Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
10/1/0 Zarząd Okręgu w Kwidzynie 1606 - 1771 0 rozwiń
Dochody i wydatki, sprawozdania (1606-1771). Liczba jednostek w zespole: 31
10/2/0 Sąd Grodzki w Kiszporku 1633 - 1772 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 55
10/3/0 Sąd Ziemski w Sztumie 1618 - 1768 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
10/4/0 Sąd Starościński w Malborku 1612 - 1768 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
10/5/0 Sąd Wójtowski Ekonomii Malborskiej 1627 - 1720 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
10/6/0 Naczelne Prezydium Prowincji Prus Zachodnich w Gdańsku 1797 - 1902 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 465
10/7/0 Naczelne Prezydium Prowincji Prus Zachodnich w Gdańsku [ 1808-] 1878 - 1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1582
10/8/0 Kamera Wojenna i Domen w Kwidzynie [ 1301 - 1400 ] 1772 - 1808 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2734
10/9/0 Rejencja w Gdańsku [1648 - 1815] 1816 - 1920 [1921 - 1942] 0 rozwiń
wydział pierwszy (samorząd miejski, terytorium miast, długi wojenne, podatki, utrzymanie teatru w Gdańsku, budowa pomników, ustawa archeologiczna, emigracja ludności, naturalizacja, obywatelstwo, nadzór nad urzędami stanu cywilnego, reforma administracyjna w miastach i gminach, administracja policyjna, więzienia, rozruchy w powiecie malborskim, nadzór nad prasą, okręgi żydowskie, ochrona przeciwpożarowa, sprawy wojskowe, zarządzenia mobilizacyjne, reklamacje wojskowe, zakwaterowanie wojsk, zwolnienia ze służby wojskowej, zapomogi dla weteranów i inwalidów, odszkodowania wojenne, transport materiałów wybuchowych i amunicji, urzędnicy, burmistrzowie, stowarzyszenia, polskie misje katolickie, katolickie stowarzyszenia ludowe, żebracy, bezdomni, przytułki i pomoc dla ubogich, Cyganie, wodociągi, spółki melioracyjne i gospodarcze, odwadnianie obszarów ziemskich, regulacja rzek, szkoły rzemieślnicze, spółdzielnie rybackie, porty rybackie, ochrona ryb, łowiska objęte zakazem połowu niektórych gatunków ryb, sprawy budowlane, zarządzenia i przepisy dla personelu budowlanego, nadzorczego i robotników, budowa gmachów sądowych, zalesianie, zabezpieczanie brzegów morskich, stacje sygnalizacyjne i przeciwsztormowe, stanice morskie, porty rybackie i morskie, spółki rybackie, stacje wylęgowe ryb, zapora wodna, budownictwo wodne, mosty, tamy, śluzy, latarnie morskie, pomiary sondażowe, pogłębianie, statki dla obsługi portu, statki zimujące w Gdańsku, katastrofy morskie, opieka nad marynarzami, komisje egzaminacyjne dla sterników i szyprów, policja wodna i portowa, ustawa wodna, piloci portowi, opłaty portowe, poczta, telegraf, telefon, drogi, kolei wąskotorowa Puck-Krokowa, lecznictwo, utrzymanie szpitali, choroby, personel szpitalny, akuszerki, apteki, drogerie, rzeźnie, rakarnie, szkoły zawodowe) 1774-1921, sygn. 1-635; wydził drugi (kościoły ewangelickie i katolickie, obsadzanie proboszczów, pastorów, personelu pomocniczego, organizacja parafii, majątek, dzierżawa ziemi, budowa i remonty obiektów sakralnych, dochody kościoła, cmentarze, szkoły powszechne, zawodowe, średnie, ogólne i specjalne, seminarium duchowne w Pelplinie, szkoły żydowskie w Malborku i Elblągu, akta osobowe nauczycieli) 1648-1928, sygn. 636-2112; wydział trzeci (administracja domen, budownictwo rolne, pomiary kartograficzne, korekty granic, szarwarki, kataster kontrybucyjny Elbląga, kontynuacja katastru pruskiego, ubezpieczenia przeciwpożarowe, elektrownie, pompy odwadniające, regulacja stosunków rolnych, rzemiosło, młyny, kopalnie torfu, handel okrężny, agitacja propolska, polskie biblioteki ludowe, stowarzyszenia polskie, nadzór nad obcokrajowcami na kąpieliskach morskich, walka o ziemię, osadnictwo, kolonizacja niemiecka, plany miast, wsi, folwarków, gruntów, pustkowi, zakładanie urządzeń elektrycznych, melioracje, zaopatrzenie szkół, lasy, podatki) 1772-1942, sygn. 2113-2755 Liczba jednostek w zespole: 4460
10/10/0 Rejencja w Kwidzynie [1447 - 1807] 1808 - 1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10614
10/11/0 Starosta Krajowy Prowincji Prus Zachodnich w Gdańsku [ 1834 - 1877] 1878 - 1919 [ 1920 - 1929] 0 rozwiń
Uroczystości na cześć dworu panującego (przejazdy, śluby, jubileusze) 1879-1918 sygn. 1-8; przekazywanie władzom Polski, Wolnego Miasta Gdańska i Rzeszy zakładów opiekuńczych i leczniczych dla umysłowo chorych, niewidomych i głuchoniemych 1920-1927 sygn. 10-13, 15-16; 25; zmiana państwowości i kompetencji, likwidacja urzędu 1920-1929 sygn. 9, 14, 17-21, 77; budowa mostów 1902-1915 sygn. 22; melioracje 1896-1924 sygn. 23-24; kanalizacja domu w Gdańsku 1896-1923 sygn. 26; budowa szkół położnych w Gdańsku 1912-1921 sygn. 27-28; opieka nad dziećmi, zakłady wychowawcze 1887-1925 sygn. 29-31, 82; szpital wojskowy i domy opieki dla ociemniałych i głuchoniemych 1888-1919 sygn. 32-35, 80; eksponaty militarne dla zbrojowni w Berlinie 1884 sygn. 36; Muzeum Prowincjonalne w Gdańsku 1879-1921 sygn. 37-45; zabytkowe kafle 1881-1901 sygn. 46; Stowarzyszenie Odbudowy Zamku Malborskiego 1882-1925 sygn. 47; Stowarzyszenie Palestra-Albertina w Królewcu 1894-1923 sygn. 48; tramwaj konny w Gdańsku 1872-1893 sygn. 49; budowa linii kolejowych 1877-1891 sygn. 50-52; budowa szos oraz uposażenie robotników drogowych 1876-1923 sygn. 53-76; przekazywanie akt władzom polskim 1920-1925 sygn. 78; kasa pożyczkowa weteranów wojny 1916-1922 sygn. 79; ubezpieczenia przeciwpożarowe 1882-1916 sygn. 81. Liczba jednostek w zespole: 82
10/12/0 Dyrekcja Nowej Polityki Agrarnej Prus Zachodnich w Kwidzynie 1877 - 1916 0 rozwiń
Ustalenie wartości gospodarstw rolnych (Obszar Rejencji Gdańskiej), 1877-1916. Liczba jednostek w zespole: 133
10/13/0 Królewsko Pruskie Kolegium do Spraw Handlu i Marynarki Handlowej w Gdańsku 1805 - 1860; 1873-1881 0 rozwiń
Certyfikaty statkow handlowych. Liczba jednostek w zespole: 36
10/14/0 Prezydium Policji w Gdańsku 1840 - 1945 179665 rozwiń
Wydział 1: rozkazy Komendy, udział posterunku policji w Sopocie w działaniach wojennych 1939 r. na froncie gdyńskim, obrona przeciwlotnicza, wykaz rysunków technicznych dotyczących zabytków 1939-1945, sygn. 1-8; Wydział 2: wykorzystanie basenu Westerplatte do przeładunku towarów, policja portowa, oznaczenia statków, promy, żegluga przybrzeżna w porcie, na Wiśle i na Nogacie, nabrzeża, wydmy, nadzór nad kąpieliskami 1922-1942, sygn. 9-51; molo w Sopocie 1929-1939, sygn. 6563; rejestr jednostek pływających 1886-1945, sygn. 6564-6570, 6959; urządzenia hydrotechniczne na nabrzeżach 1880-1944, sygn. 6571- 6949, 6957-6958; zmiany nazwisk polskich na niemieckie według układu alfabetycznego 1939-1943, sygn. 52-5917; Wydział 4: wyszynk, muzycy podwórkowi, przestrzeganie niedziel i świąt, festyny, widowiska, kontrola cen 1902-1945, sygn. 5918-5944; nadzór nad Polakami i stowarzyszeniami 1898-1919, sygn. 6950-6956; Wydział 5: nadawanie obywatelstwa gdańskiego Żydom 1922-1932, mandaty karne 1939-1944, sygn. 5945-5950; zarządzenia dot. Polaków i robotników przymusowych 1939-1944, sygn. 6528; Wydział P: akta personalne 1902-1944, sygn. 5951-6562. Kartoteka meldunkowa ok. 1840-1923 sygn. 7000-itd. Plany fragmentów Gdańska (ulice, plany, dzielnice) sygn. 14,4. Liczba jednostek w zespole: 7846
10/15/0 Państwowy Urząd Policji Budowlanej w Gdańsku 1814 - 1945 0 rozwiń
akta inwestycji wg. adresu (zezwolenia na budowę, projekty przebudowy, szkice zmian elewacji i rozplanowania wewnętrznego, drobne zmiany konstrukcyjne i adaptacyjne, odbiory prac budowlanych, zezwolenia na umieszczanie szyldów i reklam) 1814-1949, sygn. 1-3871 Liczba jednostek w zespole: 3968
10/16/0 Akta zarządów tam i grobli na Żuławach Gdańskich [ 1598 - 1796] 1797 - 1896 0 rozwiń
Ordynacje dla przysięgłych wałowych. Personalia członków zarządów. Straż wałowa. Drogi. Mosty. Promy. Śluzy. Młyny odwadniające: budowa, naprawa, utrzymanie. Wzmocnienie brzegów. Przerywanie i uszkodzenie wałów ochronnych. Powodzie wiosenne i w innych porach roku. Ruszenie lodów. Straże alarmowe. Pomiary stanu wód. Liczba jednostek w zespole: 269
10/17/0 Związek Wałowy na Żuławach Malborskich 1525 - 1891 0 rozwiń
Spis akt. Protokoły zebrań delegatów wsi. Fundusze Związku. Budowle wodne. Czyszczenie kanałów i rowów. Zabezpieczenie brzegów i kęp. Drogi. Mosty. Młyny wodne. Leśnictwo. Myślistwo. Dzierżawa polowań. Ochrona pożarowa. Sprawy kościelne. Ewangelicy. Menonici. Podatki. Opłaty. Rachunki. W tym przywileje królów Polski, Szwecji i dostojników państwowych. Liczba jednostek w zespole: 727
10/18/0 Inspektorat Tam i Grobli w Elblągu 1727 - 1938 0 rozwiń
Melioracje. Powodzie. Urządzenia odwadniające. Nadzór nad budowlami wodnymi. Pomiary stanu wód. Liczba jednostek w zespole: 59
10/19/0 Inspektorat Tam i Grobli w Kwidzynie 1755 - 1907 0 rozwiń
Organizacja Inspektoratu. Personel. Budowa i utrzymanie: tamy, mosty, promy, śluzy, młyny wodne, wiatraki. Zapobieganie powodziom. Powodzie. Spływ wód. Stan wód. Żegluga wód. Żegluga na Wiśle. Rybołówstwo i hodowla ryb. Użytkowanie łach nadbrzeżnych. Liczba jednostek w zespole: 113
10/20/0 Inspektorat Budownictwa Wodnego w Elblągu 1811 - 1944 0 rozwiń
Nadzór na wybrzeżem Zalewu i Mierzei (kąpielisko, żeglarstwo, przystanie). Utrzymanie dróg, mostów, śluz, promów, miejsc przeładunkowych. Zagospodarowanie i pogłębianie dróg wodnych. Pomiary hydrograficzne (stan wód na rzekach i Zalewie). Mapy. Porty, przystanie. Zakup, wyposażenie, eksploatacja statków, pogłębiarek. Znaki i sygnały ostrzegawcze i nawigacyjne. Policja wodna i portowa ( w tym zarządzenia sanitarne). Taryfy i opłaty portowe. Koleje żelazne. Budynki służbowe i warsztaty. Wynagrodzenie pracowników. Sprawy personalne i administracyjne. Wypadki przy pracy. Akta personalne. Dowody rachunkowe. Liczba jednostek w zespole: 603
Wyświetlanie 1 do 20 z 4 870 wpisów.