Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
136
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 441 do 460 z 678 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1582 Orłowski Józef; Załączniki: 1) "Reduta Syndykatu Dziennikarzy Polskich..." (rękopis J. Orłowskiego); 2) list do "Treasury Department" z 13 III 1939 r. (maszynopis); 3) pokwitowanie J. Orłowskiego; 4) list do S. Strakacza z 3 V 1939 r.; 5) list do Silvio Mangini z 10 X 1939 r. 6) list zatytułowany "Drogi panie Franciszku"; L.12 1939 0
2/100/0/5.7/1583 Orłowski Józef; Załączniki: 1) "Do Sejmu Wychodzctwa w Cleveland" (prawdopodobnie orędzie I. Paderewskiego, rękopis J. Orłowskiego); 2) list (I. Paderewskiego ?) do ks. Fr. Wojtalewicza (rękopis J. Orłowskiego); 3) wycinki prasowe; 4) "Wrażenie usunięcia się od rządów w Polsce I. J. Paderewskiego" (maszynopis); 5) list i prospekt książki J. Orłowskiego o I. Paderewskim (maszynopis); 6) "Affidawit" (oświadczenie); 7) "Do szanownych i Drogich Rodaków zebranych na Kongres Wychodzctwa w Detroit (rękopis J. Orłowskiego); 8) list Głabińskiego do I. Paderewskiego (z dopiskami J. Orłowskiego); 9) "Memorandum… " (rękopis J. Orłowskiego); 10) lista działaczy polonijnych (rękopis J. Orłowskiego); 12) adresy działaczy polonijnych (rękopis J. Orłowskiego); 13) dedykacja dla D. Kolszewskiej (rękopis J. Orłowskiego); L.104 1920-1939 0
2/100/0/5.7/1584 Ossendowski Antoni; L.4 (odpowiedź - maszynopis) 1921-1934 0
2/100/0/5.7/1585 Ostrowski Jan; L.3 1935 0
2/100/0/5.7/1586 Ostrowski Tadeusz (ekonomista); L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1587 Paul Painlevé; L.2; Telegram do syna Paul'a Painlevé 1924-1933 0
2/100/0/5.7/1588 Panenkowa Irena; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1589 Pankowski Józef; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1590 Pantor Panait; L.1 1933 0
2/100/0/5.7/1591 Patek Stanisław; L.5 (odpowiedzi - rękopisy) 1926-1939 0
2/100/0/5.7/1592 Paul-Boncour Joseph (polityk i dyplomata francuski); L.4 (odpowiedź - rękopis) 1925-1934 0
2/100/0/5.7/1593 Pawilczus T.; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1594 Pearson Helen (director of the "Fellowship Service"); Załączniki: "For Student Fellowship round the World..."; L.4 1928-1936 0
2/100/0/5.7/1595 Pepłowska Alina (przewodnicząca Centralnego Biura Porozumienia Polskich Organizacji Antykomunistycznych); L.1 1930 0
2/100/0/5.7/1596 Peretiakowicz Antoni (profesor Uniwersytetu Poznańskiego); Załączniki: prospekt i przekaz pocztowy; L.1 1930-1939 0
2/100/0/5.7/1597 Perrin Jean, Joliot-Curie (Frédéric, Irene) 1937 0
2/100/0/5.7/1598 Pershing John Joseph (generał b. dowódca American Expeditionary Force); L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1599 Persowski Tadeusz Antoni; Załączniki: a) "Obrona Warszawy" (rękopis); b) "Sądy Salomonowe w Białowieży" (druk); L.2 1922 0
2/100/0/5.7/1600 Péry Lucienne; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1601 Pétain Henri Philippe; L.4 (odpowiedzi) 1934-1940 0
Wyświetlanie 441 do 460 z 678 wpisów.