Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
36/229/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamieniu 1955-1972 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Kamieniu z lat 1959-1963, 1965-1971 (sygn. 1-13); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1965-1968, 1970-1971 (sygn. 14-19); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1965-1971 (sygn. 20-26); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965, 1967-1971 (sygn. 27-32); Komisja Regulaminowo-Mandatowa z 1970 r. (sygn. 33); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1965, 1967-1971 (sygn. 34-39); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Kamieniu z lat 1959-1971 (sygn. 40-52); zebrania wiejskie z lat 1964-1972 (sygn. 53-58); normatywy kancelaryjne z 1971 r. (sygn. 59); program rozwoju gromady na lata 1961-1965 z 1962 r. (sygn. 60); plany gospodarcze gromady z lat 1961-1964 (sygn. 61-64); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1969-1972 (sygn. 65-68); budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie z lat 1955-1962, 1964-1970 (sygn. 69-86) Number of units in the group: 86
36/230/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuliku 1954-1959 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Kuliku z lat 1956-1959 (sygn. 1-4); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Kuliku z lat 1955, 1958-1959 (sygn. 5-7); zebrania wiejskie z lat 1954-1959 (sygn. 8); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1959 r. (sygn. 9); plan i budżet gromady na 1959 rok z 1958 r. (sygn. 10) Number of units in the group: 10
36/231/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśniczówce 1955-1959 0 Unroll
protokoły sesji GRN w Leśniczówce z lat 1958-1959 (sygn. 1-2); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Leśniczówce z 1959 r. (sygn. 3); zebrania wiejskie z 1958 r. (sygn. 4); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1959 r. (sygn. 5); budżety gromady na lata 1955-1960 z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 6-11) Number of units in the group: 11
36/232/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ludwinowie 1957-1960 0 Unroll
budżety gromady i sprawozdania budżetowe z lat 1957-1960 (sygn. 1-5) Number of units in the group: 5
36/233/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łowczy [1952-] 1954-1972 [1973] 0 Unroll
zarządzenia własne z lat 1954-1955 (sygn. 1); protokoły sesji GRN w Łowczy z lat 1954-1955, 1957-1968 (sygn. 2-12); sprawy organizacyjne sesji z lat 1962-1963 (sygn. 13-14); uchwały GRN - rejestr z lat 1958-1968 (sygn. 15); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1963-1968 (sygn. 16-22); Komisja Kultury i Oświaty z lat 1960-1961, 1964-1965, 1967 (sygn. 23-26); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1967-1968 (sygn. 27-28); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z 1962, 1965 (sygn. 29-30); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1961-1966, 1968 (sygn. 31-36); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1966, 1968 (sygn. 37-42); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Łowczy z lat 1955-1968 (sygn. 43-55); uchwały GRN - rejestr z lat 1958-1968 (sygn. 56); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1965-1968 (sygn. 57-58); protokoły narad sołtysów z lat 1962-1968 (sygn. 59-60); zebrania wiejskie z lat 1956, 1958, 1963-1967 (sygn. 61-67); sprawy osobowe rady i sołtysów z 1958 r. (sygn. 68); organizacja organów prezydium GRN z lat 1963-1964 (sygn. 69-70); program rozwoju gromady z lat 1966-1970 (sygn. 71); plany gospodarcze gromady z lat 1963-1968 (sygn. 72-78); sprawozdawczość statystyczna z lat 1965, 1968 (sygn. 79-80); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1968 (sygn. 81-89); budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego z lat 1955, 1958, 1960-1966, 1968 (sygn. 90-100); rejestry mieszkańców i książki meldunkowe z lat 1952-1973 (sygn. 101-111) Number of units in the group: 111
36/234/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łukówku Pięknym 1956-1960 [-1964] 0 Unroll
plany i budżety gromady z lat 1958-1959 (sygn. 1-2); rejestry mieszkańców i książka meldunkowa z lat 1956-1964 (sygn. 3-5) Number of units in the group: 5
36/235/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mogielnicy 1954-1959 0 Unroll
protokoły sesji GRN w Mogielnicy z lat 1954-1959 (sygn. 1-5); ewidencja uchwał GRN z lat 1955-1959 (sygn. 6); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z 1959 r. (sygn. 7); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z 1955 r. (sygn. 8); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Mogielnicy z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 9-12); uchwały Prezydium GRN - rejestr z lat 1955-1959 (sygn. 13); protokoły z odpraw sołtysów z 1959 r. (sygn. 14); zebrania wiejskie z lat 1958-1959 (sygn. 15-16); budżety gromady z lat 1955-1959 (sygn. 17-21) Number of units in the group: 21
36/236/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niedziałowicach 1954-1960 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Niedziałowicach z lat 1954-1959 (sygn. 1-5); rejestr uchwał GRN z lat 1954-1959 (sygn. 6); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959 (sygn. 7-8); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Niedziałowicach z lat 1955-1959 (sygn. 9-13); rejestr uchwał Prezydium GRN z 1959 r. (sygn. 14); zebrania wiejskie z lat 1955-1956, 1958-1959 (sygn. 15-17); budżety gromady z lat 1955, 1957, 1958, 1960 (sygn. 18-23) Number of units in the group: 23
36/237/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Okszowie 1956-1972 0 Unroll
działalność organów kolegialnych z lat 1964, 1966, 1968-1970 (sygn.1-5); sprawy organizacyjne GRN w Okszowie z lat 1971-1972 (sygn. 6-7); protokoły z sesji GRN w Okszowie z lat 1957-1972 (sygn. 8-23); spotkania radnych z wyborcami z lat 1965-1969, 1971 (sygn. 24-29 ); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1958, 1961-1972 (sygn. 30-43); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1961-1972 (sygn. 44-54); Komisja Mandatowa z lat 1962-1963 (sygn. 55-56); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1965, 1967-1968 (sygn. 57-59); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1961-1972 (sygn. 60-69); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958, 1961-1962, 1964-1972 (sygn. 70-81); sprawy organizacyjne Prezydium GRN w Okszowie z lat 1971-1972 (sygn. 82-83); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Okszowie z lat 1956, 1958-1972 (sygn. 84-99); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Okszów z lat 1966-1972 (sygn. 100-108); protokoły z narad sołtysów z lat 1971-1972 (sygn. 109); organizacja pracy biura gromadzkiego z lat 1960-1963 (sygn. 110-113); plany gospodarcze GRN w Okszowie z lat 1962, 1965-1970, 1972 (sygn. 114-121); sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych z 1971 r. (sygn. 122); kontrole zewnętrzne z lat 1960-1965, 1967-1972 (sygn. 124-134); budżety gromady z lat 1957, 1959-1972 (sygn. 135-149); rejestr mieszkańców - Koza Gotówka z 1959 r. (sygn. 150); rejestr mieszkańców - Stańków z 1959 r. (sygn. 151) Number of units in the group: 151
36/238/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pokrówce 1954-1972 0 Unroll
sprawy organizacyjne GRN Pokrówce z lat 1963, 1969-1972 (sygn. 1-5); protokoły z sesji GRN w Pokrówce z lat 1954-1957, 1959-1972 (sygn. 6-23); realizacja uchwał GRN w Pokrówce z lat 1971-1972 (sygn. 24-25); rejestry uchwał GRN w Pokrówce z lat 1963-1971 (sygn. 26-27); spotkania radnych z wyborcami z lat 1968-1972 (sygn. 28-32); ewidencja postulatów i wniosków wyborców z lat 1969-1971 (sygn. 33); Komisja Dróg i Urządzeń Publicznych z 1955 r. (sygn. 34); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1955, 1959-1972 (sygn. 35-46); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1958-1960, 1963-1972 (sygn. 47-56); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1956-1967 (sygn. 57-63); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1968-1972 (sygn. 64-68); Komisja Mandatowa z lat 1961-1965, 1969-1970 (sygn. 69-72); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1957-1961, 1963-1972 (sygn. 73-82); działalność komisji stałych z lat 1960-1961 (sygn. 83); skład osobowy oraz działalność komisji stałych z lat 1964-1966 (sygn. 84); rejestr wniosków komisji stałych GRN w Pokrówce z lat 1969-1972 (sygn. 85); sprawy organizacyjne Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1961-1962, 1969-1971 (sygn. 86-90); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1955-1972 (sygn. 91-111); realizacja uchwał Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1971-1972 (sygn. 112-113); ewidencja uchwał Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1963-1971 (sygn. 114-115); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Pokrówka z lat 1957-1972 (sygn. 116-149); ewidencja protokołów zebrań wiejskich z lat 1964-1972 (sygn. 150-151); protokoły z narad i odpraw sołtysów z lat 1958-1965 (sygn. 152-153); plany narad z sołtysami z lat 1971-1972 (sygn. 154); organizacja organów Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1959-1961, 1963-1964, 1966-1971 (sygn. 155-164); rejestr osobowy radnych, komisji, członków prezydium, sołtysów oraz pracowników biura gromadzkiego z 1961 r. (sygn. 165); normatywy kancelaryjne z 1971 r. (sygn. 166); ewidencja zasobu akt w składnicy z 1966 r. (sygn. 167); plany gospodarcze gromady z lat 1960-1972 (sygn. 168-182; ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 183); sprawozdawczość gospodarcza z lat 1966-1967, 1969-1972 (sygn. 184-189); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1956, 1958-1972 (sygn. 190-206); budżety gromady z lat 1955-1972 (sygn. 207-225); sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1966-1968, 1971-1972 (sygn. 226-228) Number of units in the group: 228
36/239/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rejowcu 1954-1972 0 Unroll
sprawy organizacyjne GRN w Rejowcu z lat 1965-1968, 1971-1972 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Rejowcu z lat 1956-1972 (sygn. 4-19); ewidencja uchwał GRN w Rejowcu z lat 1962-1968 (sygn. 20-21); spotkania radnych z wyborcami z lat 1969-1972 (sygn. 22-27); Komisja Dróg i Urządzeń z 1956 r. (sygn. 28); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1961-1972 (sygn. 29-39); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1955-1958, 1964-1972 (sygn. 40-49); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1961-1972 (sygn. 50-58); Komisja Mandatowa z 1962 r. (sygn. 59); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1966-1967, 1969-1970 (sygn. 60-61); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1956, 1960-1972 (sygn. 62-74); komisje stałe GRN w Rejowcu z lat 1966-1972 (sygn. 75-77); rejestr wniosków komisji stałych GRN w Rejowcu z lat 1969-1972 (sygn. 78); sprawy organizacyjne Prezydium GRN w Rejowcu z lat 1967-1969, 1971-1972 (sygn. 79-81); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Rejowcu z lat 1955-1972 (sygn. 82-97); ewidencja uchwał Prezydium GRN w Rejowcu z lat 1965-1972 (sygn. 98-99); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1964, 1966-1970 (sygn. 100-105); protokoły z sesji sołtysów z lat 1960-1964, 1969-1972 (sygn. 106-111); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Rejowiec z lat 1958-1969, 1971-1972 (sygn. 112-120); rejestr protokołów zebrań wiejskich i spotkań radnych z wyborcami z lat 1967-1969 (sygn. 121); rejestr radnych, sołtysów i komisji stałych GRN z 1960 r. (sygn. 122); organizacja Prezydium GRN w Rejowcu z lat 1960-1970 (sygn. 123); ewidencja zasobu akt w składnicy z lat 1954-1965 (sygn. 124); programy rozwoju gromady na lata 1961-1970 z lat 1959-1960, 1966 (sygn. 125-126); projekt 5. letniego planu gospodarczego na lata 1970-1975 z lat 1968-1972 (sygn. 127); plany gospodarcze z lat 1960, 1965, 1967-1969, 1971-1972 (sygn. 128-137); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 138); sprawozdanie z działalności GRN i jej organów z lat 1960, 1971-1972 (sygn. 139, 143, 144); sprawozdania z wykonania planu gospodarczego z lat 1966-1968, 1971 (sygn. 140-142); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1972 (sygn. 145-157); budżety gromady z lat 1955-1960, 1962-1965, 1967, 1970-1972 (sygn. 158-171); sprawozdawczość budżetowa z lat 1956-1958, 1962-1965, 1970-1972 (sygn. 172-181) Number of units in the group: 181
36/240/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sawinie 1954-1972 0 Unroll
zarządzenia własne z lat 1971-1972 (sygn. 1); protokoły z sesji GRN w Sawinie z lat 1954-1972 (sygn. 2-19); realizacja uchwał GRN w Sawinie z lat 1971-1972 (sygn. 20); komisje stałe GRN w Sawinie z lat 1958-1961, 1970-1971 (sygn. 22-23); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1968-1972 (sygn. 24-26); Komisja Mandatowa z lat 1962-1964 (sygn. 27); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1966-1969, 1971 (sygn. 28-29); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1965-1972 (sygn. 30-37); Komisja Planowania Gospodarczego Budżetu i Finansów z lat 1968-1972 (sygn. 38-42); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1972 (sygn. 43-51); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Sawinie z lat 1955-1972 (sygn. 52-59); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Sawin z lat 1957-1972 (sygn. 70-84); ewidencja osobowa radnych, członków komisji, sołtysów, biura gromadzkiego z lat 1958-1963 (sygn. 85-86); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1966-1972 (sygn. 87); programy rozwoju gromady na lata 1961-1970 z lat 1962, 1965-1967 (sygn. 88-89); plany gospodarcze gromady z lat 1962-1968, 1970-1971 (sygn. 90-98); sprawozdanie z działalności GRN i jej organów za lata 1961-1962, bez daty, (sygn. 99); sprawozdawczość gospodarcza, ogólna z lat 1963, 1965-1966, 1969-1971 (sygn. 100-105); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1972 (sygn. 106-117); zasady pracy i płac z 1971 r. (sygn. 118); budżet gromady z lat 1958-1960, 1964-1972 (sygn. 119-130); sprawozdania budżetowe z lat 1965-1967, 1969-1972 (sygn. 131-136); rejestry mieszkańców - Aleksandrówka kol., Bachus kol., Chutcze wieś, Malinówka wieś, Sajczyce wieś, Sawina osada, Serniawy wieś i kol. z lat 1960-1962 (sygn. 137-158)) Number of units in the group: 158
36/241/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedliszczu - powiat chełmski 1955-1972 0 Unroll
sesje gromadzkiej rady narodowej (sygn. 1-25, 152-154); spotkania radnych z wyborcami (sygn. 26-28); komisje gromadzkiej rady narodowej (sygn. 29-73, 155-159); posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej (sygn. 74-97, 160-162); zebrania wiejskie, sołtysi (sygn. 98-112), organizacja organów prezydium GRN w Siedliszczu (sygn. 113-121); plany gospodarcze (sygn. 122-126, 163-167); sprawozdania gospodarcze (sygn. 127); współpraca - współdziałanie z organizacjami społeczno-politycznymi (sygn. 128-130); kontrole i inspekcje zewnętrzne (sygn. 131-139); budżet i jego wykonanie (sygn. 140-150, 168-174); sprawy osobowe (sygn. 151); Społeczna Komisja Pojednawcza (sygn. 175) Number of units in the group: 175
36/242/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stawie 1954-1972 0 Unroll
sprawy organizacyjne GRN w Stawie z lat 1961-1962, 1971-1972 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Stawie z lat 1954-1956, 1958-1972 (sygn. 4-20); spotkania radnych z wyborcami z lat 1969-1972 (sygn. 21-22); komisje GRN stałe i doraźne z lat 1971-1972 (sygn. 23-24); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1959-1972 (sygn. 25-36); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1955-1972 (sygn. 37-48); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1955-1972 (sygn. 49-61); Komisja Regulaminowo-Mandatowa z lat 1965-1967, 1969, 1971-1972 (sygn. 62-64); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1972 (sygn. 65-76); sprawy organizacyjne Prezydium GRN w Stawie z lat 1960, 1962-1963, 1971-1972 (sygn. 77-81); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Stawie z lat 1955-1972 (sygn. 82-95); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1964-1969 (sygn. 96-101); ewidencja składu osobowego Prezydium GRN, komisji stałych oraz radnych z 1960 r. (sygn. 102); protokoły narad sołtysów z lat 1958-1963, 1968-1972 (sygn. 103-109); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Staw z lat 1960-1972 (sygn. 110-143); ewidencja składu osobowego Prezydium GRN, komisji stałych, radnych, sołtysów oraz pracowników biura GRN, bez daty (sygn. 144); organizacja organów Prezydium GRN w Stawie z lat 1961-1962, 1964-1967, 1970-1972 (sygn. 145-152); protokoły zdawczo-odbiorcze w związku ze zniesieniem GRN w Horodyszczu z 1957 r. (sygn. 153); programy rozwoju gromady na lata 1961-1975 z lat 1962, 1966, 1970-1971 (sygn. 154-156); programy gospodarcze gromady z lat 1962, 1965-1972 (sygn. 157-168); sprawozdawczość gospodarcza za lata 1968-1971 z lat 1968-1972 (sygn. 169-173); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1961, 1963-1972 (sygn. 174-186); mienie gromadzkie z 1971 r. (sygn. 187); budżety gromady z lat 1955-1964, 1966-1972 (sygn. 188-204); sprawozdania budżetowe z lat 1962-1962, 1968-1972 (sygn. 205-210); książki meldunkowe - Czułczyce wieś i kol., Przysiółek wieś, Horodyszcze kol., Jagodno kol., Krobonosz wieś i kol., Ochoża Pniaki z lat 1959-1962 (sygn. 211-221) Number of units in the group: 221
36/243/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strupinie Dużym 1954-1959 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Strupinie Dużym z lat 1954-1959 (sygn. 1); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1955-1959 (sygn. 2); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z 1985 r. (sygn. 3); Komisja Materiałów Budowlanych z lat 1955-1959 (sygn. 4); Komisja Mienia Gromadzkiego z 1958 r. (sygn. 5); Komisja Rolna; Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1956-1959 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Strupinie Dużym z lat 1955-1959 (sygn. 7-9); budżety gromady z lat 1957-1959 (sygn. 12-15); sprawozdania budżetowe za lata 1955-1957, 1959 z lat 1955-1959 (sygn. 16) Number of units in the group: 16
36/244/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świerszczowie 1955-1972 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Świerszczowie z lat 1956, 1958-1959, 1964-1968, 1970-1971 (sygn. 1-11); uchwały GRN - rejestry z lat 1955-1959, 1969-1972 (sygn. 12-13); spotkania radnych z wyborcami z lat 1967-1968, 1971-1972 (sygn. 14-16); komisje stałe GRN w Świerszczowie z lat 1971-1972 (sygn. 17); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1964-1972 (sygn. 18-25); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1966-1972 (sygn. 26-32); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1968-1971 (sygn. 33); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1959, 1964, 1966-1972 (sygn. 34-42); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1964-1972 (sygn. 43-50); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Świerszczowie z lat 1956-1959, 1964-1972 (sygn. 51-65); uchwały Prezydium GRN - rejestry z lat 1955-1959, 1969-1972 (sygn. 66-67); sprawy organizacyjne Prezydium GRN z lat 1971-1972 (sygn. 68); protokoły narad sołtysów z lat 1967-1971 (sygn. 69-71); zebrania wiejskie z lat 1959, 1965-1970, 1972 (sygn. 72-79); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1967-1970 (sygn. 80-83); sprawozdania organizacyjne biura GRN z lat 1967-1969 (sygn. 84); plany gospodarcze gromady z lat 1965-1970, 1972 (sygn. 85-92); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1972 (sygn. 93-102); plany, budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego z lat 1958-1959, 1965-1969, 1971 (sygn. 103-110); sprawozdania budżetowe z lat 1963, 1966-1972 (sygn. 111-116) Number of units in the group: 116
36/245/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zagrodzie 1958-1968 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Zagrodzie z lat 1958-1967 (sygn. 1-10); ewidencja radnych GRN oraz członków poszczególnych komisji i sołtysów z 1958 r. (sygn. 11); komisje stałe GRN z lat 1961-1963 (sygn. 12); Komisja Finansowo-Budżetowa, Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1961-1968 (sygn. 13-20); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1968 (sygn. 21-28); Komisja Mandatowa z lat 1959, 1962, 1964 (sygn. 29-31); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1968 (sygn. 32-39); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1968 (sygn. 40-48); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Zagrodzie z lat 1958-1968 (sygn. 49-59); rejestr uchwał Prezydium GRN w Zagrodzie z lat 1959-1968 (sygn. 60); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1964-1965, 1967-1968 (sygn. 61-62); protokoły z narad sołtysów z lat 1961, 1963-1966 (sygn. 63-64); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Zagroda z lat 1959-1964, 1966-1968 (sygn. 65-80); organizacja organów Prezydium w Zagrodzie z lat 1959-1963 (sygn. 81-83); programy rozwoju gromady na lata 1961-1970 z lat 1962, 1966 (sygn. 84-85); instrukcja w sprawie opracowania planów gromadzkich na 1961 rok z 1960 r. (sygn. 86); plany gospodarcze gromady z lat 1962-1967 (sygn. 87-93); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 94); sprawozdawczość i statystyka z 1966 r. (sygn. 95); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1964, 1966-1968 (sygn. 96-101); budżety gromady z lat 1958-1959, 1961-1964 (sygn. 102-108) Number of units in the group: 108
36/246/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawadówce 1955-1972 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Zawadówce z lat 1955, 1957-1972 (sygn. 1-17); spotkania radnych z wyborcami z lat 1961, 1965-1971 (sygn. 18-25); ankiety członków komisji GRN w Zawadówce z lat 1965-1966 (sygn. 26); Komisja Dróg, Urządzeń i Mienia Gromadzkiego z lat 1960, 1962-1972 (sygn. 27-38); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1959, 1962-1972 (sygn. 39-50); Komisja Mandatowa z 1962 r. (sygn. 51); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1962-1963, 1965-1972 (sygn. 52-62); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1959, 1961-1963, 1968-1972 (sygn. 63-71); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Zawadówce z lat 1956, 1958-1972 (sygn. 72-87); zebrania wiejskie sołtysi GRN Zawadówka z lat 1958-1961, 1964-1972 (sygn. 88-100); spis akt znajdujących się w składnicy PGRN w Zawadówce z lat 1956-1965 (sygn. 101); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 102); plany gospodarcze GRN i podporządkowanych jej organów z lat 1963-1972 (sygn. 103-112); wiejski program rozwoju rolnictwa z lat 1966-1968 (sygn. 113); sprawozdanie o dochodach i wydatkach budżetowych z 1972 r. (sygn. 114); kontrole zewnętrzne z lat 1960-1972 (sygn. 115-127); budżety gromady z lat 1955-1962, 1963, 1967-1972 (sygn. 128-140) Number of units in the group: 140
36/247/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białopolu 1955-1972 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Białopolu z lat 1955-1972 (sygn. 1-18); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1955-1972 (sygn. 19); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1955-1972 (sygn. 20); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1961-1972 (sygn. 21); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1955-1972 (sygn. 22); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Białopolu z lat 1959-1972 (sygn. 23-36); protokoły z narad sołtysów z lat 1960-1962, 1965, 1969-1972 (sygn. 37-39); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Białopole z lat 1959-1968, 1970-1972 (sygn. 40-51); plany gospodarcze gromady z lat 1963-1965, 1967-1970 (sygn. 52-59); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady z 1960 r. (sygn. 60); programy rozwoju gospodarczego gromady z lat 1960, 1964-1965 (sygn. 61-62); sprawozdania statystyczne za lata 1967-1970 z lat 1968-1971 (sygn. 63); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958, 1960-1972 (sygn. 64-71); budżety gromady z lat 1961-1965, 1971 (sygn. 72-77); sprawozdania budżetowe z lat 1965-1966 (sygn. 78-79) Number of units in the group: 79
36/248/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dubience 1955-1972 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Dubience z lat 1955-1972 (sygn. 1-18); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1969-1971 (sygn. 19); Komisja Mandatowa z lat 1967-1970 (sygn. 20); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1969-1972 (sygn. 21); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1967-1968 (sygn. 22); Komisja Rolna z lat 1969-1971 (sygn. 23); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Dubience z lat 1958-1959, 1961-1972 (sygn. 24-37); protokoły narad sołtysów z lat 1965-1969 (sygn. 38); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Dubienka z lat 1969-1972 (sygn. 39-43); konferencje i narady z 1970 r. (sygn. 44); plany gospodarcze gromady z lat 1964-1966, 1970-1971 (sygn. 45-48); sprawozdania i statystyka z lat 1966-1972 (sygn. 49); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1966-1972 (sygn. 50-56); budżety gromady i plany funduszu gromadzkiego z lat 1967-1970, 1972 (sygn. 57-61); zmiany budżetowe z 1971 r. (sygn. 62); sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1971-1972 (sygn. 63-64) Number of units in the group: 64
36/249/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Raciborowicach 1955-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły sesji GRN z lat 1958-1960 (sygn. 4-6); uchwały GRN z 1960 r. (sygn. 7); protokoły sesji GRN z 1961 r. (sygn. 8); uchwały GRN z 1961 r. (sygn. 9); plany pracy GRN oraz Prezydium GRN z lat 1959-1961 (sygn. 10); protokoły posiedzeń Prezydium GRN z lat 1958-1960 (sygn. 11-13); uchwały Prezydium GRN z 1960 r. (sygn. 14); protokoły posiedzeń Prezydium GRN z 1961 r. (sygn. 15); uchwały, plany pracy Prezydium GRN z 1961 r. (sygn. 16); Komisja Finansowo-Budżetowa z 1961 r. (sygn. 17); Komisja Mienia Gromadzkiego z 1961 r. (sygn. 18); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z 1961 r. (sygn. 19); protokoły sesji sołtysów z lat 1960-1961(sygn. 20); protokoły zebrań wiejskich GRN z 1961 r. (sygn. 21); likwidacja gromady Raciborowice - protokoły z 1961 r. (sygn. 22) Number of units in the group: 22
36/250/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedliszczu - powiat hrubieszowski 1954-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN w Siedliszczu z lat 1954-1955 (sygn. 1); protokoły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Siedliszczu z lat 1955-1957 (sygn. 2-4); protokoły sesji GRN w Siedliszczu z lat 1958-1961 (sygn. 5-9); uchwały GRN z lat 1956-1957 (sygn. 10); plany pracy GRN oraz Prezydium GRN z lat 1959-1961 (sygn. 11); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Siedliszczu z lat 1956-1961 (sygn. 12-16); uchwały Prezydium GRN z 1959 r. (sygn. 17); zebrania wiejskie GRN Siedliszcze z lat 1955-1959 (sygn. 18); likwidacja gromady Siedliszcze, protokoły zdawczo-odbiorcze z 1961 r. (sygn. 19) Number of units in the group: 19
36/252/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hańsku 1957-1972 0 Unroll
działalność organów kolegialnych gromady z lat 1966-1970 (sygn. 1-5); protokoły z sesji GRN w Hańsku z lat 1958-1972 (sygn. 6-20); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1959, 1964-1972 (sygn 21-24); Komisja Budżetowa z 1964 r. (sygn. 25); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1972 (sygn. 26-27); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1964-1972 (sygn. 28-30); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1964-1972 (sygn. 31-33); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Hańsku z lat 1958-1972 (sygn. 34-48); zebrania wiejskie GRN Hańsk z lat 1964-1968, 1971-1972 (sygn. 49-55); książki protokołów narad sołtysów z lat 1967-1970 (sygn. 56-59); sprawy organizacyjne z lat 1966, 1968, 1970 (sygn. 60-62); ewidencja zasobu akt składnicy z 1971 r. (sygn. 63); plany gospodarcze gromady z lat 1968-1969 (sygn. 64-65); sprawozdanie z działalności GRN w Hańsku za lata 1965-1966 z 1966 r. (sygn. 66); sprawozdanie o dochodach i wydatkach budżetowych za 1970 rok z 1970 r. (sygn. 67); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1964, 1966-1969, 1971-1972 (sygn. 68-74); zasady pracy i płac z 1971 r. (sygn. 75); budżet gromady na 1971 rok z 1970 r. (sygn. 76); sprawy personalne z 1972 r. (sygn. 77); domowa książka meldunkowa - bez daty (sygn. 78); nadzór nad stowarzyszeniami - kółka rolnicze z lat 1957-1972 (sygn. 79-90) Number of units in the group: 90
36/253/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Macoszynie 1956-1961 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Macoszynie z lat 1956, 1959-1960 (sygn. 1-3); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1960 (sygn. 4-5); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959 (sygn. 6); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1960 (sygn. 7); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Macoszynie z lat 1956, 1958 (sygn. 8-9); budżet gromady na 1962 rok z 1961 r. (sygn. 10); rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne z lat 1956, 1958 (sygn. 11-12); domowa książka meldunkowa - Macoszyn Mały z 1959 r. (sygn. 13) Number of units in the group: 13
36/254/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sobiborze 1955-1957 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Sobiborze z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Sobiborze z lat 1955-1957 (sygn. 4-6) Number of units in the group: 6
36/255/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stulnie 1954-1959 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Stulnie z 1959 r. (sygn. 1); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1955-1959 (sygn. 2); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1955-1959 (sygn. 3); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 4-5); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1955-1959 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Stulnie z lat 1954-1959 (sygn. 7-11) Number of units in the group: 11
36/256/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Susznie 1954-1957 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Susznie z lat 1954-1955, 1957 (sygn. 1-3); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Susznie z lat 1955, 1957 (sygn. 4-5) Number of units in the group: 5
36/257/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Włodawie 1958-1972 0 Unroll
działalność organów kolegialnych gromady z lat 1964-1970 (sygn. 1-7); wybory do Sejmu i rad narodowych z lat 1965, 1972 (sygn. 8-9); protokoły z sesji GRN we Włodawie z lat 1958-1959, 1961-1972 (sygn. 10-23); realizacja uchwał GRN z lat 1971-1972 (sygn. 24-25); spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1968-1972 (sygn. 26-30); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1961-1968, 1970-1972 (sygn. 31-38); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1968, 1970-1972 (sygn. 39-46); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1961-1968, 1970-1972 (sygn. 47-54); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1961-1968, 1970-1972 (sygn. 55-62); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1970-1972 (sygn. 63-65); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN we Włodawie z lat 1958, 1960-1972 (sygn. 66-79); realizacja uchwał Prezydium GRN z lat 1971-1972 (sygn. 80-81); książka protokołów z narad sołtysów z lat 1960-1965 (sygn. 82); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Włodawa z lat 1961-1967, 1969-1972 (sygn. 83-90); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1971-1972 (sygn. 91-92); ewidencja godeł i pieczęci z lat 1971-1972 (sygn. 93-94); ewidencja zsobu składnicy akt z lat 1969-1972 (sygn. 95-96); podziały pracy pomiędzy pracowników biura gromadzkiego z lat 1968, 1971-1972 (sygn. 97-99); plany gospodarcze na lata 1966, 1970-1972 z lat 1965, 1969-1971 (sygn. 101-103); wiejski program rozwoju rolnictwa w gromadzie na lata 1967-1968 z 1966 r. (sygn. 104); skargi i wnioski z lat 1971-1972 (sygn. 105-106); współdziałanie z organizacjami społeczno-politycznymi z lat 1965-1966, 1968, 1971 (sygn. 107-110); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1964, 1966-1972 (sygn. 111-118); zasady pracy płac z 1972 r. (sygn. 119); mienie gromadzkie z 1971 r. (sygn. 120); budżety gromady na lata 1959-1960, 1962-1968, 1970-1972 z lat 1958-1959, 1961-1967, 1969-1971 (sygn. 121-132); sprawozdania budżetowe z lat 1965, 1967-1968 (sygn. 133-135); spisy rolne powierzchni użytków i zasiewów, oraz zwierząt gospodarskich z lat 1969, 1972 (sygn. 136-137); sprawy notarialne z lat 1966-1972 (sygn. 138-143); Sobibór - obóz zagłady 1942-1943 - projekt pomnika (sygn. 144) Number of units in the group: 247
36/258/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Uhruskiej 1954-1972 0 Unroll
działalność organów kolegialnych gromady z lat 1966-1967, 1969-1970 (sygn. 1-4); protokoły z sesji GRN w Woli Uhruskiej z lat 1958-1972 (sygn. 5-19); spotkania radnych z wyborcami z lat 1964-1967, 1970-1971 (sygn. 20-23); Komisja Finansowa z lat 1956-1964 (sygn. 24-26); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1972 (sygn. 27-29); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z 1956-1961, 1969-1971 (sygn. 30-34); Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z lat 1956-1957 (sygn. 35); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1966, 1969-1972 (sygn. 36-41); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z 1956 r. (sygn. 42); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1959-1964, 1968-1970 (sygn. 43-46); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1969-1970 (sygn. 47); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Woli Uhruskiej z lat 1954-1960, 1962-1968, 1971-1972 (sygn. 48-62); książka protokołów z narad sołtysów z lat 1960-1962 (sygn. 63); protokoły z odpraw sołtysów z lat 1963-1967, 1969 (sygn. 64-69); zebrania wiejskie GRN Wola Uhruska z lat 1960-1972 (sygn. 70-82); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1967-1969 (sygn. 83); plany pracy Prezydium GRN w Woli Uhruskiej z lat 1955-1957, 1961 (sygn. 84-85); ewidencja zasobu składnicy akt 1963-1966 (sygn. 86); podział administracyjny z 1968 r. (sygn. 87); projekt planu gospodarczego gromady na 1960 rok z 1960 r. (sygn. 88); program rozwoju gromady na lata 1961-1965 z 1960 r. (sygn. 89); plan gospodarczy gromady na 1970 rok z 1970 r. (sygn. 100); sprawozdawczość statystyczna z lat 1969-1970 (sygn. 101); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1972 (sygn. 102-110); budżety gromady na lata 1962-1972 z lat 1961-1963, 1965-1966, 1968-1972 (sygn. 111-122); sprawy testamentów z lat 1962-1972 (sygn. 123); akta zbiorcze do zawarcia małżeństw z 1956 r. (sygn. 124); dokumenty zbiorcze do akt urodzeń za lata 1962-1964 (sygn. 124-129); rejestr mieszkańców stałych - Wola Uhruska, bez daty (sygn. 130) Number of units in the group: 130
36/259/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Orzechowie Nowym 1957-1959 0 Unroll
protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Orzechowie Nowym z lat 1957-1959 (sygn. 1-3) Number of units in the group: 3
36/261/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dorohusku 1954-1972 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Dorohusku z lat 1954-1955, 1958, 1960-1962, 1964-1967, 1969 (sygn. 1-10); sesje i sprawy organizacyjne GRN z lat 1971-1972 (sygn. 11); uchwały GRN w Dorohusku z lat 1963-1964, 1970 (sygn. 12-13); spotkania radnych z wyborcami z lat 1969-1971 (sygn. 14); komisje stałe z lat 1955, 1959-1965, 1971 (sygn. 15-22); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1965-1971 (sygn. 23-29); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1965-1968 (sygn. 30-33); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1965-1968, 1970-1971 (sygn. 34-39); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1971 (sygn. 40-46); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1965-1969, 1971 (sygn. 47-52); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Dorohusku z lat 1955-1956, 1958-1959, 1961-1965, 1969-1972 (sygn. 53-65); uchwały Prezydium GRN w Dorohusku z lat 1965-1968 (sygn. 66-67); protokoły narad sołtysów z lat 1965-1968 (sygn. 68); zebrania wiejskie GRN Dorohusk z lat 1958-1964, 1967, 1972 (sygn. 69-80); ewidencja osobowa Prezydium GRN z lat 1961-1966 (sygn. 81); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1962-1970 (sygn. 82-90); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1962-1964 (sygn. 91); ewidencja godeł i pieczęci z 1972 r. (sygn. 92); ewidencja zasobu akt w archiwum zakładowym z lat 1955-1966 (sygn. 93); program rozowju gromady na lata 1966-1970 z 1966 r. (sygn. 94); plany gospodarcze gromady na lata 1963-1972 z lat 1962-1972 (sygn. 95-107); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1959-1963, 1965-1972 (sygn. 108-119); budżety gromady na lata 1957-1960, 1962, 1964, 1968-1972 z lat 1956, 1959, 1961, 1963, 1967-1972 (sygn. 120-130); sprawozdania budżetowe z lat 1963-1964, 1968-1970 (sygn. 132-133) Number of units in the group: 133
36/262/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Horodysku 1955-1959 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Horodysku z 1958 r. (sygn. 1); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z lat 1956-1957 (sygn. 2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Horodysku z lat 1955-1959 (sygn. 3-5); budżety gromady na lata 1955-1956, 1959-1960 z lat 1955, 1958-1959 (sygn. 6-9) Number of units in the group: 9
36/263/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kaniem 1954-1959 0 Unroll
protokoły z sesji GRN Kaniem z lat 1954-1955, 1958-1959 (sygn. 1-3); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Kaniem z lat 1955-1958 (sygn. 4); zebrania wiejskie GRN Kanie z lat 1956-1959 (sygn. 5); plan i budżet gromady na rok 1959 z 1958 r. (sygn. 6) Number of units in the group: 6
36/264/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kukawce 1955-1959 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Kukawce z lat 1955-1959 (sygn. 1-4); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1955-1957, 1959 (sygn. 5); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Kukawce z lat 1955-1959 (sygn. 6-9); zebrania wiejskie GRN Kukawka z lat 1955, 1957-1958 (sygn. 10); organizacja organów kolegialnych z lat 1958-1959 (sygn. 11); plan gospodarczy na lata 1956-1957 z 1956 r. (sygn. 12); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1956 (sygn. 13); budżety gromady z lat 1955-1959 (sygn. 14-18); sprawozdania budżetowe z lat 1955-1959 (sygn. 19-21); sprawy osobowe z lat 1955-1956, 1959 (sygn. 22) Number of units in the group: 22
36/265/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kumowie Plebańskim 1955-1960 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Kumowie Plebańskim z lat 1955-1956, 1958-1959 (sygn. 1-4); komisje stałe z lat 1955-1959 (sygn. 5); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Kumowie Plebańskim z lat 1955-1959 (sygn. 6-10); zebrania wiejskie GRN Kumów Plebański z lat 1955-1958 (sygn. 11-12); protokoły z sesji sołtysów z lat 1958-1960 (sygn. 13); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1959 (sygn. 14); budżety gromady na lata 1955-1960 z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 15-19); sprawozdania budżetowe z lat 1955-1959 (sygn. 20) Number of units in the group: 20
36/266/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśniowicach 1955-1972 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Leśniowicach z lat 1956-1958, 1960-1972 (sygn. 1-17); sesje i sprawy organizacyjne GRN w Leśniowicach z 1972 r. (sygn. 18); uchwały GRN w Leśniowicach z lat 1971-1972 (sygn. 19-20); rejestry uchwał GRN w Leśniowicach z lat 1957-1960, 1962-1972 (sygn. 21-22); spotkania radnych z wyborcami z lat 1962-1963, 1967-1972 (sygn. 23-29); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z 1955 r. (sygn. 31); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1959, 1961-1964, 1966-1972 (sygn. 32-43); Komisja Finansowa z lat 1955-1958, 1961-1964, 1966, 1969-1971 (sygn. 44-52); Komisja Mandatowa z lat 1961-1964 (sygn. 53-56); Komisja Regulaminowo-Mandatowa z lat 1969-1970 (sygn. 57-58); Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z 1955 r. (sygn. 59); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959, 1961-1963 (sygn. 60-63); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1965-1969, 1971-1972 (sygn. 64-70); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1955, 1958-1972 (sygn. 71-86); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Leśniowicach z lat 1955-1960, 1962-1972 (sygn. 87-104); sprawy organizacyjne - posiedzenia z 1972 r. (sygn. 105); uchwały Prezydium GRN w Leśniowicach z lat 1961, 1971 (sygn. 106-107); rejestry uchwał Prezydium GRN w Leśniowicach z lat 1957, 1962, 1967-1972 (sygn. 108-110); narady i sesje sołtysów z lat 1962-1963, 1967-1972 (sygn. 111-116); zebrania wiejskie GRN Leśniowice z lat 1956-1959, 1961-1972 (sygn. 117-133); protokoły z narad i odpraw pracowników biura GRN w Leśniowicach z lat 1961-1963 (sygn. 134); działalność organów kolegialnych z lat 1961-1970 (sygn. 135-144); organizacja organów Prezydium GRN w Leśniowicach z 1960 r. (sygn. 145); protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji ze zlikwidowanych gromad z 1960 r. (sygn. 146); ewidencja osobowa radnych, prezydium, komisji, sołtysów i pracowników biura z 1958 r. (sygn. 147); plan gospodarczy gromady z 1963 r. (sygn. 148); progam upowszechniania postępu rolniczego na terenie gromady na rok gospodarczy 1968/1969 z 1969 r. (sygn. 149); plan rozwoju rolnictwa w zakresie produkcji zwierzęcej od 1970 r., bez daty (sygn. 150); sprawozdania GUS - zestawienia gromadzkie z lat 1955-1957, 1959 (sygn. 151-155); sprawozdania statystyczne z lat 1971-1972 (sygn. 156-157); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1959, 1961-1963, 1965, 1969 (sygn. 158-163); budżety gromady z lat 1957-1961, 1963-1964, 1966, 1968, 1971-1972 (sygn. 164-174); sprawozdania budżetowe z 1965 r. (sygn. 175) Number of units in the group: 175
36/267/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lisznie 1954-1972 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Lisznie z lat 1954-1955, 1957-1962, 1964-1972 (sygn. 1-16); rejestry uchwał GRN w Lisznie z lat 1955-1959 (sygn. 17-18); komisje stałe GRN z 1971 r. (sygn. 19); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1967, 1969, 1971-1972 (sygn. 20-22); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1971-1972 (sygn. 23); Komisja Planu Gospodarczego, Leśnictwa, Budżetu i Finansów z lat 1969, 1971-1972 (sygn. 24-25); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1966-1967, 1969, 1971-1972 (sygn. 26-29); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Lisznie z lat 1955-1972 (sygn. 30-45); rejestry uchwał Prezydium GRN w Lisznie z lat 1955-1969 (sygn. 48-49); protokoły z sesji sołtysów z lat 1965-1967, 1969-1972 (sygn. 50-51); zebrania wiejskie GRN Liszno z lat 1955-1957, 1966-1972 (sygn. 52-57); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1968, 1970, 1972 (sygn. 58-60); ewidencja osobowa radnych, członków prezydium, komisji, sołtysów, pracowników biura z 1965 r. (sygn. 61); programy rozwoju gromady na lata 1966-1980 z lat 1966, 1968 (sygn. 62-63); plany gospodarcze gromady z lat 1966-1967, 1969 (sygn. 64-65); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1965, 1968-1969 (sygn. 66-68); budżety gromady z lat 1958-1960, 1965, 1967-1971 (sygn. 69-77); sprawozdania budżetowe z 1971 r. (sygn. 78) Number of units in the group: 78
36/268/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Majdanie Nowym 1954-1957 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Majdanie Nowym z lat 1954-1957 (sygn. 1-3); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1955-1957 (sygn. 4); Komisja Kulturalno-Oświatowa i Ochrony Zdrowia z 1955 r. (sygn. 5); Komisja Rolna z lat 1955-1956 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Majdanie Nowym z lat 1955-1957 (sygn. 7-9); rejestr uchwał Prezydium GRN z 1956 r. (sygn. 10); zebrania wiejskie GRN Majdan Nowy z 1955 r. (sygn. 11); plany gospodarcze terenu GRN na lata 1956-1958 (sygn. 12); budżety gromady z lat 1956-1957 (sygn. 14-15); sprawozdania budżetowe z lat 1955-1957 (sygn. 16-18); sprawy osobowe radnych, członków prezydium i komisji - ewidencja personalna z lat 1955-1957 (sygn. 19) Number of units in the group: 19
36/269/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olchowcu 1955-1961 [-1966] 0 Unroll
1. sesje gromadzkiej rady narodowej (sygn. 1-4); 2. komisje gromadzkiej rady narodowej (sygn. 5-8); 3. posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej (sygn. 9-11, 22-23); 4. plany gospodarcze (sygn. 24-25); 5. sprawozdania gospodarcze (sygn. 13); 6. kontrole i inspekcje zewnętrzne (sygn. 14); 7. budżet i jego wykonanie (sygn. 15-20, 26-29); 8. organizacja gromadzkiej rady narodowej (sygn.12, 21) Number of units in the group: 29
36/270/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrowie 1955-1960 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Ostrowie z 1958 r. (sygn. 1); plany pracy Prezydium GRN z lat 1958-1959 (sygn. 2); budżety gromady z lat 1959-1960 (sygn. 3-4); sprawozdania budżetowe z lat 1955-1956 (sygn. 5-6) Number of units in the group: 6
36/271/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrowie Kolonii 1954-1960 0 Unroll
protokoły sesji GRN w Ostrowie Kolonii z lat 1954-1959 (sygn. 1-5); rejestr uchwał GRN z lat 1958-1959 (sygn. 6); Komisja Finansów i Budżetu z lat 1958-1959 (sygn. 7); Komisja Kulturalno-Oświatowa z lat 1958-1959 (sygn. 8); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1959 (sygn. 9); Komisja Rolna z lat 1955-1959 (sygn. 10); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Ostrowie Kolonii z lat 1955-1959 (sygn. 11-15); protokoły z odpraw sołtysów z lat 1958-1959 (sygn. 16); zebrania wiejskie GRN Ostrów Kolonia z lat 1958-1959 (sygn. 17); ewidencja radnych, komisji, sołtysów z lat 1957-1958 (sygn. 18); program rozwoju gospodarczego na lat 1961-1965 z 1959 r. (sygn. 19); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1957-1959 (sygn. 20); budżety gromady na lata 1955-1957, 1959 z lat 1955, 1957-1958 (sygn. 21-24); sprawozdania budżetowo-finansowe z lat 1955-1959 (sygn. 25-26) Number of units in the group: 26
36/272/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pawłowie 1957-1972 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Pawłowie z lat 1958-1961, 1963-1965, 1967-1972 (sygn. 1-13); sesje i sprawy organizacyjne GRN z 1972 r. (sygn. 14); komisje stałe GRN z 1971 r. (sygn. 15); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1958-1960, 1962-1963, 1965 (sygn. 16-19); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1966-1972 (sygn. 20-25); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1963, 1965-1972 (sygn. 26-37); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959, 1961-1962, 1971-1972 (sygn. 38-40); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1963, 1965-1966, 1969-1972 (sygn. 41-49); Komisja Mandatowa z lat 1962-1964 (sygn. 50); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Pawłowie z lat 1959, 1972 (sygn. 51-52); uchwały Prezydium GRN z lat 1958-1959, 1961, 1971 (sygn. 53-55); zebrania wiejskie GRN Pawłów z lat 1958-1961, 1963-1965, 1968-1972 (sygn. 56-66); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1958, 1966-1970 (sygn. 67-70); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960, 1970-1972 (sygn. 71); budżety gromady z lat 1958-1960, 1972 (sygn. 74-76); sprawozdania budżetowe z lat 1971-1972 (sygn. 77-78) Number of units in the group: 78
36/273/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Putnowicach 1954-1957 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Putnowicach z lat 1954-1957 (sygn. 1-4); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Putnowicach z lat 1955-1957 (sygn. 5-7); zebrania wiejskie GRN Putnowice z 1955 r. (sygn. 8); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1957 r. (sygn. 9); budżety gromady z lat 1955-1957 (sygn. 10-12) Number of units in the group: 12
36/274/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sarniaku 1957-1959 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Sarniaku z lat 1958-1959 (sygn. 1-2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Sarniaku z 1959 r. (sygn. 3); budżety gromady z lat 1957-1959 (sygn. 4-7) Number of units in the group: 7
36/275/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sielcu 1955-1972 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Sielcu z lat 1955-1972 (sygn. 1-17); plany pracy GRN z lat 1971-1972 (sygn. 18); komisje stałe GRN z lat 1971-1972 (sygn. 19); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1963-1972 (sygn. 20-28); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1965, 1967, 1969-1970, 1972 (sygn. 29-33); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1960-1965, 1972 (sygn. 34-36); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1958, 1960-1961, 1963-1969, 1972 (sygn. 37-45); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1956-1964, 1969, 1971-1972 (sygn. 46-52); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Sielcu z lat 1955-1972 (sygn. 53-70); protokoły z narad sołtysów z lat 1964-1972 (sygn. 71-73); zebrania wiejskie GRN Sielec z lat 1955-1956, 1958-1972 (sygn. 74-89); program rozwoju gromady z lat 1961-1965 (sygn. 90); plany gospodarcze gromady z lat 1960, 1966, 1968-1971 (sygn. 91-96); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1964, 1969-1972 (sygn. 97-104); budżety gromady z lat 1955-1966, 1968-1972 (sygn. 105-121); sprawozdania budżetowe z lat 1955-1965 (sygn. 122-123); ewidencja radnych i członków komisji GRN z lat 1960-1963 (sygn. 124) Number of units in the group: 124
Showing 271 to 315 of 625 entries.