ASK I — Rejestry podatkowe

Reference code
1/7/0/3
Border dates
1472 - 1676
Number of series
1
Number of scans
79044
Reference code Name Date from Date to
Showing 81 to 100 of 169 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
1/7/0/3/88 Exactionum publicarum decem gr. -- in conventu Cracoviensi A.D. 1543 laudatarum decretarumque districtus Junivladislaviensis registrum -- 1543 34
1/7/0/3/89 Regestrum publicarum contributionum decem gr. -- (palatinatus Cracoviensis). 1543 239
1/7/0/3/90 Regestrum exactionis ducillorum ex civitatibus et oppidis tocius palatinatus Cracoviensis. 1544 41
1/7/0/3/91 Regestrum contributionis duplae in totum clerum decretae pro ser[enissi]mo Sig. Augusto rege Poloniae A.D. 1561 in synodo provinciali Varsoviensi -- 1561 86
1/7/0/3/92 [Rejestr poborowy woj. inowrocławskieo]. 1563 24
1/7/0/3/93 Regestr poborów woj. krakowskiego -- wedle uchwały sejmu piotrkowskiego -- sprawiony. 1563 235
1/7/0/3/94 Rationes factae cum exactoribus Regni -- 1564 84
1/7/0/3/95 Rejestr wpłacnych do Skarbu pieniędzy z podatków z całej Rzeczpospolitej. 1563-1565 75
1/7/0/3/96 Regestrum exactionis contributionum de aratris -- in toto palatinatu Podoliae in conventu Piotrcoviensi sancitarum -- 1565 75
1/7/0/3/97 [Regestr poborów woj. krakowskiego]. 1565 187
1/7/0/3/98 Sumariusz pieniędzy i rejestr retenty piątej części z dochodów dóbr stołowych z terenów całej Rzeczpospolitej. 1566-1569 95
1/7/0/3/99 Sumariusz pieniędzy i rejestr retenty piątej części z dochodów dóbr stołowych z terenów całej Rzeczpospolitej. 1567-1569 112
1/7/0/3/100 Sumariusz pieniędzy i rejestr retenty piątej części z dochodów dóbr stołowych z terenów całej Rzeczpospolitej. 1566-1572 206
1/7/0/3/101 Sumariusz pieniędzy i rejestr retenty piątej części z dochodów dóbr stołowych z terenów całej Rzeczpospolitej. 1569 76
1/7/0/3/102 Regestr poborów według rekognicjarzów woj. krakowskiego -- ich m. panów duchownych, według uchwały sejmu warszawskiego w roku Pana Chrystusowem 1570. 1570 147
1/7/0/3/103 Regestrum ducillorum a. 1537 101
1/7/0/3/104 Rejestr pokwitowań wydanych przez podskarbiego koronnego poborcom podatkowym z terenów całej Rzeczypospolitej przyjętych do skarbi rawskiego. 1569 64
1/7/0/3/105 Sumariusz rozliczeń z poborcami oraz rejestr wydatków prywatnych króla z dochodów publicznych i rejestr wydatków na wojsko. 1569-1591 349
1/7/0/3/106 [Rejestr poborowy woj. pomorskiego]. 1570 249
1/7/0/3/107 Rejestr poborowy woj. krakowskiego. 1570 184
Showing 81 to 100 of 169 entries.