Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
36/577/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Sosnowicy 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/578/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Syczynie 1975-1981 0 Unroll
Number of units in the group: 4
36/579/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Świerszczowie 1973-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 4
36/580/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Świerżach 1973-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 3
36/581/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Tarnowie 1973-1982 0 Unroll
Number of units in the group: 5
36/582/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Urszulinie 1977-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 3
36/583/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urszulinie 1972-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 3
36/584/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Urzędzie Gminy w Urszulinie 1974-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 3
36/585/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Urszulinie 1972-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 3
36/586/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Kombinacie Rolnym "Urszulin" w Urszulinie 1982-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 2
36/587/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wereszczynie 1972-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 3
36/588/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wielkopolu 1972-1981 0 Unroll
Number of units in the group: 2
36/589/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wierzbicy 1986-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/590/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Wierzbicy 1973-1982 0 Unroll
Number of units in the group: 6
36/591/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Woli Wereszczyńskiej 1972-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 3
36/592/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wolawcach 1981-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/593/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wytycznie 1977-1979 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/594/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wytycznie 1974-1982 0 Unroll
Number of units in the group: 2
36/595/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Szkole Podstawowej w Wytycznie 1972-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 3
36/596/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zabrodziu 1973-1980 0 Unroll
Number of units in the group: 2
36/597/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Załuczu Nowym 1973-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 3
36/598/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Załuczu Starym 1972-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 3
36/599/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Zienkach 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/600/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Żulinie 1975-1987 0 Unroll
Number of units in the group: 2
36/601/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" przy Lubelskich Hutach Szkła Huta Szkła "Ruda Opalin" w Rudzie Opalin 1981 0 Unroll
Number of units in the group: 3
36/602/0 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie 1991-2015 0 Unroll
Number of units in the group: 86
36/603/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Centrum Rozliczeniowe Banku w Chełmie 1987-2004 0 Unroll
Number of units in the group: 37
36/604/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Krasnymstawie 1987-1998 [1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 13
36/605/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział we Włodawie 1987-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 22
36/606/0 Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Chełmie [1956-1970] 1976-1990 [1991-1995] 0 Unroll
Number of units in the group: 43
36/607/0 Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich Zarząd Wojewódzki w Chełmie [1981-1986] 1993-1997 0 Unroll
Number of units in the group: 9
36/608/0 Państwowe Biuro Notarialne w Chełmie 1952-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 85
36/609/0 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Chełmie 1992-2007[-2009] 0 Unroll
narady pracownicze z lat 2000-2007 (sygn. 1-7); organizację KRUS Oddziału Regionalnego w Chełmie oraz placówek terenowych z lat 1994-2007 (sygn. 8-16); działalność archiwum zakładowego z lat 1994-2007 (sygn. 17-18); zarządzenia Prezesa KRUS z lat 1992-2007 (sygn. 19-33); wytyczne Prezesa KRUS z lat 1992-1997, 1999-2002 (sygn. 34-38); komunikaty Prezesa KRUS z lat 1999-2000, 2004-2006 (sygn. 39-40); zarządzenia Dyrektora KRUS Oddział Regionalny w Chełmie z lat 1992-2008 (brak zarządzeń z lat 1994-1998; sygn. 41-44); instrukcje Dyrektora KRUS Oddział Regionalny w Chełmie z 2006 r. (sygn. 45); wytyczne Dyrektora KRUS Oddział Regionalny w Chełmie z lat 1999-2001 (sygn. 46-47); komunikaty Dyrektora KRUS Oddział Regionalny w Chełmie z lat 1992-1997, 2006-2007 (sygn. 48-49); interpretacje przepisów prawnych Prezesa KRUS dotyczące działalności merytorycznej KRUS z lat 1999-2006 (sygn. 50-55); sprawozdania zbiorcze KRUS 19 - Informacja o podatku dochodowym i składce na ubezpieczenie zdrowotne za lata 1999-2003 z lat 1999-2004 (sygn. 56-64); sprawozdania zbiorcze KRUS 19Z - Informacja o podatku dochodowym i składce na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2004-2006 z lat 2004-2007 (sygn. 65-67); sprawozdania zbiorcze KRUS 2 - Informacja o wypłatach świadczeń Funduszu Emerytalno-Rentowego za lata 2000-2007 z lat 2000-2008 (sygn. 68-74); sprawozdania zbiorcze KRUS 3, KRUS 10, KRUS 11, KRUS 12, KRUS 16, KRUS ZBG za lata 2000-2003 z lat 2000-2003 (sygn. 75-78); sprawozdania zbiorcze KRUS 3 - Informacja o wypłatach z Funduszu Składkowego za lata 2004-2007 z lat 2004-2008 (sygn. 79-82); sprawozdania zbiorcze KRUS 11 - Informacja o potrąceniach podatku dochodowego za lata 2004-2007 z lat 2004-2008 (sygn. 83-86); sprawozdania zbiorcze KRUS 12 - Odsetki za zwłokę w ustalaniu prawa do świadczeń i ich wypłatach za lata 2004-2007 z lat 2004-2008 (sygn. 87-90); sprawozdania zbiorcze KRUS 16 - Informacja o nadpłatach świadczeń rolnych za lata 2002-2005 z lat 2002-2006 (sygn. 91-94); sprawozdania zbiorcze KRUS 16 - Informacja o nadpłatach świadczeń rolnych; KRUS 10 - Informacja o przymusowym dochodzeniu nienależnie pobranych świadczeń za lata 2006-2007 z lat 2006-2008 (sygn. 95-96), sprawozdania zbiorcze KRUS-ZBG - Informacja o świadczeniach z systemu pracowniczego, pochodnych i kombatanckiego zbiegających się ze świadczeniami rolnymi za lata 2004-2007 z lat 2004-2008 (sygn. 97-100), sprawozdanie statystyczne z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń KRUS Oddział Regionalny w Chełmie za lata 1992-1998 z lat 1992-1999 (sygn. 101), sprawozdanie statystyczne Z-05 - Badanie popytu na pracę KRUS Oddział Regionalny w Chełmie za 2007 r. z lat 2007-2008 (sygn. 102), plany finansowe KRUS Oddział w Chełmie na lata 1995-2007 (sygn. 103-113), plany finansowo-rzeczowe funduszu składkowego na lata 2004-2007 z lat 2004-2007 (sygn. 114-115), plany oddziałów regionalnych - plan pracy KRUS Oddział Regionalny w Chełmie, jego placówek terenowych na lata 2004-2007 oraz sprawozdania z ich realizacji z lat 2004-2008 (sygn. 116-119), bilanse KRUS Oddział Regionalny w Chełmie za lata 1992-2007 z lat 1992-2008 (sygn. 120-135); bilanse funduszu składkowego za lata 1993-2007 z lat 1994-2008 (sygn. 136-150), sprawozdania oddziałów regionalnych - bilanse przekształcenia: główny, składkowy za lata 1994-1995 z lat 1994-1995 (sygn. 151-152); sprawozdania oddziałów regionalnych - sprawozdania kwartalne FS-1 funduszu składkowego za lata 1992-2000 z lat 1992-2000 (sygn. 153-161), sprawozdania oddziałów regionalnych - sprawozdania MF-FER z wpływów i wydatków Funduszu Emerytalno-Rentowego za lata 1992-1996 z lat 1992-1997 (sygn. 162-166), sprawozdania oddziałów regionalnych - sprawozdania KRUS-FER z dochodów i kosztów funduszu emerytalno-rentowego oraz KRUS-Op S z przychodów i rozchodów zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych na członków rodzin za lata 1997-2000 z lat 1997-2001 (sygn. 167-170), sprawozdania finansowe oddziałów regionalnych za lata 1992-2007 z lat 1992-2008 (sygn. 171-186); raport z badania sprawozdania finansowego Oddziału Regionalnego KRUS Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Chełmie za 2006 rok z 2007 r. (sygn. 187), bilanse i sprawozdania roczne oddziałów regionalnych, fundusz składkowy za lata 2001-2007 z lat 2001-2008 (sygn. 188), sprawozdania oddziałów regionalnych za lata 2006-2007 z lat 2006-2007 (sygn. 189), sprawozdania zbiorcze KRUS-13 - Informacja o działalności w zakresie postępowania odwoławczego za lata 1992-2005 z lat 1992-2006 (sygn. 190), statystyczne opracowania końcowe za lata 1992-2006 (sygn. 191-199), analizy KRUS Oddział Regionalny w Chełmie za lata 2005-2007 (sygn. 200-201), skargi i wnioski – sprawy załatwiane bezpośrednio, analiza, rejestr z lat 1992-2009 (sygn. 202-210), prace naukowo-badawcze, wydawnictwa, popularyzacja, służba prasowa z lat 1993-1994, 1995, 1997, 1999-2000 (sygn. 211-214), wycinki prasowe i zewnętrzne materiały o działalności KRUS OR w Chełmie z lat 2001-2008 (sygn. 215-217), współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymi z lat 1993-1997, 1999-2001, 2003, 2006-2007 (sygn. 218-224), współpraca z zagranicą z lat 1995-1996 (sygn. 225-226), kontrole problemowe, zewnętrzne, kompleksowe KRUS OR w Chełmie z lat 1994-2007 (sygn. 227-249), ogólne zasady pracy i płac z lat 1993-1997 (sygn. 250-252), siatki płac, stawek i dodatków z lat 1999-2000, 2004-2006 (sygn. 253-254), zatrudnienie - wykazy pracowników, obsada kadrowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Chełmie oraz placówek terenowych z 1993 r. (sygn. 255), wykaz etatów i rezerwa kadrowa z lat 1999, 2002-2004, 2007 (sygn. 256-259), środki ochronne i zapobiegawcze z lat 2000-2007 (sygn. 260), wypadki zbiorowe, śmiertelne, inwalidzkie - wypadek śmiertelny w pracy z 2003 r. (sygn. 261), szkolenie, kształcenie, i doskonalenie zawodowe pracowników z lat 1992-1997, 1999-2001, 2004 (sygn. 262-268), Podstawowe Zasady Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w KRUS OR w Chełmie z lat 2005-2007 (sygn. 269-272), sprawy socjalno-bytowe - podstawowe zasady 1995-2007 (sygn. 273-274). W zespole występują posteriora z lat 2008-2009 (sygn. 82, 90, 100, 119, 135, 150, 186, 188, 217). Jest to dokumentacja spraw Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Chełmie zakończonych po przekształceniu Oddziału w placówkę terenową. Number of units in the group: 274
36/610/0 Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej 1999-2014 0 Unroll
Number of units in the group: 105
36/611/0 Rada Gminna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Wojsławicach 1989-1991 0 Unroll
Number of units in the group: 10
36/612/0 Wojewódzki Zespół Poselski w Chełmie 1975-1980 0 Unroll
Number of units in the group: 6
36/617/0 I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie 1917-1985 0 Unroll
Number of units in the group: 246
36/618/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne w Chełmie [1969-1977] 1979-2004 0 Unroll
Number of units in the group: 91
36/619/0 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Stawie 1947-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 7
36/620/0 Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Chełmie [1974] 1975-1993 0 Unroll
Number of units in the group: 53
Showing 586 to 625 of 625 entries.