Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/158/0 Akta dóbr rodziny Hőnika w Wierzbniku 1869-1888 0 Unroll
Obydwie jednostki zawierają odpisy i regesty dokumentów, których treść związana jest z majątkiem w Wierzbnik z lat 1371-1689. Sporządzone zostały na zlecenie Oswalda von Hoenika ówczesnego właściciela tych dóbr, przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Wszystkie sygnowane są przez Colmara Grünhagena. Koszt tej, niezwykle wartościowej, kwerendy był niebagatelny, bo wyniósł dokładnie 62 talary, 7 srebrnych groszy 6 fenigów Number of units in the group: 2
45/159/0 Akta dóbr rycerskich rodziny Hundt w Wilemowicach 1793-1802 0 Unroll
Uwierzytelnienie umowy sporządzonej w 1793 r. przez Pruską Komisję Urbarialną powiatu grodkowskiego pomiędzy właścicielem dóbr rycerskich Wilemowice Karolem Zygfrydem baronem von Hundt (Carl Siegfried Freiherr von Hundt) a jego poddanymi - 1 j.a. (1793-1802). Number of units in the group: 1
45/160/0 Akta dóbr Maksymiliana Habsburga – Este w Zopowych 1814-1858 0 Unroll
1.Finanse - 6 j.a. (1852-1858); 2. Dzierżawy majątku - 1 j.a. (1814-1816); 3. Procesy sądowe właścicieli dominum zopowskiego z mieszkańcami 3 j.a. (1843-1849) Number of units in the group: 10
45/161/0 Fundacja rodziny Ziemieckich dla biednych w dobrach Ziemiełowice 1804-1823 0 Unroll
własności i dzierżawy w Ziemiełowicach 1809-1822 (4 j.a.), statut fundacji 1804-1817 (1 j.a.), sprawy sądowe w dobrach Ziemiełowice 1820-1822 (2 j.a.), sprawy administracyjno-rachunkowe 1810-1823 (4 j.a.), akta komisarza Geyera z Namysłowa 1817 (1 j.a.) Number of units in the group: 12
45/162/0 Akta dóbr rodziny von Reichenbach w Branicach i Bliszczycach 1778-1784 0 Unroll
Kontrakt dzierżawy dóbr Branice i Bliszczyce zawarty przez Henryk hrabiego Reichenbach (Heinrich Reichsgraf von Reichenbach) z Johannem Danielem Baumgartem oraz dołączone raporty finansowe - 1 j.a. (1778-1784) Number of units in the group: 1
45/163/0 vacat - Mapy miasta i powiatu głubczyckiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/164/0 vacat - Mapa powiatu grodkowskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/165/0 vacat - Mapy powiatu kozielskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/166/0 vacat - Mapy miasta i powiatu krapkowickiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/167/0 vacat - Mapa miasta i powiatu namysłowskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/168/0 vacat - Mapy miasta i powiatu niemodlińskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/169/0 vacat - Mapy miasta i powiatu nyskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/170/0 vacat - Mapy powiatu oleskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/171/0 vacat - Mapy miasta i powiatu opolskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/172/0 vacat - Mapy miasta i powiatu prudnickiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/173/0 vacat - Mapy miasta i powiatu raciborskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/174/0 vacat - Mapa powiatu strzeleckiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/175/0 vacat -Mapy z okresu Plebiscytu na Górnym Śląsku - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/176/0 Komitet Obywatelski Polaków Śląska Opolskiego 1945 0 Unroll
akta dotyczące organizowania się Komitetu Obywatelskiego Polaków Śląska Opolskiego, sprawy aprowizacji, skierowania do pracy, prośby o przydzielenie pracowników 1945 (8 j.a.), ankiety personalne 1945 (40 j.a.) Number of units in the group: 48
45/177/0 Sztab Organizacyjny Grupy Operacyjnej Śląsk Opolski 1945 19 Unroll
sprawy zakwaterowania, gospodarcze, angażowania pracowników na Śląsku Opolskim, prośby o wystawienie i przedłużenie przepustek, przydziały na poszczególne stanowiska, zestawienia ilościowe wysłanych pracowników 1945 (17 j.a.), arkusze ewidencyjne i wykazy pracowników wysłąnych do poszczególnych powiatów 1945 (20 j.a.), legitymacje 1945 (9 j.a.), dopływ:pismo urzędowe nadesłane do sztabu 1945 (1 j.a.). Number of units in the group: 47
Showing 441 to 460 of 3,962 entries.