Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
136
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 561 do 580 z 678 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1702 Steed Henry Wickham (publicysta); L.3; (odpowiedź - rękopis) 1925-1934 0
2/100/0/5.7/1703 Steinberg Harry (captain) 1921 0
2/100/0/5.7/1704 Stempowski Alfred (konsul honorowy RP w La Havre); Załączniki: "Amicale des Aveugles du Havre et de la Région", (prospekt); L.1 1923 0
2/100/0/5.7/1705 Stetson John B. jr.; L.2 1932 0
2/100/0/5.7/1706 Stewart W. Daniel (minister finansów Nowej Zelandii); L.1 1927 0
2/100/0/5.7/1707 Strahle Bo (korespondent "Stockholms Tidningen"); L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1708 Strakacz Sylwin; Załączniki: a) list E. Niewiadomskiego - "Do wszystkich Polaków" (odpis); b) "Rzeczpospolita" nr 244 z dn. 5 IX 1924 r. (dod. nadzw.); L.60 (odpowiedzi - maszynopisy) 1920-1924 0
2/100/0/5.7/1709 Strakacz Sylwin; Załączniki: a) list Głównego Komitetu Wykonawczego Polskiego Centrum Katolicko-Ludowego z 12 XII 1927 do I. Paderewskiego; b) "Program Polskiego Centrum Katolicko-Ludowego" (maszynopis); c) wykazy i zestawienia finansowe; Jeden z telegramów do S. Strakacza podpisany jest "Lubka", jeden z telegramów do I. Paderewskiego podpisał także F. Frankowski; L.61 1925-1940 0
2/100/0/5.7/1710 Strobel Maria; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1711 Stroński Stanisław; Załączniki: a) szkic struktury redakcji i finansów "Rzeczpospolitej"; b) wycinki prasowe; c) zaproszenie; Jeden z listów do S. Strońskiego pisany przez J. Orłowskiego; L.24 (odpowiedzi - rękopisy); patrz t.1580 1920 0
2/100/0/5.7/1712 Sunier Albert (przemysłowiec szwajcarski); Załączniki: prospekt firmy "Sapex"; L.4 1924 0
2/100/0/5.7/1713 Super Paweł (dyrektor Generalnej Polskiej YMCA, dyrektor Amerykańskiej Komisji Pomocy Polakom na Węgrzech i w Rumunii); Załączniki: a) "Historia międzynarodowej akcji opieki i pomocy dla uchodźców polskich w Rumunii"; b) "Pierwszy etap pracy uchodźczyń polskich w Rumunii"; L.1; patrz t.2625 1940 0
2/100/0/5.7/1714 Szczepkowski Bolesław (redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" i "Polski"); L.2 1931 0
2/100/0/5.7/1715 Szeptycki Stanisław; Załączniki: a) list S. Strakacza do A. Kirste (kopia); b) list S. Strakacza do mjr T. Dymszy (kopia); c) list A. Kirste do I. J. Paderewskiego; d) list S. Szeptyckiego (odpis); L.2; (odpowiedź - maszynopis) przed 1939-1940 0
2/100/0/5.7/1716 Szpyrkówna M. H.; Załączniki: wycinki prasowe; L.2 1930-1932 0
2/100/0/5.7/1717 Sztark Heliodor (konsul generalny RP w Pittsburgu); Załączniki: a) "Otwarcie Komnaty Polskiej na Uniwersytecie Pittsburskim" -sprawozdanie; b) "Invocation" - ks. Drelaka (j. ang., pol.); c) przemówienie H. Sztarka (j. ang., j. pol.); d) przemówienie H. Kwapiszewskiego (radca ambasady RP w Waszyngtonie); e) "Thre Polish Room in the Cathedral of Learning. Univ. of Pittsburgh (prospekt); f) kartka z adresem; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1718 Szukalski; L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1719 Szukiel Maciej; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1720 Szumlakowski Marian (poseł RP w Portugalii, poseł RP w Hiszpanii); L.2 1934-1939 0
2/100/0/5.7/1721 Ślebodziński Józef; Załączniki: artykuły: a) "Geostrategia Polski", z mapką; b) "Cyganie"; L.1 1939 0
Wyświetlanie 561 do 580 z 678 wpisów.