Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
31/1321/0 Klub Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu 1958 - 1987 0 Unroll
Number of units in the group: 16
31/1322/0 Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 3 w Nowym Sączu 2001 - 2013 0 Unroll
Number of units in the group: 269
31/1323/0 Przedsiębiorstwo Turystyczne "Śnieżnica" w Limanowej 1964 - 1997 0 Unroll
Number of units in the group: 47
31/1324/0 vacat - Liceum Ogólnokształcące w Rabce - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3686 Liceum Ogólnokształcące w Rabce 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1325/0 Urząd Skarbowy w Limanowej 1983 - 1989 0 Unroll
Number of units in the group: 45
31/1326/0 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu [1941] 1975 - 1998 0 Unroll
Number of units in the group: 696
31/1327/0 vacat - Dominium Czorsztyn - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3687 Dominium Czorsztyn 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1328/0 Akta notariusza Wawrzyńca Lelka w Limanowej 1948 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 5
31/1329/0 Akta notariusza Mieczysława Galeńskiego w Limanowej 1943 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1330/0 Urząd Zatrudnienia w Krakowie Oddział w Nowym Sączu 1947 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1331/0 Państwowy Urząd Samochodowy Rejonowy Urząd Samochodowy w Nowym Sączu 1945 - 1946 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1332/0 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Tymbarku 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1333/0 C.K. Urząd Powiatowy w Muszynie 1857 - 1858 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1334/0 Dominium Brzostek 1819 - 1820 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1335/0 vacat - Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3688 Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1336/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Grybowie 1950 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 8
31/1337/0 vacat - Rejonowy Urząd Pracy w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3689 Rejonowy Urząd Pracy w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1338/0 Bank Ludowy w Krynicy 1933 - 1934 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1339/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lasocicach 1963 - 1971 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1340/0 vacat - Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3690 Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1341/0 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Sączu 1963 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 8
31/1342/0 Kolegium Odwoławcze Sejmiku Samorządowego Województwa Nowosądeckiego w Nowym Sączu 1991-1995 0 Unroll
Number of units in the group: 146
31/1343/0 C.K. Urząd Powiatowy w Krynicy [1811] 1855 - 1867 [1881] 0 Unroll
Number of units in the group: 2411
31/1344/0 C.K. Urząd Powiatowy w Starym Sączu [1798] 1855 - 1867 [1934] 0 Unroll
Number of units in the group: 292
31/1345/0 Górska Szkoła Rolnicza w Łososinie Górnej 1929 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 13
31/1346/0 Sąd Powiatowy w Limanowej 1950 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 6656
31/1347/0 Pałac Młodzieży w Nowym Sączu 1954 - 2007 0 Unroll
Number of units in the group: 131
31/1348/0 Nadleśnictwo Państwowe w Nowym Sączu 1947 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1349/0 Nadleśnictwo Państwowe w Starym Sączu 1944 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/1350/0 Gospodarstwo Produkcyjno-Przetwórcze w Limanowej 1979 - 1997 0 Unroll
Number of units in the group: 61
31/1351/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu 2014 0 Unroll
Number of units in the group: 479
31/1352/0 Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu [1974] 1979-1984 0 Unroll
Number of units in the group: 6
31/1353/0 Zbiór akt szkolnych 1993-2015 0 Unroll
Number of units in the group: 21
31/1354/0 Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Limanowej 1947-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 21
31/1355/0 Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Gorlicach 1958-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 8
31/1356/0 Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ujanowicach Filia w Kamionce Małej 1890-1924 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1357/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gaboniu 1958-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/1358/0 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Gorlicach [1938] 1945-2009 0 Unroll
Number of units in the group: 123
31/1359/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Muszynce 1847-1925 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1360/0 Akta komisji wyborczych i Komisarza Wyborczego z wyborów samorządowych oraz referendów lokalnych przeprowadzonych w trakcie kadencji 2006-2010 z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu 2006-2010 0 Unroll
Number of units in the group: 133
31/1361/0 Zarząd Gospodarki Terenami w Starym Sączu 1971-1983 0 Unroll
Number of units in the group: 28
31/1362/0 Akta komisji wyborczych i Komisarza Wyborczego z wyborów samorządowych z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniach 21 listopada i 5 grudnia 2010 r. 2010-2011 0 Unroll
Number of units in the group: 445
31/1363/0 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Łącku 1947-2008 0 Unroll
Number of units in the group: 77
31/1364/0 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010 r. 2010 0 Unroll
Number of units in the group: 207
31/1365/0 Zespół Szkół Medycznych w Nowym Sączu 1960-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 28
31/1366/0 Stowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu 1992-2017 0 Unroll
Number of units in the group: 12
31/1367/0 Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Wysowa 1959-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 264
31/1368/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. 2011 0 Unroll
Number of units in the group: 202
31/1369/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słopnicach 1890-1910 [1975] 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/1370/0 Ubezpieczalnia Społeczna w Nowym Sączu 1910-1950 0 Unroll
Akta osobowe, dowody depozytowe na obligacje Number of units in the group: 314
31/1371/0 Zarząd Gminny NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w Gorlicach 1981-1983 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/1372/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Rybiu 1890-1923 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1373/0 Szkoła Ludowa Mieszana 4-klasowa w Nowym Sączu 1906-1908 0 Unroll
Number of units in the group: 9
31/1374/0 Szkoła Podstawowa im. Urszuli Kochanowskiej w Nowym Sączu 1909-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 281
31/1375/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczyrzycu 1890-1907 [1953] 0 Unroll
Number of units in the group: 4
31/1376/0 Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej Oddział w Nowym Sączu 1987-1994 [1995] 0 Unroll
Number of units in the group: 15
31/1377/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Limanowej 1924-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 9
31/1378/0 Zarząd Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym Sączu 1989-2008 0 Unroll
Number of units in the group: 16
Showing 1,321 to 1,378 of 1,378 entries.