierzem 5 Pułku Piechoty Legionów". Statut, sprawozdania, protokół, korespondencja IX 1920-XI 1921 0
2/100/0/9.4/3928 Sekcja Instytucji im. H. Paderewskiej. Dom Ozdrowieńców Wojskowych im. I. i H. Paderewskich w Skolimowie. Sprawozdania rachunkowe 1920 0
2/100/0/9.4/3929 Koło Opieki nad Rodzinami Żołnierzy w Warszawie I-II 1920 0
2/100/0/9.4/3930 Koło Opieki nad Rodzinami Żołnierzy w Warszawie (Pokwitowania) III -V 1920 0
2/100/0/9.4/3931 Koło Opieki nad Rodzinami Żołnierzy w Warszawie (Pokwitowania) IV-V 1920 0
2/100/0/9.4/3932 Koło Opieki nad Rodzinami Żołnierzy w Warszawie (Pokwitowania) V-VI 1920 0
2/100/0/9.4/3933 Koło Opieki nad Rodzinami Żołnierzy w Warszawie (Pokwitowania) VI-VII 1920 0
2/100/0/9.4/3934 Sprawa otwarcia pracowni bakteriologicznej w Polsce. Korespondencja 1920 0
2/100/0/9.4/3935 Sekcja Instytucji im. H. Paderewskiej. Szpital im. H. Paderewskiej: sprawozdania, wykazy, bilanse, korespondencja 1919-1921 0
2/100/0/9.4/3936 Sekcja Instytucji im. H. Paderewskiej. Szpital im. H. Paderewskiej: protokóły, sprawozdania I 1920-1921 0
2/100/0/9.4/3937 Szpital Polskiego Białego Krzyża im. H. Paderewskiej: zapotrzebowania, pokwitowania VI 1919-I 1920 0
2/100/0/9.4/3938 Szpital im. Heleny Paderewskiej. Rozkaz pochwalny, korespondencja, wycinki IX-X 1921 0
2/100/0/9.4/3939 Korespondencja H. Paderewskiej ze Szpitalem Polskiego Białego Krzyża VII 1920-XI 1921 0
2/100/0/9.4/3940 Szwalnia Polskiego Białego Krzyża im. H. Paderewskiej. Sprawozdania finansowe, korespondencja XI 1919-II 1921 0
2/100/0/9.4/3941 "Towarzystwo Pomocy dla Inteligencji", sprawozdania i korespondencja 1920-1931 0
Wyświetlanie 61 do 80 z 102 wpisów.