Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/952/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bzowie 1955-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 168
12/953/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mierzęcicach 1957-1972 [1974] 0 Unroll
Number of units in the group: 91
12/954/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niegowonicach 1955-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 125
12/955/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przeczycach 1955-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 133
12/956/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rokitnie Szlacheckim 1955-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 154
12/957/0 Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich Sp. Akc. w Sosnowcu 1890-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 4851
12/958/0 Sąd Gminny I Okręgu Powiatu Będzińskiego w Dąbrowie 1879-1914 0 Unroll
Protokoły posiedzeń i decyzje Sądu z lat 1913, sygn. 1 Repertoria spraw cywilnych z lat 1879-1914, sygn. 2-28 Skorowidze do repertoriów spraw cywilnych z lat 1879-1913, sygn. 29-39 Number of units in the group: 39
12/959/0 Sąd Pokoju III Okręgu w Dąbrowie Górniczej (Okolica) 1917-1921 0 Unroll
Repertoria spraw karnych z lat 1917-1921, sygn. 1-8 Repertoria spraw cywilnych z lat 1917-1921, sygn. 9-11 Repertoria spraw opiekuńczych z lat 1917-1921, sygn. 12-13 Skorowidze do repertoriów spraw karnych z lat 1918-1921, sygn. 14-16 Skorowidze do repertoriów spraw cywilnych z lat 1917-1921, sygn. 17-19 Number of units in the group: 19
12/960/0 Sąd Pokoju w Dąbrowie Górniczej [1917] 1921-1928 0 Unroll
Akta spraw cywilnych: postępowanie nakazowe o drobne należności pieniężne, sprawy spadkowe z lat 1926, sygn. 1-8 Repertoria spraw karnych z lat 1917-1928, sygn. 9-44 Repertoria spraw cywilnych z lat 1921-1928, sygn. 45-58 Repertoria spraw opiekuńczych z lat 1918-1924, sygn. 59 Skorowidze do repertoriów spraw karnych z lat 1918-1928, sygn. 60-70 Skorowidze do repertoriów spraw cywilnych z lat 1921-1928, sygn. 71-76 Number of units in the group: 76
12/961/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Dąbrowie Górniczej I Rewiru 1929-1939 0 Unroll
Akta komornika z lat 1939, sygn. 1 Repertoria z lat 1929-1939, sygn. 2-24 Skorowidze do repertoriów z lat 1929-1938, sygn. 25-32 Number of units in the group: 32
12/962/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Dąbrowie Górniczej II Rewiru 1929-1939 0 Unroll
Repertoria z lat 1929-1939, sygn. 1-24 Skorowidze do repertoriów z lat 1929-1938, sygn. 25-34 Number of units in the group: 34
12/963/0 Sąd Grodzki w Czeladzi [1928] 1929-1939 [1950] 0 Unroll
Akta spraw cywilnych: sprawy alimenty, działy gruntu, przywrócenie zakłóconego posiadania z lat [1928] 1929-1939, sygn. 1-416 Repertoria spraw karnych z lat [1928] 1929-1939, sygn. 417-428 Repertorium spraw karno-skarbowych z lat [1928] 1929-1939, sygn. 429 Repertoria spraw cywilnych z lat [1928] 1929-1939, sygn. 430-437 Skorowidze do repertoriów spraw cywilnych z lat 1929-1939, sygn. 438-440 Number of units in the group: 574
12/964/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Skarżyce 1865-1913 0 Unroll
Number of units in the group: 64
12/965/0 Gminna Rada Narodowa w Kromołowie 1945-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 44
12/966/0 Gminna Rada Narodowa w Łazach 1945-1954 [1962] 0 Unroll
Number of units in the group: 86
12/967/0 Gminna Rada Narodowa w Porębie 1952-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 16
12/968/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Blanowicach 1954-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej: protokoły, rejestry interpelacji z lat 1954-1972, sygn. 1-15 Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej: protokoły, plany pracy z lat 1956-1972, sygn. 16-35 Posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej: protokoły, rejestry uchwał, plany pracy z lat 1955-1972, sygn. 36-62 Zebrania wiejskie: protokoły, akty normatywne organów nadrzędnych z lat 1959-1972, sygn. 63-71 Plany gospodarcze i rolne, narodowy spis powszechny, spisy rolne, kontraktacja, szkolenia rolnicze z lat 1965-1972, sygn. 72-97 Kontrole i inspekcje zewnętrzne: protokoły i materiały z lat 1967-1972, sygn. 98-101 Mienie gromadzkie: inwestycje, umowy z lat 1958-1971, sygn. 102-103 Budżet i jego wykonanie z lat 1959-1972, sygn. 104-123 Sprawozdania: budżetowe, z działalności gospodarczej z lat 1961-1971, sygn. 124-135 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Włodowice: plan kontraktacji produkcji roślinnej z lat 1970-1972, sygn. 136 Number of units in the group: 136
12/969/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gieble 1956-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej /GRN/: protokoły z lat 1964-1972, sygn. 1-12 Komisje GRN: protokoły posiedzeń z lat 1967-1971, sygn. 13-14 Prezydium GRN: protokoły posiedzeń z lat 1964-1972, sygn. 15-20 Zebrania wiejskie: protokoły zebrań, działalność sołtysów, podział gromady na obszary z lat 1954-1972, sygn. 21-23 Plany gospodarcze z lat 1962-1972, sygn. 24-25 Sprawozdania gospodarcze z lat 1964-1971, sygn. 26-29 Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1964-1972, sygn. 30-34 Mienie gromadzkie: budownictwo, wykazy gospodarstw, karty gospodarstw z lat 1965-1970, sygn. 35-45 Rejestry mieszkańców z lat 1956-1969, sygn. 46-65 Budżet i jego wykonanie z lat 1963-1972, sygn. 66-79 Number of units in the group: 79
12/970/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kromołowie 1955-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej: protokoły z lat 1956-1971, sygn. 1-14 Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej: Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego, Finansów, Mandatowa, Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych, Planowania Gospodarczego i Budżetu, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1971, sygn. 15-27 Posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej: protokoły, ankiety z lat 1955-1972, sygn. 28-45 Zebrania wiejskie z lat 1963-1971, sygn. 46-53 Plany gospodarcze: plany i sprawozdania z ich wykonania, programy rozwoju z lat 1961-1970, sygn. 54-69 Sprawozdania z lat 1967-1969, sygn. 70-71 Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1959-1970 , sygn. 72-80 Budżet i jego wykonanie z lat 1956-1972, sygn. 81-105 Gminna Spółdzielnia Samopomocy Chłopskiej: protokoły z lat 1965-1967, sygn. 106 Number of units in the group: 106
12/971/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podzamczu 1956-1972 [1975] 0 Unroll
Number of units in the group: 69
Showing 941 to 960 of 2,935 entries.