Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
136
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 181 do 200 z 678 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1322 Gaiffier de (ambasador Belgii we Francji); L.1 1924 0
2/100/0/5.7/1323 Gall Stanisław (arcybiskup warszawski); L.4 (odpowiedzi) 1934-1939 0
2/100/0/5.7/1324 Garfield W. A. (członek Institute of Politics, Williamstown); L.3 1926-1933 0
2/100/0/5.7/1325 Gasparri C. (kardynał, Secretaire d'Etat); Załączniki: a) list kard. G. Pizzardo do I. J. Paderewskiego; b) kopie telegramu C. Gaspari; L.5 (odpowiedź - rękopis) 1922-1929 0
2/100/0/5.7/1326 Gawroński Wacław (konsul generalny RP w Nowym Jorku) 1939 0
2/100/0/5.7/1327 Gerville-Réache (żona redaktora "Matin"); L.1 1928 0
2/100/0/5.7/1328 Geyer M. (dr); L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1329 Gharghero Florence; L.1 1928 0
2/100/0/5.7/1330 Gibbs Milo Sargent; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1331 Gibson Hugh Simons (dyplomata); Załączniki: a) telegramy i listy Mary i Michel'a Francis'a Gibsona do I. J. Paderewskich; b) list H. S. Gibson'a do Johna N.; c) list Michel'a Francis'a Gibson'a (syn H. S. Gibsona) do I. J. Paderewskiego; d) telegram H. S. Gibson'a do płk. Donovana z dn. 24 V 1940 r. pt. "Food for Poland"; L.26 (odpowiedzi - maszynopisy) 1922-1940 0
2/100/0/5.7/1332 Giron H. C.; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1333 Giron Simone; Załączniki: a) fotografia; b) odpis listu z dn. 9 VII 1939 r. wykonany w AAN; L.42 1934-1939 0
2/100/0/5.7/1334 Glaser Stefan (prof., dr); L.2 1938 0
2/100/0/5.7/1335 Glazer Michał; Załączniki: memoriały M. Glazera: a) "Zagadnienie żydowskie a interes Wielkiej Brytanii"; b) "Projekt finansowania emigracji żydowskiej z Polski"; c) "Analiza projektu o sfinansowaniu emigracji żydowskiej z Polski"- oraz uwagi wnioski: oraz "Opinia radcy ekonomicznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych" (maszynopisy); L.1 1938 0
2/100/0/5.7/1336 Gliwic Hipolit 1925 0
2/100/0/5.7/1337 Głąbiński Stanisław; L.10 (odpowiedzi - rękopis, maszynopisy); Telegram z dn. 31 VII 1926 r. podpisany przez M. Seydę i J. Załuskę 1921-1929 0
2/100/0/5.7/1338 Goldman Frank S.; Załączniki: a) "International Merchandise Mart"; b) "This day... A modest tribute to the Kellogg-Briand Peace Pact"; c) "Paris International Sportsmen's Club"; d) "L'Amitié Française", 23 année, no 76, 13 X 1929; e) "Paris-Presse", 1 année, no 270, 13 X 1929; L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1339 Groński Kazimierz; L.1 1923 0
2/100/0/5.7/1340 Gorczyński Witold (płk rez.); L.1 1928 0
2/100/0/5.7/1341 Gordon Amy R.; Załączniki: a) wycinek prasowy; b) "Concerning Paderewski" by Lawrence Gilman - kopia artykułu zamieszczonego w "New York Herold Tribune"; L.1 1940 0
Wyświetlanie 181 do 200 z 678 wpisów.