Polskie partie polityczne, organizacje, stowarzyszenia i związki

Sygnatura
53/887/0
Liczba serii
194
Liczba skanów
44970
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Rada Powiatowa w Rawiczu 1935 - 1935 57
2 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Rada Powiatu Śrem 1933 - 1935 102
3 Kasyno w Poznaniu 1908 - 1908 20
4 Koło Obywatelskie - powiatu zachodnio-poznańskiego 1909 - 1928 97
5 Polski Komitet Wyborczy na powiat gostyński 1893 - 1903 0
6 Komitet Wyborczy na powiat obornicki 1885 - 1919 122
7 Dyrekcja Ligi Polskiej Powiatu Międzychodzkiego 1848 - 1849 110
8 Dyrekcja Miejscowa Ligi Polskiej w Niewierzu 1849 - 1849 8
9 Dyrekcja Ligi Polskiej Powiatu Babimojskiego 1848 - 1850 458
10 Narodowa Partia Robotnicza w Poznaniu 1929 - 1938 137
11 Obóz Wielkiej Polski w Nowym Tomyślu 1926 - 1933 50
12 Komitet Młodych Obozu Wielkiej Polski Dzielnicy Zachodniej w Poznaniu 1931 - 1931 28
13 Obóz Zjednoczenia Narodowego - Okręg Poznański 1937 - 1939 3334
14 Obóz Zjednoczenia Narodowego - Oddział Miejski w Rogoźnie 1938 - 1939 47
15 Powiatowa Rada Ludowa w Chodzieży 1918 - 1919 215
16 Rada Ludowa we Wronkach 1918 - 1920 45
17 Wielkopolska Partia Niepodległościowa w Poznaniu 1914 - 1914 19
18 Stronnictwo Narodowe - Zarząd Okręgowy w Poznaniu 1928 - 1939 2975
19 Związek byłych Działaczy Niepodległościowych w Niemczech 1918 - 1939 24
20 Związek Ludowo-Narodowy RP - Koło w Rogoźnie 1921 - 1924 194
21 Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Krzycku Wielkim 1918 - 1939 12
22 Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Lechlinie 1907 - 1927 73
23 Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Mądrem 1913 - 1938 144
24 Rada Naczelna Organizacji Ziemiańskich 1931 - 1931 174
25 Stowarzyszenie Burmistrzów na Województwo Poznańskie 1928 - 1933 249
26 Stowarzyszenie Chrześciańsko-Narodowe Nauczycielstwa Szkół Powszechnyc.h Zarząd Okręgowy w Poznaniu 1927 - 1939 995
27 Stowarzyszenie Chrześciańsko-Narodowe Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Koło w Rogoźnie 1927 - 1939 437
28 Kasa Przezorności Urzędników Firmy Wilhelm i Hugo Bracia Mueller, Mercyryzownia, Bielarnia, Farbiarnia, Wykończalnia i Tkalnia w Kaliszu Spółka Akcyjna 1918 - 1939 11
29 Stowarzyszenie Urzędników i Funkcjonariuszów Starostw Województwa Poznańskiego 1927 - 1929 552
30 Stowarzyszenie Mierniczych Przysięgłych RP - Oddział Wojewódzki w Poznaniu 1935 - 1939 75
31 Towarzystwo Techników Mierniczych w Poznaniu 1936 - 1938 69
32 Towarzystwo Zjednoczonych Murarzy we Wrześni 1922 - 1927 194
33 Zjednoczenie Zawodowe Polskie - Zarząd Okręgu w Poznaniu 1908 - 1939 954
34 Związek Drukarzy i Pokrewnych Zawodów Zjednoczenia Zawodowego Polskiego z siedzibą w Poznaniu 1922 - 1933 41
35 Polski Związek Zawodowy Drukarzy i Pokrewnych Zawodów na Rzeczpospolitą Polską w Poznaniu 1936 - 1938 35
36 Związek Zawodowy Kolejarzy Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Poznaniu 1926 - 1938 172
37 Zjednoczenie Kolejowców Polskich. Zarząd Oddziału we Wrześni 1933 - 1939 49
38 Związek Pracowników Drzewnych Zjednoczenia Zawodowego Polskiego 1933 - 1935 17
39 Związek Pracowników Umysłowych Zjednoczenia Zawodowego Polskiego 1929 - 1930 47
40 Filia Cukrownicza Zjednoczenia Zawodowego Polskiego we Wrześni 1922 - 1939 120
41 Filia Związku Robotników i Rzemieślników Zjednoczenia Zawodowego Polskiego we Wrześni 1928 - 1939 192
42 Związek Robotników i Rzemieślników Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Poznaniu 1920 - 1939 388
43 Związek Robotników Rolnych i Leśnych Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Poznaniu 1926 - 1937 258
44 Związek Robotników Rolnych i Leśnych Zjednoczenia Zawodowego Polskiego we Wrześni 1926 - 1937 154
45 Związek Zawodowy Metalowców Zjednoczenia Zawodowego Polskiego 1933 - 1933 7
46 Zrzeszenie Pracowników Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu 1931 - 1932 129
47 Związek Zawodowy Literatów Polskich - Oddział w Poznaniu 1939 - 1939 157
48 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Poznańskiego 0
49 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Ogniska w Rogoźnie 1932 - 1937 62
50 Związek Nauczycielstwa Polskiego Ognisko we Wrześni 1928 - 1937 162
51 Związek Niższych Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów Zarząd Okręgowy w Poznaniu 1929 - 1936 351
52 Związek Pracodawców na Obszar Województwa Poznańskiego w Poznaniu 1926 - 1939 563
53 Związek Zawodowy Pracowników Kupieckich, Przemysłowych, Bankowych i Biurowych w Polsce Oddział w Poznaniu 1933 - 1938 172
54 Wielkopolski Związek Ziemian RP w Poznaniu 1929 - 1938 141
55 Kółko Rolnicze w Biechowie 1912 - 1939 74
56 Kółko Rolnicze w Bzowie, pow. Świecie 1934 - 1939 166
57 Kółko Rolnicze w Ostrowie Kościelnym 1933 - 1937 41
58 Kółko Rolnicze w Chrzypsku Wielkim 1903 - 1917 89
59 Naczelna Organizacja Zjednoczonego Przemysłu i Rolnictwa Zachodniej Polski w Poznaniu 1928 - 1949 118
60 Polski Związek Zrzeszeń Własności Nieruchomej Miejskiej w Poznaniu 1937 - 1939 91
61 Towarzystwo Ogródków Działkowych we Wrześni 1928 - 1930 210
62 Towarzystwo Przemysłowców w Borku 1903 - 1917 498
63 Towarzystwo Przemysłowców w Jarocinie 1893 - 1894 202
64 Towarzystwo Przemysłowców Polskich w Kępnie 1933 - 1933 40
65 Towarzystwo Przemysłowców w Lesznie 1892 - 1903 189
66 Towarzystwo Przemysłowców w Poznaniu 1894 - 1898 124
67 Towarzystwo Przemysłowców w Strzelnie 1925 - 1939 144
68 Towarzystwo Przemysłowców we Wrześni 1866 - 1909 263
69 Towarzystwo Rolnicze Powiatu Ostrzeszowskiego w Kępnie 1855 - 1891 2284
70 Towarzystwo Rolnicze Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim 1935 - 1939 72
71 Towarzystwo Rolniczo-Przemysłowe dla powiatów: krobskiego, śremskiego, wschowskiego i kościańskiego 1860 - 1894 991
72 Towarzystwo Właścicieli Domów i Nieruchomości w Poznaniu 1937 - 1939 82
73 Kółko Rolnicze w Małocinie 1920 - 1938 121
74 Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolniczych w Poznaniu 1928 - 1928 42
75 Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolniczych na powiat Jarocin 1919 - 1939 783
76 Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolniczych w Środzie 1918 - 1939 28
77 Wielkopolski Związek Pszczelarzy. Oddział w Rogoźnie Wlkp. 1888 - 1939 116
78 Towarzystwo Pszczelarzy w Środzie 1925 - 1933 81
79 Towarzystwo Kupców w Środzie 1928 - 1939 103
80 Zrzeszenie Producentów Spirytusu w Poznaniu 1934 - 1939 195
81 Związek Obrony Przemysłu Polskiego w Poznaniu 1939 - 1939 278
82 Koło Towarzyskie w Poznaniu 1921 - 1939 64
83 Liga Lotnicza - Obwód Miejski i Powiatowy w Poznaniu 1949 - 1952 99
84 Liga Morska - Okręg w Poznaniu 1947 - 1950 31
85 Liga Morska i Kolonialna - Zarząd Okręgu Poznańskiego 1937 - 1938 231
86 Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej - Poznański Okręg Wojewódzki w Poznaniu 1933 - 1939 530
87 Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej - Koło Miejskie w RogoźnieWlkp. 1933 - 1939 61
88 Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej - Koło Miejscowe we Wrześni 1926 - 1938 93
89 Polski Czerwony Krzyż - Koło Młodzieży w Nekli 1934 - 1939 35
90 Polski Czerwony Krzyż - Oddział w Środzie 1919 - 1939 272
91 Towarzystwo Kolonii Wakacyjnych i Stacji Sanitarnych "Stella" w Poznaniu 1907 - 1935 388
92 Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Męskiego w Lesznie 1922 - 1935 325
93 Związek Harcerstwa Polskiego - Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1922 - 1934 467
94 Francuskie Biuro Uniwersyteckie w Poznaniu 1931 - 1938 1123
95 Koło Śpiewacze w Rogoźnie Wlkp. 1929 - 1939 88
96 Koło Śpiewacze "Lutnia" w Środzie 1902 - 1936 258
97 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Pracowników Administracji wojskowej O. K. VII "SPAW" - Koło we Wrześni 1934 - 1939 229
98 Towarzystwo Czytelni Ludowych na powiat gostyński 1913 - 1939 68
99 Towarzystwo Czytelni Ludowych - Koło w Jarocinie 1934 - 1939 109
100 Towarzystwo Czytelni Ludowych. Koło w Kępnie 1911 - 1937 354
101 Towarzystwo Czytelni Ludowych. Koło w Środzie 1935 - 1939 119
102 Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu 1878 - 1933 12
103 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Poznaniu 1945 - 1951 164
104 Towarzystwo Śpiewackie "Wanda" w Zieleńcu 1924 - 1935 230
105 Stowarzyszenie "Polonia-Italia" w Poznaniu 1926 - 1939 741
106 Klub Sportowy "Cybina" w Poznaniu 1939 - 1939 28
107 Klub Sportowy "Legia" w Środzie 1933 - 1939 104
108 Klub Sportowy "Pogoń" w Środzie 1926 - 1932 61
109 Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Zarząd Powiatowy w Czarnkowie 1934 - 1936 36
110 Poznański Związek Lekko-Atletyczny "POZLA" w Poznaniu 1933 - 1939 103
111 Rogoziński Klub Kajakowców w Rogoźnie Wlkp. 1933 - 1939 135
112 Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny - Zarząd Wojewódzki w Poznaniu 1928 - 1940 850
113 Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Poznaniu 1935 - 1935 215
114 Komitet Główny Pomocy Prawnej dla wojaków i ich rodzin w Poznaniu 1916 - 1918 290
115 Powiatowa Komenda Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego we Wrześni 1928 - 1939 1060
116 Powiatowa Komenda Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Lesznie 1936 - 1939 32
117 Stowarzyszenie Weteranów b. Armii Polskiej we Francji - Zarząd Okręgu Poznańskiego w Poznaniu 1933 - 1939 824
118 Stowarzyszenie Weteranów b. Armii Polskiej we Francji - Placówka w Bojanowie pow. Rawicz 1937 - 1939 47
119 Stowarzyszenie Weteranów b. Armii Polskiej we Francji - Placówka w Czarnkowie 1936 - 1939 142
120 Stowarzyszenie Weteranów b. Armii Polskiej we Francji - Placówka w Gnieźnie 1933 - 1939 114
121 Stowarzyszenie Weteranów b. Armii Polskiej we Francji - Placówka w Międzychodzie 1937 - 1939 66
122 Stowarzyszenie Weteranów b. Armii Polskiej we Francji - Placówka w Ostrzeszowie 1936 - 1939 208
123 Stowarzyszenie Weteranów b. Armii Polskiej we Francji - Placówka w Poznaniu 1934 - 1935 12
124 Stowarzyszenie Weteranów b. Armii Polskiej we Francji - Placówka w Trzemesznie 1930 - 1939 159
125 Stowarzyszenie Weteranów b. Armii Polskiej we Francji - Placówka w Wolsztynie 1935 - 1939 251
126 Wielkopolski Związek Powstańców i Strzelców Oddział Rogoźno Wlkp. 1930 - 1939 150
127 Związek Hallerczyków. Placówka wrzesińska 1929 - 1939 49
128 Związek Oficerów Rezerwy RP - Koło w Środzie 1930 - 1939 179
129 Związek Oficerów Rezerwy RP - Okręg Poznański 1929 - 1936 198
130 Ogólny Związek Podoficerów Rezerwy RP. Okręg Poznański 1930 - 1932 12
131 Ogólny Związek Podoficerów Rezerwy Rz.P. Koło w Środzie 1931 - 1939 1218
132 Związek Peowiaków. Okręg Poznański 1934 - 1938 372
133 Związek Peowiaków. Zarząd Koła w Poznaniu 1938 - 1939 236
134 Związek Rezerwistów RP - Zarząd Okręgu VII w Poznaniu 1931 - 1939 1691
135 Związek Rezerwistów RP. Koło w Środzie 1931 - 1939 116
136 Związek Rezerwistów RP. Zarząd Koła Święciechowa 1937 - 1937 14
137 Związek Rezerwistów RP - Zarząd Powiatowy w Wyrzysku z siedzibą w Nakle 1931 - 1938 66
138 Związek Rezerwistów RP - Koło Kwiejce 1935 - 1939 133
139 Związek Rodzin Wojskowych w Poznaniu 1918 - 1939 94
140 Związek Strzelecki. Zarząd Okręgu VII w Poznaniu 1930 - 1938 1098
141 Związek Strzelecki. Zarząd w Chociszewie 1935 - 1938 51
142 Związek Strzelecki. Oddział w Drawsku 1930 - 1937 150
143 Związek Strzelecki w Jabłonnie 1929 - 1938 87
144 Związek Strzelecki. Komenda Powiatowa w Koninie 1935 - 1937 629
145 Związek Strzelecki w Leśmierzu 1931 - 1938 147
146 Związek Strzelecki. Zarząd Powiatu Międzychód 1934 - 1938 272
147 Związek Strzelecki - Oddział w Rogoźnie Wlkp. 1931 - 1939 117
148 Związek Strzelecki w Rosku 1936 - 1937 21
149 Związek Strzeleck.i- Pododdział w Runowie pow. Śrem 1928 - 1939 112
150 Związek Towarzystw Powstańców i Wojaków - Okręg poznański 1920 - 1932 0
151 Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Długiej Goślinie, pow. Oborniki 1924 - 1936 38
152 Kółko Włościanek w Środzie 1934 - 1939 85
153 Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Kobiet we Wrześni 1938 - 1938 14
154 Towarzystwo Ziemianek Wielkopolskich 1931 - 1939 474
155 Zarząd Sodalicji Pań Miejskich w Poznaniu 1930 - 1930 8
156 Związek Kobiet Pracujących w Poznaniu 1918 - 1939 15
157 Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet we Wrześni 1934 - 1939 61
158 Koło Młodzieży Akademickiej w Środzie 1930 - 1939 258
159 Koło Rolniczo-Leśne przy Uniwersytecie Poznańskim 1919 - 1939 259
160 Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Żeńskiej w Kole 1934 - 1939 92
161 Towarzystwo Młodzieży Polskiej "Iskra" w Strzałkowie 1914 - 1934 141
162 Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Poznaniu 1937 - 1938 52
163 Bractwo św. Krzyża w Ryczywole 1869 - 1871 15
164 Bractwo Trzeźwości w parafii Wrząca Wielka 1908 - 1919 31
165 Chrześciańska Kasa Bezprocentowa (bez podania miejscowości) 1918 - 1939 13
166 Katolickie Stowarzyszenie Kobiet. Koło w Miłosławiu 1923 - 1938 70
167 Katolickie Stowarzyszenie Kobiet w Poznaniu 1932 - 1939 440
168 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Pniewach 1938 - 1939 39
169 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej "Sprawie służ" - Oddział w Środzie 1936 - 1939 33
170 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Oddział we Wrześni 1939 - 1939 148
171 Katolickie Stowarzyszenie Mężów - Oddział w Murowanej Goślinie 1935 - 1939 54
172 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej w Marzeninie 1933 - 1939 32
173 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej - Oddział w Środzie 1935 - 1939 145
174 Polskie Towarzystwo Ewangelickie w Poznaniu 1920 - 1933 213
175 Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Obornikach 1937 - 1939 34
176 Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej w Kcyni 1926 - 1935 111
177 Unia Apostolska w Poznaniu 1937 - 1939 39
178 Dobroczynne 1861 - 1863 65
179 Zachodnia Straż Obywatelska - Komenda Główna w Poznaniu 1920 - 1921 331
180 Towarzystwo "Straż" w Oberhausen 1912 - 1916 192
181 Towarzystwo polskie w Oberhausen 1913 - 1915 77
182 Towarzystwa polskie w parafii Najświętszej Marii Panny w Oberhausen 1913 - 1917 105
183 Towarzystwo "Straż" i inne towarzystwa polskie w Oberhausen 1913 - 1918 82
184 Towarzystwa polskie w Oberhausen: św. Ignacego, św. Wincentego Paulo, Bractwo Różańca Żywego w parafii Najświętszej Marii Panny 1914 - 1919 79
185 Towarzystwo Czytelni Ludowych na powiat Oberhausen 1914 - 1919 123
186 Związek Kół Śpiewackich dla Westfalii - Nadrenii 1913 - 1920 339
187 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Okręg Poznański 1953 - 1963 0
188 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Poznaniuu 1950 - 1950 0
189 Towarzystwo Oświaty Ludowej 1872 - 1878 0
190 Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Akademickiej. Poznań 1934 - 1934 0
191 Zrzeszenie Kupców Podróżujących i Przedstawicieli Handlowych. Poznań 1947 - 1947 0
192 Centrum Narodowe. Warszawa 1917 - 1917 0
193 Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Wolsztynie 1923 - 1923 0
194 Okręgowa Liga Lotnicza Zarząd Okręgu w Poznaniu 1948 - 1950 0