Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
31/481/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Grybowie 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 30
31/482/0 Urząd Miasta i Gminy w Grybowie 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 137
31/483/0 Gminna Rada Narodowa w Gorlicach 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 58
31/484/0 Urząd Gminy w Gorlicach [1942] 1973 - 1990 [1991] 0 Unroll
Number of units in the group: 1159
31/485/0 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Nowym Sączu 1948 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 64
31/486/0 Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Nowym Sączu 1975 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 196
31/487/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Trzetrzewinie 1870 - 1900 82 Unroll
Księga urodzeń z lat 1870-1900 (dot. miejscowości Trzetrzewina, Biczyce (Górne i Dolne), Niskowa, Szymanowice, Krasne Biczyckie) (sygn. 31/487/1) Number of units in the group: 1
31/488/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Małgorzaty w Nowym Sączu 1890 - 1928 [2010] 720 Unroll
Księga urodzeń z lat 1890-1900 - Chełmiec, Rdziostów, Świniarsko, Mała Wieś, Drzykowa, Strugi (sygn. 31/488/1) Księga urodzeń z lat 1890-1900 - Nowy Sącz, Chruślice, Falkowa, Grabowa, Gołąbkowice. Rożkowice, Załubińcze (sygn. 31/488/2) Indekjs do księgi urodzeń -z 1890-1900 - Nowy Sącz, Chruślice, Falkowa, Grabowa, Gołąbkowice, Rożkowice, Załubińcze (sygn. 31/488/3) Księga urodzeń z lat 1890-1900 - Bielowice, Boguszowa, Dąbrówka Polska, Dąbrówka Niemiecka, Jamnica, Januszowa, Kunów, Kwieciszowa, Librantowa, Olchówka, Naściszowa, Nawojówka, Piątkowa, Zawada (sygn. 31/488/4) Number of units in the group: 13
31/489/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chomranicach 1890 - 1900 92 Unroll
Księga urodzeń z lat 1890-1900. Miejscowości: Marcinkowice, Chomranice, Krasne Potockie, Klęczany (sygn. 31/489/1) Number of units in the group: 1
31/490/0 ŻEGIESTÓW ZDRÓJ Spółka z o.o. w Żegiestowie Zdroju 1927 - 1948 0 Unroll
Number of units in the group: 9
31/491/0 Przedsiębiorstwo Państwowe UZDROWISKO ŻEGIESTÓW w Żegiestowie Zdroju [1948] 1953 - 1964 [1966] 0 Unroll
Number of units in the group: 40
31/492/0 Przedsiębiorstwo Państwowe UZDROWISKO KRYNICA w Krynicy [1948] 1953 - 1964 [1968] 0 Unroll
Number of units in the group: 17
31/493/0 Przedsiębiorstwo Państwowe ZESPÓŁ UZDROWISK KRYNICKO-POPRADZKICH w Krynicy [1948] 1964 - 1999 0 Unroll
Number of units in the group: 98
31/494/0 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Nowym Sączu 1854 - 1937 8105 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1877-1892, 1894-1915 (sygn. 31/494/17-41, 137, 142, 147, 152, 164, 174, 179, 186, 193, 194, 216) Księgi małżeństw z lat 1882-1935 (sygn. 31/494/1-16, 136, 141, 146, 155, 156, 163, 171, 172, 180, 187, 194 202, 217-232) Księgi zgonów z lat 1877-1900, 1904-1935 (sygn. 31/494/42-68, 138, 143, 144, 148, 149, 153, 154, 165, 166, 173, 181, 182, 188, 189, 195, 196, 200-201,207, 212-213, 233-264) Indeksy do ksiąg urodzeń z lat 1877-1888, 1891, 1895-1897, 1900, 1903 (sygn. 31/494/69-87, 178, 197) Indeksy do ksiąg małżeństw z lat 1882, 1883, 1886-1897, 1899-1935 (sygn. 31/494/88-113, 139, 140, 145, 157-160, 167, 168, 175, 176, 183, 184, 190, 191, 198, 203, 214, 265-285) Indeksy do ksiąg zgonów z lat 1878-1888, 1890, 1891, 1893-1898, 1907, 1911-1935 (sygn. 31/494/114-134, 150, 151, 161, 162, 169, 170, 177, 185, 192, 199, 205-206, 209-211, 215, 286-306) Ponadto w zespole znajduje się księga urodzin Izraelitów z lat 1854-1876, prowadzona przez CK Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (sygn. 31/494/135) Number of units in the group: 319
31/495/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wielogłowach 1890 - 1899 178 Unroll
Księga urodzeń z lat 1890-1899. Miejscowości: Dąbrowa, Klimkówka, Kurów, Naściszowa, Ubiad, Wielopole, Wola Kurowska, Zabełcze, Łążek (sygn. 31/495/1) Number of units in the group: 1
31/496/0 Gminna Rada Narodowa w Laskowej 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 200
31/497/0 Urząd Gminy w Laskowej 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 265
31/498/0 Spółdzielnia Pracy Transportu Mleczarskiego w Nowym Sączu 1990 - 2003 0 Unroll
Number of units in the group: 28
31/499/0 Gminna Rada Narodowa w Łużnej 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 30
31/500/0 Urząd Gminy w Łużnej 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 44
31/501/0 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Nowym Sączu [1933] 1950 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 9
31/502/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Krynicy Wsi 1853 - 1906 366 Unroll
Księga zgonów z lat 1853-1895 (sygn. 31/502/1) Księga urodzeń z lat 1881-1906 (sygn. 31/502/2) Number of units in the group: 3
31/503/0 Przedsiębiorstwo Turystyczne POPRAD w Nowym Sączu 1964 - 2004 0 Unroll
Number of units in the group: 404
31/504/0 Zakład Mechaniczny i Odlewnia HAMERNIA w Nawojowej 1950 - 2004 0 Unroll
Number of units in the group: 65
31/505/0 Sąd Rejonowy w Nowym Sączu [1963] 1975 - 1983 0 Unroll
Number of units in the group: 354
31/506/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Parlamentu Europejskiego z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 roku 2004 0 Unroll
Number of units in the group: 127
31/507/0 Akta zastępcy notariusza Tadeusza Pawłowskiego w Nowym Sączu 1932 - 1933 0 Unroll
repertoria l. 1932-1933 (sygn. 31/507/1-31/507/2) księga deozytów 1932 (sygn. 31/507/1-31/507/3) Number of units in the group: 3
31/508/0 Urząd Gminy w Moszczenicy 1973 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 172
31/509/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Gorlicach 1984 - 1989 0 Unroll
Number of units in the group: 7
31/510/0 C.K. Starostwo Powiatowe w Limanowej 1918 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/511/0 Sąd Obywatelski w Grybowie 1949 - 1952 0 Unroll
Number of units in the group: 15
31/512/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniu 21 września 2001 roku 2001 0 Unroll
Number of units in the group: 190
31/513/0 Akta zastępcy notariusza Ludwika Miąsika w Starym Sączu 1890 0 Unroll
akty notarialne 1890 (sygn. 31/513/1) Number of units in the group: 1
31/514/0 Akta zastępcy notariusza Alfreda Jossé w Limanowej 1907 - 1908 0 Unroll
akty notarialne 1907-1908 (sygn. 31/514/1-31/514/2) Number of units in the group: 2
31/515/0 Akta notariusza Franciszka Niemczewskiego w Grybowie 1870 0 Unroll
akty notarialne 1870 (sygn. 31/515/1) Number of units in the group: 1
31/516/0 Akta zastępcy notariusza Józefa Szeligiewicza w Grybowie 1924 0 Unroll
akty notarialne 1924 (sygn. 31/516/1) Number of units in the group: 1
31/517/0 Akta zastępcy notariusza Stanisława Grodnickiego w Nowym Sączu 1921 0 Unroll
akty notarialne l. 1921 (sygn. 31/517/1) Number of units in the group: 1
31/518/0 Akta zastępcy notariusza Waleriana Kosińskiego w Nowym Sączu 1919 - 1921 0 Unroll
akty notarialne l. 1919-1921 (sygn. 31/518/1-31/518/3) repertoria l. 1919 (sygn. 31/518/4) Number of units in the group: 4
31/519/0 Akta zastępcy notariusza Józefa Poręby w Nowym Sączu 1913 - 1915 0 Unroll
akty notarialne 1913-1915 (sygn. 31/519/1-31/519/2) Number of units in the group: 2
31/520/0 Akta zastępcy notariusza Stanisława Pęksy w Nowym Sączu 1923 - 1924 0 Unroll
akty notarialne 1923-1924 (sygn. 31/520/1-31/520/2) Number of units in the group: 2
31/521/0 Akta zastępcy notariusza Bronisława Sądeckiego w Nowym Sączu 1881 0 Unroll
akty notarialne 1881 (sygn. 31/521/1) Number of units in the group: 1
31/522/0 Akta zastępcy notariusza Jana Zarosłego w Muszynie 1923 - 1924 0 Unroll
akty notarialne 1923-1924 (sygn. 31/522/1) Number of units in the group: 1
31/523/0 Akta zastępcy notariusza Stanisława Garduły w Grybowie 1926 - 1933 0 Unroll
akty notarialne 1926-1933 (sygn. 31/523/1-31/523/3) repertoria 1933 (sygn. 31/523/4) Number of units in the group: 4
31/524/0 Akta zastępcy notariusza Piotra Smala w Grybowie 1945 0 Unroll
akty notarialne1945 (sygn. 31/524/1) repertoria 1945 (sygn. 31/524/2-31/524/3) skorowidze 1945 (sygn. 31/524/4) księga przychodów i rozchodów 1945 ((sygn. 31/524/5) Number of units in the group: 5
31/525/0 Akta zastępcy notariusza Piotra Czubryta w Starym Sączu 1945 0 Unroll
akty notarialne 1945 (sygn. 31/525/1) repertoria 1945 (sygn. 31/525/2) księgi przychodów i rozchodów 1945 (sygn. 31/525/3) Number of units in the group: 3
31/526/0 Akta zastępcy notariusza Józefa Kurpiaka w Starym Sączu 1940 0 Unroll
akty notarialne 1940 (sygn. 31/526/1) repertoria 1940 (sygn. 31/526/2) Number of units in the group: 2
31/527/0 Akta notariusza Włodzimierza Preisnera w Nowym Sączu 1945 0 Unroll
repertoria 1945 (sygn. 31/527/1) skorowidze 1945 (sygn. 31/527/2) księga przychodow i rozrchodów 1945 (sygn. 31/527/3) Number of units in the group: 3
31/528/0 Akta zastępcy notariusza Stanisława Szoskiego w Nowym Sączu 1945 - 1950 0 Unroll
akty notarialne 1945-1946 (sygn. 31/528/1,4) repertoria 1945-1946 (sygn. 31/528/2) księgi przychodów i rozchodów 1945-1946, 1948-1950 (sygn. 31/528/3, 31/528/5) Number of units in the group: 5
31/529/0 Akta zastępcy notariusza Emanuela Wintera w Limanowej 1895 0 Unroll
akty notarialne 1895 (sygn. 31/529/1) Number of units in the group: 1
31/530/0 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polski z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniu 8 października 2000 roku 2000 0 Unroll
Number of units in the group: 124
31/531/0 Sąd Powiatowy w Muszynie [1917-1918] 1919 - 1928 [1929-1946] 0 Unroll
Number of units in the group: 760
31/532/0 Sąd Grodzki w Muszynie [1933-1939] 1940 - 1944 [1954] 0 Unroll
Number of units in the group: 957
31/533/0 Gminna Rada Narodowa w Bobowej 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 108
31/534/0 Urząd Gminy w Bobowej [1968] 1973 - 1990 [1991] 0 Unroll
Number of units in the group: 371
31/535/0 Liceum Pedagogiczne w Nowym Sączu 1946 - 1965 0 Unroll
Number of units in the group: 40
31/536/0 Studium Nauczycielskie w Nowym Sączu 1959 - 1976 [1986] 0 Unroll
Number of units in the group: 67
31/537/0 Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Nowym Sączu [1972] 1973 - 1991 [1992] 0 Unroll
Number of units in the group: 132
31/538/0 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Nowym Sączu [1989] 1991 - 2000 0 Unroll
Number of units in the group: 130
31/539/0 Sąd Rejonowy w Gorlicach 1975 - 1981 0 Unroll
Number of units in the group: 636
31/540/0 Akta zastępcy notariusza Leona Smala w Grybowie 1946 - 1948 0 Unroll
Number of units in the group: 3
Showing 481 to 540 of 1,378 entries.