Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/40/0 vacat - Wydział Powiatowy w Starogardzie - zespół przekazano do Powiatowego Archiwum Państwowego w Tczewie, a następnie połączono z zespołem nr 10/1936 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/41/0 Starostwo Powiatowe w Sztumie [1818 ] 1822 - 1933 0 Unroll
Number of units in the group: 32
10/42/0 vacat - Komisariat Policji Państwowej w Gdyni - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/43/0 Komisariat Graniczny Policji Państwowej w Tczewie 1921 0 Unroll
Przemyt i kradzieże 1921, sygn. 1. Number of units in the group: 1
10/44/0 Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Kartuzach 1920 - 1929 0 Unroll
Zebrania i wiece 1924, 1927-1928, sygn. 1; strajki i bezrobocie 1921, 1923-1926, sygn. 2-3; związki i stowarzyszenia, kółka rolnicze 1924-1928, sygn. 4-6; sekty 1923-1928, sygn. 7; cudzoziemcy 1923-1928, sygn. 8; paszporty, nielegalne przekraczanie granicy 1920-1928, sygn. 9-10; mniejszość niemiecka 1920-1929, sygn. 11-12; opinie 1923-1928, sygn. 13; śledztwa 1920-1924, sygn. 14-19; sprawy personalne 1920, sygn. 20; sprawy różne: funkcjonariusze, uchylanie się od służby wojskowej, Żydzi, literatura zakazana, sekty, rejestracja samochodów 1923-1925, sygn. 21-23; posterunki policji w Hameli, Przodkowie, Sierakowicach, Staniszewie, Starej Pile, Sulęczynie 1920-1921, sygn. 24-32. Number of units in the group: 32
10/45/0 Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Kościerzynie 1922 - 1928 0 Unroll
Mniejszość niemiecka 1922-1928, sygn. 1-3, 7; oficerowie niemieccy 1922-1924, sygn. 4-6; przestępczość w powiecie 1924, sygn. 8. Number of units in the group: 8
10/46/0 vacat - Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Pucku - przekazany do Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/47/0 Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Starogardzie 1921 - 1926 0 Unroll
Rozkazy, okólniki 1921, sygn. 1; strajki 1924, sygn. 2; zebrania i wiece, mniejszości narodowe 1926, sygn. 3; katastrofa kolejowa pod Starogardem 1925, sygn. 4. Number of units in the group: 4
10/48/0 vacat - Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Wejherowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/49/0 Królewski Urząd Domenalno-Rentowy w Kościerzynie [1747 - 1765] 1773 - 1876 0 Unroll
Number of units in the group: 195
10/50/0 Królewski Urząd Domenalno-Rentowy w Tczewie 1809 - 1873 0 Unroll
Number of units in the group: 47
10/51/0 Królewski Urząd Domenalno-Rentowy w Elblągu 1705 - 1912 0 Unroll
Number of units in the group: 12
10/52/0 Królewski Zarząd Domenalno-Rentowy w Krzewinach 1841 - 1881 0 Unroll
Number of units in the group: 1
10/53/0 Królewski Urząd Domenalno-Rentowy w Kartuzach 1774 - 1875 0 Unroll
Number of units in the group: 1344
10/54/0 Zarząd Domenalno-Rentowy w Lisewie 1907 - 1922 0 Unroll
Number of units in the group: 9
10/55/0 Królewski Urząd Domenalno-Rentowy w Malborku 1611 - 1874 0 Unroll
Number of units in the group: 98
10/56/0 Królewski Urząd Domenalno-Rentowy w Kwidzynie [1550, 1590 - 1591, 1626 - 1712] 1720 - 1878 0 Unroll
Number of units in the group: 1445
10/57/0 Królewski Urząd Domenalno-Rentowy w Gniewie [1687 ] 1779 - 1874 0 Unroll
Number of units in the group: 377
10/58/0 Królewski Urząd Domenalno-Rentowy w Wejherowie [1765] 1772 - 1874 0 Unroll
Number of units in the group: 1195
10/59/0 Królewski Urząd Domenalno-Rentowy w Oliwie [1549 - 1772] 1773 - 1821 0 Unroll
Number of units in the group: 14
Showing 41 to 60 of 4,870 entries.