ASK I — Rejestry podatkowe

Reference code
1/7/0/3
Border dates
1472 - 1676
Number of series
1
Number of scans
79044
Reference code Name Date from Date to
Showing 121 to 140 of 169 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
1/7/0/3/129 Regestr powiatu bieckiego dwojga poborów in augusto wybranych a. 1634 w Krakowie uchwalonych. 1634 65
1/7/0/3/130 [Rejestr poborów ziemi łomżyńskiej]. 1634-1635 63
1/7/0/3/131 Rozliczenie z różnych dochodów skarbu Rzeczpospolitej. 1645-1650 73
1/7/0/3/132 Perceptarz ex coaequatione sejmu 1649 warszawskiego i poborów uchwalonych. 1649 77
1/7/0/3/133 Rozliczenie z poborcami wszelkich ziem z różnych podatków od 1640 r.. 1640-1650 171
1/7/0/3/134 Podatek dziesiątej części od kupców cudzoziemskich szkockich i angielskich w Polsce handlujących uchwalony jako wsparcie dla króla angielskiego. 1650 48
1/7/0/3/135 Sumariusz poboru ("półtrzecia") uchwalonego pod Beresteczkiem, zatwierdzonego na sejmie w Brześciu Litewskim w 1653 r. 1651-1653 46
1/7/0/3/136 Rozliczenie z różnych poborów z terenów całej Rzeczypospolitej. 1652-1658 106
1/7/0/3/137 Rejestr różnych dochodów Rzeczypospolitej uchwalonych na sejmie 1652 r. 1652 56
1/7/0/3/138 Rejestr różnych dochodów Rzeczypospolitej uchwalonych na sejmie 1654 r. 1654 107
1/7/0/3/139 Rejestr wypłacanych sum z puszczonej w dzierżawę akcyzy i czopowego. 1656-1659 31
1/7/0/3/140 Rejestr różnych dochodów i rozliczeń skarbu koronnego sporządzony przez pisarza A. Baiera. 1657-1677 86
1/7/0/3/141 Manuał poborów No 25 1/2 in a. 1658 uchwalonych. 1658 92
1/7/0/3/142 Manuał akcyzy i czopowego z terenów całej Rzeczypospolitej. 1658 120
1/7/0/3/143 Rejestr różnych dochodów Rzeczypospolitej: manuał poborów z 1659 r., rozliczenie z 1660 r.. 1659-1662 83
1/7/0/3/144 Rozliczenie skarbowe z lat 1661-1676. 1654-1681 111
1/7/0/3/145 Regestrum contibutionum in districtu Leopoliensi quatuordecem salvis abiuratis -- 1661 95
1/7/0/3/146 Rozliczenia z poboru i podymnego z terenów całej Rzeczypospolitej. 1661-1664 101
1/7/0/3/147 Regestrum subsidii g[ener]alis palatinatus Pomeranie cum sius dismetibus. 1662 337
1/7/0/3/148 [Manuał podatków 1662 anni]. 1662 291
Showing 121 to 140 of 169 entries.