Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/230/0 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach [1948] 1949-1952 [1954] 0 rozwiń
Zarządzanie: sprawozdania opisowe z działalności Delegatury z lat 1949, sygn. 1 Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji i władz nadrzędnych Delegatury oraz organów sprawiedliwości z lat [1948] 1949-1952 [1954], sygn. 2-553 Liczba jednostek w zespole: 553
12/231/0 Ministerstwo Kontroli Państwowej, Zespół Kontroli Budownictwa w Warszawie, Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Katowicach [1952] 1953-1957 [1958] 0 rozwiń
Zarządzanie: sprawozdania miesięczne i kwartalne z wykonania plany kontroli, protokoły z odpraw, rejestr materiałów pokontrolnych z lat 1953-1955, sygn. 1-3 Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji oraz organów sprawiedliwości z lat 1952-1958, sygn. 4-162 Liczba jednostek w zespole: 162
12/232/0 Ministerstwo Kontroli Państwowej, Zespół Kontroli Finansów w Warszawie, Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Katowicach [1952] 1953-1955 0 rozwiń
Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji oraz organów sprawiedliwości z lat 1952-1955, sygn. 1-22 Liczba jednostek w zespole: 22
12/233/0 Ministerstwo Kontroli Państwowej, Zespół Kontroli Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warszawie, Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Katowicach 1953-1957 [1958] 0 rozwiń
Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji oraz organów sprawiedliwości z lat 1953-1957 [1958], sygn. 1-53 Liczba jednostek w zespole: 53
12/234/0 Ministerstwo Kontroli Państwowej, Zespół Kontroli Górnictwa w Warszawie, Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Katowicach 1953-1957 [1958] 0 rozwiń
Zarządzanie: protokoły z odpraw i kontroli wewnętrznej Grupy z lat 1953-1955, sygn. 1-4 Kontrole: wytyczne dla kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji oraz organów sprawiedliwości z lat 1953-1957 [1958], sygn. 5-336 Liczba jednostek w zespole: 336
12/235/0 Ministerstwo Kontroli Państwowej, Zespół Kontroli Energetyki w Warszawie, Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Katowicach 1953-1957 0 rozwiń
Zarządzanie: protokoły z narad i odpraw Grupy z lat 1953-1956, sygn. 1-2 Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji oraz organów sprawiedliwości z lat 1953-1957, sygn. 3-62 Liczba jednostek w zespole: 62
12/236/0 Ministerstwo Kontroli Państwowej, Zespół Kontroli Górnictwa i Energetyki w Warszawie, Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Katowicach 1957 [1958] 0 rozwiń
Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji oraz organów sprawiedliwości z lat 1957 [1958], sygn. 1-37 Liczba jednostek w zespole: 37
12/237/0 Ministerstwo Kontroli Państwowej, Zespół Kontroli Hutnictwa w Warszawie, Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Katowicach 1953-1957 0 rozwiń
Zarządzanie: sprawozdania miesięczne z działalności Grupy, protokoły z odpraw z lat 1953-1956, sygn. 1-5 Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji oraz organów sprawiedliwości z lat 1953-1957, sygn. 6-262, brak sygn. 186 Liczba jednostek w zespole: 261
12/238/0 Ministerstwo Kontroli Państwowej, Zespół Kontroli Przemysłu Ciężkiego w Warszawie, Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Katowicach 1957 [1958] 0 rozwiń
Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji oraz organów sprawiedliwości z lat 1957 [1958], sygn. 1-40 Liczba jednostek w zespole: 40
12/239/0 Ministerstwo Kontroli Państwowej, Zespół Kontroli Przemysłu Drobnego i Spółdzielczości w Warszawie, Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Katowicach 1953-1957 [1959] 0 rozwiń
Zarządzanie: sprawozdania miesięczne z działalności Grupy z lat 1954-1956, sygn. 1-2 Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji oraz organów sprawiedliwości z lat 1953-1959, sygn. 3-100 Liczba jednostek w zespole: 100
12/240/0 Ministerstwo Kontroli Państwowej, Zespół Kontroli Kolei w Warszawie, Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Katowicach 1953-1957 0 rozwiń
Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji oraz organów sprawiedliwości z lat 1953-1957, sygn. 1-59 Liczba jednostek w zespole: 59
12/241/0 Ministerstwo Kontroli Państwowej, Zespół Kontroli Rolnictwa i Spółdzielczości Wiejskiej w Warszawie, Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Katowicach 1953-1957 [1958] 0 rozwiń
Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji oraz organów sprawiedliwości z lat 1953-1957 [1958], sygn. 1-13 Liczba jednostek w zespole: 13
12/242/0 Ministerstwo Kontroli Państwowej Zespół Kontroli Skupu, Magazynowania i Przetwórstwa Zbożowego w Warszawie Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Katowicach 1953-1956 0 rozwiń
Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji oraz organów sprawiedliwości z lat 1953-1956, sygn. 1-22 Liczba jednostek w zespole: 22
12/243/0 Ministerstwo Kontroli Państwowej, Zespół Kontroli Skupu i Kontraktacji w Warszawie, Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Katowicach 1953-1956 0 rozwiń
Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji oraz organów sprawiedliwości z lat 1953-1956, sygn. 1-19 Liczba jednostek w zespole: 19
12/244/0 Ministerstwo Kontroli Państwowej, Zespół Kontroli Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego w Warszawie, Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Katowicach 1953-1957 0 rozwiń
Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji oraz organów sprawiedliwości z lat 1953-1957, sygn. 1-44 Liczba jednostek w zespole: 44
12/245/0 Ministerstwo Kontroli Państwowej, Zespół Kontroli Obrotu Towarowego w Warszawie, Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Katowicach 1953-1957 [1958] 0 rozwiń
Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji oraz organów sprawiedliwości z lat 1953-1957 [1958], sygn. 1-169 Liczba jednostek w zespole: 169
12/246/0 Wojewódzka Komisja do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Katowicach 1946-1948 0 rozwiń
Przemysł metalowy z lat 1946-1947, sygn. 1-20 Przemysł maszynowy i konstrukcji metalowych z lat 1947-1948, sygn. 21-32 Przemysł chemiczny z lat 1946-1947, sygn. 33-40a Budownictwo i przemysł materiałów budowlanych z lat 1946-1948, sygn. 41-105, 79a Przemysł drzewny z lat 1946-1947, sygn. 106-150 Przemysł lekki z lat 1946-1947, sygn. 151-165 Przemysł spożywczy z lat 1946-1947, sygn. 166-265, 175a, 201a Handel z lat 1946-1947, sygn. 266-531, 450a Rzemiosło, usługi z lat 1946-1948, sygn. 532-927, 602a, 632a, 634a, 787a Nieruchomości z lat 1947, sygn. 928-936 Inne z lat 1947, sygn. 937-938 Akta dotyczące instrukcji i zarządzeń Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw z lat 1947, sygn. 939 Protokoły zdawczo-odbiorcze, zawierające opis przedsiębiorstwa, jego urządzeń, spis inwentarza i dane o wierzytelności i zobowiązaniach z lat w inwentarzu jest błąd w numeracji - opuszczono pozycje 323-332 Liczba jednostek w zespole: 938
12/247/0 Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura w Katowicach 1946-1951 0 rozwiń
Akta prezydialne z lat 1946-1954, sygn. 1-3 Sprawozdania z działalności z lat 1946-1954, sygn. 4-9 Protokoły polustracyjne z lat 1947-1950, sygn. 10-11 Protokoły odpraw inspektorów z lat 1947-1950, sygn. 12 Oryginały postanowień o ukaraniu grzywną oraz akta umorzonych dochodzeń w sprawach o spekulację i inne przestępstwa (sprawy KS, Sp, Ksp, RS, I RS, II RS) z lat 1946-1950, sygn. 13-537 Oryginały orzeczeń oraz akta spraw karnych o różne przestępstwa, zakończonych osadzeniem sprawcy w obozie lub skazaniem na grzywnę (sprawy DKS) z lat 1950-1954, sygn. 538-1598, brak sygn. 1424 Repertoria i skorowidze z lat 1946-1954, sygn. 1599-1639 Protokoły zdawczo-odbiorcze akt z lat 1950-1955, sygn. 1640-1643 Liczba jednostek w zespole: 1642
12/248/0 Wojewódzki Komitet Osadniczy w Katowicach 1945-1946 0 rozwiń
Oddział Organizacji i Planowania - Referat Prac Komisji, Referat Planowania, Referat Terenowy: organizacja, sprawozdania z zebrań, typowanie delegatów, sprawozdania z posiedzeń Komisji, współpraca z organami społeczno-politycznymi, planowanie; organizacja, kontrole i sprawozdania z działalności powiatowych komitetów osadniczych z lat 1945-1946, sygn. 1-57 Oddział Ogólny - Kancelaria, Referat Personalny, Finanse: zarządzenia, pisma okólne i okólniki władz administracji państwowej, Wojewody, Urzędu Śląsko-Dąbrowskiego i własne, sprawy personalne i finansowe z lat 1945-1946, sygn. 58-62 Oddział Opieki - Referat Opieki nad Matką i Dzieckiem: korespondencja dotycząca opieki nad matką i dzieckiem z lat 1945, sygn. 63-64 Liczba jednostek w zespole: 64
12/249/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Wojewódzki w Katowicach 1945-1966 0 rozwiń
Organizacja: okólniki, zarządzenia i instrukcje Rady Głównej, statut i regulaminy, akcja wyborcza, uchwały i protokoły obrad Prezydium i Zarządu, protokoły komisji rewizyjnej, materiały zjazdu delegatów SFOS z lat 1945-1966, sygn. 1-18 Sprawozdawczość: sprawozdania Komitetu Wojewódzkiego i komitetów terenowych, budowa Mostu Poniatowskiego i Śląsko-Dąbrowskiego, akcje szkolne SFOS, współzawodnictwo z lat 1945-1966, sygn. 19-34, 24a Propaganda: sprawozdania z akcji, biuletyn, dyplomy i plakietka za współzawodnictwo z lat 1950-1965, sygn. 35-47, 47a Finanse: plany zbiórek pieniężnych i zestawienie ich wyników, plany pracy i plany finansowe placówek terenowych, bilanse, protokoły kontroli z lat 1945-1966, sygn. 48-65, 56a-b Liczba jednostek w zespole: 69
Wyświetlanie 221 do 240 z 2 939 wpisów.