Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/54/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Pokoju 1816-1939 0 Unroll
zarządzenia władz zwierzchnich, szkół i kurendy1873-1928 (16 j.a.), konferencje - protokoły z konferencji okręgowych, generalnych i szkoleniowych 1887-1916 (19 j.a.), statystyka szkolna 1886-1939 (7 j.a.), akta dotyczące nauczycieli, ich uposażenia, mieszkania, awansów, nagród i emerytur 1872-1924 (22 j.a.), program nauczania poszczególnych przedmiotów 1881-1923 (17 j.a.), szkoła dokształcająca, nauka dla ociemnałych, głuchoniemych, przytułek dla sierot 1883-1922 (10 j.a.), akta bibliotek nauczycielskich, uczniowskich, powiatowych i publicznych 1887-1922 (9 j.a.), wakacje, dni wolne od nauki, święta 1886-1920 (9 j.a.), opieka zdrowotna nad młodzieżą, szczepienia 1887-1920 (4 j.a.), szkolna kasa oszczędności 1898-1908 (1 j.a.), kontakty szkoły z rodzicami 1906-1918 (1 j.a.), budynek szkolny, jego zaopatrzenie, kontrole 1881-1920 (3 j.a.), szkolnictwo w czasie I wojny światowej 1917-1920 (1 j.a.), akta poszczególnych szkół 1816-1922 (186 j.a.), akta personalne 1873-1940 (76 j.a.), dopływ nr 4399 1 j.a.-0,04 mb. z lat 1909-1917 Number of units in the group: 383
45/55/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Strzelcach Opolskich 1805-1944 0 Unroll
protokoły powizytacyjne szkół powiatu strzeleckiego 1805 (1 j.a.), akta szkoły w Płużnicy Wielkiej 1824-1904 (4 j.a.), akta personalne nauczyciela Valentina Noconia 1920-1944 (1 j.a.), sprawozdania z działalności nauczycielskiej Franz'a Schmidt'a 1935 (1 j.a.); przes. 2119/2015 księga ogłoszeń 1851-1887 (1 j.a.); przes. 2344/2015: przegląd szkolny za 1872 rok, akta sprawy nauczyciela Josepha Bubaka, 1872, 1922 (2 j.a.). Number of units in the group: 11
45/56/0 Tajna Policja Państwowa w Opolu [1919] 1933-1943 47900 Unroll
Number of units in the group: 13263
45/57/0 Sąd Krajowy w Opolu 1817-1941 0 Unroll
Number of units in the group: 16
45/60/0 Sąd Obwodowy w Opolu [1742, 1804, 1872] 1879-1945 [1955-2003] 0 Unroll
Organizacja sądu: zarządzenia, sprawy organizacyjne 1942 (1 j.a.), Sprawy procesowe - indywidualne 1812-1930 (3 j.a.), rejestr wykonawczy: podziały i określenie działek 1856 (1 j.a.), akta wystąpienia z kościoła i synagogi 1885-1942 (9 j.a.), zaświadczenia i poświadczenia sądu 1868-1876 (1 j.a.), akta dzidziczenia i testamenty: testamenty, akta spadkowe, rejestry spraw dziedziczenia, działalność sądów do spraw spadkowych 1846-1945 (2419 j.a.), akta spraw rodzinnych: rejestry opiekuńcze, indywidualne, sprawy dotyczace opieki nad małoletnimi 1825-1946 (16 j.a.), księgi gruntowe: poszczególnych miejscowości powiatu opolskiego, rejestry dóbr, handlowe, organizacji i spółek, kopalni węgla brunatnego w Osinach 1742-2000 (1013 j.a.), akta gruntowe: akta pomocnicze do ksiąg gruntowych, dobra rycerskie, hipoteki, spisy właścicieli i działek 1750-1944 (42 j.a.), licytacje: licytacja majątku hrabiego Hansa Heinricha von Bethusyttuc 1929-1931 (1 j.a.), dopływ nab.4750/2006: rejestry rodzinne, skorowidze spraw spadkowych, akta gospodarza Gregora Loch) 1899-1945 3 j.a.-0,06 mb., dopływ nab.5027/2007: 1 j.a. - 0,01 mb., dopływ nab.5497/2009 - akt sprzedaży nieruchomości w Ligocie Prószkowskiej z karty 303 księgi gruntowej 1897 (1 j.a.), dopływ, nab.5979/2010: księgi gruntowe 1804-2000 (61 j.a.), dopływ, nab.6306/2011: księga gruntowa miejscowości Antoniów t. III 1923-1971 (1 j.a.), księga gruntowa miejscowości Borki t. IX 1911-1961 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Chmielowice t. III, IV, IX, 1873-1992 (3 j.a.), księga gruntowa miejscowości Chróścina 1938-1983 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Czarnowąsy t. II, VI, VIII, IX, XX, XXIV, XXV, XXVI 1873-1985 (8 j.a.), księga gruntowa miejscowości Daniec t. XIII 1888-1977 (1 j.a.), księga gruntowa miejscowości Folwark t. VI 1928-1988 (1 j.a.), księga gruntowa miejscowości Dąbrowice t. VII 1931-1998 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Dębska Kuźnia t. XIII, XIX 1874-1983 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Dębie t. III, XIV 1880-1984 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Dobrzeń Mały t.II, VI 1876-1984 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Dobrzeń Wielki t. IIb, IV, V, VIII, X 1871-1986 (5 j.a.), księga gruntowa miejscowości Jaśkowice t. V 1908-1984 (1 j.a.), księga gruntowa miejscowości Kępa t. I 1873-1999 (1 j.a.), księga gruntowa miejscowości Kąty t. XIV 1931-1972 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Komprachcice t. VII, X, XXII, XXIII 1873-1979 (4 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Krasiejów t. IX, XXI 1875-1985 (2 j.a.), księga gruntowa miejscowości Ligota Turawska t. XIV 1914-1974 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Luboszyce t. Ia, V 1873-1983 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Mechnice t. VI, VII 1881-1972 (2 j.a.), księga gruntowa miejscowości Nowa Wieś Królewska t. XXXIV 1922-1980, księga gruntowa miejscowości Ozimek t.III 1878-1995, księgi gruntowe miejscowości Prószków Zamek t. XIV, XVIII 1904-1992 (2 j.a.), księga gruntowa miejscowości Tarnów Opolski t. XIV 1904-1995, księgi gruntowe miejscowości Turawa t. IV, V 1906-1988 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Wawelno t. II, V, XV 1872-1999 (3 j.a.), księga gruntowa miejscowości Zawada t. VI 1899-1976 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Źlinice 1874-1996 (2 j.a.), przes.1743/2012: rozporządzenia majątkami 1913-1923, 1942-1943 (2 j.a.), nab.7516/2015: księgi gruntowe miejscowości Dobrzeń Wielki t.XV, XXXVII 1873-1978 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Grodziec t. XXVII 1941-1970 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Grudzice t.IV, XXII 1875-1993 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Jaśkowice t.VII 1921-1979 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Kąty t. IV, V, VI, XI 1873- 1998 (5 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Kępa t. VI 1907-1961 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Komprachcice t. XII, XVII, XX, XXV 1890-1983 (4 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Krasiejów t. I c, V, X, XII, XVIII, XXIII 1873-1991 (6 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Malina t. t. XII, XVI, XVIII, XX, XXV 1897-1984 (5 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Ligota Prószkowska t.II, IX 1873-1993 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Mechnice t. I 1875-1984 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Tarnów Opolski t. XXV 1931-1972 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Turawa t. VI 1934-1969 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Wawelno t. I b, IX, X 1873-1987 (3 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Pucnik t. II, III 1876-1999 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Przywory t. VIII 1922-1982 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Sławice t. IV 1883-1979 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Przysiecz t. II, XII 1875-1994 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Schodnia t. XXVIII, XXXI 1930-1991 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Kobylno t. III 1873-1928 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Osiny t. III 1901-1972 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Ozimek t. I 1878-1986 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Opole Gosławickie Przedmieście t. VIII 1895-1999 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Opole Odrzańskie Przedmieście t. I a, I b, III, IV, V 1882-2009 (5 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Opole Rybaki t. IV 1936-1983 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Opole Szczepanowice t. XI 1923-1993 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Opole Zakrzów t. III, IV, VI, XI, XII, XVII 1873-2000 (6 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Osowiec -Węgry t. V, XII, XVI 1875-1995 (3 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Ostrówek t. II, III 1873-2000 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Prószków Dobra Rycerskie t. I 1874-1996 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Prószków Miasto t. I a, I b, IV 1875-1984 (3 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Prószków Zamek t. I a, I b, X, XI, XII, XVI,1883-1987 (6 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Prószków Wieś t. II, IV 1874-1984 (2 j.a.); nab. 7516/2015 księgi gruntowe 1873-200 (78 j.a.); nab. 7949/2015 1847-1874 (1 j.a.); przes. 2295/2015 księga protokołów 1874-1891 (1 j.a.); przes. 2296/2015 reces uwłaszczeniowy 1869-1970 (1 j.a.); przes. 2297/2015 reces uwłaszczeniowy 1873-1875 (1 j.a.); przes. 2298/2015 reces uwłaszczeniowy 1870-1872 (1 j.a.); przes. 2299/2015: wykaz testamentów, skorowidz spraw spadkowych, sprawy spadkowe 1845-1944 (4 j.a.); nab. 8684/2016: sprawa opiekuńcza, fragment akt gruntowych z miejscowości Ochodze 1755, 1939 (2 j.a.), nab.9211/2018: księgi wieczyste miejscowości Nowa Wieś Królewska, Szczepanowice, Opole-Bytomskie Przedmieście, Półwieś, Opole-Gosławickie Przedmieście, Zakrzów, Opole-Odrzańskie Przedmieście, Wójtowa Wieś, Prószków-Wieś, Opole-Rybaki (86 j.a.) Number of units in the group: 3808
45/61/0 Sąd Obwodowy w Pokoju [1607] 1879-1941 0 Unroll
kancelaria sądu 1937 (3 j.a.), postępowanie procesowe 1804-1808 (1 j.a.), księgi gruntowe 1607-1824 (4 j.a.), akta gruntowe 1843 (1 j.a.), obrót nieruchomościami 1794-1794 (1 j.a.), dzierżawy 1814-1849 (1 j.a.), uwłaszczenia 1818-1862 (6 j.a.), spisy majątków 1905 (1 j.a.), fundacje i sprawy kościelne 1813-1850 (3 j.a.), postępowanie oddłużeniowe 1926-1941 (j.a.), testamenty i sprawy spadkowe 1885 – 1925 (44 j.a.) Number of units in the group: 71
45/63/0 Sąd Obwodowy w Ujeździe Śląskim [1790] 1879-1944 0 Unroll
Sprawy ogólne - organizacja sądu, kancelaria sądu, zarządzenia [1855-1939] (12 j.a.), Akta spraw cywilnych - sprawy procesowe indywidualne [1938-1941] (1 j.a.), Księgi gruntowe - księgi gruntowe poszczególnych miejscowości [1800-1944] (2 j.a.), Akta gruntowe - akta pomocnicze do ksiąg gruntowych 1790-1943] (9 j.a.), Uwłaszczenia i parcelacje - uwłaszczenia i parcelacje z różnych miejscowości [1820-1905] (23 j.a.), Kolonizacja - zakładanie kolonii [1824-1858] (2 j.a.), Rejestry i likwidacje firm [1892]-1932 (2 j.a.), Testamenty i sprawy spadkowe - akta testamentowe [1828 - 1936] (2 j.a.), Sprawy rodzinne i opiekuńcze - opieka, kuratela [1820-1905 (2 j.a.), Akta personalne pracowników sądu [1888-1934] (7 j.a.), przes.1623/2011: akta gruntowe miejscowości Klucze 1935-1942 (1 j.a.); przes. 2303/2015 zarządzenia dotyczące ludności żydowskiej 1841-1908 (5 j.a.), przes. 2304/2015 sprawy cywilne 1906 (2 j.a.). Number of units in the group: 70
45/64/0 Akta notariusza Emanuela Hrubego w Krapkowicach 1889-1898 0 Unroll
Rejestry - rejestr przeprowadzanych transakcji, indeks osobowy 1889-1898 (1 j.a.) Umowy kupna-sprzedaży - umowy spadowe, przekazywanie majątku, uwierzytelnione odpisy 1889-1898 (21 j.a.) Number of units in the group: 15
45/65/0 Akta notariusza Henryka Iwainskiego w Krapkowicach 1898-1927 0 Unroll
Rejestry - rejestr przeprowadzanych transakcji, indeks osobowy 1902-1927 (4 j.a.), Umowy kupna-sprzedaży - umowy spadowe, przekazywanie majątku, uwierzytelnione odpisy 1898-1927 (172 j.a.) Number of units in the group: 176
45/66/0 Akta notariusza dra Eryka Kraisa w Krapkowicach 1935-1943 0 Unroll
Rejestry - rejestr przeprowadzanych transakcji, indeks osobowy 1935-1943 (1 j.a.), Umowy kupna-sprzedaży - umowy spadowe, przekazywanie majątku, uwierzytelnione odpisy 1935-1943 (23 j.a.) Number of units in the group: 24
45/67/0 Akta notariusza dra Maksa Rossego w Krapkowicach 1927-1941 0 Unroll
Rejestry - rejestr przeprowadzanych transakcji, indeks osobowy 1927-1941 (5 j.a.), Umowy kupna-sprzedaży - umowy spadowe, przekazywanie majątku, uwierzytelnione odpisy 1927-1941 (101 j.a.) Number of units in the group: 106
45/72/0 Akta notariusza Józefa Faltina w Strzelcach Opolskich 1891-1933 0 Unroll
Number of units in the group: 352
45/74/0 Akta notariusza Alfreda Hugo Teodora Geislera w Strzelcach Opolskich 1887-1890 0 Unroll
Number of units in the group: 4
45/75/0 Akta notariusza Edwarda Gerlacha w Strzelcach Opolskich 1849-1868 0 Unroll
Number of units in the group: 67
45/76/0 Akta notariusza Teodora Aleksandra Hildebranda w Strzelcach Opolskich 1905-1910 0 Unroll
Number of units in the group: 9
45/77/0 Akta notariusza Kurta Naumanna w Strzelcach Opolskich 1910-1933 0 Unroll
Number of units in the group: 91
45/78/0 Akta notariusza Józefa Seifferta w Strzelcach Opolskich 1843-1884 0 Unroll
Number of units in the group: 103
45/79/0 Akta notariusza Fryderyka Benjamina Stockmanna w Strzelcach Opolskich 1870-1880 0 Unroll
Number of units in the group: 43
45/80/0 Akta notariusza Oswalda Schuberta w Strzelcach Opolskich 1880-1886 0 Unroll
Number of units in the group: 12
45/81/0 Akta notariusza Maxa Wohlauera w Strzelcach Opolskich 1886-1905 0 Unroll
Number of units in the group: 91
Showing 41 to 60 of 3,941 entries.