Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
136
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 441 do 480 z 678 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1582 Orłowski Józef; Załączniki: 1) "Reduta Syndykatu Dziennikarzy Polskich..." (rękopis J. Orłowskiego); 2) list do "Treasury Department" z 13 III 1939 r. (maszynopis); 3) pokwitowanie J. Orłowskiego; 4) list do S. Strakacza z 3 V 1939 r.; 5) list do Silvio Mangini z 10 X 1939 r. 6) list zatytułowany "Drogi panie Franciszku"; L.12 1939 0
2/100/0/5.7/1583 Orłowski Józef; Załączniki: 1) "Do Sejmu Wychodzctwa w Cleveland" (prawdopodobnie orędzie I. Paderewskiego, rękopis J. Orłowskiego); 2) list (I. Paderewskiego ?) do ks. Fr. Wojtalewicza (rękopis J. Orłowskiego); 3) wycinki prasowe; 4) "Wrażenie usunięcia się od rządów w Polsce I. J. Paderewskiego" (maszynopis); 5) list i prospekt książki J. Orłowskiego o I. Paderewskim (maszynopis); 6) "Affidawit" (oświadczenie); 7) "Do szanownych i Drogich Rodaków zebranych na Kongres Wychodzctwa w Detroit (rękopis J. Orłowskiego); 8) list Głabińskiego do I. Paderewskiego (z dopiskami J. Orłowskiego); 9) "Memorandum… " (rękopis J. Orłowskiego); 10) lista działaczy polonijnych (rękopis J. Orłowskiego); 12) adresy działaczy polonijnych (rękopis J. Orłowskiego); 13) dedykacja dla D. Kolszewskiej (rękopis J. Orłowskiego); L.104 1920-1939 0
2/100/0/5.7/1584 Ossendowski Antoni; L.4 (odpowiedź - maszynopis) 1921-1934 0
2/100/0/5.7/1585 Ostrowski Jan; L.3 1935 0
2/100/0/5.7/1586 Ostrowski Tadeusz (ekonomista); L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1587 Paul Painlevé; L.2; Telegram do syna Paul'a Painlevé 1924-1933 0
2/100/0/5.7/1588 Panenkowa Irena; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1589 Pankowski Józef; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1590 Pantor Panait; L.1 1933 0
2/100/0/5.7/1591 Patek Stanisław; L.5 (odpowiedzi - rękopisy) 1926-1939 0
2/100/0/5.7/1592 Paul-Boncour Joseph (polityk i dyplomata francuski); L.4 (odpowiedź - rękopis) 1925-1934 0
2/100/0/5.7/1593 Pawilczus T.; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1594 Pearson Helen (director of the "Fellowship Service"); Załączniki: "For Student Fellowship round the World..."; L.4 1928-1936 0
2/100/0/5.7/1595 Pepłowska Alina (przewodnicząca Centralnego Biura Porozumienia Polskich Organizacji Antykomunistycznych); L.1 1930 0
2/100/0/5.7/1596 Peretiakowicz Antoni (profesor Uniwersytetu Poznańskiego); Załączniki: prospekt i przekaz pocztowy; L.1 1930-1939 0
2/100/0/5.7/1597 Perrin Jean, Joliot-Curie (Frédéric, Irene) 1937 0
2/100/0/5.7/1598 Pershing John Joseph (generał b. dowódca American Expeditionary Force); L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1599 Persowski Tadeusz Antoni; Załączniki: a) "Obrona Warszawy" (rękopis); b) "Sądy Salomonowe w Białowieży" (druk); L.2 1922 0
2/100/0/5.7/1600 Péry Lucienne; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1601 Pétain Henri Philippe; L.4 (odpowiedzi) 1934-1940 0
2/100/0/5.7/1602 Pęczalski Tadeusz (prof. Uniwersytetu Poznańskiego); Załączniki: a) list prof. J. Grochmalickiego do T. Pęczalskiego z dn. 30 VI 1924 r.; b) notatka dla prasy pt. "Uniwersytet Poznański, a pułk. House", luty 1927 r.; c) artykuł T. Pęczalskiego o I. Paderewskim (rękopis z 1935 r.); d) karta członka "Towarzystwa Byłych Uczni prof. Pęczalskiego"; e) wizytówka; f) listy (Pęczalskiego); Patrz listy N. M. Butler do I. Paderewskiego; L.25 1924-1939 0
2/100/0/5.7/1603 T. Pęczalski - "Ciśnienia wewnętrzne gazów i ich wpływ na współczynniki termodynamiczne" (rękopis); artykuły (druki) 1914-1918, 1919 0
2/100/0/5.7/1604 Pietkiewicz Helena; L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1605 Piltz Erazm; Załączniki: "Fakty i dokumenty, dotyczące mej działalności społecznej i politycznej za czas od 1882 do 1924 r." (druk); L.5 1924-1929 0
2/100/0/5.7/1606 Piłsudska Aleksandra 1935 0
2/100/0/5.7/1607 Plater Zyberk Antonina; L.1; Złączniki: wycinki prasowe o stosunkach polsko-łotewskich 1924 0
2/100/0/5.7/1608 Plater Zyberk Ludwik; L.2 1930-1938 0
2/100/0/5.7/1609 Player Cyril Arthur (dziennikarz z "The Detroit News"); L.1 1925 0
2/100/0/5.7/1610 Plutyński A. (publicysta); L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1611 Pochkhanawala R. M. (korespondent PAT w Bombaju); L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1612 Poincaré Raymond; L.4 (odpowiedzi - brudnopisy) 1926-1934 0
2/100/0/5.7/1613 Politis Nicolas (dyplomata grecki); L.2 1929 0
2/100/0/5.7/1614 Ponikowski Antoni; L.2 (odpowiedź) 1924 0
2/100/0/5.7/1615 Posadzy Ignacy (ksiądz); L.6 1932-1939 0
2/100/0/5.7/1616 Potocki Jerzy (ambasador RP w Stanach Zjednoczonych); L.5 1939 0
2/100/0/5.7/1617 Pottere de Georges; Załączniki: "Concoures litteraire sur la Question Juire" (druk); L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1618 Pozner Stanisław (Senator); Załączniki: S. Pozner - "W obronie demokracji". Przemówienie w Senacie w dn. 31 VII 1926 r.; L.1 1926 0
2/100/0/5.7/1619 Proczek Stefan Franciszek (Sekretarz adminis. Kuratorium Lubelskiego); Załączniki: a) wyrok Sądu Najwyższego RP w sprawie S. F. Proczka (odpis); b) wycinek: Cat - "Co wolno Jowiszowi" w: "Słowo", nr 60 z 2 III 1938 r.; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1620 Prugar-Ketling Bronisław (generał) 1940 0
2/100/0/5.7/1621 Prymus Jan Juliusz; Dotyczy spraw śląskich; L.1 1937 0
Wyświetlanie 441 do 480 z 678 wpisów.