Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
55/371/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Gminny w Damasławku 1974 - 1986 0 Unroll
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat 1974-1982; 3 j.a. Protokóły posiedzeń plenarnych z lat 1974-1983; 6 j.a. Protokóły egzekutywy z lat 1975-1980; 7 j.a. Ankieta statystyczna z roku 1975; 1 j.a. Protokóły posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 1982-1986; 2 j.a. Number of units in the group: 19
55/372/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Gminny w Drawsku [1972] 1973 - 1985 0 Unroll
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat[1972]1973-1985; 3 j.a. Protokóły posiedzeń plenarnych z lat 1976-1985; 5 j.a. Protokóły egzekutywy z lat [1972]1973-1985; 11 j.a. Ankieta statystyczna z lat 1977-1978; 1 j.a. Protokóły posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 1975-1976, 1980-1984; 1 j.a. Number of units in the group: 21
55/373/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Gminny w Kaczorach 1974 - 1989 0 Unroll
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat 1974-1989; 3 j.a. Protokóły posiedzeń plenarnych z lat 1974-1989; 8 j.a. Protokóły egzekutywy z lat 1975-1989; 13 j.a. Ankieta statystyczna z lat 1975, 1988; 1 j.a. Protokóły posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 1978-1980, 1982; 1 j.a. Protokóły posiedzeń komisji współdziałania z lat 1985-1988; 1 j.a. Protokóły narad I sekretarzy POP z lat 1986-1989; 1 j.a. Number of units in the group: 28
55/374/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Gminny w Lipce 1974 - 1985 0 Unroll
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat 1974-1985; 3 j.a. Protokóły posiedzeń plenarnych z lat 1976-1985; 5 j.a. Protokóły egzekutywy z lat 1975-1985; 10 j.a. Ankieta statystyczna z lat 1975-1976, 1984; 1 j.a. Protokóły posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 1977-1981; 1 j.a. Protokóły posiedzeń komisji współdziałania z roku 1984; 1 j.a. Number of units in the group: 21
55/375/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Gminny w Lubaszu 1973 - 1985 0 Unroll
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat 1974-1985; 3 j.a. Protokóły posiedzeń plenarnych z lat 1975-1985; 4 j.a. Protokóły egzekutywy z lat 1973-1985; 9 j.a. Ankieta statystyczna z roku 1984; 1 j.a. Protokóły posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 1975-1985; 2 j.a. Protokóły posiedzeń komisji kontroli partyjnej z lat 1981-1985; 1 j.a. Number of units in the group: 20
55/376/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Gminny w Połajewie [1972] 1973 - 1985 0 Unroll
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat [1972]1973-1985; 3 j.a. Protokóły posiedzeń plenarnych z lat 1973-1985; 5 j.a. Protokóły egzekutywy z lat 1976-1985; 11 j.a. Ankieta statystyczna z lat 1975, 1983, 1985; 1 j.a. Protokóły posiedzeń Komisji Rewizyjnej z roku 1975; 1 j.a. Protokóły posiedzeń komisji kontroli partyjnej z lat 1980-1981; 1 j.a. Protokóły posiedzeń komisji współdziałania z lat 1983-1985; 1 j.a. Protokóły narad I sekretarzy POP z roku 1985; 1j.a. Number of units in the group: 24
55/377/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Gminny w Ryczywole 1975 - 1986 0 Unroll
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat1975-1985; 4 j.a. Protokóły posiedzeń plenarnych z lat 1977-1985; 6 j.a. Protokóły egzekutywy z lat 1975-1985; 8 j.a. Ankieta statystyczna z lat 1976, 1978, 1983-1984; 1 j.a. Protokóły posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 19775-1976, 19878-1983; 2 j.a. Protokóły posiedzeń komisji kontroli partyjnej z lat 1981-1986; 1 j.a. Number of units in the group: 22
55/378/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Gminny w Szydłowie 1974 - 1985 0 Unroll
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat 1974-1983; 3 j.a. Protokóły posiedzeń plenarnych z lat 1975-1984; 6 j.a. Protokóły egzekutywy z lat 1975-1984; 8 j.a. Ankieta statystyczna z lat 1975, 1983; 1 j.a. Protokóły posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 1977, 1979-1982; 1 j.a. Protokóły posiedzeń komisji kontroli partyjnej z lat 1982-1983, 1985; 1 j.a. Number of units in the group: 20
55/379/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Gminny w Tarnówce 1983 - 1984 0 Unroll
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z roku 1983; 1 j.a. Protokóły posiedzeń plenarnych z roku 1984; 1 j.a. Number of units in the group: 2
55/380/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Gminny w Trzciance [1972] 1973 - 1983 0 Unroll
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat [1972]1973-1982; 3 j.a. Protokóły posiedzeń plenarnych z lat 1973-1983; 5 j.a. Protokóły egzekutywy z lat 1973-1982; 9 j.a. Ankieta statystyczna z roku 1975; 1 j.a. Protokóły posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 1973-1974, 1976, 1978-1980; 2 j.a. Protokóły posiedzeń komisji kontroli partyjnej z lat 1978-1983; 1 j.a. Number of units in the group: 21
55/381/0 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sypniewie 1969 - 1985 0 Unroll
Number of units in the group: 8
55/382/0 Kółko Rolnicze w Sypniewie z siedzibą w Jastrowiu 1985 - 1989 0 Unroll
Number of units in the group: 4
55/383/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Gminny w Wałczu [1972] 1973 - 1989 0 Unroll
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat [1972]1973-1989; 5 j.a. Protokóły posiedzeń plenarnych z lat 1975-1989; 10 j.a. Protokóły egzekutywy z lat 1973-1989; 22 j.a. Ankieta statystyczna z lat 1975, 1983-1984; 1 j.a. Protokóły posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 1975-1985, 19881989; 3 j.a. Protokóły posiedzeń komisji kontroli partyjnej z lat 1981-1986; 2 j.a. Protokóły posiedzeń komisji współdziałania z lat 1983-1988; 1 j.a. Protokóły narad I sekretarzy POP z lat 1984-1989; 1j.a. Number of units in the group: 45
55/384/0 Zakład Budownictwa Komunalnego w Jastrowiu 1964 - 1991 0 Unroll
Number of units in the group: 107
55/385/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Gminny w Wapnie 1973 - 1985 0 Unroll
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat 1975-1985; 3 j.a. Protokóły posiedzeń plenarnych z lat 1976-1985; 4 j.a. Protokóły egzekutywy z lat 1973-1985; 7 j.a. Protokóły posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 1975-1979; 1 j.a. Sprawozdanie o członkach i kandydatach z roku 1984; 1 j.a. Number of units in the group: 16
55/386/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Noteć" w Pile [1974]1975 - 1991 0 Unroll
Number of units in the group: 123
55/387/0 Królewski Urząd Budownictwa Wodnego w Czarnkowie 1856 - 1905 0 Unroll
Number of units in the group: 447
55/388/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Gminny w Wągrowcu [1972] 1973 - 1989 0 Unroll
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat [1972]1973-1989; 5 j.a. Protokóły posiedzeń plenarnych z lat 1975-1988; 7 j.a. Protokóły egzekutywy z lat 1975-1989; 10 j.a. Ankieta statystyczna z lat 1976-1977, 1984; 1 j.a. Protokóły posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 1975, 1978-1983; 1 j.a. Protokóły posiedzeń komisji kontroli partyjnej z lat 1979-1983; 1 j.a. Protokóły narad I sekretarzy POP z lat 1985-1989; 1 j.a. Number of units in the group: 27
55/389/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Gminny w Zakrzewie 1973 - 1989 0 Unroll
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat 1974-1989; 5 j.a. Protokóły posiedzeń plenarnych z lat 1976-1989; 6 j.a. Protokóły egzekutywy z lat 1973-1989; 14 j.a. Ankieta statystyczna z lat 1975-1976, 1982, 1984; 1 j.a. Protokóły posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 1875-1981, 1984, 1986-1988; 2 j.a. Protokóły posiedzeń komisji kontroli partyjnej z roku 1981; 1 j.a. Protokóły posiedzeń komisji współdziałania z lat 1984-1985; 1 j.a. Number of units in the group: 30
55/390/0 Zarząd Miejski w Trzciance 1945 - 1950 0 Unroll
Refarat Ogólno-Administracyjny: protokóły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Trzciance, statuty, regulaminy, przepisy dla USC, organizacja wyborów, sprawy ludnościowe z lat 1945-1950; 10 j.a. Referat Finansowy: budżety, sprawozdania finansowe, plany gospodarcze, wymiar podatku gruntowego, wykazy nieruchomości z lat 1945-1950; 30 j.a. Referat Społeczny: statut szpitala, protokóły zdawcze nieruchomości z lat 1946-1947; 2 j.a. Number of units in the group: 42
Showing 381 to 400 of 1,095 entries.