Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
136
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 541 do 560 z 678 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1682 Sikorski Władysław; L.31 (odpowiedzi - maszynopisy) IX 1939-1940 0
2/100/0/5.7/1683 Sikorski Władysław; Załączniki: a) list W. Sikorskiego do H. Lübke; b) list I. J. Paderewskiego do J. Rembielińskiej; c) fotografia; L.16 (odpowiedzi - rękopisy); brak s.27 b.d. 0
2/100/0/5.7/1684 Singleton A. M. W. (publicystka); Załączniki: a) "Danzig should be Polish" - wywiad z A. M. W. Singleton (maszynopis); b) wycinek -"Polish Society in London", podpisany przez A. M. W. Singleton; c) ogłoszenie o odczycie A. M. W. Singleton pt. "Ireland and France" (druk); d) "Poland indomitable" by A. M. W. Singleton, London 1935 (broszura, s.72); L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1685 Studziński Władysław; L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1686 Skalski Franciszek (ksiądz); L.1 1933 0
2/100/0/5.7/1687 Skatin Joseph (korespondent PAT'a w Australii); L.1 1927 0
2/100/0/5.7/1688 Skirmunt Konstanty; Załączniki: a) artykuły D. Lloyd George'a o rozbrojeniu i bezpieczeństwie (odpis, tłumaczenie); b) telegram A. Skrzyńskiego do K. Skirmunta z dn. 24 VI 1925 r.; c) zaproszenie; L.22 (odpowiedzi - rękopisy) 1921-1939 0
2/100/0/5.7/1689 Skłodowski Władysław (brat Marii Curie - Skłodowskiej); Załączniki: odpis listu; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1690 Skogholm Carl Werner; Załączniki: rysunek popiersia I. J. Paderewskiego; L.3 1938-1939 0
2/100/0/5.7/1691 Skrzyński Aleksander; L.7 (odpowiedź - rękopis); patrz t.1688 1923-1925 0
2/100/0/5.7/1692 Skrzyński Władysław (ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej); Załączniki: zaproszenie i spis osób; L.6 (odpowiedzi - rękopisy) 1925-1934 0
2/100/0/5.7/1693 Smith Charles Stephenson (dziennikarz); L.1 1930 0
2/100/0/5.7/1694 Sobański Władysław; Załączniki: a) zaproszenie i lista gości; b) list de Lannoy z dn. 16 V 1924 r. do W. Sobańskiego; c) życiorys W. Sobańskiego (maszynopis); L.11 (odpowiedzi - maszynopisy); brak s.58-62 1923-1940 0
2/100/0/5.7/1695 Sobieniowski Florian; Załączniki: a) G. Bernard Shaw - "Cezar i Kleopatra". Prolog (przeznaczony dla scen polskich, rękopis); L.8 1925-1928 0
2/100/0/5.7/1696 Sochaczewski Stanisław; L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1697 Sokal Franciszek (delegat RP przy Lidze Narodów); L.9 1924-1940 0
2/100/0/5.7/1698 Sokolnicka Lucyna; Załączniki: "Zofia Sokolnicka" - życiorys Z. Sokolnickiej - działaczki ND i ZLN, napisany przez dr Wandę Brzeską (maszynopisy); L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1699 Sołtanowa Amelia z Weyssenhoffów; Załączniki: (odpis - maszynopis); L.1 1936 0
2/100/0/5.7/1700 Sosnkowski Kazimierz; Załączniki: 4 fotografie pamiątek po F. Chopinie, posiadanych przez Bibliotekę Polską w Paryżu; L.5 (odpowiedzi - rękopis, maszynopis) 1932-1939 0
2/100/0/5.7/1701 Starzyński Stefan; L.4 (odpowiedź - maszynopis) 1935-1938 0
Wyświetlanie 541 do 560 z 678 wpisów.